ד"ר רמי רום
הזמן של
ד"ר רמי רום

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם – תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

גלקסיות מסתובבות - חוק מילגרום

ב-1983 הפיזיקאי הישראלי מרדכי מילגרום הציע לתקן את משוואות הכוח של ניוטון המתארות את מסלולי הכוכבים בקצה הגלקסיה. על פי התיקון של חוק מילגרום, בקצה הגלקסיה כח הגרוויטציה פרופורציוני לריבוע התאוצה, במקום התלות הלינארית בתאוצה של חוקי ניוטון. השינוי שהציע מילגרום מסביר את עקומות הסיבוב הגלקטיות ללא צורך בהוספת חומר אפל שלא הוכח עדיין קיומו.

חוק מילגרום

כוכבי הגלקסיה נעים סביב מרכזה במסלולים, כמו שכדור הארץ נע סביב השמש. לדוגמה, השמש משלימה הקפה סביב מרכז גלקסית שביל החלב בכ-200 מיליון שנה.

כוכבי הגלקסיה נעים סביב מרכזה במסלולים, כמו שכדור הארץ נע סביב השמש. לדוגמה, השמש משלימה הקפה סביב מרכז גלקסית שביל החלב בכ-200 מיליון שנה

שני גורמים קובעים את מהירות הכוכבים: התפלגות המסה במרכז הגלקסיה והיחלשות כח הגרוויטציה עם המרחק ממרכזה. התוצאה היא עקומת סיבוב גלקטית שעולה בתחילתה בשל התפלגות המסה הגדלה במרכז, אבל יורדת בהמשך בשל היחלשות כח הגרוויטציה עם ההתרחקות ממרכז הגלקסיה, כפי שנראה בגרף התחתון. תצפיות החלל מראות התנהגות אחרת לגמרי והכוכבים שנעים סביב הגלקסיה מגיעים למהירות אסימפטוטית קבועה וגדולה הרבה יותר מהצפוי על פי חוקי ניוטון כפי שנראה בגרף העליון.

עקומת סיבוב גלקסיה ספירלית M35 (צילום: https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Newtonian_dynamics)
עקומת סיבוב גלקסיה ספירלית M35 (צילום: https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Newtonian_dynamics)

מילגרום הציע קיומו של קבוע פיזיקלי חדש – a0, המאפיין את התאוצה בקצה הגלקסיה. כאשר התאוצה הרבה יותר גדולה מ-a0, קיימת משוואת ניוטון הלינארית המוכרת – F = m a.

אבל בקצה הגלקסיה, כאשר התאוצה קטנה יותר מ-a0, חוק ניוטון הופך לחוק ריבועי בתאוצה, כלומר:

F = m a^2 / a0

התוצאה של התיקון של חוק מילגרום היא, שבקצה הגלקסיה המהירות המשיקית של כוכבים קבועה ואינה תלויה יותר במרחקם ממרכז הגלקסיה. על פי מילגרום המהירות המשיקית של הכוכבים בקצה הגלקסיה היא שורש רביעי של מסת הגלקסיה M מוכפלת בקבוע הגרביטציה G ובקבוע החדש של מילגרום- a0.

V = ( M G a0  ) ^1/4

תצפיות החלל מראות שהכוכבים הנעים סביב הגלקסיה מגיעים למהירות קבועה וגדולה בהרבה מהצפוי עפ"י חוקי ניוטון. תוצאת תיקון חוק מילגרום היא, שבקצה הגלקסיה מהירות הכוכבים קבועה ואינה תלויה במרחקם ממרכז הגלקסיה

תיאוריות גרוויטציה יחסותיות של מילגרום ובקנשטיין

כ-40 שנה אחרי ההצעה של מילגרום עדיין אין תשובה לגבי שאלת קיומו של החומר האפל, וההצעה של מילגרום שמייתרת את החומר האפל עדיין רלוונטית. האם חוקי הפיזיקה משתנים בסקלה הגדולה של גלקסיות כמו שמילגרום הציע? בנואט פמאי וסטייסי מקגאו כותבים שהתצפיות מעלות שלוש אפשרויות:

1

יש כמויות עצומות של חומר אפל במרחב.

2

יש שבר בהבנה של ההתנהגות בסקלה הגלקטית

3

או צירוף של שתי האפשרויות הראשונות.

המאמר טוען שחוק מילגרום ומספר תיאוריות יחסותיות שבאו בעקבותיוTeVeS , GEA, ו-BIMOND, מסבירות טוב יותר את התצפיות מתיאוריות החומר האפל. סטייסי מקגאו כתבה בדצמבר 2020, שעל סמך מדידות מדוייקות של כ-153 גלקסיות על ידי טלסקופ החלל ספיצר חוק מילגרום מתאר נכון יותר את עקומות הסיבוב הגלקטיות ומקגאו מחזקת את אפשרות ב' של שבר בהבנה של ההתנהגות בסקלה הגלקטית. מקגאו אומרת שלצערה יתכן שכ-30 שנה של מחקר של החומר האפל היה שגוי.

חוכמה שנשתכחה – תיאוריית שתי המטריקות של מילגרום

תיאוריית שתי המטריקות של המרחב-זמן של מילגרום (BIMOND) (2009), שהמשיכה את המחקר של בקנשטיין של תיאורית TeVes מניחה, שבנוסף למטריקת המרחב-זמן של תורת היחסות של אינשטיין יש מטריקה נוספת המצומדת לחומר התאום (Twin Matter).

סטייסי מקגאו כתבה שעל סמך מדידות מדוייקות של כ-153 גלקסיות ע"י טלסקופ החלל ספיצר, חוק מילגרום מתאר נכון יותר את עקומות הסיבוב הגלקטיות, וכי לצערה יתכן שכ-30 שנות מחקר של החומר האפל היה שגוי

מילגרום מניח שהחומר התאום שווה בכמותו בממוצע לחומר הרגיל וששתי המטריקות מקיימות את משוואת אינשטיין. מילגרום מציע מודל אינטראקציה בין שתי המטריקות שפרופורציוני לקבוע התאוצה – a0, ולהפרש הגרדיינטים בתבנית ריבועית, שמייצר את התאוצה הגרוויטציונית בקצה הגלקסיה וגם אפקט דחיה דומה לאנרגיה האפלה. התיאוריה היחסותית של מילגרום מ-2009 תומכת בחוק מילגרום מ-1983 והוא כותב:

"לחומר התאום שני תפקידים: הוא מהווה מדיום רקע לחומר הרגיל בדומה ליונים החיוביים במוצק עבור גז האלקטרונים הטעון שלילית. התפקיד השני הוא שקיום החומר התאום מוביל לדינמיקה ניוטונית שונה בקצה הגלקסיה. החומר התאום יכול להיות פוזיטרונים כחלק מפלסמה נייטרלית של אלקטרונים ופוזיטרונים אך ללא השמדה".

כלומר על פי מילגרום, החומר התאום יכול להיות אנטי-חומר, למשל אנטי-אלקטרונים (פוזיטרונים), ושתי המטריקות של החומר והחומר התאום אינן חייבות להיות מופרדות במרחב.

שבירת הסימטריה של החומר והחומר התאום

על פי תיאוריית ה-BIMOND של מילגרום, מטריקת החומר של תורת היחסות של אינשטיין מצומדת למטריקה של החומר התאום בדומה למשוואת דירק הספינורית, המתארת את האלקטרון יחד עם האנטי-אלקטרון (הפוזיטרון) במשוואה אחת. שבירת הסימטריה בין החומר והחומר התיאום (אנטי-חומר) על ידי טנזור הפרש מכפלות הגרדיינטים של שתי המטריקות מייצרת את התאוצה הגרוויטציונית והאנרגיה האפלה שפרופורציונים לקבוע התאוצה החדש של מילגרום- a0.

האם עודף האנטי-חומר נמצא במרכז הגלקסיה?

תיאוריית שתי המטריקות מניחה שויון בממוצע של החומר והחומר התאום בגלקסיה. מאחר שקיים עודף חומר גדול בכוכבים, בענני הגז ובכוכבי הלכת, עודף של חומר תאום צריך לאזן זאת באיזורים אחרים של הגלקסיה כך שבממוצע השיויון ישמר.

תיאוריית שתי המטריקות מניחה שויון בממוצע של החומר והחומר התאום בגלקסיה. מאחר שקיים עודף חומר גדול בכוכבים, בענני הגז ובכוכבי הלכת, עודף של חומר תאום צריך לאזן זאת באיזורים אחרים של הגלקסיה כך שבממוצע השיויון ישמר

איפה יכול להצטבר עודף החומר התאום החסר בגלקסיה? מודל ההגברה של קרינת הוקינג על ידי תהודת לייזר של אנטי-חומר מתוך הארגוספירה של חורים שחורים שהוצע על ידי קורלי וג'ייקובסון מספק אולי את התשובה. יתכן שהחור השחור במרכז הגלקסיה מכיל כמויות גדולות של אנטי-חומר מתחת למשטח האופק. איננו יכולים לראות מה נמצא מתחת למשטח האופק בעיקרון אבל קרינת הוקינג מוגברת ממשטח האופק של הארגוספירה תעיד על קיום כמות גדולה של אנטי חומר מתחת למשטח האופק באפקט מהוד הלייזר שהציעו קורלי וג'ייקובסון.

מה הסיבה לשינוי ההתנהגות בקצה הגלקסיה?

מילגרום כותב שההיענות של גוף לכח שפועל עליו היא תוצאה של פעילות הגומלין של הגוף עם סביבתו ושפעולת הגומלין של הריק, הוואקום, עם חלקיקי החומר גורמת להתמדה. מה משתנה בקצה הגלקסיה שגורם לשינוי מתאוצה לינארית לריבועית במשוואת ניוטון? התשובה יכולה להיות קשורה לשינוי של האינטראקציה בין המטריקות של טנזור הפרש מכפלות הגרדיינטים של מילגרום בקצה הגלקסיה, שאולי דומה בהתנהגותו לקבוע הקצב של ריאקציה מסדר שני שמוגבל על ידי ההתנגשויות של שני רכיבים. ריאקציות שיחלוף בין חלקיקי חומר לזוגות של חלקיקי חומר וחומר תאום כריאציה מסדר שני יכולות להיות המקור המיקרוסקופי לתלות הריבועית בתאוצה בקצה הגלקסיה.

חומר ואנרגיה אפלים?

מרדכי מילגרום ויעקב בקנשטיין עומדים מאחורי שתיים מתיאוריות הגרוויטציה היחסותיות החדשות שהוצעו כ-100 שנה אחרי אינשטיין ומחזקות את חוק מילגרום. בנוסף, ליעקב בקנשטיין נזקפת תרומה חשובה לחקר התרמודינמיקה של חורים שחורים.

שאלת קיומו ותכונותיו של החומר האפל שמילגרום ניסה לייתר עדיין פתוחה ומאמצים רבים מושקעים במחקרה כבר עשרות שנים ואולי לשווא כפי שאמרה סטייסי מקגאו בדצמבר 2020. בכל מקרה, כבוד גדול לפיזיקאי הישראלי מרדכי מילגרום על ההצעה לתיקון חוקי ניוטון בקצה הגלקסיה.

שאלת קיומו ותכונותיו של החומר האפל שמילגרום ניסה לייתר עדיין פתוחה. בכל מקרה, כבוד גדול לפיזיקאי הישראלי מרדכי מילגרום על ההצעה לתיקון חוקי ניוטון בקצה הגלקסיה

הצעה שמתאימה לתצפיות מדויקות גם כיום כפי שכתבה מקגאו ועל תיאוריית הגרוויטציה היחסותית האלגנטית של שתי המטריקות ה-BIMOND שמוסיפה לתיאוריית היחסות הכללית של אינשטיין את מטריקת האנטי-חומר החסר (החומר התאום).

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,067 מילים ו-1 תגובות

החלטות גורליות של מנהיגים ושופטים

החלטות גורליות משנות את ההיסטוריה של העמים ברגעים הקריטיים. המלך דוד החליט לא לצאת לקרב האחרון של שאול בגלבוע, כרת ברית עם הפלישתים, ויחד איתם נלחם בממלכת ארם-צובא והקים את ממלכתו הגדולה בה שלט כ-40 שנים.

לעומתו, רבי עקיבא החליט לצאת למרד בר-כוכבא בערב סדר הפסח, חשב שבר-כוכבא הוא המלך המשיח, וגרם לחורבן יהודה ולמותם של מאות אלפים, גברים, נשים וילדים.

החלטות גורליות משנות את היסטוריית העמים ברגעים קריטיים. המלך דוד החליט לא לצאת לקרב האחרון של שאול בגלבוע והקים ממלכה בה שלט כ-40 שנה. רבי עקיבא יצא למרד בר-כוכבא וגרם לחורבן יהודה ולמות מאות אלפים

הנשיא ריבלין החליט לתת את המנדט להרכבת הממשלה לנתניהו למרות שלנתניהו אין תמיכה של 61 חברי כנסת שתאפשר לו הקמת ממשלה, למרות שבכוונתו לגייס עריקים, למרות סירובו לחתום על הסכם ניגוד העניינים שמצביע על כוונתו לנסות להשפיע ואולי גם לעצור את משפטו.

שופטי בג"ץ יצטרכו לקבל החלטה גורלית: האם החלטת הנשיא ריבלין מתקבלת על הדעת, בעיקר בשל סירובו של נתניהו לחתום על הסכם ניגוד העניינים כבר יותר משנה.

החלטת המלך דוד לא לצאת לקרב בגלבוע

פרופ' גרשון גליל משער שבקרב האחרון של שאול בגלבוע לחמה נגדו ממלכת פלסטין המקראית מצפון סוריה בנוסף לפלשת הדרומית. בכנס שנערך בחיפה ב-2010 הציג פרופ' דסל הקנדי תגליות מחפירות תל-תעינת בצפון סוריה.

במאות ה-11 וה-10 לפנה"ס, אחרי התפוררות האימפריה החיתית, היתה קיימת ממלכת פלסטין המקראית בצפון סוריה, שהיתה גדולה בהרבה מפלשת הדרומית, כפי שמראה המפה המקראית של הממלכות בימי המלך דוד.  ב-2012 התגלה בחפירות בתל תעינת פסל של אחד ממלכי פלסטין המקראית, SUPPILULIUMA, שמעריכים כי מלך בשנת 860 לפנה"ס.  

מפת המקרא מימי המלך דוד. פלשתין-צובה-ישראל-פלשת (איור: אוניברסיטת חיפה)
מפת המקרא מימי המלך דוד, פלסטין-צובה-ישראל-פלשת (איור: אוניברסיטת חיפה)

גרשון גליל משער שממלכת פלסטין המקראית היתה בת ברית של המלך דוד ולכן החליט לא לצאת לקרב האחרון של שאול בגלבוע. ההחלטה של דוד לא לצאת לגלבוע חרצה אולי את גורלם של שאול ויונתן וצבא ישראל אבל איפשרה לדוד להקים את ממלכת בית דוד הגדולה. הברית של המלך דוד עם תועי מלך חמת סייעה לו גם במלחמותיו עם ארם-צובא.

קיומה המפתיע של ממלכת פלסטין המקראית בצפון סוריה מסביר אולי גם את השם שבחר הקיסר אדריאנוס לפרובינציית יהודה אחרי הדיכוי האכזרי של מרד בר-כוכבא, סוריה-פלסטינה, שאיחדה את כל החוף המזרחי של הים התיכון לפרובינציה רומאית אחת והעלימה מהמפה את ממלכות ישראל ויהודה.

ההחלטה של דוד לא לצאת לגלבוע חרצה אולי את גורלם של שאול ויונתן וצבא ישראל אבל איפשרה לדוד להקים את ממלכת בית דוד הגדולה. הברית של המלך דוד עם תועי מלך חמת סייעה לו גם במלחמותיו עם ארם-צובא

ההחלטה לצאת למרד בר-כוכבא

דן מרגלית שוחח עם פרופ' ישראל קנוהל על הגדת סדר הפסח ויציאת מצרים. קנוהל מזהה את משה המקראי עם אירסו, מנהיג נכרי שניסה לתפוס את השלטון בסוף השושלת הפרעונית ה-19, לאחר מות אלמנת המלך האחרון של השושלת, תאוסרט. יציאת מצרים על פי קנוהל שונה מאוד מסיפור יציאת מצרים המקראי. 

דן מרגלית בשיחה אישית

דן מרגלית בשיחה עם פרופסור ישראל קנוהל,חוקר מקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים.

Posted by ‎Dan Margalit – דן מרגלית‎ on Sunday, March 21, 2021

דן מרגלית מספר על מסורת שאומרת שההחלטה הגורלית לצאת למרד בר-כוכבא התקבלה על ידי רבי עקיבא בביתו בליל הסדר כשישבו וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה עד תפילת שחרית. הגדת פסח מעבירה מסר לאומי של שאיפה לאומית לחרות לגאולה ואפשר לראות ברבי עקיבא ובמחברי ההגדה את אלה שזרעו את זרעי הציונות. דני וינברגר כתב על מרד בר-כוכבא כמודל לגאולה וינברגר כותב:

"אין חולק על הרלוונטיות של המרד לדורות האחרונים, אך היחס אל מרד בר-כוכבא היה טעון מאוד כבר בקרב התנאים באותו דור ולאחריו. ומעניין שאף הוגי ימי הביניים, שלכאורה היו רחוקים מכל התעוררות מדינית, עסקו בו רבות ובנו על פיו את מודל הגאולה, שחזו בשל זיהוי בר-כוכבא ותקופת הצלחת המרד כמלכות המשיח".

בתלמוד הירושלמי מתוארת אמירה של יוחנן בר-תורתא, חברו של רבי עקיבא:

"עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא", כלומר לא כל רבני ישראל תמכו במרד. לעומת זאת, בימי הביניים כתב הרמב"ם בספרו הלכות מלכים ומלחמותיהם – "אַל יַעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁהַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים, וּמְחַדֵּשׁ דְּבָרִים בָּעוֹלָם, אוֹ מְחַיֶּה מֵתִים, וְכַיּוֹצֵא בִּדְבָרִים אֵלּוּ שֶׁהַטִּפְּשִׁים אוֹמְרִים. אֵין […] הַדָּבָר כֵּן, שֶׁהֲרֵי רַבִּי עֲקִיבָה חָכָם גָּדוֹל מֵחַכְמֵי מִשְׁנָה הָיָה, וְהוּא הָיָה נוֹשֵׂא כֵּלָיו שֶׁל כּוֹזֵבָא הַמֶּלֶךְ, וְהוּא הָיָה אוֹמֵר עָלָיו שֶהוּא הַמֶלֶךְ הַמָּשִיחַ, וְדִמָּה הוּא וְכָל חַכְמֵי דּוֹרוֹ שֶׁהוּא הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, עַד שֶׁנֶּהֱרַג בָּעֲווֹנוֹת; כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱרַג – נוֹדַע שֶאֵינוֹ מָשִיחַ".

הרמב"ם, למרות שהבין שרבי עקיבא טעה ובר-כוכבא לא היה המלך המשיח, הסביר את הטעות בכך שמלך משיח הוא למעשה דמות ארצית שאינה צריכה לעשות אותות ומופתים או להחיות מתים.

יהושפט הרכבי בספרו חזון, לא פנטזיה, לקחי מרד בר כוכבא וריאליזם מדיני בימינו, כותב שהמרד היה חסר סיכוי ונבע מראייה בלתי מציאותית וגרם לשואה.

לעומתו, אלדד וייל מצטט מהתלמוד הבבלי את השיחה הבאה בין רבן גמליאל ורבי עקיבא, שמדגימה את חזונו של עקיבא:

"רבן גמליאל ור' אלעזר ור' יהושוע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך לכיוון ירושלים לאחר חורבן בית המקדש. ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: 'מפני מה אתה משחק?' אמר להם: 'מפני מה אתם בוכים?' אמרו לו: 'מקום שכתוב בו – "והזר הקרב יומת" עכשיו שועלים הילכו בו, ולא נבכה?' אמר להם: 'לכך אני משחק, שנאמר "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים". עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת' אמרו לו: 'עקיבא, ניחמתנו! עקיבא! ניחמתנו'".

מיכל שרגא כותבת:

"מקום שחכמי הדור רואים אבל וחורבן, רואה רבי עקיבא נחמה ותקומה. במקום שחכמים בוכים, רבי עקיבא צוחק. ואמר על רבי עקיבא הרב קוק: '..לנפשו הענקית, העתיד הרחוק ניצב כהווה'".

הנרטיב של רבי עקיבא הצוחק ובעל החזון חוזר על עצמו גם במפגש של רבי עקיבא עם אשתו של הנציב הרומי טרנוסרופוס, שתתגייר ותהיה אשתו השלישית על פי התלמוד הבבלי:

"ואף רבי עקיבא ראה את אשת טורנוס רופוס. ירק, צחק ובכה. ירק שהיתה באה מטיפה סרוחה. צחק שעתידה להתגייר ולהנשא לו. בכה שיופי זה יתבלה בעפר".

אפשר לראות ברבי עקיבא את אבי הציונות שהקדים את חזונו של הרצל. מצד שני, רבי עקיבא הצוחק ואולי היהיר, טעה בהערכת כוחו של האוייב הרומאי. החלטתו לצאת למרד הביאה לחורבן ולמותם של מרבית תושבי יהודה על ידי הקיסר אדריאנוס "הנאור" וצבא האימפריה הרומאית. על פי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו, כ-580 אלף יהודים נהרגו, עשרות יישובים ביהודה הושמדו כליל על תושביהם. גברים, נשים וילדים נשבו ונמכרו לעבדים ברחבי האימפריה הרומית. יהודה הושמדה וקיבלה את שמה הרומאי פרובינציית סוריה-פלסטינה.

אפשר לראות ברבי עקיבא את אבי הציונות שהקדים את חזון הרצל. מצד שני, רבי עקיבא הצוחק ואולי היהיר, טעה בהערכת כוחו של האוייב הרומאי. החלטתו לצאת למרד הביאה לחורבן ולמותם של מרבית תושבי יהודה

הציונות החזירה את ישראל למפת המזרח התיכון אבל כדי שנשאר על המפה כדאי ללמוד מהמלך דוד שלא כבש את ערי פלשת וגם לא את ממלכת פלסטין המקראית בצפון סוריה.

ההחלטות של הנשיא ריבלין, סער ובנט

מאיר שטרית ודן מרגלית מדברים בחריפות על ההחלטות של הנשיא ריבלין, של סער ושל בנט, שהבטיחו לציבור שיקולים ערכיים וממשלת שינוי, אבל ברגע האמת ובאופן בלתי מובן מסרו את המנדט להרכבת ממשלת השינוי לנתניהו. ממש דה-ז'וו לארועי חודש מרץ 2020, שבו גנץ ואשכנזי החליטו לרסק ברגע הקריטי את כחול לבן ולערוק לממשלת נתניהו.

דן מרגלית בשיחה אישית

דן מרגלית בשיחה עם מאיר שטרית , שר האוצר ובמשפטים בדימוס .

Posted by ‎Dan Margalit – דן מרגלית‎ on Tuesday, April 6, 2021

הנשיא ריבלין אמר שלא לגיטימי בעיניו להקים ממשלה באמצעות גיוס עריקים. יותר חמור מהכוונה של נתניהו לגייס עריקים, הוא הסירוב שלו לחתום על הסכם ניגוד העניינים שריבלין כלל לא הזכיר בדבריו. לכן החלטתו בלתי מתקבלת על הדעת.

עתירה לבג"ץ נגד מסירת המנדט לנתניהו הוגשה, ונתניהו והיועמ"ש יצטרכו להשיב עליה היום. הסירוב של נתניהו לחתום על הסכם ניגוד העניינים הוא נושא משפטי מובהק. שופטי בג"ץ חייבים לתקן את הפגם בהחלטה של הנשיא ריבלין, שבחר להתעלם מהסירוב של נתניהו לחתום על הסכם ניגוד העניינים.

לא מתקבל על הדעת ששופטי בג"ץ יחליטו לאפשר לנתניהו להקים ממשלה חרף  סירובו לחתום על הסכם ניגוד העניינים, כשכל כהונתו נגועה בניגוד עניינים מהותי וחמור. בכך הם גם מתירים לו בפועל לנצל את כוחו ומעמדו כדי להפעיל לחץ על השופטים במשפטו וגם על מינוי, סילוק או אי-קידום של בכירים במערכת המשפטית.

עתירה לבג"ץ נגד מסירת המנדט לנתניהו הוגשה, ונתניהו והיועמ"ש יצטרכו להשיב עליה היום. הסירוב של נתניהו לחתום על הסכם ניגוד העניינים הוא נושא משפטי מובהק. שופטי בג"ץ חייבים לתקן את הפגם בהחלטה של הנשיא ריבלין

לפחות שיחליטו להתנות את המנדט שקיבל מהנשיא להרכבת הממשלה בחתימה של נתניהו על הסכם ניגוד העניינים, ואולי גם בתצהיר שלא יתערב במינוי שופטים ובכירים במשרד המשפטים. גם לא מישהו מטעמו, גם לא אשתו. נוהל מינוי הבכירים על ידי אשת ראש הממשלה בפגישות כפולות במעונם בבלפור שחשף דוד ארצי ושנמשך כנראה כבר כ-15 שנים צריך להיפסק.

ובנוסף, ואולי הנושא המדאיג מכל, נתניהו מחמם את החזית עם איראן לאורך תקופה ארוכה ואי אפשר לפסול את האפשרות שגם בנושא האיראני הוא לא עושה הפרדה בין ענייני המדינה לבין בעיותיו האישיות המשפטיות. ממש כמו בנושא הכלכלה, הקורונה והבחירות החוזרות הרביעיות בשנתיים האחרונות. כדאי ללמוד מהמלך דוד ולא לצאת למלחמה מיותרת עם איראן. אלו ההחלטות הגורליות שמנהיגי ושופטי ישראל עומדים בפניהן עכשיו והכתובת על הקיר של בית המשפט הגבוה לצדק ברורה.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,371 מילים ו-1 תגובות

איך מזהים נסיך מקיאווליסטי?

על הדימיון המטריד בין נתניהו ודיין כתב ברוך לשם:

"קווי הדמיון האישיים שבין משה דיין לבנימין נתניהו רבים מדי ואי אפשר להתעלם מהם. מדובר בשני מנהיגים כריזמטיים ונרקיסיסטים שהתהילה גרמה להם לכופף את האני הציבורי שלהם לטובת האני האישי.

נתניהו, כמו דיין במקרה של החפירות, הוזהר על ידי היועץ המשפטי לממשלה לחדול ממעשיו כבר בפרשת הקבלן עמדי שסיפק עבודות פרטיות לבני הזוג נתניהו והם ניסו לחייב את המדינה בגינם.

לפי כתבי האישום שהוגשו כעת נגד נתניהו, הוא המשיך לכאורה בסורו לסיפוק צרכיו האישיים. לנתניהו, כמו לדיין, אין שום גבול ומעצור כדי לשמור על הישרדותו. הוא פתח במסע נטול רסן נגד גורמי האכיפה במדינה – המשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה – והפך את ארץ הבחירה לארץ הבחירות.

האם מצבו המשפטי עלול לגרום לו לצאת להרפתקה צבאית, כדי שיוכל לגייס רוב בכנסת לחילוצו ממצבו המשפטי? נקווה שלא. ואם כן, נקווה שיהיה קצין אמיץ כמו טל שיבלום אותו."

ברוך לשם כותב שדיין (על פי ספרו של סגן הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור האלוף ישראל טל) ניסה לשפר את קווי הפסקת האש כדי להציג בפני הציבור הישג טוב יותר בסיום המלחמה. הוא דרש מפיקוד הדרום להגיב בחריפות על כל תקרית אש מקומית, כדי לאלץ את המצרים להגיב ולחדש את המלחמה.

טל, שסבר שהדבר יגרום לאבדות רבות בלי שיושג דבר, כתב ביומנו:

"להבנתי, דיין מנסה להוביל להידרדרות למלחמה. הוא רוצה כאמור מועד ב' ומתכוון לסחוב איתו את כל המדינה להרפתקה הזו… אני לא יכול להשלים עם מהלכים שלנו להידרדרות למלחמה שבה אין לנו צורך".

על פי רמי טל, דיין האשים את ישראל טל באחריות לתוכניות האופרטיביות של צה"ל שנכשלו במלחמת יום-כיפור. דיין חשב שועדת אגרנט טעתה, שלא היה כשל מודיעיני בפתיחת המלחמה ושהתוכניות האופרטיביות של צה"ל לא היו טובות.

דיין: יחידות מיוחדות וסוכני מודיעין

משה דיין היה רמטכ"ל, שר בטחון ומדינאי, אך בהכשרתו ובתפיסתו הצבאית היה איש של יחידות מיוחדות, של מבצעים חשאיים ופעולות צבאיות נועזות בעומק שטח האוייב.

דיין היה חניכו של קצין המודיעין הבריטי אורד ויינגייט שהקים את פלוגות הלילה ב-1938 במסגרת הצבא הבריטי. בשנות הארבעים דיין ו-42 שבוים נוספים שוחררו מהכלא הבריטי לפני שריצה את מלוא עונשו (10 שנות מאסר) ודיין חזר לפעולות צבאיות בשירות הישוב והבריטים. יתכן גם שקשריו עם המודיעין הבריטי נמשכו שנים לאחר מכן. בפעולה כזו בעומק שטח לבנון איבד דיין את עינו.

בשנות החמישים דיין הקים את יחידת ה-101, עליה פיקד אריק שרון, שהנחילה לצה"ל את מורשת הצנחנים והפעולות המיוחדות. דיין היה כנראה זה שהפעיל את רשת הסוכנים במצרים כרמטכ"ל, במטרה לייצר חוסר יציבות במדינה, ללא אישורו של שר הבטחון לבון וראש הממשלה בן-גוריון. רשת שגרמה לפרשת עסק הביש המפורסמת.

דיין, בשבוע השני למלחמת יום כיפור, הורה לרפול בפגישתם במובלעת הסורית להתקדם לתוך דמשק ואמר שאף אחד לא יכעס עליו אם יעשה כך. קמ"ן האוגדה דני אגמון סיפר שרפול סירב להצעה.

דיין ניסה לגרור את המצרים להמשך הלחימה בסיני על ידי פרובוקציות יזומות, אולי כדי להשמיד את הארמיה השלישית בסיום המלחמה, ולכך סגן הרמטכ"ל האלוף טל סירב.

אריק שרון סיפר שלדיין היו רעיונות צבאיים מטורפים שלפעמים היו גם טובים. דיין היה מגלומן ונסיך מקיאווליסטי. נתניהו דיבר בראיון עם אברי גלעד בשבוע שעבר על הרעיונות המטורפים שיש לו ועל השליחות שהוא חייב להשלים.

דיין, בשבוע השני למלחמת יום כיפור, הורה לרפול בפגישתם במובלעת הסורית להתקדם לתוך דמשק ואמר שאף אחד לא יכעס עליו אם יעשה כך. קמ"ן האוגדה דני אגמון סיפר שרפול סירב להצעה

לדבריו, הוא יעצור את הגרעין האיראני. בינתים אניית משא בבעלות ישראלית חטפה טיל איראני ופרשנים מדברים כבר על מלחמה ימית עם איראן. הדימיון בין נתניהו ודיין שעליו כתב לשם, משתקף גם ברעיונותיהם המטורפים.

קיסינג'ר: הונאה ומפגשים חשאיים

לקיסינג'ר לא היתה הכשרה צבאית מעמיקה או ניסיון קרבי עשיר. הוא היה סוכן ריגול נגדי אמריקאי בסיום מלחמת העולם השנייה בגרמניה ומדריך של סוכני ריגול של נאט"ו, שפעלו במזרח אירופה כנגד הרוסים לאחר מלחמת העולם, בתחילת המלחמה הקרה.

שם פגש את פטרונו הראשון פריץ קרמר, פליט גרמני אף הוא, הנערץ על ידי רבים בוושינגטון וכונה שנים לאחר מכן "נושא הלפיד". איש האסטרטגיה הלוחמנית והבלתי מתפשרת של המערב (בעיקר ארה"ב  וגרמניה) נגד הרוסים בכל זירה בעולם.

ב-1968 כשהתמנה על ידי הנשיא ניקסון להיות היועץ לבטחון לאומי האמריקאי, הקים עבור ניקסון מנגנון של ועדות של המועצה לבטחון לאומי ששלטו על כל הזרועות של הצבא והמודיעין האמריקאי, כולל הסי.איי.אי. ועל כל תקציבי הבטחון של ארה"ב. וכולם היו בשליטתו של היו"ר קיסינג'ר.

קיסינג'ר מינה כסגניו במועצה לבטחון לאומי גנרלים בכירים כאלכסנדר הייג וברנט סקוקרופט. בזמן מלחמת וייטנאם קיסינג'ר ניהל מבצעים צבאיים אסטרטגיים כהפצצות השטיח הלא חוקיות בקמבודיה, הזזת ציים של נושאות מטוסים וצוללות באוקינוסים, מערכי לוויני ריגול וטיסות של מטוסי הביון האמריקאיים (ה-SR71) בזירות שונות בעולם, שהגיעו לשיאן בהכרזה על הכוננות הגרעינית האמריקאית העליונה ה-DEFCON 3 ב25 באוקטובר 1973 בסיום מלחמת יום כיפור, ללא ידיעת הנשיא ניקסון באותו הערב.

קיסינג'ר היה איש של מבצעים חשאיים, הונאה, סיפורי כיסוי, מפגשים חשאיים בסופי שבוע, ערוצים חשאיים ושיחות פרטיות מחוץ לפרוטוקול. קיסינג'ר פעל כך גם במהלך מלחמת יום כיפור, בתיאום עם היועץ לבטחון לאומי המצרי חאפז איסמעאיל. הוא מנע סיוע צבאי אמריקאי לישראל בשבוע הראשון של המלחמה שהביא את ישראל לסף כניעה מול המצרים בסיני לאחר שבוע של לחימה ב-12 באוקטובר 1973.

קיסינג'ר היה אבי הריאל פוליטיק המודרני. התיאוריה המדינית שנובעת מכתביו של ניקולו מקיאוולי (ספר הנסיך), לפיה בפוליטיקה אין מוסר, אין משמעות להבטחות ורק התוצאה הסופית חשובה. קיסינג'ר העריץ את מקיאוולי וראה בו את ראשון המדינאים של העידן המודרני. יתכן שנתניהו למד זאת מקיסינג'ר ומספרו הנסיך וייבא מארה"ב את הריאל פוליטיק של קיסינג'ר ומקיאוולי לישראל.

קיסינג'ר היה אבי הריאל פוליטיק המודרני. התיאוריה המדינית לפיה בפוליטיקה אין מוסר או משמעות להבטחות ורק התוצאה הסופית חשובה. קיסינג'ר העריץ את מקיאוולי ויתכן שנתניהו למד זאת ממנו וייבא לישראל

מפגשים קשים של דיין וקיסינג'ר ב-73, נתניהו וקיסינג'ר ב-96

דיין היה הביקורתי והישיר ביותר בעניין קיסינג'ר והאמריקאים בעדותו בועדת אגרנט. דיין סיפר לחברי הועדה שנוצרו חילוקי דיעות עם האמריקאים ערב המלחמה, שהוא רצה שנכנס למלחמה מהודקים עם האמריקאים ושיהיה לנו אליבי שלא אנחנו פתחנו במלחמה הפעם.

לכן הורה לא לגייס מילואים ולא להזיז כוחות עד שהערבים יפתחו באש. במקום לגייס מילואים, דיין שלח מכתב אזהרה לערבים ביום שישי ה-5 באוקטובר 1973 דרך קיסינג'ר, בתקווה שלא יפתחו במלחמה אם יידעו שאין להם יתרון הפתעה, ואולי גם כדי לייצר אליבי לישראל.

בעדותו בועדת אגרנט דיין סיפר על מפגשים קשים שהיו לו עם קיסינג'ר מחוץ לפרוטוקול לפני המלחמה, מהם הישראלים היו יוצאים מדוכאים מאוד. לפני מותו דיין אמר שקיסינג'ר היה אבי התיאוריה של להוריד את ישראל על ארבע במלחמת יום כיפור.

קיסינג'ר נפגש פעמים רבות עם כל ראשי הממשלה הישראלים גם לאחר שעזב את תפקידו כמזכיר המדינה האמריקאי בבית הלבן ב-1976 והקים חברה בינלאומית לייעוץ.

גולדה מאיר, יצחק רבין, שמעון פרס, אריק שרון ואחרים נפגשו איתו וגם בנימין נתניהו. ב-1996 מתוארת פגישה פרטית של שעתיים בין קיסינג'ר לנתניהו, ממנה נתניהו יצא לבן וחיוור וסירב לפרט מה שמע מקיסינג'ר בפגישה.

נסיכים מקיאווליסטים

אז איך מזהים נסיך מקיאווליסטי? סימני ההיכר של נסיכים מקיאווליסטיים בולטים: הם חובבי פעולות צבאיות חשאיות, מפגשים חשאיים, הם יהירים, מניפולטיביים, מגלומנים, מפריחים הבטחות ומפרים אותם כלאחר יד, מערבים הון ושלטון, וחסידים של הריאל פוליטיק. צריך להבין שנתניהו הוא נסיך מקיאווליסטי ולמנוע אסון צבאי מיותר מול איראן

נסיכים מקיאווליסטיים הם חובבי פעולות צבאיות חשאיות, הם מניפולטיביים, מגלומנים, מפריחים הבטחות ומפרים אותן כלאחר יד, מערבים הון ושלטון וחסידי ריאל פוליטיק. צריך להבין שנתניהו הוא נסיך מקיאווליסטי ולמנוע אסון צבאי מיותר מול איראן

אם היו מזהים את קיסינג'ר כנסיך מקיאווליסטי ב-1973 במקום לתת בו אמון עיוור, מלחמת יום כיפור אולי הייתה נמנעת וחיי כ-2569 חיילים ואלפי פצועים היו נחסכים.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,160 מילים

המהפך חייב להגיע

נתניהו התראיין בימים האחרונים אצל אברי גלעד, וזה פתח בשאלה לגבי האופי התחרותי של  נתניהו, והאם הוא עוזר לו או עוצר אותו בחיים. התשובה של נתניהו היתה שזה נותן לו "דרייב לא נורמלי, זה מנוע טורבו", "חייב לנצח בשבילכם".

בהמשך תיאר נתניהו לאברי גלעד איך הוא "מחוייב באובססיביות שאני לא יכול לתאר לך" ל"שליחות הגדולה" שלו בשם אביו, סבו ומשפחתו. נתניהו מדבר על "המדינה שלי","האזרחים שלי" ועל כך שהוא חייב להשלים את "השליחות שלי".

השימוש במילים "האזרחים שלי", "המדינה שלי", ו"השליחות שלי" מזכירים את המשפט שמיוחס למלך הצרפתי לואי ה-14: "המדינה זה אני". מהי השליחות, לפי נתניהו? מלחמת גוג ומגוג מיותרת עם איראן תוך כדי עימות מדיני עם הממשל האמריקאי החדש?

גלעד שואל אותו מה יקרה אם לא תהיה לו ממשלת ימין חזקה, ונתניהו קוטע אותו בזלזול וחורץ: "תהיה". גלעד שואל שוב: "ואם לא?", ונתניהו עונה: "אין אם לא".

גלעד שואל את נתניהו מה יקרה אם לא תהיה לו ממשלת ימין חזקה. נתניהו קוטע אותו בזלזול וחורץ: "תהיה". גלעד שואל שוב: "ואם לא?", ונתניהו עונה: "אין אם לא"

מבחינתו אין אפשרות אחרת מלבד ישיבה בשלטון. מבחינתו הוא ינצח ויהי מה. הוא חוזר ומדבר בכפייתיות על האובססיה שלו ועל כך שהוא צריך להשלים את שליחותו. ומה אם לא ייבחר? איך ישלים את השליחות שלו במצב כזה?

למעשה, זה לא רחוק כל כך ממה שקרה במערכת הבחירות האחרונה. רוב העם הצביע למפלגות שהבטיחו במפורש להחליף את השלטון, והוא לא קיבל את רצון רוב העם, ריסק את כחול לבן וצירף אותם לממשלה בראשותו על אפם ועל חמתם של רוב הבוחרים.

גלעד שואל את נתניהו מה כל כך גרוע בלפיד ומדוע הוא מזלזל בו? נתניהו משיב שהוא לא "פוליטיקלי קורקט" אלא "קורקט". הוא עושה את הדברים האמיתיים.

לקראת סיום נתניהו אומר:

"יש לי תוכניות מטורפות. אני גאה בעם שלי. אני אובסססיבי לגבי העם שלי".

נתניהו אובססיבי, מרוכז בעצמו, אני עשיתי, אני הצעתי, אני ואני ואני. מה המשמעות  של בחירת המלים שלו בהקשר הזה של "יש לי תוכניות מטורפות"? האם ליברמן צודק לגבי הסכנה לארוע מהסוג של גבעת הקפיטול בישראל?

פרקליטו הצמוד ואיש סודו המנוח של נתניהו, עו"ד יעקב וינרוט, טען שלפעמים הוא נקרא לנתניהו על תקן "חצי פסיכיאטר" כשהזוג נזקק ל"טכניקות של הרגעה", אבל סייג: "אני לא פסיכואנליטיקן, וגם פסיכואנליטיקן צריך כדורים ותרופות וטיפול". וינרוט אומר שיש דברים שהוא יודע שלא ידבר עליהם לעולם, ושנתניהו ידע זאת כשדיבר איתו. על מה וינרוט חיפה? מה הם אותם סודות שלקח עמו אל הקבר?

מבחינת נתניהו אין אפשרות אחרת. הוא ינצח ויהי מה. הוא מדבר בכפייתיות על האובססיה שלו ועל כך שעליו להשלים את שליחותו. ומה אם לא ייבחר? האם ליברמן צודק לגבי הסכנה לארוע מהסוג של גבעת הקפיטול בישראל?

ועל כך השיר:

"קיצונים פנאטים, תמימים או קנאים
משיחי שקר, נסיכים מעמידי פנים
השקר לא ינצח, בסוף נחשוף את הרעים
לא ניתן לקחת את הטוב את העתיד
צריך לקום להצביע, צריך להיות נחושים
המהפך מגיע, נמאסתם מושחתים
השקר לא ינצח, בסוף נחשוף את הרעים
לא ניתן לקחת את הטוב את העתיד"

עכשיו הזמן להצביע, כל קול חשוב, המהפך מגיע!

תודה רב לדניאל דבורסקי שהפיק את השיר והוסיף גיטרה מובילה.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 470 מילים

האם דוד ארצי אומר אמת? האם דוד שמרון יתבע אותו?

דוד ארצי מעיד שראה וקרא את החוזה הסודי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לאשתו שרה, הכולל את חתימותיהם בעמוד 15, על פיו שרה תוכל לאשר או לא לאשר מינויים של ראשי מערכת הבטחון במדינה, הרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ ותוכל להשתתף בכל דיון בטחוני שיתקיים בביתם על פי בחירתה. על פי עדותו של ארצי, בחוזה כתוב עוד כי אם נתניהו יפר את החוזה העונש יהיה הפסד כל רכושו, שיעבור לידי שרה.

האם זה אמיתי? ואם כן, האם זו לא קשירת קשר לביצוע עבירה במינוי הבכירים על ידי אשת ראש הממשלה?

"ע"מ להרשיע נאשם בעבירת קשירת הקשר יש להוכיח את התקיימות היסוד העובדתי של העבירה, קרי על הגוף התובע להוכיח, כי התקיימה סוג של התקשרות מוקדמת בין הצדדים, בכל דרך שהיא, כאשר מהתקשרות זו למדים על רצונם וכוונתם לבצע עבירה".

אם הסיפור אמיתי, האם חתירה תחת סמכותם הבלעדית של ראש הממשלה, של שר הבטחון ושל הממשלה לבחור ולמנות את ראשי מערכת הבטחון באופן מקצועי היא לא עבירה?

אם הסיפור אמיתי, האם הכוונה היתה לאפשר לאשת ראש הממשלה לבחון את נאמנות המועמדים לזוג נתניהו בראיונות הכפולים בבלפור? אם זה אמיתי, האם אין בכך מעשה עוון כלפי המועמדים וגם כלפי בטחון המדינה, שאיבדה אולי מועמדים מצויינים רק בגלל שלא נשאו חן בעיני אשת ראש הממשלה או שאולי לא הוכיחו מספיק את נאמנותם למשפחת נתניהו בראיון? אם זה אמיתי, איזו הכשרה מיוחדת יש לאשת ראש הממשלה בענייני בטחון, מוסד, שב"כ, צבא ומשרד ראש הממשלה שמצדיקה את זכות הוטו שניתנה לה בחוזה למינוי הבכירים?

אם הסיפור נכון, האם אין כאן עוון כלפי המועמדים וכלפי בטחון המדינה, שאיבדה אולי מועמדים מצויינים רק בגלל שלא נשאו חן בעיני אשת ראש הממשלה או לא הוכיחו נאמנות מספקת למשפחת נתניהו בראיון?

בראיון המצולם, דוד ארצי אומר שעו"ד דוד שמרון הראה לו את ההסכם החתום ביוזמתו כדי לשכנע אותו שהוא עורך דין מצויין ובעל קשרים, וביקש מארצי שיסייע לו בקשריו הטובים עם הנדבנית גיטה שרובר, שפיטרה את דוד שמרון כי חשבה שהוא "כלומניק".

"זה קרה גם לי"

ח"כ אלי אבידר (ישראל ביתנו) כותב לגבי העדות המטלטלת של דוד ארצי:

 "למה דוד ארצי צודק? כי זה קרה גם לי. בדצמבר 97 אחרי שליברמן עזב את לשכת רה״מ התקשר אליי דוד בר-אילן מנוחתו עדן והזמין אותי לשתות קפה עם רה״מ נתניהו בבלפור בשעה 18:00 בערב, לבדיקת אפשרות להתמנות לראש לשכתו. הגעתי 20 שניות לתוך הפגישה נכנסה שרה נתניהו והתיישבה ברפלקס מותנה, נתניהו קם ואמר שיש לו מספר שיחות טלפון לעשות. אחרי 10 דקות של שיחה נדהמתי להבין שהיא בעצם מראיינת אותי. בחוסר נימוס, אמרתי ״תודה שאת מארחת לי חברה נראה שרה״מ עסוק. כשהוא יתפנה – נקבע פגישה נוספת.״ קמתי ויצאתי. זה היה סוף הרומן הקצר עם משפחת נתניהו. רבותיי, לא צריך פוליגרף, דוד ארצי צודק. יש עוד דוגמאות ספציפיות בקנה. המשך יבוא".

למה דוד ארצי צודק? כי זה קרה גם לי‏בדצמבר 97 אחרי שליברמן עזב את לשכת רה״מ התקשר אליי דוד בר-אילן מנוחתו עדן והזמין…

Posted by ‎אלי אבידר – Eli Avidar‎ on Wednesday, March 10, 2021

נוהל הראיונות הכפולים לכאורה עם אשת ראש הממשלה

בן כספית מספר על נוהל הראיונות הכפולים לכאורה על ידי שרה נתניהו במעון ראש הממשלה בבלפור. לטענתו, מועמד בכיר מגיע לראיון אישי עם ראש הממשלה נתניהו במעונו. שרה נכנסת ונתניהו יוצא לשיחה דחופה. שרה מראיינת את המועמד ולאחר כחצי שעה נתניהו חוזר לסיום הנימוסי של הראיון.

כספית מתאר נוהל ראיונות כפולים לכאורה ע"י שרה נתניהו במעון בבלפור. מועמד בכיר מגיע לראיון אישי עם רה"מ נתניהו. שרה נכנסת ונתניהו יוצא לשיחה דחופה. שרה מראיינת את המועמד ולאחר כחצי שעה נתניהו חוזר לסיום

בשבתרבות עם רינה מצליח בכפר-סבא ליברמן אמר שהוא לא מכיר את החוזה הסודי, אבל מכיר היטב את דוד ארצי. ליברמן מעיד שהוא אדם ישר כמו סרגל, פלס, איש ליכוד מהבית, פנסיונר ללא אינטרסים פוליטיים.

בן כספית עם כל האמת על איך מנוהלת המדינה. שתפו!ביום שישי ה־16 בנובמבר 2012 הופתע תא"ל גיא צור לקבל טלפון דחוף מלשכת…

Posted by ‎מחזקים‎ on Friday, March 12, 2021

בדיקת פוליגרף

בן כספית ודן רביב לקחו את דוד ארצי לבדיקת פוליגרף שעל פי תוצאותיה ארצי דובר אמת. לעומת זאת, משרד ראש הממשלה ועו"ד דוד שמרון מכחישים שהחוזה קיים ודוד שמרון אף איים שיגיש תביעת דיבה נגד דוד ארצי. עו"ד דוד שמרון מסר בתגובה כי:

"הסרטון שהפיץ דוד ארצי ברשתות החברתיות הוא שקר וכזב. מעולם לא ערכתי הסכם כזה לבנימין ושרה נתניהו, לא ראיתי הסכם שמישהו אחר ערך, וממילא לא הראיתי הסכם כזה לאיש. גם הסיפור של ארצי על ההסכם שלי עם גיטה שרובר הוא שקר וכזב. לא היה ולא נברא",

והוסיף כי בכוונתו להגיש נגדו תביעת דיבה. דן מרגלית, עיתונאי ותיק ומנוסה, כינה את עדותו לא פחות מאשר "פצצה גרעינית".

בניגוד לדבריהם של דן רביב, אלי אבידר, ליברמן, בן כספית ודן מרגלית, גיא פלג בחדשות שישי בערוץ 12 הציג את העדות המטלטלת של דוד ארצי באופן מזלזל. במקום להתעמק בחשיפה הלוהטת של קיום החוזה הסודי למינוי הבכירים על ידי שרה נתניהו ולהזמין את דוד ארצי, דן רביב, בן כספית או דוד שמרון לראיון או עימות באולפן, פלג תוקף את האמינות של דוד ארצי ומזלזל בתוצאות הפוליגרף שעל פי תוצאותיהן הוא דובר אמת, לכאורה.

אם הסיפור נכון, פלג לא מדייק בעובדות באומרו שהחוזה לא היה חתום, כשדוד ארצי מתאר בעדותו בפירוש שראה את חתימותיהם ומספרי תעודות הזהות של שרה ובנימין נתניהו בסיום החוזה בעמוד 15. בסיום דבריו, פלג אומר שדוד שמרון הכחיש את הדברים וגם איים להגיש תביעת דיבה נגד ארצי בנימה המקובלת של "אין כלום כי לא היה כלום".

פלג לא מזכיר שדוד שמרון שיחק תפקיד מרכזי בפרשת הצוללות, שהוא בעל ענין ברור בהשתקת הפרשה, אם יש בה ממש, ושהוא קרוב משפחה מקורב מאוד לבני הזוג נתניהו. פלג גם לא מציין שההיתכנות ששמרון יגיש תביעה נגד ארצי נמוכה מאוד, כי זה יאלץ אותו ואולי גם את בני הזוג נתניהו למסור עדות על החוזה הסודי ועל נוהל הראיונות הכפולים של הבכירים בבלפור, אם אכן קיימים כאלה, לבית המשפט.

פלג לא מזכיר ששמרון נחשד בפלילים בפרשת הצוללות, שהוא בעל ענין בהשתקת הפרשה, ושהוא קרוב משפחה מקורב מאוד לבני הזוג נתניהו. פלג גם לא מציין שההיתכנות שיגיש תביעה נגד ארצי נמוכה

הראיון של דן מרגלית עם דן רביב ודוד ארצי

דן מרגלית ריאיין את דן רביב ודוד ארצי והסביר איך התגלגל הסיפור לרשתות החברתיות ואיך יועצים משפטיים של ערוצי התקשורת הגדולים מנעו את פירסום העדות המטלטלת במשך חודשים. דן מרגלית הזמין את עו"ד דוד שמרון להגיב בשידור אבל שמרון סירב להתראיין.

דוד ארצי אומר לדן מרגלית שישמח אם שמרון יתבע אותו כי אז יוכל להזמין את בנימין ושרה נתניהו להעיד כעדי הגנה מטעמו. חבל שגיא פלג לא הרים את הכפפה שזרק דוד ארצי בראיון עם דן מרגלית ולא ביקש משמרון תגובה גם על כך. האם באמת יגיש תביעת דיבה נגד ארצי ויחשוף את הפרשה בבית המשפט? אלי אבידר כותב שלשכת נתניהו מפעילה מכבש לחצים על ערוצי התקשורת להשתיק את הפרשה. זו הסיבה, לטענתו, שהסיפור יצא ברשתות החברתיות ולא בערוצי הטלויזיה המשותקים.

האם שמרון יתבע את ארצי?

נתניהו התייצב בעצמו בשבת בערב לראיון אצל אילה חסון בערוץ 13 בניסיון להשתיק את הפרשה הלוהטת ובנושא הזה נפתח הראיון. נתניהו ענה לאילה חסון:

"זה שקר מוחלט ואני שמח שדוד שמרון שמייחסים לו כביכול חלק בזה הולך לתבוע את השקרן הזה ארצי".

האם מדובר בשקרים נוספים, מצגי שווא, הסחות דעת וספינים? האם נתניהו מאמין ששמרון יתבע את ארצי, כשהוא עצמו לא תבע את בן כספית, שכתב על זה לפני שנים רבות?

אם שמרון יתבע את ארצי, משפחת נתניהו תאלץ למסור גירסתם לגבי החוזה הסודי בבית משפט תחת שבועה. עדים בכירים יזומנו לבית המשפט להעיד על נוהל הראיונות הכפולים עם אשת ראש הממשלה, אם היה כזה. דוד ארצי הבהיר שהוא מחכה לתביעה של שמרון ואמר לדן מרגלית שיזמין את הזוג נתניהו להעיד כעדי הגנה מטעמו.

אם שמרון יתקפל עכשיו אחרי ההכחשות שלו ושל נתניהו ולא יתבע את ארצי, זו עלולה להתפרש כהודאה בשתיקה שהחוזה הסודי, לכאורה, שריר וקיים וכי מדובר בקשר לכאורה לביצוע עבירה במינוי הבכירים. על פי ח"כ אלי אבידר הם גם ביצעו את העבירה, לכאורה, לפחות במקרה האישי שלו כשהיה מועמד למשרת מנהל לשכת ראש הממשלה.

אם שמרון יתבע את ארצי, או אם היועץ המשפטי לממשלה יחליט לחקור את הפרשה החמורה של עדויות על נוהל מינוי הבכירים על ידי אשת ראש הממשלה, בית המשפט יוכל לאסוף עדויות מבכירים נוספים שאולי עברו חוויה דומה עם בנימין ושרה נתניהו במעונם בבלפור.

אם שמרון יתבע את ארצי, או אם היועמ"ש יחליט לחקור את הפרשה של נוהל מינוי הבכירים על ידי אשת ראש הממשלה, לכאורה, ביהמ"ש יוכל לאסוף עדויות מבכירים נוספים שאולי עברו חוויה דומה

גם אם אכן היה חוזה סוגי וכל עותקיו יושמדו עכשיו, ולא ניתן יהיה להציגם לבית המשפט, עדותו של דוד ארצי שראה את החוזה החתום ניתנת לעימות עם דוד שמרון, איתו, לעדותו, נפגש בבית קפה בכפר סבא לבקשתו של שמרון, לכאורה.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
לפי הסרטון על ההסכם הסודי בין נתניהו לרעייתו שחשף דוד ארצי, נתניהו הוא ראש ממשלה רק לכאורה, המחליטה האמיתית, המנהלת של נתניהו והמדינה היא שרה נתניהו. סעיפים בהסכם בין נתניהו לשרה לפי דו... המשך קריאה

לפי הסרטון על ההסכם הסודי בין נתניהו לרעייתו שחשף דוד ארצי, נתניהו הוא ראש ממשלה רק לכאורה, המחליטה האמיתית, המנהלת של נתניהו והמדינה היא שרה נתניהו.
סעיפים בהסכם בין נתניהו לשרה לפי דוד ארצי:
• אם יש לילה, אז נתניהו לא יכול לנסוע בלי שרה.
• לכל הישיבות, כולל הסודיות ביותר, בהן נתניהו משתתף, שרה מוזמנת. להחלטתה אם היא משתתפת או לא.
• שרה מאשרת את המינויים הבאים: ראש המוסד, ראש השב"כ והרמטכ"ל.
• שרה תנהל את הכספים, לנתניהו לא יהיה כרטיס אשראי ואם הוא צריך כסף, שרה תתן לו את הכסף במזומן.
• במידה ונתניהו יפר את ההסכם, כל הרכוש המשותף עובר לבעלות שרה.

שמרון ונתניהו מכחישים בתוקף את מה שנאמר בסרטון, ומאיימים בטיפול משפטי, בתביעות דיבה.
כמובן שאין כרגע אפשרות לדעת מי מהם דובר אמת ומי משקר,

**אבל מה שצריך לעניין אותנו כאזרחים היא העובדה הקשה שנתניהו מתנהל כאילו ההסכם אכן קיים. ובהתנהגותו מעיד שהסכם כזה אכן קיים**.

שרה נתניהו מתלווה כמעט לכל הנסיעות של נתניהו, ואזכיר את סיפור המיטה הזוגית שהותקנה במטוסים עבור הזוג נתניהו.
פרופ' עוזי ארד, לשעבר היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), היועץ המדיני לראש הממשלה ובכיר במוסד, ומאיר דגן ראש המוסד לשעבר, מאשרים למעשה את הסעיף לפיו לכל הישיבות, כולל הסודיות ביותר, בהן נתניהו משתתף, שרה מוזמנת. להחלטתה אם היא משתתפת או לא.

https://www.maariv.co.il/elections-2021/Article-826859
https://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2017223
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-626616
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4876022,00.html
https://glz.co.il/…/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A2%D7…
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx…
שתפו

עוד 1,296 מילים ו-1 תגובות

קניין רוחני, מדע וטכנולוגיה - עידוד המצאות של נשים

רישום פטנטים וסימני מסחר הוא תחום ותיק שנמצא בליבה של תעשיית ההייטק. הפטנטים הראשונים ניתנו כבר ברפובליקה של ונציה ב-1416 ופירנצה ב-1421, וכיום כמעט בכל מדינה בעולם יש רשות פטנטים וחוקים לרישום והגנה על הקניין הרוחני של ממציאים וחברות. עריכת פטנטים היא מקצוע הדורש רישיון של משרד המשפטים, ועורכי פטנטים נדרשים להיות בעלי השכלה מדעית וטכנולוגית. בישראל ישנם כ-500 עורכי פטנטים פעילים במשרדים ובחברות. יושבת ראש אגודת עורכי הפטנטים בישראל בשנים האחרונות היא עורכת דין ועורכת הפטנטים עינב זילבר.

כחמישית מעורכי הפטנטים בישראל הן נשים במגוון תחומי הטכנולוגיה. ישנן נשים שהן שותפות בכירות ומנהיגות של משרדים, מנהלות קניין רוחני ויועצות משפטיות בתפקידים בכירים בחברות. עינב זילבר טוענת ששני המינים יכולים למצוא את עצמם במקצוע הזה:

"המקצוע משלב תחומי ידע שונים – טכנולוגיה, משפט וחשיבה עסקית. התקשורת עם ממציאים ומנהלים היא חשובה ונשים יכולות לבוא לידי ביטוי במקצוע הזה באופן מלא. אם זאת, יכולתי לראות הבדלים בגישה ובהקשבה לי כיועצת שהיא אשה בין תרבויות שונות בהן עבדתי – ישראל, ארה"ב, גרמניה והודו, למשל".

המצאות בולטות של נשים

נשים המציאו לא מעט המצאות מרשימות בעלות עומק מדעי וטכנולוגי. מארי אנדרסון המציאה כבר ב-1903 את המתקן לניקוי חלונות של כלי רכב (המגבים). קתרין בור בלוגט, בעלת תואר דוקטור לכימיה, התמחתה בציפויים דקים בעוביים מזעריים של מספר מולקולות, והמציאה ב-1938 שכבת ציפוי דקה שמנעה החזרה של קרני אור מזכוכית. גרייס הופר, בעלת תואר דוקטור למתמטיקה וקולונל בצבא האמריקאי, המציאה את הקומפיילר הראשון למחשב ואת שפת המחשב העלית הראשונה אחרי מלחמת העולם השנייה, שנמצאת בשימוש עד היום. ויש עוד דוגמאות רבות.

מה שחשוב זה הכשרון הטכנולוגי

באנגלית – טלנט. זה הענין, זה מה שחשוב, זה מה שמקדם את תעשית ההייטק בעולם ובישראל. אנחנו צריכים את הטלנטים שימציאו לנו המצאות חדשות, שיפורים טכנולוגיים, מכשירים חדשים, טובים יותר, חכמים יותר, מהירים יותר, צורכי הספק נמוך יותר, וגם לפעמים זולים יותר, התעשיה הרי תחרותית. הכשרון להמציא לא ניתן רק לגברים. יותר נכון להניח שהוא מתפלג שווה בשווה בין נשים וגברים. לכן לוותר על קידום נשים בתעשיית ההייטק משמעו לוותר על 50% מהפוטנציאל האנושי שלנו, מהקנין הרוחני, מפוטנציאל ההמצאות האפשרי. איזה מנהל או מנהלת בהייטק היה מוותר על 50% מהפוטנציאל של החברה שלו להצליח?

הכשרון להמציא לא ניתן רק לגברים. יותר נכון להניח שמתפלג שווה בשווה בין המינים. לכן ויתור על קידום נשים בתעשיית ההייטק משמעו לוותר על 50% מהפוטנציאל האנושי, מהקניין הרוחני, מפוטנציאל ההמצאות

עו"ד חן בן דורי-אלקן כותבת – יותר נשים ממציאות פטנטים, אך לא מספיק:

"כמחצית מסך הבקשות לפטנט הבינלאומיות שמקורן בקוריאה ובסין, צוינה לפחות אישה אחת כממציאה. ישראל נמצאת במקום העשירי, עם שיעור של כרבע מהבקשות לפטנט הבינלאומיות. נראה, כי בשנים האחרונות ישראל אף שיפרה את מיקומה ביחס למדינות האחרות. ביחס לישראל, במדינות כמו הודו, ארה"ב ובלגיה נמצאו שיעורים גבוהים יותר של בקשות בינלאומיות בהן צוינו נשים ואילו באוסטרליה, יפן, גרמניה, איטליה ואוסטריה נמצאו שיעורים נמוכים יותר".

גיוון משפר ביצועים

עינב טוענת שעל פי מחקרים, גיוון משפר ביצועים של חברות:

"לכן, חברות רבות משקיעות בתוכניות שמשפרות את הגיוון בחברה. ויש תוצאות בשטח – אפשר להיכנס למעלית בחברת טכנולוגיה ושכולן יהיו נשים. זה לא היה בעבר וזה בהחלט משמח. אבל בתחום ההמצאות, הנוכחות של נשים עוד לא גבוהה. שילוב נשים בצוותי פיתוח מהווה מרכיב שהולך וגובר בחשיבותו, אבל המצאות טכנולוגיות מתבססות על רקע טכנולוגי ופה יש עדיין הבדלים במספרים בין נשים לגברים, לצערי".

כיצד אפשר לשנות מציאות זו? על פי עינב:

"מפתח אחד להצלחה הוא, לעודד המצאות של נשים שכבר נמצאות בחברות. מפתח אחר הוא, לעודד תלמידות בתיכון ובאוניברסיטה ללמוד מקצועות טכנולוגיים ומדעיים".

עידוד המצאות של נשים בתעשיה

ישנן חברות שמקדמות פרוייקטים לעידוד, קידום ושילוב נשים ואוכלוסיות תת-מיוצגות בחברה. קידום המצאות של נשים יכול להיות חלק מפרוייקטים כאלה, וישנן חברות שכבר מיישמות תוכניות לקידום המצאות של נשים.

תוכניות כאלו כוללות, בין השאר: בחירת דוברות נשים בכנסים טכנולוגיים פנים-חברתיים, הוקרה לנשים ממציאות, הוקרה למנהיגות טכנולוגית נשית, וקביעת מדדי ביצוע כמותיים כגון מספר ההמצאות של נשים מהנדסות בחברה.  בתהליכי עבודה כמו בחירת נושאים לפטנטים – הרכבת צוותי עבודה בייצוג שוויוני לנשים וגברים.

גם בחברה שבה אני עובד כעורך פטנטים, ווסטרן דיגיטל, מחלקת הפטנטים יזמה השנה פרוייקט קידום המצאות של נשים, במטרה להכפיל את כמות ההמצאות של מהנדסות החברה. החברה מקדמת פרויקטים של גיוון ושילוב אוכלוסיות תת-מיוצגות, כמו למשל שילוב של מתכנתות חרדיות עם עמותת קמא-טק.

כשיהיו בחיל האויר גם טייסות חרדיות ובתעשיית ההייטק מאות ממציאות נדע, שאנחנו חיים במדינה שיוויונית, שמטפחת ומשלבת גם את ההון האנושי של האוכלוסיות התת-מיוצגות בחברה.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 683 מילים

מדיום האתר על פי תורת היחסות ומצב היסוד של הוואקום הקוונטי

וינסנט ון-גוך צייר את ליל הכוכבים ביוני 1889, כשנתיים לאחר הניסוי המפורסם של מייקלסון-מורלי, שלכאורה הפריך את קיומו של מדיום האתר האקסיומטי, החומר שנחשב לממלא את כל המרחב. תנועות המכחול המיוחדות של וינסנט ון-גוך מתארות תנועה סיבובית של המרחב סביב הכוכבים הזוהרים.

הניסוי של מייקלסון-מורלי ב- 1887

הניסוי של מייקלסון-מורלי נחשב לאחד מהניסיונות החשובים של הפיזיקה המודרנית. הניסוי לא הצליח למצוא אפילו שינויים קלים במהירות האור ביחס למדיום האתר. עד הניסוי המתוחכם והיקר של מייקלסון-מורלי, היה מקובל על המדענים מאז אייזיק ניוטון קיומו של מדיום האתר, הנושא את גלי האור ומעביר מרחוק את כוח הכבידה, כאקסיומה כמעט מובנת מאליה.

מדיום האתר נתפס כנוזל בלתי דחיס, מעין מוצק, חסר מסה וצמיגות, שכוכבי הלכת נעים בתוכו ללא חיכוך. הניחו שכדור הארץ נע סביב השמש בתוך מדיום האתר, כאשר בחלק מהזמן הוא נע עם כיוון תנועת רוח האתר ובחלק מהזמן נגד כיוון רוח האתר. מייקלסון ומורלי הניחו, כי בעזרת מכשיר מדידה מדוייק ניתן יהיה למדוד את השינויים הקטנים במהירות האור במהלך השנה, כפי שהאיור למטה משמאל מדגים.

מדיום האתר נתפס כנוזל בלתי דחיס, מעין מוצק, חסר מסה וצמיגות, שכוכבי הלכת נעים בתוכו ללא חיכוך. הניחו שכדור הארץ נע סביב השמש בתוך מדיום האתר, כשבחלק מהזמן הוא נע עם כיוון תנועת רוח האתר ובחלק מהזמן נגדו

מייקלסון ומורלי השתמשו באינטרפרומטר מדוייק וקרן אור קוהרנטית שפוצלה לשתי אלומות, שעשו מסלולים ניצבים זה לזה והוחזרו על ידי מראות אל הגלאי. סטייה יחסית במהירות קרני האור היתה אמורה לייצר הזזת פאזה שהאינטרפרומטר המדוייק היה אמור לזהות. מייקלסון ומורלי חזרו על הניסוי בשעות שונות ביממה ובעונות שונות לאורך השנה ולא נצפתה הזזת פאזה. המסקנה הייתה שמהירות האור קבועה ושכדור הארץ לא נע בחלק מהזמן עם ובחלק אחר כנגד רוח האתר. לכן הסיקו מתוצאות הניסוי שמדיום האתר לא קיים, האקסיומה של קיום האתר הופרכה.

כדור הארץ נע בשדה הגרוויטציה של השמש עם רוח אתר (צילום: אילוסטרציה)
כדור הארץ נע בשדה הגרוויטציה של השמש עם רוח אתר (צילום: אילוסטרציה)

האם יש הסבר אחר?

האם אפשרי שמדיום האתר ינוע בשדה הגרוויטציה של השמש ביחד עם כדור הארץ כפי שמודגם באיור למעלה מצד ימין? במקרה זה רוח האתר הגרוויטציוני נעה ביחד עם כדור הארץ, תנועה יחסית ביניהם לא קיימת וגם כך לא אמור להתקבל שינוי פאזה באינטרפרומטר במהלך עונות השנה או שעות היום כפי שמייקלסון ומורלי קיבלו בניסוי. ניסוי שאולי לא הפריך את קיום האתר בעצם.

גם בהסתמך על כשלון הניסוי של מייקלסון-מורלי למצוא תנועה של כדור הארץ ביחס למדיום האתר, איינשטיין הניח בתורת היחסות שמהירות האור קבועה בכל מערכות הייחוס, ללא תלות במהירות של הגוף שפולט את האור. הוא פרסם זאת במאמר מה-30 ביוני 1905 על האלקטרודינמיקה של גופים בתנועה.

מדיום האתר על פי תורת היחסות של אינשטיין

אינשטיין התחיל את הרצאתו על האתר ותורת היחסות באוניברסיטת ליידן ב-5 במאי 1920, בשאלה מה מהות הרעיון שקיים בנוסף לחומר הרגיל שאנחנו מכירים גם חומר נוסף מסוג אחר, מדיום האתר. אינשטיין קישר את קיום מדיום האתר לנושא של הפעלת כח מרחוק ללא מגע מיידי ולתכונות של גלי האור.

אינשטיין התחיל את הרצאתו על האתר ותורת היחסות ב-1920, בשאלה מה מהות הרעיון, לפיו בנוסף לחומר הרגיל שאנחנו מכירים קיים גם חומר מסוג אחר, מדיום האתר. אינשטיין קישר את קיומו להפעלת כח מרחוק ללא מגע מיידי ולתכונות של גלי האור

אינשטיין ציין שניוטון העלה את הרעיון של הפעלת כח מרחוק על ידי מסות ללא מגע ישיר ומיידי, ושרעיון קיום מדיום האתר הממלא את המרחב נבע כאקסיומה מכך. כשהתגלה שהאור הוא תנודה שעוברת במרחב, באופן טבעי הניחו שמדיום האתר נושא גם את גלי האור. לאור יש תכונה של גל רוחבי, לא תנועה של גוף קדימה, ולכן הניחו שמדיום האתר איננו נוזל אלא הוא מעין מוצק לא דחיס המעביר תנודות רוחביות יחסיות קטנות שהם גלי האור.

אבל קיום מדיום אתר נייח הוא בעייתי מבחינת תיאוריית היחסות הפרטית כמערכת ייחוס אבסולוטית ולכן הסיקו מכשלון הניסוי של מייקלסון-מורלי שהאתר פשוט לא קיים. שגלי האור הם ישויות בפני עצמם שלא מתקיימות כהפרעה מתפשטת במדיום האתר. שגלי האור, כמו חלקיקי החומר, מתקדמים במרחב הריק.

אינשטיין טען בהרצאה שתיאוריית היחסות איננה שוללת את קיום מדיום האתר כל עוד לא מתיחסים לאתר כמורכב מחלקיקים בעלי מיקום ומהירות. אינשטיין אמר שלמרחב עצמו יש תכונות פיזיקליות ושהוא לא ריק. מדיום האתר הגרוויטציוני קיים אבל חסר "גוף" ומאופיין על ידי 10 המשוואות הדיפרנציאליות של אינשטיין שתלויות בחומר וגם במצב האתר בסביבה.

אינשטיין אמר שמדיום האתר הגרוויטציוני על פי תורת היחסות שונה ממודלים קודמים של האתר שהציעו מקסוול, לורנץ, הרץ ומאך, אך בסיכום דבריו אמר שמדיום האתר הגרוויטציוני חייב להיות קיים ושלא ניתן לחשוב על המרחב-זמן של תורת היחסות ללא האתר.

מצב היסוד של הוואקום הקוונטי וים האלקטרונים הבלתי נראים של דירק

ב-1920, כשאינשטיין דיבר על האתר ותורת היחסות, הוא לא התיחס לקיומם של חלקיקי האנטי-חומר, הפוזיטרונים, שהתגלו ב-1927 על ידי פול דירק, ועל ההבנה של דירק לגבי מצב היסוד של הוואקום הקוונטי המלא באין סוף אלקטרונים בלתי נראים.

דירק אומר שבאופן מפתיע, דוקא החלקיקים בעלי הספין, האלקטרונים, הם החלקיקים הפשוטים ביותר בטבע. כשגילה את האנטי-אלקטרונים בעלי האנרגיות השליליות, הפוזיטרונים לקח לדירק בערך עוד כשנה להבין ולהציע שאין-סוף אלקטרונים בלתי נראים לנו ממלאים את כל הרמות השליליות שמתקבלות מפתרון משוואת דירק. האלקטרונים הבלתי נראים של הוואקום ממלאים את כל רמות האנרגיה השליליות ממינוס אין-סוף ועד רמת היסוד הקוונטית, שמעליה נמצאים האלקטרונים החופשיים הרגילים שאותם אנחנו רואים.

הפתרון המאוד יצירתי ולא מובן מאליו של דירק קיבל את השם ים האלקטרונים של דירק, אבל נתפס כפרשנות לא כמציאות פיזיקלית מוחשית.

שבירת סימטריה

דירק דיבר בתחילת הראיון על שיקולי הסימטריה שהכניס אינשטיין. המודל הסטנדרטי מתאר את חלקיקי החומר והאנטי-חומר, ותורת היחסות מתארת את המרחב-זמן שהוא כנראה שם אחר למדיום האתר.

החיבור של שתי התורות הגדולות מתאר את ההתנהגות של החומר, האנטי-חומר והאתר. אז מה חסר? מה שחסר זה הוכחה של מנגנון יצירת החומר ביקום, שבירת הסימטריה בין החומר והאנטי-חומר.

החיבור של שתי התורות הגדולות מתאר את ההתנהגות של החומר, האנטי-חומר והאתר. אז מה חסר? הוכחה של מנגנון יצירת החומר ביקום, שבירת הסימטריה בין החומר והאנטי-חומר

על פי ההצעה של סחרוב מ-1967, שבירת הסימטריה התרחשה בזמן המפץ הגדול. על פי מודל קרינת הוקינג, הפרדה בין חלקיקים ואנטי-חלקיקים מתרחשת על האופק של חורים שחורים ואולי אף מועצמת במרכזים גלקטיים פעילים ובסילונים שהם אולי מנועי יצירת החומר של היקום.

ליל הכוכבים

ים האלקטרונים של דירק, הממלאים את אין-סוף הרמות השליליות של משוואת דירק יחד עם הפוזיטרונים, יוצרים ים של זוגות אלקטרון-פוזיטרון (פוזיטרוניום), הממלאים את המרחב ויכולים להשמיד זה את זה במפגש של חלקיקי חומר ואנטי-חומר או ליצור זוגות קשורים חזק במצב הפוזיטרוניום המשונה.

אוסף הזוגות יכול לקרוס למצב קוונטי רב-חלקיקי קוהרנטי שנקרא בוז-אינשטיין קונדנסט שבתוכו אין משמעות למיקום של כל פוזיטרוניום בנפרד.

זה מתאים להנחה של אינשטיין עבור מדיום האתר הגרוויטציוני חסר הגוף והחלקים שניתן לייחס להם מיקום ומהירות. זוגות הפוזיטרוניומים והקוואקוניומים יכולים להיות מדיום האתר האלקטרומגנטי והגרוויטציוני שאינשטיין תיאר בהרצאתו ב-1920 וגם ים החלקיקים האינסופי שתיאר דירק כמצב היסוד של הוואקום הקוונטי.

ים הזוגות יכול להיות מדיום האתר של המרחב "הריק" שאולי נע סביב גופים מסיביים, כמו שוינסנט ון גוך ב-1889 דמיין וצייר בליל הכוכבים, בלי להכיר את התיאוריות המדעיות הגדולות והקשות להבנה של המאה ה-20.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
שלום ד"ר רמי מדברים תלמדי כיתת המצוינות בבית ספר אורט פסגות שבכרמיאל חקרנו עליך קצת וראינו שאתה מתעסק גם בנושא המפץ הגדול הייתה לנו עבודה שניתנה לנו בפרויקט חלל שנקרא ספייס לאב היינו ... המשך קריאה

שלום ד"ר רמי
מדברים תלמדי כיתת המצוינות בבית ספר אורט פסגות שבכרמיאל
חקרנו עליך קצת וראינו שאתה מתעסק גם בנושא המפץ הגדול הייתה לנו עבודה שניתנה לנו בפרויקט חלל שנקרא ספייס לאב היינו צריכים להביא תאוריה שעדיין לא הוכחה רשמית ולנסות להוכיח שהתאוריה לא נכונה לאחר מכן היינו צריכים לשאול ממומחה מה דעתו בנושא של סטירת הטאוריה הסטירות שלנו היו:
1. שזה לא ממש הגיוני שכל הכוכבים שאנחנו מכירים נוצרו מאטום אחד קטן
2. אם המפץ הגדול באמת קרה אז איך אנחנו חיים
3. אם המפץ הגדול באמת קרה איך זה שהחלל היה כל הזמן עוד לפני שהמפץ הגדול קרה
ועוד…..
רצינו שתסביר לנו למה אתה צודק או שאנחנו צודקים
תודה מראש

עוד 1,071 מילים ו-1 תגובות

נתניהו מנהיג לעימות מדיני מסוכן ומלחמה מיותרת

האם נתניהו מנהיג לעתיד בטוח כסיסמת הליכוד בבחירות הקודמות? או שעכשיו, כשהוא מתכנן עימות מדיני מסוכן עם המעצמה הגדולה בעולם, ארה"ב, וחותר למלחמה מיותרת עם איראן, הוא ישנה את סיסמת הבחירות של הליכוד לנתניהו מנהיג לעימות מדיני מסוכן ומלחמה מיותרת?

האם נתניהו מנהיג לעתיד בטוח, כסיסמת הליכוד הקודמת? או שעכשיו, כשהוא מתכנן עימות מדיני מסוכן עם המעצמה הגדולה בעולם, ארה"ב, וחותר למלחמה מיותרת עם איראן, תשתנה הסיסמה?

אי אפשר להפריד את מדיניות החוץ המסוכנת של נתניהו מהרצון שלו לעצור את משפטו, כפי שהוכיח כשמנע את העברת תקציב לשנת 2021 וגרר את המדינה לבחירות רביעיות מיותרות, כדי לשמר את מעמדו במשרד ראש הממשלה.

לנתניהו אין גבולות ואין יכולת הפרדה בין בעיותיו המשפטיות האישיות ובין ענייני המדינה. נתניהו התחיל, טיפין טיפין, להכין את דעת הקהל לקראת העימות המדיני עם ארה"ב שהוא מתכנן וההסלמה הנמשכת מול איראן.

נתניהו משתמש למשל בכתבות מגמתיות בעיתון ישראל היום ובניסוחים אנונימיים כמו:

"המשתתפים הביעו דאגה ביחס להעלמת העין של ארה"ב".

או לגבי התגובה האפשרית לפיגוע באוניה בבעלות ישראלית במפרץ הפרסי:

"בכירים בישראל תומכים בפעולה נגד טהראן".

קטע עיתונות מתוך ישראל היום, 24 בפברואר, 2021
קטע עיתונות מתוך ישראל היום, 24 בפברואר, 2021

מירוץ נגד הזמן

אז מה יקרה קודם, נתניהו יורשע במשפט, או שתפרוץ מלחמה עם איראן ואז למי יהיה אכפת מהמשך משפט נתניהו כשיפלו כאן טילים? נתניהו לא הצליח לנצל את משבר הקורונה כדי לעצור את משפטו. הוא הצליח לעכב את ההליכים של משפטו כמעט בשנה וגם מנע את הרוטציה עם גנץ על ידי מניעת העברת תקציב מדינה מסודר לשנת 2021.

נתניהו ביזבז מיליארדים מקופת המדינה על 4 מערכות בחירות מיותרות בשנתיים האחרונות אבל לא הצליח לעצור את המשפט. נשאר לנתניהו קלף יום הדין, הקלף האחרון, המלחמה עם איראן. נתניהו משתמש בקלף המלחמה עם איראן כבר שנים ככלי פוליטי, כאיום האסטרטגי המסיח את הדעת מהסכסוך עם הפלסטינים ועם החיזבאללה בלבנון.

נתניהו בונה את הסכסוך עם איראן במשך שנים והוא הולך ומעצים את הסכסוך עם המדינה האיסלאמית הקיצונית והרחוקה שאין לה כלל גבול משותף איתנו והיא למעשה מסוכנת הרבה יותר למדינות המפרץ הפרסי שכנותיה מאשר לישראל. היו לנו יחסים מצוינים עם העם האיראני בתקופת השאה הפרסי ולמרות שאיראן היא מדינה מוסלמית, כמו מדינות מוסלמיות רבות אחרות בעולם, היא לא באמת אויבת של ישראל.

נתניהו בונה ומעצים את הסכסוך עם המדינה האיסלאמית הקיצונית והרחוקה, איראן, שאין לה כלל גבול משותף איתנו והיא למעשה מסוכנת הרבה יותר למדינות המפרץ הפרסי שכנותיה

הטקטיקה הפוליטית המסוכנת של נתניהו מול הפלסטינים, תוך העצמת הסכסוך האסטרטגי עם איראן הרחוקה, עלולה להביא למלחמה עם איראן שאף אחד לא באמת רוצה, גם לא נתניהו. זה התחיל כספין פוליטי "מחוכם" של נתניהו נגד הפלסטינים ועכשיו זה הפך לאיום מלחמה ממשי.

"לפני 2500 שנה קם צורר פרסי"

בראיון של אודי סגל עם נתניהו, נתניהו אמר שאנחנו ערב פורים, ושלפני 2500 שנה קם צורר פרסי שחשב שהוא יכחיד את העם היהודי והוא לא הצליח, אז המחויבות האישית שלו היא שהצוררים עכשיו, ההאייתולות, לא יצליחו הפעם.

נתניהו מדבר על מגילת פורים והמן הרשע צורר היהודים כאילו זו היתה אמת היסטורית. זו תפיסת מציאות מעוותת. מגילת אסתר היא יצירה ספרותית יותר מאמת היסטורית. המן הרשע הצורר מייצג כנראה אל פרסי קדום, הומן. ליקוי מאורות מבהיל במשרד ראש הממשלה.

בסביבות הדקה ה-20 בראיון, נתניהו אמר ששוחח עם הנשיא ביידן כשעה והוסיף ברמיזה שמרבית השיחה היתה בנושא האיראני. נתניהו בזחיחות חזר על המחוייבות האישית שלו למנוע מאיראן יכולת גרעינית בכל מחיר. הוא לא יתן, הוא יעצור את איראן. סגל שאל האם הסכם לא יהיה יותר טוב מפעולה צבאית? נתניהו ענה בזלזול – עושים הסכמים. מי כמוהו יודע איך אפשר לנסח הסכמים עם חורים וגם לבטל אותם על פי צרכיו. הבעיה היא לא ההסכמים אלא מי עומד מאחוריהם ומה כוונותיו ונתניהו הוכיח ב-2020 שאיתו אי אפשר לעשות הסכמים.

סגל שאל אם הסכם לא יהיה יותר טוב מפעולה צבאית. נתניהו ענה בזלזול – עושים הסכמים. מי כמוהו יודע איך אפשר לנסח הסכמים עם חורים וגם לבטל אותם לצרכיו. הבעיה היא לא ההסכמים אלא העומד מאחוריהם

חבל שסגל לא שאל מה היתה תשובתו של הנשיא ביידן בשיחה הארוכה, האם הגיעו להסכמה, או שנתניהו ימשיך להוביל לעימות מדיני מסוכן ומיותר עם הממשל האמריקאי החדש ולמלחמה עם איראן.

לעצור את מדיניות החוץ המסוכנת של נתניהו

תפיסת המציאות המעוותת והמגלומנית של נתניהו שזוכה לתמיכה עיוורת של הרבנים עלולה להביא לחורבן שלישי. ישראל לא צריכה להגן על מדינות המפרץ הפרסי מהסכנה של המשטר האיראני המרושע, שיתפרק תחת הלחץ העולמי והסנקציות שמובילות ארה"ב ומדינות המפרץ. ישראל לא צריכה להתנדב לשכב על הגדר ולספוג מהלומות מיותרות וחורבן. ארה"ב לא תקפה את מוסקבה, לא את בייג'ינג ולא את צפון קוריאה. הידברות היא הפתרון הנכון. כדאי לעצור לרגע ולנהוג יותר בזהירות עם ארה"ב ועם איראן. נקוה שיש עוד "פקידים ממשלתיים" אחראיים שמסוגלים לעצור את מדיניות החוץ המסוכנת של נתניהו.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
לצערי הביביסטים ימשיכו להצביע ביובי כמו עדר עיוור חירש. רינה מצליח הצדיקה צודקת ימשכו להצביע ביובי גם עם ביובי יאנוס את בתם. וכל יום שעובר רואים כמה היא צודקת. ד"ר רום ישר כח אח יקר, ת... המשך קריאה

לצערי הביביסטים ימשיכו להצביע ביובי כמו עדר עיוור חירש.
רינה מצליח הצדיקה צודקת ימשכו להצביע ביובי גם עם ביובי יאנוס את בתם.
וכל יום שעובר רואים כמה היא צודקת.
ד"ר רום ישר כח אח יקר, תיזהר ממשפחת פשע שחיה בבלפור בטוח סימנו אותך שם.

עוד 720 מילים ו-1 תגובות

הפעולות החשאיות של הנרי קיסינג'ר

ב-13 באוגוסט 1973 נפגש קיסינג'ר עם השגריר האיראני בארה"ב ארדשהיר זהאדי בבית הלבן, לקראת פגישתו הצפויה של זהאדי עם חאפז איסמעאיל המצרי בהמשך החודש. "אני עומד לפגוש את ידידך ב-25", סיפר זהאדי לקיסינג'ר על הפגישה המתוכננת עם אותו חאפז איסמעאיל. בחירת המילים של זהאדי מעידה כי ידע על קיום הערוץ החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל ועל יחסי הידידות ביניהם.

"אני עומד לפגוש את ידידך ב-25", סיפר השגריר האיראני זהאדי לקיסינג'ר על הפגישה המתוכננת עם אותו חאפז איסמעאיל. בחירת המילים של זהאדי מעידה כי ידע שקיסינג'ר ואיסמעאיל מנהלים שיחות קרובות

"כן", ענה קיסינג'ר, "והכנתי לך משהו למסור לו".

שניהם עברו ביחד על המסר הכתוב, וקיסינג'ר ביקש למחוק ממנו את המשפט האחרון שכתב: "מצרים צריכה לפתח הצעה שישראל לא תוכל לדחות".

בהמשך השיחה אמר קיסינג'ר לזהאדי: "אין ספק, הישראלים יהיו קשוחים, הם לא מוכנים לקבל שום דבר. אבל אני חושב שיש להם מרגל במצרים. האינטרס שלנו הוא להתחיל תהליך, לייצר נושא ספציפי שנוכל לתמוך בו בערבים".

זהאדי: "איסמעאיל הוא ידיד שלי".

קיסינג'ר: "אני מחבב אותו, הוא איש נחמד".

זהאדי : "הוא אדם הגיוני".

קיסינג'ר ביקש שימסור לאיסמעאיל את הערכתו האישית והמקצועית הרבה בפגישתם בג'נבה. זהאדי אמר שלדעתו הישראלים עושים טעות רצינית וכי הוא חושב שהזמן לא פועל לטובתם. קיסינג'ר הסכים.

לא מפורט מעבר לכך מה היה המסר שקיסינג'ר מסר לאיסמעאיל דרך זהאדי בסוף אוגוסט 1973 כחודשיים לפני המלחמה. האם הוא היה קשור למרגל הישראלי במצרים, כפי שקיסינג'ר אמר, או שעסק בנושא אחר.

בכל מקרה הדברים שקיסינג'ר אומר לזהאדי חריפים ואנטי-ישראלים וכפי שנראה גם מניפולטיביים ולא נכונים. קיסינג'ר סיכסך והסית את המצרים והאיראנים נגד ישראל לקראת מלחמת יום כיפור, בזמן שבערוץ החשאי קיסינג'ר קיבל מגולדה מאיר וממשה דיין את הסכמתם לנוסחת קיסינג'ר: הכרה בריבונות מצרית על כל סיני עם סידורי בטחון לישראל.

קיסינג'ר לא העביר את המסרים הקריטיים האלה מגולדה ודיין לקהיר עם השינוי העצום בעמדתם, ודחף את מצרים למלחמה, באומרו כי אין ספק שהישראלים יהיו קשוחים ולא מוכנים לקבל שום דבר.

קיסינג'ר לא העביר את המסרים הקריטיים האלה מגולדה ודיין לקהיר עם השינוי העצום בעמדתם, ודחף את מצרים למלחמה, באומרו כי אין ספק שהישראלים יהיו קשוחים ולא מוכנים לקבל שום דבר

המסר החשאי של יעקובי

שלושה חודשים לפני כן, ב-16 במאי 1973, לקראת המפגש החשאי השני של קיסינג'ר ואיסמעאיל בפריז ב-20 במאי, גד יעקובי, מקורבו של דיין, הגיע לשגרירות האמריקאית בתל אביב ונפגש עם הציר האמריקאי בשגרירות אוון זורהלן. יעקובי ביקש להעביר מסר ממשה דיין לקיסינג'ר לגבי עמדותיו בנושא הסכמי שלום עתידיים עם ירדן ומצרים. יעקובי אמר שדיין מציע שסיני תהיה ואקום צבאי מוחלט ללא צבא ישראלי או מצרי. כלומר דיין, במאי 73, היה מוכן לנסיגה מלאה מסיני, להוציא השארת אמצעי התרעה אלקטרוניים ישראלים ומצריים בהר סיני לשני הצדדים.

סיכום פגישת יעקובי זורהלן, שגרירות האמריקאית בתל-אביב, 16 במאי 1973, שנשלח על ידי השגרירות האמריקאית בתל אביב למחלקת המדינה בארה"ב
סיכום פגישת יעקובי זורהלן, שגרירות האמריקאית בתל-אביב, 16 במאי 1973, שנשלח על ידי השגרירות האמריקאית בתל אביב למחלקת המדינה בארה"ב

גולדה אמרה כן לנוסחת קיסינג'ר

גולדה מאיר, במהלך ביקורה בוושינגטון בסוף חודש פברואר 1973, קיבלה גם היא בחשאי את נוסחת קיסינג'ר של הכרה בריבונות המצרית המלאה על כל סיני. בניגוד למקובל לחשוב על עמדתה הניצית והלא מתפשרת של גולדה מאיר לפני מלחמת יום כיפור, גולדה אמרה כן לנוסחת קיסינג'ר, שמונה חודשים לפני המלחמה (דר. דן שיפטן, פרספקטיבה אסטרטגית והיסטורית, יולי 2020).

גולדה מאיר, בביקורה בוושינגטון בסוף פברואר 1973, קיבלה גם היא בחשאי את נוסחת קיסינג'ר של הכרה בריבונות המצרית המלאה על כל סיני, בניגוד למקובל לחשוב על עמדתה הניצית והלא מתפשרת לפני מלחמת יום כיפור

פעולות חשאיות

מכתב של בכירים בסוכנות הביון האמריקאית, הסי.איי.איי, מה-8 בספטמבר 1973, מגלה שדבר המפגש החשאי של זהאדי והמצרים בשוויץ בסוף אוגוסט נודע לאנשי הסוכנות ממקורות שלהם, והם כותבים:

  1. נתקלת במקרה באחת הפעולות של קיסינג'ר. זהאדי נפגש עם המצרים בשוויץ בהוראתו של קיסינג'ר.
  2. מציע שתחביא עמוק את המכתב ותשכח את כל העניין.
  3. שמח שהמקורות שלך בעניינים, אבל בכנות, רצוי שאף אחד מהסוכנות לא יחשוף בפני הבית הלבן או מחלקת המדינה שידענו משהו על המפגשים האלה.
תכתובת פנימית של הסי.איי.איי. מה-8 בספטמבר, 1973, שהותרה לפירסום ב2008
תכתובת פנימית של הסי.איי.איי. מה-8 בספטמבר, 1973, שהותרה לפירסום ב2008

האם המגעים בערוץ החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל ומלחמת יום כיפור היו "אחת מהפעולות של קיסינג'ר" שאנשי הסוכנות ממליצים לא לחשוף לבית הלבן או למחלקת המדינה שהם ידעו על קיומם?

קיסינג'ר באוגוסט ובספטמבר 1973 העביר מסרים חשאיים לאיסמעאיל. בתחילת ספטמבר קיסינג'ר תיאם מפגש חשאי שלישי עם איסמעאיל לסוף השבוע של ה-8 וה-9 בספטמבר באיזור מדריד, וקיבל את אישורו של איסמעאיל לקיום המפגש מאחורי גבם של השותפים הישראלים לערוץ.

האם המגעים בערוץ החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל ומלחמת יום כיפור היו "אחת מהפעולות של קיסינג'ר" שאנשי הסוכנות ממליצים לא לחשוף לבית הלבן או למחלקת המדינה שהם ידעו על קיומם?

לדיניץ וגזית קיסינג'ר אמר שהמפגש השלישי עם איסמעאיל, אם בכלל יתקיים, יהיה רק בנובמבר וגזית סיכם את שליחות איסמעאיל באמירה מאכזבת:

"נראה כי בכך הסתיימה פרשת שליחות איסמעאיל" (מרדכי גזית, שליחות איסמעאיל, ארכיון המדינה, חצ-5975.5).

מרדכי גזית, שליחות איסמעאיל, חצ-5975.5, מתוך ארכיון המדינה
מרדכי גזית, שליחות איסמעאיל, חצ-5975.5, מתוך ארכיון המדינה

ב-16 במאי קיסינג'ר קיבל מסר חשאי מדיין שישראל תהיה מוכנה לסגת מכל סיני שיהיה ואקום צבאי. זה היה שינוי דרמטי בעמדתו של דיין. מסר דומה קיבל קיסינג'ר מגולדה מאיר ב-1 במרץ בביקורה בוושינגטון. מדוע קיסינג'ר לא העביר את המסרים החשובים האלה לזהאדי ולאיסמעאיל באוגוסט ובספטמבר והעביר להם מסר הפוך לגמרי, לפיו אין ספק שישראל תהיה קשוחה ולא תהיה מוכנה לקבל שום דבר?

קיסינג'ר לא העביר אינפורמציה קריטית שהיתה יכולה למנוע את המלחמה, הביא את המשא ומתן בערוץ החשאי למבוי סתום, סיכסך בין הצדדים ודחף את המצרים למלחמה. קיסינג'ר כפה על ישראל לא לפתוח במכה מקדימה, עצר את הסיוע הצבאי לישראל בשבוע הראשון של המלחמה, כפה על ישראל הפסקת אש ביחד עם הרוסים ומנע נצחון ישראלי טוטאלי ואולי אף גדול יותר מ1967 בסיום המלחמה.

קיסינג'ר לא העביר אינפורמציה קריטית למניעת המלחמה, תקע את המו"מ בערוץ החשאי, סיכסך בין הצדדים ודחף את המצרים למלחמה. הוא אסר על ישראל לפתוח במכה מקדימה, עצר את הסיוע הצבאי לישראל בשבוע המלחמה הראשון ועוד

האלוף אביגדור בן גל (יאנוש) הציע ב-2014 שתוקם ועדת חקירה ממלכתית משפטית שתחזור לבדוק את מלחמת יום כיפור לאחר 40 שנה.

כדאי שועדת החקירה הממלכתית שהציע יאנוש להקים, אם וכשתקום, תבדוק את הפעולות החשאיות של קיסינג'ר באוגוסט ובספטמבר 1973, את המסרים שהעביר ואת המסרים שלא העביר בערוץ החשאי שהיה פעיל באופן אינטנסיבי מאוד בשנת 1973 לפני ובמהלך המלחמה.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
בהתחלה עוד הגבתי לכתבות של רמי רום, השקעתי, ניתחתי, והפרכתי את הדברים. אולם נוכחתי שאין טעם וחבל על הזמן. לכן אסתפק בהערה קצרה: לרוב העובדות המעטות בפירסומיו מהולות בשמועות, קונפירציות,... המשך קריאה

בהתחלה עוד הגבתי לכתבות של רמי רום, השקעתי, ניתחתי, והפרכתי את הדברים. אולם נוכחתי שאין טעם וחבל על הזמן. לכן אסתפק בהערה קצרה: לרוב העובדות המעטות בפירסומיו מהולות בשמועות, קונפירציות, ציטוטים ממקורות לא אמינים, פרשנויות שלו בהפוך על הפוך, ומסקנות שלו המשכתבות את ההיסטוריה.

עוד 912 מילים ו-1 תגובות

מגיני הגולן

צור שפי היה מפקד מוצב הר אביטל במלחמת יום כיפור. הוא סירב להתפנות מהר אביטל ביום השני והקשה ביותר של המלחמה ב7 באוקטובר. הוא וחייליו, מחוזקים במפקד גדוד 12 של גולני יעקב שחר ז"ל שבא לפנותם אך נשאר איתם בהר אביטל, המשיכו לספק מודיעין מההר המופגז והמוקף בטנקים סורים.

הידיעה הקריטית ב-9 באוקטובר, יומו הרביעי והקריטי של הקרב העקוב מדם בעמק הבכא, על כך שהמתקפה הסורית נשברת, הודעה שנמסרה לרפול, ליאנוש ולקהלני, עם המסר להחזיק עוד כמה שעות מעמד – הגיעה מאנשי המודיעין של הר אביטל.

"העברנו ידיעות מפורטות לאמ"ן מלאות בסימנים מעידים למלחמה"

בראיון מטלטל, אחרי 47 שנים של שתיקה כואבת, שערכה הילה שחר עם קציני המודיעין של הר אביטל, צור שפי, אמיר בן-אשר וגבי זהר, הם מספרים שהתריעו על המלחמה המתקרבת שבועות לפני שפרצה. המידע הועבר למפקדת היחידה 848 ולמפקדה אלוף משנה יואל בן-פורת, וממנו לראש אמ"ן אלי זעירא. לתדהמתם המידע לא הועבר למפקדי צה"ל מחוץ לאמ"ן.

הם התריעו על המלחמה המתקרבת שבועות לפני שפרצה. המידע הועבר למפקדת היחידה 848 ולמפקדה אלוף משנה יואל בן-פורת, וממנו לראש אמ"ן אלי זעירא. לתדהמתם המידע לא הועבר למפקדי צה"ל מחוץ לאמ"ן

צור מספר שביקש מעוזר קמ"ן אוגדה 36, ג'ו נשרי וקמ"ן פיקוד צפון חגי מן, לבקר בהר אביטל לפני המלחמה, וקציני 848 הציגו להם את החומרים שאספו בשלושת החודשים האחרונים. חומרים שכללו סימנים ברורים המעידים על הכנות הסורים למלחמה.

קמ"ן אוגדה 36 וקמ"ן פיקוד צפון, שמעבירים מידע מודיעיני ישירות לאלוף פיקוד צפון, לא ידעו דבר על החומרים שהועברו לאמ"ן והיו המומים לא פחות מצור שפי שהמידע לא הועבר לידיעתם.

בעקבות המפגש שלהם עם קמ"ן פיקוד צפון חגי מן, האלוף חופי דרש תיגבור לרמת-הגולן וחטיבה 7 הועברה מסיני לגולן. רמת הגולן היתה נופלת לידי הסורים במלחמה ללא התיגבור והקרב העיקש של חטיבה 7 בעמק הבכא.

אנשי 848 ברמת הגולן הביאו ידיעת זהב על הפינוי הבהול של משפחות הרוסים מסוריה. תחילה דרך נמל לטקיה באוניות ואחר כך ברכבת אוירית רוסית משדה התעופה של דמשק ביום בלילה בין רביעי וחמישי, כ-48 שעות לפני פתיחת המלחמה.

ידיעת זהב נוספת (ידיעת יחמור) יורטה ביום שישי אחר הצהריים על ידי אנשי 848. הידיעה אמרה, שהפינוי הבהול של הרוסים הוא בגלל התוכנית להתקפה משולבת סורית-מצרית על ישראל למחרת. הידיעה הועברה באופן בהול למפקדת אמ"ן, אך עוכבה על ידי ראש אמ"ן אלי זעירא ולא הועברה לרמטכ"ל דדו עד למחרת בשבת בבוקר.

בידיעת זהב שיורטה בשישי אחה"צ ע"י 848 נאמר שפינוי הרוסים הבהול נובע מתוכנית להתקפה משולבת סורית-מצרית על ישראל למחרת. הידיעה הועברה בבהילות למפקדת אמ"ן, אך לא הועברה לרמטכ"ל דדו עד למחרת בשבת בבוקר

יותר מאוחר באותו לילה נקלטה מילת הקוד למעבר מתרגיל למלחמה ושוב הידיעה הועברה באופן בהול למפקדת אמ"ן אחר חצות, עוד לפני שהגיעה הידיעה של צבי זמיר מפגישתו עם המלאך מלונדון בסביבות 4 וחצי לפנות בוקר.

סימן מעיד נוסף למלחמה שנקלט בהר אביטל היה העברתה של חטיבה 47 הסורית מצפון סוריה לדמשק. על פי מידע שהתקבל קודם היה סימן מודיעיני מובהק לתחילת המלחמה.

הסימנים המעידים על מלחמה הועברו בזמן אך לא נוצלו. צור שפי, אמיר בן-אשר וגבי זהר אומרים בראיון, שכל השנים כואבת להם הידיעה שאפשר היה להציל את חייהם של כ-2569 חיילי צה"ל שנהרגו במלחמה הקשה, אם היו מקשיבים להתרעות שהם העבירו.

מגיע צל"ש לצור שפי וחבריו מ-848 מהר אביטל על הידיעות המתריעות על המלחמה, שהביאו להחלטה להעלות את חטיבה 7 לרמת הגולן, על ידיעות הזהב של פינוי המשפחות הרוסיות מסוריה כ-48 שעות לפני פתיחת המלחמה ועל ידיעת יחמור שנקלטה כ-20 שעות לפני שפרצה המלחמה.

בולטת אפילו יותר מהידיעות המתריעות על המלחמה, הידיעה שהעבירו בזמן המלחמה שהמתקפה הסורית בעמק הבכא נשברת ב-9 באוקטובר, ידיעה שהועברה לקהלני בזמן אמת בקרב בעמק הבכא.

אבל צור שפי, חבריו ומפקדם יואל בן-פורת לא קיבלו צל"שים, אפילו לא הוגשו כמועמדים לצל"שים אחרי המלחמה. איך אפשר היה לציין לשבח את אנשי המודיעין על המידע המודיעיני האיכותי והקריטי שסיפקו לאמ"ן לפני ובמהלך המלחמה, כשההנהגה המדינית-בטחונית של המדינה בתמיכת ועדת אגרנט החליטה להאשים את המודיעין באחריות למחדל מלחמת יום-כפור?

אבל הם לא קיבלו צל"שים. איך אפשר היה לציין לשבח את אנשי המודיעין על המידע האיכותי והקריטי שסיפקו לאמ"ן לפני ובמהלך המלחמה, כשההנהגה המדינית בטחונית החליטה להאשים את המודיעין באחריות למחדל המלחמה?

האמריקאים הרעיפו עלינו ידיעות מרגיעות

דיין אמר בעדותו לועדת אגרנט, שבימים האחרונים לפני פתיחת המלחמה, האמריקאים הרעיפו עלינו ידיעות מרגיעות שלא תהיה מלחמה, הגנרל סקוקרופט, סגנו של קיסינג'ר, אמר שהערבים לא יתקפו. ב-24 השעות האחרונות לפני פתיחת המלחמה, ההערכה של דיין היתה שמלחמה תפרוץ בשבת ונוצרו חילוקי דיעות עם האמריקאים.

גולדה מאיר אמרה לשגריר האמריקאי קיטינג שהיא מצטערת על כך שנוצר פער בהערכות המודיעיניות. דיין אמר שצריך להעביר את כל המידע שיש ברשותנו לאמריקאים כך שידעו שהזהרנו אותם על המלחמה, שהתייעצנו איתם, וכי אם תפרוץ מלחמה הם יהיו מחוייבים לסייע לנו.

גולדה וועדת אגרנט חיפו על קיסינג'ר

גולדה חיפתה על חילוקי הדעות עם קיסינג'ר ועל ההערכה השגויה שהעביר סגנו סקוקרופט לישראל ב-6 באוקטובר, כי הערבים לא יתקפו. גולדה גם הסתירה את ההוראה של קיסינג'ר לישראל לא לפתוח במכה מקדימה בתחילת המלחמה.

קיסינג'ר הכחיש שנתן את ההוראה לישראל לא לפתוח במכה מקדימה מספר פעמים, אך קיסינג'ר בעצמו כתב שנתן את ההוראה לישראל בדיווח ששלח לנשיא ניקסון מספר שעות לפני הפתיחה באש. ויש לזה אישור נוסף באזהרות החריפות לישראל שהעביר בשמו מרדכי שלו מניו יורק ישירות לגולדה למשרד ראש הממשלה.

ההכחשה של קיסינג'ר שקרית. יש עדות נוספת לחיפוי ישראלי על קיסינג'ר בשיחה של השגריר דיניץ וסגנו מרדכי שלו עם קיסינג'ר בוושינגטון ב-9 באוקטובר בבית הלבן.

גולדה חיפתה על ההערכה השגויה שהעביר סקוקרופט, סגנו של קיסינג'ר לישראל ב-6 באוקטובר, כי הערבים לא יתקפו. גולדה גם הסתירה את ההוראה של קיסינג'ר לישראל לא לפתוח במכה מקדימה בתחילת המלחמה

קיסינג'ר מכחיש את "השמועות שהתפשטו בוושינגטון" שהוא מנע מכה מקדימה של ישראל, במפגש מתועד בפרוטוקול בנוכחות סגנו הגנרל סקוקרופט ויועצו מהמועצה לבטחון לאומי פיטר רודמן. מרדכי שלו, שהשתתף בפגישה ושהעביר בעצמו את ההוראות מקיסינג'ר לישראל ב-6 באוקטובר שותק, ושמחה דיניץ אומר "בפליאה" שזו שמועה מגוחכת.

ועדת אגרנט פעלה על פי בקשת ראש הממשלה והטילה חיסיון על הפרוטוקולים של הועדה.

קשר ההשתקה של המחדל המדיני ומגיני הגולן

נראה שהסיבה שקציני המודיעין האמיצים של תל אביטל ומפקדם יואל בן-פורת לא הפכו לגיבורי ישראל ומגיני הגולן כמו קהלני, יאנוש, בן-שוהם, אורי אור, רפול, אורי שמחוני, יוסי בן-חנן ורבים אחרים – היתה, שהמידע הקריטי שהעבירו לאמ"ן לפני המלחמה לא נוצל במלואו. זאת בגלל חילוקי הדעות עם האמריקאים והתכתיב המדיני של קיסינג'ר.

דיין וגולדה הסכימו לקבל את התכתיב המדיני של קיסינג'ר בשל הטעות הפטאלית של דיין בהערכת הכוחות והחריגה שהרשה לעצמו לעשות מתורת הבטחון של צה"ל. אחרי המלחמה גולדה חיפתה על קיסינג'ר כדי למנוע פגיעה בסיוע האמריקאי הצבאי לישראל ואולי גם כדי לחפות על המחדל המדיני-בטחוני שלה ושל דיין.

מודיעין איכותי היה בשפע. גורל חיילי הסדיר של צה"ל ברמת הגולן ובקו ברלב בסיני, חיילי החי"ר, השיריון וטייסי חיל האויר נחרץ לא בגלל כשל מודיעיני, בודאי לא של יחידה 848, שסיפקה מודיעין איכותי ומדוייק לפני ובמהלך המלחמה, אלא בגלל הפער בהערכות המודיעיניות וחילוקי הדעות שנוצרו ערב המלחמה בין ישראל והאמריקאים.

את הפער המודיעיני שהיה למעשה מלאכותי, יצר קיסינג'ר שהסתיר מידע על המלחמה שהיה ברשותו וניהל מדיניות דו-פרצופית מאחורי גבה של ישראל וגם מאחורי גבם של חבריו לממשל האמריקאי והנשיא ניקסון. דיין טעה בהערכת הכוחות ולא איפשר לגייס מילואים ביום חמישי ושישי ולא לפתוח במכה מקדימה בשבת בצהריים כי רצה לייצר אליבי שישראל לא פתחה במלחמה הפעם.

דבר משה דיין, 11 בפברואר 1974, מתוך דיוני ועדת אגרנט
דבר משה דיין, 11 בפברואר 1974, מתוך דיוני ועדת אגרנט

יגאל ידין אמר שהפרוטוקולים של ועדת אגרנט הם חומר נפץ. השופט לנדוי הציע להטיל סודיות על הפרוטוקולים וגולדה אמרה שזה פתרון ושיקרה אסון אם יימסרו לממשלה ולועדת החוץ והבטחון של הכנסת וידלפו.

הסיבה שקציני המודיעין האמיצים של תל אביטל ומפקדם יואל בן-פורת לא הפכו לגיבורי ישראל ומגיני הגולן כקהלני, יאנוש, רפול ורבים אחרים, היתה, שהמידע הקריטי שהעבירו לאמ"ן לפני המלחמה לא נוצל במלואו

כך נולד קשר ההשתקה של המחדל המדיני של מלחמת יום-כיפור שנועד להגן על מעמדו של קיסינג'ר בוושינגטון, האיש שדחף את הנשיא סאדאת לפתוח במלחמה וששיתק את מנהיגי ישראל לפני, במהלך ובסיום המלחמה.

הגיע הזמן לפרום את קשר ההשתקה של המחדל המדיני של קיסינג'ר, דיין, גולדה וחברי ועדת אגרנט, ולהוקיר תודה לחיילי המודיעין של יחידת 848 מהר אביטל ולמפקדם יואל בן-פורת מגיני הגולן.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
פוסט חשוב מאד, אמין, שעושה צדק ממרחק של 47 שנים. פעם ראשונה שנכתב, שהיינו ראויים לצל״ש. יש בכך משום אמירה שעושה צדק פואטי, בהפרדה בין העבודה שעשינו תחת אש, לבין מעשיו הנפסדים של ראש אמ... המשך קריאה

פוסט חשוב מאד, אמין, שעושה צדק ממרחק של 47 שנים. פעם ראשונה שנכתב, שהיינו ראויים לצל״ש. יש בכך משום אמירה שעושה צדק פואטי, בהפרדה בין העבודה שעשינו תחת אש, לבין מעשיו הנפסדים של ראש אמ״ן דאז זעירא ערב המלחמה. תודה על הפוסט !

עוד 1,251 מילים ו-2 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה