Amnon Glick
הזמן של
Amnon Glick
מאמר מעולה! אין סיכוי שזה יקרה בגלל הקואליציה הימנית קיצונית וההזויה. הסיכוי היחיד והקלוש שזה יקרה הוא שיאיר לפיד יתן רשת בטחון לנתניהו. תודה לדן.
יאיר גולן לא התייחס בביטול או בשטחיות לנושאי איכות הסביבה אלא לפעילים בודדים שרוצים למשוך תשומת לב בכל מחיר והפעילות הרעשנית שלהם גורמת נזק לנושא המרכזי והקיומי (מחר בבוקר, לא בעוד 50 ש... המשך קריאה

יאיר גולן לא התייחס בביטול או בשטחיות לנושאי איכות הסביבה אלא לפעילים בודדים שרוצים למשוך תשומת לב בכל מחיר והפעילות הרעשנית שלהם גורמת נזק לנושא המרכזי והקיומי (מחר בבוקר, לא בעוד 50 שנה) של השמאל/מרכז – 2 מדינות ל-2 עמים.
וכן, הוא לגמרי צודק, נושא איכות הסביבה הוא חשוב אבל לא מרכזי ולא מוביל בתוך חבילת הבעיות שבהן נמצאת מדינת ישראל.

סגירה
בחזרה לכתבה