Imanuel Hadad
הזמן של
Imanuel Hadad
בדיוק כהחיזבאללה שנמנעו, כי החשבון מראה שלא כדאי להם. כך ערביי ישראל קלטו שיש אפס סובלנות משטרתית. העובדות ברורות- ראה ערך פרעות עירון
המאמר יתקבל ע'י העם- בהנחה שהעם מטומטם, הוא לא!! מזכיר שבחקירות עדי התביעה- נתניהו נמצא זכאי!! מכאן שה'זיקה אישית' נמצאת אצל היועמ'ש ולא נתניהו הזך משלג.
טוב, הנ'ל בהנחה שהעם מטומטם... נזכיר- בדמוקרטיה מכבדים עמדת הריבון!! נתניהו טוען שמנדלבליט מושחת, והאחרון טוען להיפך, למי להאמין??? את השחיתות בפרקליטות וביועמ'ש אין מה לחקור- הטינופת ע... המשך קריאה

טוב, הנ'ל בהנחה שהעם מטומטם…
נזכיר- בדמוקרטיה מכבדים עמדת הריבון!!
נתניהו טוען שמנדלבליט מושחת, והאחרון טוען להיפך, למי להאמין???
את השחיתות בפרקליטות וביועמ'ש אין מה לחקור- הטינופת עולה על גדותיה ונשפכת טבעית…לעומת האפס שנמצא בחקירת נתניהו לאחר שהושקעו הרבה הרבה מליונים.
זוועה, להחליף שלטון בפרקליטות

נזיפה ועיכוב קל למעשה כה חמור ומסוכן- יצא בזול ביותר. אם למרות זאת מצפה שגם ישתחוו לפניו שיואיל להשאר- אז עדיף שישאיר המקום לטובים ממנו. חבל אך לא אלמן ישראל
סגירה
בחזרה לכתבה