Rafi Cohen
הזמן של
Rafi Cohen
המשפחתי אנשים הקשים ותמימים שחוזרים וחזרו, כבר דורות, על המנטרה "זאת ארצי מולדתי" ו"אין לי ארץ אחרת" ולא זכו לאזרחות אירופית מתוך אמונה שיהיה טוב, אבל אני חושב אחרת על לצאת אל העולם - כ... המשך קריאה

המשפחתי אנשים הקשים ותמימים שחוזרים וחזרו, כבר דורות, על המנטרה "זאת ארצי מולדתי" ו"אין לי ארץ אחרת" ולא זכו לאזרחות אירופית מתוך אמונה שיהיה טוב, אבל אני חושב אחרת על לצאת אל העולם – כי זה לא אסון ללכת לראות עולם, להתקדם – וגם לחזור.

שכחתם את התנגדותה ל"רשם שכירויות" שהוא פיקוח על שכירות דירות - ייצגה אינטרס של הקבלנים (המהלך היה עשוי להוריד את מחירי הדירות)
מרתק ויותר מכך - מצריך ניעור של המערכת המאובקת (בכוונה) ומנומנמת (לכאורה) והמושחתת (בדיוק) - ראיתי את רפי רותם והמחיר האישי ששילם על חשיפת שחיתויות ולחימה ללא חת על הצדק.
סגירה