Shay Mayo
הזמן של
Shay Mayo
מילים כדורבנות. עפ"י ההתנהגות החוזרת ונשנית של גנץ, הבנאדם נסחט. אין אפשרות אחרת. אף אחד לא עד כדי כך מטומטם. זה שהוא רכיכה ואוויל, ומקיף את עצמו באנשים שמנהלים אותו זה רק התוספת.
גנץ האפס, כל יום בוגד בנו מחדש. אסון היסטורי למדינת ישראל. מת כבר להיפטר ממנו, בדיוק באותה רמה שמת להיפטר מביבי, אולי אפילו טיפה יותר.
מדויק. גנץ ולהקת הסמרטוטים שלו גרועים מנתניהו. מהביב ידענו מה נקבל, ופעלנו למגרו. הגנץ דפק אותנו בדלת האחורית, לאחר שנתנו לו את המנדט. דפק וברח. עכשיו עלינו לצאת לרחובות ולחטוף פיצוצים... המשך קריאה

מדויק. גנץ ולהקת הסמרטוטים שלו גרועים מנתניהו.
מהביב ידענו מה נקבל, ופעלנו למגרו.
הגנץ דפק אותנו בדלת האחורית, לאחר שנתנו לו את המנדט.
דפק וברח.
עכשיו עלינו לצאת לרחובות ולחטוף פיצוצים משוטרים וזרנוקי מים כדי לתקן את שהנבלה עשה.

רק מטומטמים גמורים היו עושים את מה שעשיתם, נבלות, סמרטוטים ובוגדים שכמוכם. ישר לפח הזבל של ההיסטוריה, כולכם. עופו לנו מהפרצוף.
מילים כדורבנות. עפ"י ההתנהגות החוזרת ונשנית של גנץ, הבנאדם נסחט. אין אפשרות אחרת. אף אחד לא עד כדי כך מטומטם. זה שהוא רכיכה ואוויל, ומקיף את עצמו באנשים שמנהלים אותו זה רק התוספת.
גנץ האפס, כל יום בוגד בנו מחדש. אסון היסטורי למדינת ישראל. מת כבר להיפטר ממנו, בדיוק באותה רמה שמת להיפטר מביבי, אולי אפילו טיפה יותר.
מדויק. גנץ ולהקת הסמרטוטים שלו גרועים מנתניהו. מהביב ידענו מה נקבל, ופעלנו למגרו. הגנץ דפק אותנו בדלת האחורית, לאחר שנתנו לו את המנדט. דפק וברח. עכשיו עלינו לצאת לרחובות ולחטוף פיצוצים... המשך קריאה

מדויק. גנץ ולהקת הסמרטוטים שלו גרועים מנתניהו.
מהביב ידענו מה נקבל, ופעלנו למגרו.
הגנץ דפק אותנו בדלת האחורית, לאחר שנתנו לו את המנדט.
דפק וברח.
עכשיו עלינו לצאת לרחובות ולחטוף פיצוצים משוטרים וזרנוקי מים כדי לתקן את שהנבלה עשה.

רק מטומטמים גמורים היו עושים את מה שעשיתם, נבלות, סמרטוטים ובוגדים שכמוכם. ישר לפח הזבל של ההיסטוריה, כולכם. עופו לנו מהפרצוף.
סגירה
בחזרה לכתבה