הזמן של
דרור פייטלסון
עוד דוגמא לארגון דתי-קיצוני שנכנס לואקום שהמדינה השאירה, משתלט על הפעילות ועל התוויית המדיניות בנושא, וכתוצאה גם גורם לפעמים נזק. דוגמה: רשלנות בתיעוד גופות אחרי הטבח בעוטף עזה ושימוש ב... המשך קריאה

עוד דוגמא לארגון דתי-קיצוני שנכנס לואקום שהמדינה השאירה, משתלט על הפעילות ועל התוויית המדיניות בנושא, וכתוצאה גם גורם לפעמים נזק.
דוגמה: רשלנות בתיעוד גופות אחרי הטבח בעוטף עזה ושימוש בהן לצורכי יחסי ציבור
https://www.haaretz.co.il/news/education/2024-01-29/ty-article-magazine/.premium/0000018c-afa9-d014-a3cd-afbf9fd00000
דוגמה: טקסים מקברים עם ראשים של מחבלים מתאבדים
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/2024-03-06/ty-article/.highlight/0000018e-13aa-d058-adbe-7beefa040000

כל זה נכון וחמור. אבל ראוי גם לזכור שהסכם הגרעין נועד להמשיך עד 2030, וככל הידוע לנו (ולסבא"א) האיראנים עמדו בו ומלאי החומר הגרעיני שלהם הצטמצם לפחות מ-300 ק"ג ברמת העשרה נמוכה. הם התחי... המשך קריאה

כל זה נכון וחמור. אבל ראוי גם לזכור שהסכם הגרעין נועד להמשיך עד 2030, וככל הידוע לנו (ולסבא"א) האיראנים עמדו בו ומלאי החומר הגרעיני שלהם הצטמצם לפחות מ-300 ק"ג ברמת העשרה נמוכה. הם התחילו את ההעשרה שהובילה למצב היום רק שנה אחרי שטראמפ ונתניהו גרמו להשעיה אפקטיבית של ההסכם והטילו סנקציות למרות שבאותו זמן האיראנים לא הפרו אותו.
https://www.themarker.com/blogs/dror-feitelson/2023-12-07/ty-article/0000018c-4426-db03-a7dd-ed672a1b0000

כל מי שקורא את זה: אנא היכנסו לאתר בקישור וכתבו הערה להצעת החוק. למי שצריך השראה, הנה מה שאני כתבתי: אני מתנגד לשינוי המוצע לחוק שירות הביטחון. התיקון הזה אינו ראוי, והוא מבוסס על מידע... המשך קריאה

כל מי שקורא את זה: אנא היכנסו לאתר בקישור וכתבו הערה להצעת החוק.
למי שצריך השראה, הנה מה שאני כתבתי:

אני מתנגד לשינוי המוצע לחוק שירות הביטחון. התיקון הזה אינו ראוי, והוא מבוסס על מידע שקרי או לפחות מוטעה.

בפסקה השנייה של דברי ההסבר לחוק נאמר שמאז קום המדינה, אורך שירות החובה לגברים נקבע באופן אחיד. זה פשוט לא נכון. מזה עשרות שנים אורך שירות החובה של גברים חרדים הוא אפס (בספרות: 0). בחלק מהזמן זה היה בזכות חוק, שבוטל באיחור רב על ידי בג"ץ. חלק מהזמן זה היה בשל צווים של שר הביטחון, שגם הם הוכרו בדיעבד כלא סבירים. חלק מהזמן, כמו למשל בחודשים האחרונים, זה סתם כי הממשלה מפרה את החוק. אבל העובדה היא שגברים חרדים לא צריכים לשרת בצבא.

והגברים החרדים לא לבד. גם הגברים הדתיים-לאומיים לא צריכים לשרת שירות מלא כפי שמחייב החוק. הם יכולים לבחור להצטרף לישיבת הסדר, שם הם זוכים במסגרת כלבבם. בזכות המסגרת המגוננת הזו השירות הצבאי שלהם בפועל מתקצר לקרוב לחצי זה שבני תמותה רגילים צריכים לתת.

דברי ההסבר ממשיכים ומתארים את הצרכים המוגברים של הצבא בתקופה הנוכחית. אבל אז מובאת המסקנה הלא נכונה: שאין מנוס מלהאריך את תקופת השירות בה חייב יוצא-צבא גבר ל-36 חודשים. ודברי ההסבר מוסיפים להטעות בכך שהם טוענים כי את התוספת הזו בכוח אדם לא ניתן להשיגה באף דרך אחרת.

ולא היא. יש כמה דרכים להגדיל את הסד"כ העומד לרשות הצבא בלי להאריך את משך השירות כלל ובפרט בלי להכיל את ההארכה הזו על מי שמשרתים כעת.

הפתרון הראשון והקל ביותר הוא לבטל את קיצור השירות של בני ישיבות ההסדר. לשם כך לא צריך שום חוק, שהרי הקיצור שהם נהנים ממנו נובע מצו של שר הביטחון. אם כך, יואיל נא שר הביטחון לבטל את הצו. יתרה מזאת, יש מקום לדרוש את השלמת השירות מאלה שנמצאים כבר בשלב מתקדם של התוכנית, ולפי הכללים הנהוגים סיימו כבר לכאורה את החלק הצבאי שהם חייבים בו. החזרתם של בני ישיבות ההסדר לשירות פעיל תספק לצבא את החיילים המיומנים שהצעת החוק טוענת שחסרים לו.

במקביל, יש צורך דחוף לקיים את החוק הקיים על כל האוכלוסייה, ובפרט על מלש"בים חרדים. המצב שבו מדינת ישראל מפלה בין דם לדם ומאפשרת להם להשתמט משירות במשך עשורים זכה כבר לביקורת נוקבת של בית המשפט העליון. בית המשפט העניק למדינה אורכה אחרי אורכה כדי להגיע להסדר העניין. אבל כפי שדברי ההסבר לחוק מטיבים להראות, עכשיו אנחנו במצב חירום. במצב כזה אין יותר אפשרות למסמס את העניין, ויש לפעול ללא דיחוי וללא פשרות.

רק אחרי נקיטת הצעדים האלה ניתן יהיה לבחון אם אכן יש צרכים נוספים ולשקול את נושא אורך השירות.

כבר כיום אמון הציבור בכנסת ובממשלה נמוך מהאמון שניתן לכל גוף שלטוני אחר במדינה. בסקר מדד הדמוקרטיה הישראלית האחרון שפורסם 40% מהמשיבים אמרו שאין להם שום אמון בכנסת, 43% שמרו שיש להם אמון מועט, ורק 14% נתנו אמון מסוים או רב בכנסת. אחת הסיבות למצב עגום זה היא הצעות חוק כמו זאת שמונחת כאן לפנינו. מקומה של הצעה זו בפח האשפה של ההיסטוריה ולא בספר החוקים של מדינת ישראל.

זה כלום לעומת העליהום שיעשו לו אחרי שבית המשפט יתן את הצו נגד ישראל. יש להניח שהוא ימצא דרך להצביע נגד. אבל הוא רק שופט אחד ויש עוד 15, ואם הוא לא יצליח לשכנע אותם, הוא יסומן בתור האשם.... המשך קריאה

זה כלום לעומת העליהום שיעשו לו אחרי שבית המשפט יתן את הצו נגד ישראל. יש להניח שהוא ימצא דרך להצביע נגד. אבל הוא רק שופט אחד ויש עוד 15, ואם הוא לא יצליח לשכנע אותם, הוא יסומן בתור האשם. זו ההברקה של נתניהו בליהוק שלו לשם.

התיאור הזה מצייר את הלוי באור עוד יותר גרוע מאשר אם לא היה מקבל התראות. אלף, בגלל הפחדנות מנתניהו וזה שאפילו לא העלה כוננות או לפחות העביר את ההתרעות לכל הכוחות בגבול. ובית, כי למרות שה... המשך קריאה

התיאור הזה מצייר את הלוי באור עוד יותר גרוע מאשר אם לא היה מקבל התראות. אלף, בגלל הפחדנות מנתניהו וזה שאפילו לא העלה כוננות או לפחות העביר את ההתרעות לכל הכוחות בגבול. ובית, כי למרות שהוא ידע כבר מהלילה שיש תוכנית התקפה, ובטוח שמע על הבוקר שיש התקפה בפועל, במשך כל היום הראשון צה"ל כגוף גדול ומאורגן פשוט לא היה באירוע. היו אוסף של מפקדים ברמות שונות שהתמודדו ככל שיכלו באופן מקומי, ולא היה שום דרג פיקודי שארגן והפעיל כוחות ברמת הזירה כולה. זה כישלון הרבה יותר חמור מכל דבר אחר שקרה באותו יום.

ואף מילה על הובלת ההחלטה הנוראה פה אחד שראש ממשלה נאשם בשוחד זה אחלה (כשעילת הסבירות עוד הייתה חיה וקיימת) בתירוץ ששום מבצר לא נפל? איך אפשר לא להתייחס לזה בכלל כאילו זה לא קרה? כל המצב... המשך קריאה

ואף מילה על הובלת ההחלטה הנוראה פה אחד שראש ממשלה נאשם בשוחד זה אחלה (כשעילת הסבירות עוד הייתה חיה וקיימת) בתירוץ ששום מבצר לא נפל? איך אפשר לא להתייחס לזה בכלל כאילו זה לא קרה? כל המצב הנוכחי הוא תולדה של ההחלטה הזו, וגם אם עולם המשפט ינסה לטשטש את זה זה יותר המורשת שלה מכל דבר אחר.

המסר שהם משדרים הוא שנתניהו אף פעם לא יקח אחריות וימשיך להאחז בשלטון, ושגנץ ימשיך לתמוך בו בכל פעם שהוא מגיע לסף. בכך המחנה הממלכתי משלים את החלפת מפלגת העבודה ז"ל שבמשך שנים הצטרפה לממ... המשך קריאה

המסר שהם משדרים הוא שנתניהו אף פעם לא יקח אחריות וימשיך להאחז בשלטון, ושגנץ ימשיך לתמוך בו בכל פעם שהוא מגיע לסף. בכך המחנה הממלכתי משלים את החלפת מפלגת העבודה ז"ל שבמשך שנים הצטרפה לממשלות ימין כדי להשפיע מבפנים, עד שנמחקה ונשארנו עם ימין-על-ריק.

זה ממש לא חדש. נתניהו מפורסם כבר שנים בהשהיית מינויים בכירים במגוון תפקידים. למשל, זוכרים שלא היה מפכ"ל למשטרה במשך שנתיים? זו רק אחת מתוך הרבה סיבות שהאיש גורם נזק ולא ראוי להיות ראש ה... המשך קריאה

זה ממש לא חדש. נתניהו מפורסם כבר שנים בהשהיית מינויים בכירים במגוון תפקידים. למשל, זוכרים שלא היה מפכ"ל למשטרה במשך שנתיים? זו רק אחת מתוך הרבה סיבות שהאיש גורם נזק ולא ראוי להיות ראש הממשלה.
ראו אוסף נתונים כאן:
https://netunim.wordpress.com/2020/08/29/%d7%91%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/

סגירה
בחזרה לכתבה