Yoav Flint
הזמן של
Yoav Flint
זו מלחמה קריטית לעתיד הדמוקרטיה בעולם. פוטין חותר תחת אושיות הדמוקרטיות כבר שנים, ועכשיו עבר למתקפה פושעת שמתקרבת לנסיון רצח עם. חייבים לנצח את המנוול בשדה הקרב, כי זו השפה היחידה שהוא ... המשך קריאה

זו מלחמה קריטית לעתיד הדמוקרטיה בעולם. פוטין חותר תחת אושיות הדמוקרטיות כבר שנים, ועכשיו עבר למתקפה פושעת שמתקרבת לנסיון רצח עם. חייבים לנצח את המנוול בשדה הקרב, כי זו השפה היחידה שהוא מבין

זו מלחמה קריטית לעתיד הדמוקרטיה בעולם. פוטין חותר תחת אושיות הדמוקרטיות כבר שנים, ועכשיו עבר למתקפה פושעת שמתקרבת לנסיון רצח עם. חייבים לנצח את המנוול בשדה הקרב, כי זו השפה היחידה שהוא ... המשך קריאה

זו מלחמה קריטית לעתיד הדמוקרטיה בעולם. פוטין חותר תחת אושיות הדמוקרטיות כבר שנים, ועכשיו עבר למתקפה פושעת שמתקרבת לנסיון רצח עם. חייבים לנצח את המנוול בשדה הקרב, כי זו השפה היחידה שהוא מבין

קיבלנו רק טעימה של מה זה משטר דיכוי. ממשלה לוקחת ארגון היראכי שתפקידו להגן על האזרח, והופכת אותו למיליציה בשירות השלטון, שמטרתה לדכא הפגנות. הלוואי שלא נגיע למקום הזה שוב או לגרוע ממנו.... המשך קריאה

קיבלנו רק טעימה של מה זה משטר דיכוי. ממשלה לוקחת ארגון היראכי שתפקידו להגן על האזרח, והופכת אותו למיליציה בשירות השלטון, שמטרתה לדכא הפגנות. הלוואי שלא נגיע למקום הזה שוב או לגרוע ממנו. הסיכוי נראה לא רע, וחייבים להילחם על הדמוקרטיה

מזעזע. מה שמעניין שאין אף מילה על הנראות של יועמ"ש שעבד אצל נתניהו. הרי ברור שיש כאן ניגוד עיניינים, ושאסור היה לתת לו את התפקיד. יש לציין שהוא היה המועמד היחיד. הכל כאן פשוט מזעזע
סגירה
בחזרה לכתבה