Gadi Katz
הזמן של
Gadi Katz
יפה שנתניהו אוהב להזכיר את הטיטניק. כשנוח לו. בים האחריות של רב החובל היא מוחלטת. הרי לפי המסורת the captain goes down with the ship נתניהו הוא ההיפוך הגמור של רב חובל.
כן עופר, אם אני, או אתה, הינו מקבלים מתנות בשווי מאות אלפי שקלים, חוקיות לחלוטין לצורך העניין, היתה לנו בעיה עם רשויות המס. רק על עבירת המס היה הנ״ל היה אמור לפרוש.
סגירה
בחזרה לכתבה