Baruch Aviad
הזמן של
Baruch Aviad
ישבו בתפקידים כולל בכנסת כאלה שנדבקו לכיסאות. וכמו כן שהצנחת חכ' בן ארי המצוינת. שחמישים איש רצו את מקומה .היום לפעילים יש גם סיכוי לתפקידים.
שכחתם שתושבי חיפה הדיחו את יונה יהב .בקדנציה הקודמת. על תפקוד גרוע .ובייחוד על הרס קריית -חיים. עובדה שהוא הולך לערבי זמר בתאטרון מוצקין ולא בתיאטרון הצפון בקרית -חיים שם היה מתקבל בבו... המשך קריאה

שכחתם שתושבי חיפה הדיחו את יונה יהב .בקדנציה הקודמת. על תפקוד גרוע .ובייחוד על הרס קריית -חיים.
עובדה שהוא הולך לערבי זמר בתאטרון מוצקין ולא בתיאטרון הצפון בקרית -חיים שם היה מתקבל בבוז.

מיכה שלום. כל מה שנהרס יבנה מחדש. הדשא יצמח שוב. כמו בשיר אתם "הניחו להולכים" פעם בשנה תעשו טקס. היחידים שחייהם נשברו הם ההורים, הסבים והסבתות. גם האחים יחזרו לחייהם ואולי יקראו לילד... המשך קריאה

מיכה שלום. כל מה שנהרס יבנה מחדש. הדשא יצמח שוב. כמו בשיר אתם "הניחו להולכים" פעם בשנה תעשו טקס. היחידים שחייהם נשברו הם ההורים, הסבים והסבתות. גם האחים יחזרו לחייהם ואולי יקראו לילד על שם הנרצח. מניסיון של שנת 1973!

אולי אלה שנדחפו במלחמות לראשות מרץ. עסקנים מסוג ג' .וקבלו שנים משכורות של עשרות אלפי שקלים בחודש בזכות מרץ בג'ובים. ומתברר שאחריהם אין קהל. יחזירו ממה שקבלו לממון המפלגות
עייני בקשריו הטובים עם המעסיקים " שרגא ברוש" שלח גמלאים לעוני בהסכמים ששחקו את הפנסיות ברבע ולאחר סיום תפקידו הלך לעסקים משותפים עם ברוש ועשה לביתו במיליונים שיעלם מחיינו הרוע הזה
סוף סוף מתחילים לעשות סדר עם השיילוקים שגנבו לנו את התורה הקדושה וסחטו וחלבו את שדי המדינה וכל אחד מהם עשיר מופלג היום הכלבים נובחים והשיירה עוברת אבי ז"ל שהיה אדם דתי קרא להם ז'ידלקס א... המשך קריאה

סוף סוף מתחילים לעשות סדר עם השיילוקים שגנבו לנו את התורה הקדושה וסחטו וחלבו את שדי המדינה וכל אחד מהם עשיר מופלג היום הכלבים נובחים והשיירה עוברת אבי ז"ל שהיה אדם דתי קרא להם ז'ידלקס אלה ששולחים ידם במעל

סגירה
בחזרה לכתבה