Chava Haugen
הזמן של
Chava Haugen
שלומית כתבת מצוין. נצליח את קשריך! חייבים לבנות בתי חולים שדה לאורך קו הרצועה, כדי לטפל במיוחד בתנוקות ילדים נשים וזקנים, וכדי שהתדמית שלנו תשתפר
מאיר כתבת לענין! נצל את קשריך! חייבים לבנות בתי חולים שדה לאורך קו הרצועה, כדי לטפל בתינוקות בנשים ובזקנים ולאחר מכן להחזירם. וכדי שתדמיתנו תשתפר...
דר. ענת כתבת מצוין. נצליח את קשריך! חייבים לבנות בתי חולים שדה לאורך גבול הרצועה ולטפל בילדים נשים וזקנים ולהחזירם למשפחותיהם אחרי הטיפול. ולמען התדמית שלנו
מיכאל , נצל את קשריך ! חייבים לבנות בתי חולים שדה לאורך גבולות הרצועה. ילדים נשים וזקנים זקוקים לנו. ואנו זקוקים לעולם. נוכל להסתכל על עצמנו במראה
ירון יקר תוכל לבצע משהו חשוב עם קשריך. צריך לבנות בתי חולים שדה לאורך גבולות הרצועה. לטפל ושלוח חזרה למשפחה בעזה. ילדים נשים וזקנים... אנחנו טובים ברפואה ואירגון!!!
חובה לבנות ובמהירות בתי חולים שדה לאורך גבולות רצועת עזה. יש שם יחדים נשים וזקנים שזקוקים לרופאים שלנו.
שלום איתי לדעתי ומיד צריך לבנות 7 בתי חולים שדה לאורך הגדר של רצועת עזה! לטפל בכל הילדים הנשים והזקנים ולהחזיר למשפחות. מוטב במהירות. זה יעזור להסברה בעולם.
סלביה, את כותבת מצוין ואני מסכימה עם כל מילה שלך. מציעה בזאת שכל 150 אלף המפונים יכתבו ציוץ לראש הממשלה וידרשו ממנו להתפטר. וכל משפחות החטופים והנרצחים יעשו זאת גם. יש להם , ובמיוחד להם... המשך קריאה

סלביה, את כותבת מצוין ואני מסכימה עם כל מילה שלך.
מציעה בזאת שכל 150 אלף המפונים יכתבו ציוץ לראש הממשלה וידרשו ממנו להתפטר. וכל משפחות החטופים והנרצחים יעשו זאת גם. יש להם , ובמיוחד להם לגיטימציה לדרוש זאת ממנו. והשאר ימשיכו בדרישה זו עד שילך ויצטרף לבניו רחוק מכאן.

סגירה
בחזרה לכתבה