Benny Tavory
הזמן של
Benny Tavory
"...מה שאתם רוצים לעשות ..." אמר המתנחל שחי על עורק החיים של החברה הישראלית כבר שנים ומוצץ את לשדה, ותרומתו - אם בכלל קיימת, שולית בתועלתה והרסנית בתוצאותיה.
העיר חריש נבנית בקצב מטורף, הפוך לחלוטין לקצב הפיתוח האזורי המתחייב מקיומה של עיר כזאת. לעיר, נכון לעכשיו, כניסה ויציאה אחת בלבד, עובדה שיוצרת עומס בלתי נסבל על כביש 574, היחיד המוביל א... המשך קריאה

העיר חריש נבנית בקצב מטורף, הפוך לחלוטין לקצב הפיתוח האזורי המתחייב מקיומה של עיר כזאת. לעיר, נכון לעכשיו, כניסה ויציאה אחת בלבד, עובדה שיוצרת עומס בלתי נסבל על כביש 574, היחיד המוביל אליה, ועל הכבישים המתחברים אליו. ככה זה כשהתכנון מתבצע על פי אג'נדה פוליטית שאינה לוקחת בחשבון כל מרכיב מיוני אחר. בעיר גם אוכלוסיה ותיקה היושבת שם כבר כעשרים שנה, הכוללת בין השאר חרדים מהזן הברסלבי, היפים ומשפחה אחת המוגדרת ברשומות כמשפחת פשע. תמהיל נפלא ומעורר תקוות לעתיד. בשלב זה לא נרשמו אירועים שהמשטרה לא הצליחה לצנן תוך ימים ספורים אך העתיד מחייב כמויות של פופקורן.

אני כמובן אקבל כלשונה ובמלואה את המלצתך באשר לחפותו העומדת של הקצין - שהרי רק מן התקשורת אני ניזון, אומר בנחרצות, כמי ששנים היה שייך לאותו ארגון: לא היתה טעות אחת בשיקול דעת ולא שגיאה א... המשך קריאה

אני כמובן אקבל כלשונה ובמלואה את המלצתך באשר לחפותו העומדת של הקצין – שהרי רק מן התקשורת אני ניזון, אומר בנחרצות, כמי ששנים היה שייך לאותו ארגון: לא היתה טעות אחת בשיקול דעת ולא שגיאה אחת בהערכת מצב ופעולה אותה החמיץ הזכאי.

סגירה
בחזרה לכתבה