Hanna Sh
הזמן של
Hanna Sh
פינוי יחידות הטיפול הממוקמות באזורי נדלן איכותיים הם התוכנית הגדולה העומדת למימוש בצל הקורונה . בשלב ראשון מרוקנים את המתקנים בשלב השני לא יאפשרו לפתוח אותם מחדש והם יעברו לרשות מדינת י... המשך קריאה

פינוי יחידות הטיפול הממוקמות באזורי נדלן איכותיים הם התוכנית הגדולה העומדת למימוש בצל הקורונה . בשלב ראשון מרוקנים את המתקנים בשלב השני לא יאפשרו לפתוח אותם מחדש והם יעברו לרשות מדינת ישראל כנכס מניב. בשלב השלישי יאשפזו בחזרה את החולים במחלקות אישפוז של בתי החולים שיעלו על גדותיהם ובשלב הרביעי בעתיד הרחוק מאוד יפזרו את החולים בשני שלושה בתי חולים חדשים.

אתה חלק מ העיתונות, האם אתה יכול להצביע על הסיבות לההתנהלות הזו. ומדוע עיתונאים כמותך לא מתגייסים ביחד ויוצרים משקל נגד ולוקחים אחריות לגורלנו ???????
ההשוואה בין הקמפניים היא עונשם של הבחירות. ההשוואה עושה חטא למידות המוסר אותן ראש ממשלה צריך שתהינה לו בתפקיד זה. עמידה בראש מדינת ישראל אינה תחרות בשבירת כל אמות המוסר .
בשעה שאין מחסום מוסרי, זה נתפס כמעשה אומץ. מעשה שבסתר ליבם היו רוצים להיות אך אותם כובלים הענשה חברתית, משפחתית או פנימית. הם עומדים וליבם מלא כאילו הם עשו את המעשה האמיץ,
יש להוסיף, לנתניהו שריו ו האנשים הסובבים אותו אין רף מוסרי ומכאן הכל אפשרי . על כל אזרח ואזרחית להבין שהאקדח יכוון גם אליו ברגע שידמה למנגנון הליכוד שאתה לא איתם בלב, בנפש וברשף
על מנת לשוב להיות מדינה שטוב לחיות בה , ניתנה לנו הזדמנות נוספת להדיח את האיש שאחראי לכל פשעיו. הצבעה ביום הבחירות היא מעשה הנדרש מציבור חפץ חיים.
חבל שאין עתונאי אחד בכל התקשורת הנוכחית שישאל את השאלות הנ"ל וחבל שראש הממשלה הנוכחי לא ישיב על אף אחת מהן. מראה מראה שעל הקיר האם זו דמותי ?????
להוסיף על הכשל המובנה, החלטת הממשלה להקים את הוועדה לבדיקת פעולות מח"ש נועדה להאשים את היועץ בהדלפה ובכך להביא לפיטוריו או למנוע ממנו לתפקד כתובע במשפט. בכך מתקיים המשפט "האוייב מבפנים"
סגירה
בחזרה לכתבה