חיות אדם דאגה לאחר היא תנאי הכרחי במקצועות טיפוליים

עדר פילים מחלץ גור פילים, צילום מסך מסרטון של Latest Sightings
עדר פילים מחלץ גור פילים, צילום מסך מסרטון של Latest Sightings

בשבוע בריאות הנפש דובר הרבה על מצב הפונים לטיפול נפשי ומצב המרפאות לבריאות הנפש בשירות המדינה ובקופות. ויש על מה לדבר, כי השירותים הקיימים לא מאפשרים נגישות טובה לטיפול נפשי. מה שמוצע בחינם בדרך כלל תלוי ברשימת המתנה עם שיקולי דחיפות שמקבל ההחלטה מתבקש להפעיל. מה שמסובסד בדרך כלל נתפס מהר או לא נוח מבחינת השעות או המרחק. ומה שאינו מסובסד עומד מול דינמיקות של שוק חופשי ונוטה להיות יקר ולא זמין לכל משפחה.

בפוסט הזה בחרתי להתייחס לעניין הטיפול הנפשי עצמו – מה זה בכלל?

בשבוע בריאות הנפש דובר הרבה על מצב הפונים לטיפול ומצב מרפאות בריאות הנפש בשירות המדינה ובקופות. ואכן, השירותים הקיימים לא מאפשרים נגישות טובה לטיפול נפשי. כאן אתייחס לטיפול הנפשי עצמו

ניתן לומר שטיפול נפשי הוא סיוע לאדם שסובל בנפשו, שרגשותיו פגועים והוא כועס, פוחד, או עצוב. זוהי עזרה לאדם שיש דבר מה שמטריד את מנוחתו והוא אינו רגוע לגביו.

על השאלה מהו טיפול נכתבו ספרים ומאמרים רבים, בראש ובראשונה תורת הפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד. בעבודתו גילה פרויד דבר קריטי העומד בבסיס הטיפול הנפשי – הלא מודע. פרויד גרס שהסיבה שאנשים לא מודעים לגורמים המביאים למצוקה שלהם היא העובדה שמודעות זו עלולה לגרום להם נזק רגשי וסבל. עוד הוא טען כי הסבל נגרם בשל מפגש בין הדחפים הלא מודעים ובין המוסר שהאדם מפנים במהלך התפתחותו.

אחרי פרויד פותחו גישות רבות, ופרויד כמובן לא המציא את תורת העזרה לאחר במצוקה.

יש מספר עקרונות אתיים שלדעתי הופכים טיפול לטיפול. הראשון שבהם הוא – להעמיד את עצמך לרשות המטופל. בעת טיפול המטפל חייב להקדיש את זמנו, מרצו והקשב שלו – לטובת האחר. זה דבר קשה מאין כמוהו לעיתים. כשמטפל נמצא באמצע יום עבודה, עליו לחזור ולהזכיר לעצמו להניח בצד את דאגותיו, רצונותיו וקשייו האישיים ועליו להיות באמת קשוב למטופל ולמצוקתו.

מתוך עיקרון זה נגזר עיקרון נוסף – עיקרון איסור יחסים כפולים או מקבילים. מטפל לא יכול להיות אדם שיש לו יחסים נוספים עם המטופל. יחסים משפחתיים, שכנות, חברות, מתן שירותים אחרים מלבד טיפול, או קבלת שירותים וטובות הנאה מהמטופל מלבד התשלום הישיר תמורת הטיפול אם יש כזה. וכמובן, מתוך כך, איסור על קשר רומנטי לרבות יחסי מין. זו הצורה הקיצונית ביותר של ניצול המטופל לצרכי המטפל והפרה חמורה של איסור יחסים כפולים.

מטפל לא יכול להיות אדם בעל יחסים נוספים עם המטופל. מתוך כך, חל איסור על קשר רומנטי לרבות יחסי מין. זו הצורה הקיצונית ביותר של ניצול המטופל לצרכי המטפל והפרה חמורה של איסור יחסים כפולים

על בסיס ההבנה הזו, שמטפל עוסק בזמן הטיפול במטופל עצמו ובתוכן שהוא מביא – התפתחו גישות טיפוליות שונות:

  • גישות המתייחסות ליחסים שהמטופל רוקם בחייו כולל אלו עם המטפל.
  •  גישות המתייחסות לדחפים הלא מודעים ומפרשות אותם עבורו.
  • גישות המתייחסות להתנהגות של המטופל או למחשבות מהן הוא סובל, ומציעות כיווני מחשבה אחרים ועוד.

המשותף לכל הגישות הללו הוא שיש להם עמדה אתית ראויה וגוף ידע מקצועי רציני מאחוריהן.

יש היום המון שיטות טיפוליות שחסר בהן אחד משני הגורמים. או שאין גוף ידע מקצועי והידע מבוסס על מחשבותיו של הוגה השיטה, או שהשיטה מאפשרת זליגה בין עמדה טיפולית לעמדה מנצלת.

בדרך כלל הגישות האלו יבטיחו למשתלמים בהן תעודת מקצוע תוך זמן קצר ותמורת תשלום לא מבוטל ביחס לזמן הלימוד והמטלות הדרושות. ובעיקר – תמורת כרטיס כניסה לעולם הטיפול ללא מקצוע טיפולי קודם.

כך בהיעדר גורם אובייקטיבי המפקח על השיטות, יש חשש משמעותי לפגיעה במטופלים. החוק מודע לכך ומגבה את המקצועות הטיפוליים השונים, בדרך כלל בחוקים. ישנם חוק הפסיכולוגים, וחוק העובדים הסוציאליים אשר מסדירים למי מותר לעסוק במקצועות אלו ולהיקרא בעל מקצוע זה.

יש היום המון שיטות טיפוליות שחסר בהן אחד משני הגורמים. או שאין גוף ידע מקצועי והידע מבוסס על מחשבותיו של הוגה השיטה, או שהשיטה מאפשרת זליגה בין עמדה טיפולית לעמדה מנצלת

ישנם מקצועות טיפוליים אשר החוק לא הסדיר את העיסוק בהם. ביניהם טיפול באמנות, פסיכודרמה, דרמה תרפיה, טיפול במוזיקה, טיפול נעזר בבעלי חיים ועוד. מקצועות אלו נשענים על גוף ידע מכובד ואף מלמדים את המקצוע תוך שמירה על עקרונות אתיקה טובים. אולם בשל קשיים להסדיר את העיסוק ומה אסור לעשות בהיעדר רישיון למקצוע הנ"ל, לא חוקקו חוקים למקצועות אלו. דבר זה תקף גם לגבי מקצוע מרכזי בתחום הטיפול הנפשי – מקצוע הפסיכותרפיה.

בכל המקצועות שהוזכרו עד עכשיו יש לימודי ליבה משמעותיים הנוגעים לנפש האדם ולטיפול בה. מתוך רצון לשכלל את יכולות הטיפול נפתחו בתי ספר להתמחות בלימודים אלו במטרה להכשיר את הבוגרים כמומחים בתחום עיסוק הפסיכותרפיה. מומחים אלו הם לרוב בוגרי המקצועות שהוזכרו קודם.

גם פה המחוקק נכשל מלהסדיר את העיסוק בעיקר בשל הקושי להגדיר מהי פסיכותרפיה ומתי מותר לעסוק בה. שומרי הסף כרגע הם האיגודים המקצועיים לפסיכותרפיה. המכניסים את בתי הספר לפסיכותרפיה לרשימת בתי הספר המוכרים על ידם. לאיגודים אלו יש ועדה הבוחנת את תכניות הלימוד בבתי הספר הללו ומחליטה מי מוכר ומי לא. קופות החולים, המקנות למבוטחים שלהן טיפול נפשי בחינם או במסלול מסובסד ללא תור לרוב עוקבות אחר רשימות אלו ומקבלות לשורותיהן מטפלים אשר סיימו בבתי ספר מוכרים. אך עם זאת ישנם חריגים ומנהלי המחוז בקופות נוקטים בשיקול דעת כאשר יש מטפל מומלץ.

למה כל כך הרבה הגבלות ופיקוח, אם בסופו של דבר כל מה שדרוש זה לשמור על עמדה טיפולית ולדעת מה אתה עושה בעבודתך? הדעה הרווחת היא שהידע שומר על העמדה. מטפל שיודע להמשיג את פעולותיו הוא מטפל שממוקם טוב בעמדה המטפלת, כיוון שהוא עסוק בכלים המקצועיים לסייע למטופל.

הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט טען שמטפל צריך קשוב לצרכיו של המטופל כמו שאם טובה דיה קשובה לצרכי הילד. בשביל זה אפילו לא צריך להיות בן אנוש. אימהות בקרב כל היונקים עושות את הפעולה הזו בכל רגע של אימהות. קשובות למצוקות, מרגיעות את הרעב, שומרות מפני סכנות, מחנכות לעצמאות ועוד.

המערכת המוחית האחראית על הרגש הזה נקראה על ידי הנוירופסיכולוג שהזכרתי בבלוג זה בעבר – יאק פאנקספ -מערכת ה-CARE. היא קיימת אצל כל היונקים ואחראית לביצוע בפעולות התואמות לצרכיו של חסר ישע התלוי בחיה; יהא זה גור בוכה, חיה פצועה אחרת ועוד. אותה מערכת פועלת בקרב חיות אחרות בלהקה גם אם אין קשר דם בינם ובין החיה הסובלת.

הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט טען שמטפל צריך קשוב לצרכיו של המטופל כמו שאם טובה דיה קשובה לצרכי הילד. בשביל זה אפילו לא צריך להיות בן אנוש. אימהות בקרב כל היונקים עושות את הפעולה הזו

חשבו על כל סרטון של פיל המסייע לפילון שנפל למים או מקרה דומה של עזרה בקרב בעלי חיים, ותבינו מדוע הסיוע לאחר הוא לא משהו שלומדים, אלא משהו בנפשנו מעצם היותנו חיות. זה אולי לא תנאי מספיק על מנת לטפל כראוי, אבל זה תנאי הכרחי – לדאוג לאחר הזקוק לעזרה.

רפי לוי הוא עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט בקליניקה פרטית ובמערך בריאות הנפש ומרצה במסגרות שונות. בעל רקע והשכלה ביולוגית ורפואית ומתעניין בדמיון בין בני אדם לבעלי חיים, משורשי אבולוציה ועד לקליניקה של היום. מעבר לכך הוא בעל משפחה מקסימה, טבח מוסמך, נגר חובב ופעיל לזכויות עובדים סוציאליים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,009 מילים
כל הזמן // יום שני, 25 באוקטובר 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

הפרסום בזמן ישראל ביום שישי כי נתניהו נטש את אוחנה בסיעת הליכוד עורר סערה גדולה ושלח את השר לשעבר לסבב אינטנסיבי של ראיונות בכלי התקשורת כדי למזער נזקים ● למרות שהתעקש כי יחסיו עם נתניהו מצוינים, אוחנה רק העמיק את הקרע: סקר מפוברק שפורסם בערב שישי עורר עליו זעם במפלגה - וסירובו בראיונות למתוח ביקורת על אדלשטיין לא יקרב אותו בחזרה לנתניהו ● פרשנות

עוד 672 מילים

קרעי: אם שקד תפיל את הממשלה נקבל אותה לליכוד

אלון שוסטר על ההכרזה על ארגוני סיוע כארגוני טרור: שר הביטחון קיבל את ההחלטה הראויה והמאוזנת שמחזקת את הרשות הפלסטינית מול חמאס ● מרצ ורע״ם יתמכו בהצעת אעידה תומא-סלימאן להכרה בטבח כפר קאסם והכנסתו לתכנית הלימודים ● פריג׳: חוק שאנחנו מנסים להעביר שנים

השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג׳ אמר ברשת ב׳ כי הוא יתמוך בהצעתה של אעידה תומא-סלימאן להכרה בטבח כפר קאסם והכנסתו לתוכניות הלימוד במשרד החינוך. לדבריו ״זו אינה סוגייה של ימין ושמאל אלא סוגייה מוסרית״.

גם ברע"ם הבהירו לקואליציה שאין להם כוונה להצביע נגד החוק.

פריג׳ אמר ״מרצ לא יכולה ללכת נגד דבר כזה. זה דבר שאנחנו מנסים להעביר שנים. לדבריו למרות התנגדות סיעות הימין ״זה לא יהיה משבר קואליציוני״.

פריג׳ אמר ״מרצ יש לה אג׳נדה פוליטית ברורה, כל מהלך של בנייה בהתנחלויות שימנע רצף והקמת מדינה פלסטינית – מרצ לא תהיה בממשלה כזאת. לא יעשו לנו מכירת חיסול״.

השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)
השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

שלמה קרעי על איילת שקד ב-103fm: "למרות שכועסים עליה מאוד ולא מאמינים לה לאף מילה – אם היא תפיל את הממשלה נקבל אותה בזרועות פתוחות לתוך התנועה, אין ספק. כל דבר יותר טוב מהממשלה הרעה והמסוכנת הזו".

סגן שר הביטחון אלון שוסטר בגל״צ על החלטת גנץ להכריז על עמותות פלסטיניות כארגוני טרור: "שר הביטחון קיבל את ההחלטה הראויה שמאזנת את הצרכים של מדינת ישראל עם הרצון לחזק את הרשות הפלסטינית מול חמאס".

שוסטר הוסיף "גורמים בממשל האמריקני קיבלו דיווח ויקבלו עוד דיווח מפורט יותר. מי שצריך היה לקבל החלטה – קיבל"

יו״ר סיעת העבודה רם שפע אמר ברשת ב׳  כי למרות החריקות בקואליציה הוא עדיין אופטימי בקשר ליציבותה. שפע הוסיף כי הוא סומך על שר הביטחון ושר החוץ לגבי ההכרזה על אירגוני הסיוע הפלסטינים כארגוני טרור.

אתמול העבירו ראשי העבודה ומרצ לבנט מסר כי הם ״מבקשים להפסיק להיות מופתעים״.

ח״כ רם שפע יו״ר ועדת החינוך התרבות והספורט (צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת)
ח״כ רם שפע יו״ר ועדת החינוך התרבות והספורט (צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת)
עוד 4 עדכונים

האח הגדול מגיע לשמיים

פרסום ראשון עוף או בשר? מזומן או אשראי? קונקשן בקייב או ברומא? ● במשרד המשפטים ובמל"ל מסיימים בימים אלה הכנת חקיקה שתאפשר בניית מאגר מידע מהגדולים בישראל שיכלול פרטים רבים על כל נוסע הנכנס או יוצא מישראל בטיסה ● זמן ישראל עיין בטיוטת החוק, ובין הפרטים שייאספו: כתובת, אימייל, כרטיס אשראי, פרטים על הכבודה של הנוסע, מידע על פעילות במהלך הטיסה, טיסות המשך ועוד

עוד 1,700 מילים

לשחרר את החרדים מעול רבניהם

אילו הייתי צריכה לציין את העוול הכי גדול שנעשה כלפי ציבור כלשהו בישראל, היה זה ללא ספק העוול כלפי החברה החרדית. ולא, זו לא טעות – החברה החרדית, על כל גווניה ובני גווניה, סובלת מעוול ארוך ומתמשך. עוול בו פרנסי החברה ומנהיגיה הפקיעו מידי הציבור החרדי עצמו את היכולת להחליט כמעט כל החלטה חשובה שאדם מקבל במהלך חייו על עצמו ועל משפחתו – בראש ובראשונה את ההחלטה האם ללמוד, מה ללמוד ובאיזה עיסוק לבחור.

החברה החרדית סובלת מעוול מתמשך, כשפרנסי החברה ומנהיגיה הפקיעו מידי הציבור החרדי עצמו את היכולת להחליט כמעט כל החלטה חשובה שאדם מקבל במהלך חייו על עצמו ועל משפחתו

מנהיגי החברה החרדית החליטו כי ציבור הגברים החרדי כולו יעסוק בדבר אחד ואחד בלבד – בלימוד תורה. אלא שההחלטה לנתב את הציבור החרדי כולו ללימוד תורה אין לה דבר וחצי דבר עם תורה, עם דת, עם יהדות או עם שמירת עול תורה ומצוות. לניתוב זה יש מטרה אחת: שליטה, שליטה על הציבור החרדי כולו, שליטה טוטלית.

לשליטה זו יש שני היבטים עיקריים: האחד, הצורך בשמירה על הקהילה שלהם, על אורחות חייהם, על מנהגיהם, וההיבט השני הוא כסף, הרבה כסף, כסף גדול. ומנהיגי הציבור החרדי קשרו בין שני ההיבטים הללו, באופן כמעט גאוני, כך שהאחד תלוי בשני – תלות שמבטיחה את התקיימות שני ההיבטים.

הכסף הגדול מגיע למנהיגי הציבור החרדי דרך ניתוב הציבור ללימוד התורה. מאות ישיבות, כוללים, תלמודי תורה ומוסדות חינוך חרדים קיימים במדינת ישראל ובהם לומדים מאות אלפי תלמידים ואברכים – וכל אחד מהם מתוקצב בכסף. מכאן שככל שיהיו יותר מוסדות ויותר תלמידים – יהיה יותר כסף.

אלא שעל האף הכסף הגדול, הקהילות החרדיות, ששנים מתוקצבות על ידי ממשלות ישראל כולן בתקציבים נדיבים מאוד, באופן פרדוקסלי הן דווקא מהקהילות העניות ביותר בישראל. הכסף הגדול אינו מגיע אליהן.

מנהיגיהם, רבניהם ופרנסיהם יצרו מנגנון שבו קיימת תלות בין הלימוד לבין הפרנסה. לא מדובר במנגנון הטבעי בו אדם לומד, משתלם, מתמקצע ומתפרנס מיגע כפיו, מנגנון המקובל בכל חברה, אלא במנגנון בו הלימוד מחליף את העבודה. הלימוד הוא במקום העבודה, הלימוד הוא למטרת קבלת הכסף הציבורי הגדול – זה שבעזרתו ניתן לשלוט על הקהילה – גם על ידי השארתה ענייה.

על האף הכסף הגדול, הקהילות החרדיות, ששנים מתוקצבות על ידי ממשלות ישראל כולן בתקציבים נדיבים מאוד, באופן פרדוקסלי הן דווקא מהקהילות העניות ביותר בישראל. הכסף הגדול אינו מגיע אליהן

והמנגנון המעוות הזה הוא שורש כל רע, המנגנון המעוות הזה הוביל לתופעות של לימוד תורה למראית עין בלבד, שהרי לא כל אדם יכול/רוצה/בנוי ללימוד ממושך יום אחר יום.

המנגנון המעוות הזה הביא להגדלה ולניפוח מלאכותי של מספר התלמידים, שהרי אם התקציב תלוי במספרם יש אינטרס כלכלי להגדלתו – מה שהוביל למעשי רמיה.

המנגנון המעוות הזה יצר שוק כלכלי שחור בו אלפי תלמידי ישיבות, שכאמור אינם יכולים או רוצים ללמוד אבל אינם יכולים לעבוד או עובדים בשחור – ואגב כך גם מקבלים כסף מהמדינה וגם לא משלמים מיסים.

המנגנון המעוות הזה יצר תלות של החברה החרדית בחברה החילונית העובדת ובחברה הדתית העובדת והביא לחשדנות, שלא לומר ניכור ומשטמה של ממש, בין אלה שעובדים למחייתם לבין אלה שאינם עובדים – שהרי אין אדם שאוהב להיות מנוצל. אין אדם שמרצונו יפרנס זרים לו – זה הרי מנוגד לטבע האנושי.

מנגד, בצד החרדי, כדי להצדיק את הניצול, החלו להישמע טענות כאילו שמירת הדת על ידם היא כדי לחפות על כך שהחילונים התפקרו. הטענה היא בעצם שהדתיות שלהם מגינה עלינו. הם "נהרגים באוהלה של תורה" גם עבור הציבור החילוני. טענות אלה בתורן הובילו להקצנה דתית והקצנה לאומנית.

המנגנון המעוות הזה יצר תלות של החברה החרדית בחברה החילונית והדתית העובדת והביא לחשדנות, שלא לומר ניכור ומשטמה, בין אלה שעובדים למחייתם לבין אלה שאינם עובדים

המנגנון המעוות הזה הוביל גם להגנה על מי שעושים מעשים פליליים ואף להצדקתם – כי אם אתה שומר על הקהילה שלך מכל משמר מפני החברה שבחוץ, אתה תסתיר ממנה בעיקר דברים שמציגים את הקהילה באור אפל. למשל את גילויי העריות, למשל ניצול מיני של נערים בידי רבנים, למשל ניצול מיני של נשים ונערים – רק לאחרונה התפרסמו הטענות נגד יהודה משי זהב.

והמנגנון המעוות הזה הביא לכך שמנהיגי הציבור הדתי, השומר תורה ומצוות הספרדי, זה שהתפרנס מיגע כפיו, זה שלא הדיר נשים, זה שהיה מתון בהלכותיו כלפי מי שאינם יהודים, רצו חלק בחגיגת הכסף הגדול של אחיהם האשכנזים ולכן הפכו את הציבור הזה לציבור חרדי ליטאי המתפרנס אף הוא מכסף ציבורי גדול ומבלי לעבוד. בשנות ה-80 קמה מפלגת ש"ס והמירה את דתם של היהודים הספרדים, את הלכות חייהם, את התורה ואת העבודה במודל הנצלני של החרדים האשכנזים. המודל שכאמור משיג שליטה טוטלית על הקהילה וכסף גדול – למי שעומד בראש הקהילה.

אלא שהעוול הזה, שעיוולו מנהיגי הציבור החרדי ורבניהם, חורג מעוול כלפי קהילותיהם. מדובר בעוול כלפי כלל אזרחי המדינה, אלה שגם נושאים בנטל הכלכלי ובנטל הצבאי וגם נאלצים לשמוע דברי בלע על "העגלה הריקה של החילונים".

והעוול הוא גם כלפי הדת עצמה והפיכתה מצורך של אנשים באמונה לכלי לשליטה על הציבור וכלי להתעשרות, עם רשימת רבנים, כולל הרב הראשי, שנאשמו במעשים פליליים חמורים: מצגר, פינטו, ברלנד, דרעי והרשימה עוד ארוכה.

רק בשנה האחרונה, בתקופת הקורונה, יצא לנו לחזות בכמה קל לאנשים לקבל כסף חינם ולאמץ נורמות של חיים על חשבון כסף ציבורי – כאשר הנאשם בפלילים, מטעמים פוליטיים, חילק קצבאות לאנשים (זה היה שוחד בחירות לכל דבר ועניין) ואלה העדיפו להישאר בבית, גם אם הקצבה היתה זעומה יותר מאשר השכר שהרוויחו, ולא לצאת לעבודה.

מזה שנים ארוכות שהציבור החרדי נתון בשבי פרנסיו ורבניו, וכמו בכל שבי ממושך הוא הוליד את סינדרום שטוקהולם. הציבור החרדי משתף פעולה עם פרנסיו. כמעט אין בנמצא מי שיוצא נגד המודל המעוות הזה המפקיע את המצווה הראשונה בתנ"ך "בזעת אפיך תאכל לחם". כמעט אין רבנים, כמו הרב אמסלם שעזב את ש"ס, הטוענים בריש גלי כי הציבור החרדי צריך לצאת לעבודה וצריך להתגייס לצבא. הציבור החרדי צריך להיות חלק מאזרחי מדינת ישראל בזכויות ובחובות. צריך שרק מעטים, יחידי סגולה, תורתם תהיה אומנותם.

הגיע הזמן לשחרר את הציבור החרדי מהשבי של מנהיגיו ורבניו. הגיע הזמן לשחרר את הציבור החילוני מהעול של תמיכה כלכלית בציבור זה ומהעול הצבאי. הגיע הזמן לשחרר את מדינת ישראל כולה מעול הדת – דת היא עול אישי שאדם נוטל על עצמו, הרבנות והרבנים הפכו את הדת לעול ציבורי כללי – כאמור לשם בצע כסף. הגיעה הזמן לפרק את מונופול הרבנות – אין לזה אח ורע במדינות דמוקרטיות. מנגנון עושק בחסות החוק, מנגנון שבשל בצע כסף הפך למנגנון התעמרות רשמי של המדינה באזרחיה.

הגיע הזמן לשחרר את הציבור החרדי מהשבי של מנהיגיו ורבניו. ואת הציבור החילוני מעול התמיכה כלכלית בציבור זה ומהעול הצבאי. הגיע הזמן לשחרר את המדינה מעול הדת

הציבור החרדי יכול וצריך לעבוד למחייתו ואני מנחשת שהוא משווע לכך – חוק גיוס חרדים לצה"ל יכול להיות, באופן פרדוקסלי, הכלי לשחרור החרדים משוביהם.

דוקטור לביוכימיה ומשפטנית, שימשה כעוזרת המחקר של הפרופ׳ אהרן ברק, במקור מחצור הגלילית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,043 מילים ו-1 תגובות

למקרה שפיספסת

עודכן עכשיו

אַתֶּם זוֹכְרִים אֶת הַשִּׁירִים

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

ארגון החזית העממית הרחיב בשנים האחרונות את פעילותו הפוליטית, וממקד את מאמציו במלחמה דיפלומטית-הסברתית נגד ישראל בזירה הבינלאומית ● ישראל לא התייחסה לכך עד כה כאיום אסטרטגי, וכעת היא מנסה "לתקן" ● לא בטוח שההחלטה להכריז על מוסדות אזרחיים כ"ארגוני טרור" היא התשובה ● פרשנות

עוד 1,003 מילים

דיווח: פרקליט המדינה אישר את ההכרזה על ששת הארגונים הפלסטיניים כארגוני טרור

גורם מדיני-ביטחוני אומר שלישראל מידע רב הקושר את הארגונים לפעילות טרור ● הממשלה אישרה תוכנית לאומית לטיפול בפשיעה ובאלימות ותוכנית לסגירת פערים בחברה הערבית; התקציב - יותר מ-30 מיליארד שקל ● לראשונה בעידן ביידן, פרסמה ישראל מכרזים לשיווק דירות בהתנחלויות ● לקראת ועידת האקלים של האו"ם אישרה הממשלה תוכנית להאצת מיזמים בתחום התשתיות

עוד 61 עדכונים

תגובות אחרונות

משפחתו של סלומון טקה והמשטרה מסרבות להתפשר

פרסום ראשון תביעות מהסוג הזה לרוב נגמרות בפשרה, אבל הצדדים בתביעה על סך כ-2.5 מיליון שקל שהגישה משפחתו של סלומון טקה נגד השוטר שירה בו למוות ממאנים להתפשר ● בעקבות הסירוב, ייפתחו בינואר דיוני ההוכחות בתיק ● עורך הדין אביתר קציר, המייצג את התובעים: "המשפחה עומדת על קבלת הפיצוי על הנזקים האדירים שנגרמו לה" ● המשטרה: "הודענו לביהמ"ש כי האפשרות לפשרה טרם הבשילה"

עוד 466 מילים

דיווח: במשרד הבריאות ממליצים שעד חודש דצמבר לא תתאפשר כניסת תיירים מרוסיה

תיירים משאר מדינות העולם יוכלו, ככל הנראה, להיכנס לארץ כבר בחודש הבא ● גורם ביטחוני: ישראל עדכנה מראש את ארצות הברית, שתכריז על שישה ארגונים פלסטיניים כארגוני טרור, אולם המידע לא הגיע למשרד החוץ האמריקאי ● אחרי צאת השבת - פוטין ובנט קיימו שיחה נוספת, שבה הזמין נשיא רוסיה את ראש הממשלה לביקור בסנט פטרבורג; הלילה ישוב בנט ארצה מביקורו בסוצ'י

עוד 24 עדכונים

הטורבינה בקנטו סול'אוליו חזרה לייצר אנרגיה ירוקה – יותר ממאה שנה לאחר שהרמן איינשטיין הפך את הכפר לאחד הראשונים שהוצבו בו פנסי רחוב חשמליים ● מורשתו של אבי תורת היחסות חזרה להאיר את בתיהם של יותר מ־4,000 תושבי המקום

עוד 738 מילים

"בשביל מי יש לכתוב? בשביל מה יש לחיות?"

יומניו של הסופר היהודי הענק בין מלחמות העולם רואים אור בתרגום ראשון לאנגלית ● צוויג, שהתאבד ב־1942, מתגלה בכתביו כמי שחזה כבר בתחילת שנות ה־30 את העתיד לבוא ● עם עליית הנאצים לשלטון החלה בריאותו הנפשית להתדרדר והוא נדחק בהדרגה מהעולם דובר הגרמנית: "שפה שאיני יכול להשתמש בה"

עוד 2,027 מילים ו-1 תגובות

השליח האמריקאי לענייני אנרגיה מנסה לקדם פתרון למשבר הדלק החמור בלבנון ● 7 מיליארד דולר: זה הסכום אותו הכניסה עד כה השנה איחוד האמירויות מהייצוא לאיראן ● תוכנית "מוסאלחה" של ממשלת מרוקו מעניקה ליווי פסיכולוגי לאסלאמיסטים קיצוניים ● השינוי בערב הסעודית מגיע לספרות ● השבוע לפני 48 שנים: משבר האנרגיה העולמי ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 844 מילים
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

האור המאובק בקצה המנהרה

הרע: הרכבת הקלה בגוש דן עברה בהצלחה נסיעת מבחן ראשונה, אבל כל הסימנים מראים שהתושבים ימשיכו לחיות בשנים הקרובות באתר בנייה ענק ● הטוב: לפעמים המאמצים לסייע לטבע לשרוד מניבים פירות. למשל עם צבי הנגב ● והטיפ: החורף מגיע, זמן לפתוח חלון

עוד 873 מילים ו-2 תגובות

ממשלת ספרד מחפשת את צאצאי השורדים שהציל "שינדלר הספרדי"

הוא הציל פי חמישה יותר יהודים מאוסקר שינדלר אבל מעטים מכירים את מעשי חסיד אומות העולם הדיפלומט אנחל סאנס־בריס ● כעת מנסה ממשלת ספרד לאתר את צאצאיהם של יותר מ־5,200 ניצולים כדי להוציא לאור את סיפוריהם

עוד 481 מילים ו-1 תגובות
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
לָהּ פָמִילְיָה 104

פרסום ראשון: מאמרו הגנוז של בעל טור ידוע ב"הארץ", שכותרתו "כולנו לה פמיליה" (סאטירה)

עוד 939 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה