Yehuda Aisenberg
הזמן של
Yehuda Aisenberg

אזרח מן השורה שהמדינה יקרה לו .

"כן או לא נתניהו" . לפני 60 שנה בדיוק סיסמת הבחירות היתה "הגידו כן לזקן". ראשי הממשלה תמיד חפצו ב-כן . היום אפשר ונדרש להגיד 'לא' חד וברור .
נשאלת השאלה אם לא הייתה ברירה אלא לבגוד ביושרה העיתונאית נוכח הסחיטה באיומים . אין מועצת העיתונות , משטרה , רגולטורים ושומרי סף? או התפטרות לצורך הצפת העניין . אנו לא בשנות החמישים בם ל... המשך קריאה

נשאלת השאלה אם לא הייתה ברירה אלא לבגוד ביושרה העיתונאית נוכח הסחיטה באיומים . אין מועצת העיתונות , משטרה , רגולטורים ושומרי סף? או התפטרות לצורך הצפת העניין . אנו לא בשנות החמישים בם לשכת רה"מ הייתה מכתיבה את תוכן החדשות לעורכי הרדיו .

בכתבה מס' אי דיוקים . השלטון לא "נכבש" , במאי 96 נתניהו גבר על פרס ברוב ברור . התקשורת אינה חלק ממוסדות השלטון , במדינה דמוקרטית היא אמורה להיות חופשית ובלתי תלויה . אך בדבר אחד את צוד... המשך קריאה

בכתבה מס' אי דיוקים . השלטון לא "נכבש" , במאי 96 נתניהו גבר על פרס ברוב ברור . התקשורת אינה חלק ממוסדות השלטון , במדינה דמוקרטית היא אמורה להיות חופשית ובלתי תלויה . אך בדבר אחד את צודקת לחלוטין "המצב מסוכן יותר גם כי בישראל אין חוקה" – שמח שהגעת למסקנה שבישראל אין חוקה .

"היועמ"ש אמור היה לדעת שהחוק איננו מהווה בעיה לכשעצמו" . לדעתי החוק כן מהווה בעיה לכשעצמו . הוא מזיק ומיותר , צלם בהיכל המשפט .
בוגד , מעצם הגדרתו בא מתוך המחנה . ואילו אויב נתפס כגורם חיצוני , אלא אם מדובר בגיס חמישי . כך שהתואר בוגד לא יכול להינתן לאויב .
סגירה
בחזרה לכתבה