על התפקיד המרכזי של היש האחר והאין בטבע

פרמנידס, צילום מסך מתוך: Parmenides: The Way of Truth (Part 2)
פרמנידס, צילום מסך מתוך: Parmenides: The Way of Truth (Part 2)

ההיגיון הפשוט אומר שהאין הוא ההיפך של היש. אם נוציא את כל מה שיש בנפח מסויים של המרחב ישאר שם האין. מרחב ריק. כלום. תורת השדות הקוונטית מתארת מציאות אחרת, מפתיעה ולא לגמרי מובנת.

בנוסף ליש המוכר לנו, יש חומר אחר, האנטי-יש, שהוא היפוכו של היש. המרחב הריק, האין, למעשה אינו ריק, הוא מכיל את שני סוגי החומר כזוגות של חלקיקי יש ואנטי-יש בלתי נראים.

בנוסף ליש המוכר לנו, יש חומר אחר, האנטי-יש, שהוא היפוכו של היש. המרחב הריק, האין, למעשה אינו ריק, הוא מכיל את שני סוגי החומר כזוגות של חלקיקי יש ואנטי-יש בלתי נראים

אלה זוגות שקופים, המתגלים כפלוקטואציות של המרחב הריק, אבל הם בעלי אנרגיה ותנע גם במצב היסוד, והם אלה שמעבירים את הכוחות בטבע. 

מה שישנו ישנו, ומה שאיננו איננו

פרמנידס ידוע במימרה "מה שישנו ישנו, ומה שאיננו איננו".

"מה שישנו אינו יכול היה להתהוות או להיווצר ממה שאיננו, שכן מה שאיננו איננו. כמו כן מה שישנו לא יכול להיעלם, כלומר להפוך לאין, כיוון שהאין איננו. לכן מה שישנו חייב להיות נצחי. כל שינוי במה שישנו אינו אפשרי – למה יכול היש להשתנות? רק לאין. אולם האין איננו. תנועה אינה אפשרית, שכן לאן היש ינוע? הוא יכול לנוע רק למקום שהוא לא נמצא בו, כלומר לאין. אולם האין איננו. מכאן גם נובע שמה שישנו נמצא בכל מקום. לא ייתכן מקום בו יש אין, כי האין איננו".

פרמנידס שולל את קיום המרחב הריק.

בניגוד לפרמנידס, דמוקריטוס וליאוסיפוס האמינו בקיום אטומים הקיימים לנצח, שאינם ניתנים לחלוקה או שינוי. לאטומים יש צורות ומשקלים שונים והם תיארו מנגנונים של טבעות וחיבורים בין האטומים כדי להסביר את המבנה של החומר. כדי לאפשר תנועה של האטומים בנוזל ובגז הם הניחו שקיים מרחב ריק בין האטומים בניגוד לטענתו של פרמנידס וטענו שהאטומים נעים במהירות קבועה וקוים ישרים במרחב הריק שביניהם.

אריסטו התנגד לקיום האטומים והמרחב ריק, בטענה שבמרחב הריק לא תהיה התנגדות לתנועה ואי אפשר יהיה להסביר מדוע גוף נעצר ולא ממשיך לנוע לנצח. הוא טען שאם היה ריק, הוא היה מתמלא באופן מיידי על ידי הקיים מסביבו, בדומה לטענת פרמנידס. אריסטו התנגד גם לטענה שלאטומים יש צורה וקצה.

אריסטו טוען שהריק אינו מסייע לתנועה אלא דווקא מונע אותה. גם אם היתה אפשרית תנועה הרי שלא היתה מסתיימת לעולם (התמדה). לעומתו, אפיקורוס האמין בקיום האטומים והתנועה של האטומים במרחב הריק. אפיקורוס חשב שכל מה שקורה בעולם נובע מתנועת האטומים, מההתנגשויות ומהקשרים שנוצרים ביניהם. התורה של אפיקורוס שונה היתה מזו של קודמיו האטומיסטים בכך שהוא חשב שהאטומים לא רק נעים בקוים ישרים במרחב אלא גם מבצעים שינויי כיוון ספונטניים בתנועתם וקישר זאת לאי-דטרמיניזם של הטבע ולרצון החופשי.

התורה של אפיקורוס שונה משל קודמיו האטומיסטים. הוא חשב שהאטומים לא רק נעים בקוים ישרים במרחב, אלא גם מבצעים שינויי כיוון ספונטניים בתנועתם וקישר זאת לאי-דטרמיניזם של הטבע ולרצון החופשי

החומר והמרחב הריק אינם נפרדים זה מזה

זרם המהאיאנה הבודהיסטי מציב במרכז תפיסת עולמו את הריקות (שוניאטה) המאפשרת הכל מתוך התהוות הדדית, ומניח שאין תופעה בעלת קיום עצמי נפרד וקבוע. יעקב רז מתאר את סוטרת הלב של זרם המהאיאנה, על פיה החומר אינו נפרד מהמרחב הריק והמרחב הריק אינו נפרד מהחומר.

על פי נגרג'ונה – מחבר דרך האמצע, לא רק החומר והצורה ריקים מקיום עצמי נפרד וקבוע, אלא כל התופעות כולן כולל מושגים לא מוחשיים. התחושות, המושגים, הנטיות, הרצונות צורת ההבחנה שלנו, התודעה – הכל ארעי ומצוי בהתהוות גומלין. שום דבר אינו נפרד וקבוע. היותנו בשדה משפיעה על השדה. על פי לאו-צה מחבר ספר הטאו:

"היש מורכב ברובו מהאין, האין והיש אין ניגוד בין השניים. כל הדברים בתבל באים מהקיים, והקיים מהלא קיים" (פיזיקה, פיסקה 40). "כד החרס עיקר שימושו הוא בחללו, על כן האין יש לו תפקיד, הריק בעל צורה" (פיסקה 11).

יש מסוג אחר

ב-1928 הצליח פול דיראק להכליל את משוואת הגלים של שרדינגר ומצא משוואת גלים יחסותית ספינורית  שנתנה פתרון טוב יותר לספקטרום של אטום המימן, כולל מצבי הספין האלקטרוני שמשוואת שרדינגר לא הסבירה.

משוואת הגלים של דיראק יצרה תוצאה חדשה, קשה להבנה ובלתי צפויה. סט פתרונות נוסף עם אנרגיות שליליות. פול דיראק הציע להניח שהיקום מלא באינסוף אלקטרונים מרמת המינוס אינסוף ועד רמת היסוד. בהסתמכו על עקרון פאולי, שקובע כי שני אלקטרונים אינם יכולים לאכלס אותו מצב קוונטי. האלקטרונים אינם יכולים לקרוס למצבי האנרגיה השליליים המאוכלסים כבר באינסוף אלקטרונים "בלתי נראים" של ים דיראק. כאשר אלקטרון מעורר מים דיראק הוא משאיר אחריו "חור", אנטי-חלקיק בעל מטען חיובי הפוך למטען האלקטרון.

דיראק גילה את קיומם של האנטי-חלקיקים ואת האנטי-חלקיק הראשון, האנטי-אלקטרון. אנדרסון גילה את האנטי-אלקטרון בניסוי ונתן לו את שמו, פוזיטרון, ב-1932 וקיבל פרס נובל על התגלית ב-1936. דיראק, בהרצאת הנובל שלו ב-1933, הניח שיש בטבע סימטריה מושלמת בין חלקיקים ואנטי-חלקיקים, והניח שייתכן שקיימים ביקום אנטי-אטומים, אנטי-כוכבים ואנטי-גלקסיות המורכבים כולם מאנטי-חלקיקים.

דיראק, בהרצאת הנובל שלו ב-1933, הניח שיש בטבע סימטריה מושלמת בין חלקיקים ואנטי-חלקיקים, והניח שקיימים ביקום אנטי-אטומים, אנטי-כוכבים ואנטי-גלקסיות המורכבים כולם מאנטי-חלקיקים

הכוחות של המרחב הריק

פיטר מילוני מתאר את השפעת מצב היסוד של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק על תהליכים בסיסיים בטבע. מצב היסוד של המרחב הריק מונע את הקריסה של האלקטרונים לתוך הגרעינים ומייצב את האטומים (פרק 3.3), מסביר את הפיצול באנרגיה בספקטרום של אטום המימן, את הסטת למב (פרק 3.4) ואת הכוח שמפעיל המרחב הריק על שני לוחות מתכת סמוכים, כוח קזימיר (פרק 3.10).

פיצול רמות האנרגיה של אטום המימן שגילה למב ב-1947 לא הוסבר על ידי משוואות הגלים של שרדינגר ושל דיראק, שלא הביאו בחשבון את מצב היסוד של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק. תיאודור וולטון הסביר את הסטת למב על ידי תנודות אקראיות במיקום האלקטרון כתוצאה ממצב היסוד של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק (פרק 3.6).

הנדריק קזימיר הראה ב-1948 שכתוצאה מקיום מצב היסוד של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק, נוצר כוח משיכה בין שני לוחות מופרדים במרחק קטן. על פי קזימיר המרחב הריק מפעיל כוחות. בשל כפיית תנאי שפה של התאפסות השדה האלקטרומגנטי על שני הלוחות, בתווך הצר שבין שני הלוחות, אפשריים פחות אופני תנודה של השדה האלקטרומגנטי מאשר בשאר המרחב שמחוץ ללוחות, דבר שיוצר לחץ קרינה אלקטרומגנטית על שני הלוחות כלפי פנים.

קזימיר חקר את כוחות ון-דר-ואלס, כוח המשיכה החלש בין אטומים או מולקולות נייטרליות וחסרות מומנט דיפול חשמלי קבוע המועבר דרך המרחב הריק, וכמו פול דיראק, גילה את הכוח של השדה האלקטרומגנטי של המרחב הריק במקרה. כשנילס בוהר שמע את התוצאה החדשה מקזימיר, הוא חשב שהתופעה קשורה לאנרגית מצב היסוד של המרחב הריק. על פי פיטר מילוני, הכוחות של המרחב הריק מאפשרים את הקיום של אטומים יציבים, מסבירים את כוחות ון דר ואלס, את ההסטה של רמות האנרגיה האלקטרוניות באטום וגם גורמים לתנודות אקראיות במיקום של האלקטרון במרחב ריק.

המרחב הריק הוא לא באמת כלום

ריצ'רד פיינמן הציג ב-1949 פרשנות שונה ליש האחר, לאנטי-חלקיקים שגילה דיראק. על פי פיינמן, זוגות של חלקיקים ואנטי-חלקיקים יכולים להיווצר ולהשמיד אחד את השני באופן ספונטני במרחב והאנטי חלקיקים נעים אחורה בזמן.

פיינמן הציג ב-1949 פרשנות שונה ליש האחר, לאנטי-חלקיקים שגילה דיראק. על פי פיינמן, זוגות של חלקיקים ואנטי-חלקיקים יכולים להיווצר ולהשמיד זה את זה באופן ספונטני במרחב, והאנטי חלקיקים נעים אחורה בזמן

אלקטרון יכול להשתחלף עם אלקטרון אחר שנוצר מהמרחב הריק באופן ספונטני ובמקום אחר, כחלק מזוג וירטואלי של אלקטרון-פוזיטרון כתנודה אקראית של השדה האלקטרומגנטי. היש משתחלף עם זוגות וירטואליים שנוצרים ספונטנית מהאין, מהמרחב הריק, ולכן האין, היש והיש האחר (האנטי-יש שנע אחורה בזמן) משתחלפים ולא ניתנים להפרדה.

שיחלוף של אלקטרון עם זוג אלקטרון-פוזיטרון וירטואלי
שיחלוף של אלקטרון עם זוג אלקטרון-פוזיטרון וירטואלי

על פי פיינמן, המרחב הריק למעשה איננו ריק, הוא מלא בזוגות של חלקיקים ואנטי-חלקיקים שמשתתפים בתהליכים הקוונטיים הבסיסיים, כולל ריאקציות גרעיניות, כמו למשל פליטת קרינת ᵦ מגרעינים.

מה קורה לזוג חלקיק (היש) ואנטי-חלקיק (היש האחר, האנטי-יש) כאשר הם "משמידים" אחד את השני, ואיך הם "נוצרים" חזרה על ידי תנודה אקראית של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק? הדיאגרמות של יצירה והשמדה של זוג אלקטרון-פוזיטרון הונצחו בבול האמריקאי לכבודו של ריצ'רד פיינמן (הדיאגרמות נראות בתמונה למטה משמאלו):

הבול של ריצ'רד פיינמן
הבול של ריצ'רד פיינמן

המרחב הריק הוא מה שנשאר מהחיבור ה"משונה" של היש והיש האחר?

קרייטר וואנג גילו ב-2014 פתרון חדש לשתי משוואות דיראק עבור זוג חלקיקים יחסותיים קשורים, שמתאר זוג אלקטרון-פוזיטרון (פוזיטרוניום) הנעים בשדה הממוצע של בן זוגם. קרייטר וואנג מצאו שקיים מצב קשור חדש בעל קשר חזק ועמוק יותר בסדרי גודל מבחינת אנרגית הקשר (כ-300 קילו אלקטרון וולט) ביחס לאנרגית הקשר של מצב היסוד המוכר של הפוזיטרוניום (6.8 אלקטרון וולט).

המצב הקשור החדש, "המשונה" (peculiar), דחוס הרבה יותר ומאופיין באורך גל בסדרי גודל קטן יותר מאורך הגל של אלקטרון במצב היסוד של אטום המימן. האם כאשר היש והיש האחר (האנטי-יש) "משמידים" אחד את השני הם קורסים למצב ה"משונה" ונעלמים כזוג במרחב הריק?

האם כאשר היש והיש האחר (האנטי-יש) "משמידים" אחד את השני הם קורסים למצב ה"משונה" ונעלמים כזוג במרחב הריק?

למרחב הריק יש אנרגיה גם במצב היסוד. על פי איינשטיין אנרגיה היא גם מסה, ותורת השדות הקוונטית מראה שהמסה של המרחב הריק היא אינסופית. האם זו אינדיקציה לכך שמשהו נשאר כשזוגות של חלקיקים ואנטי חלקיקים "מושמדים"? קרינת גאמא הנפלטת ממרכזים גלקטיים פעילים באורכי גל של מעל 22 ^10  *  2.46 (הרץ) יכולה לייצר זוגות של אלקטרון-פוזיטרון, שיכולים לקרוס למצב של הפוזיטרוניום "המשונה" ולהצטרף למרחב הריק של היקום המתפשט.

ים הזוגות צלול ועמוק כגודל היקום

ים זוגות החלקיקים והאנטי-חלקיקים (היש והאנטי-יש) "המשונים", או לא "משונים", אבל בלתי נראים, שמתגלים כתנודות אקראיות של השדות במרחב הריק, הם מאחורי הקלעים "הפועלים" שעושים את העבודה בטבע.

מצב היסוד של השדה האלקטרומגנטי במרחב הריק משחק תפקיד מרכזי בייצוב האטומים, ובלעדיהם העולם שאנו מכירים, המורכב מאטומים ומולקולות יציבות, לא היה יכול להתקיים. ים הזוגות של היש והאנטי-יש של המרחב הריק מעביר את הכוחות בטבע. באופן מפתיע ולא מובן מאליו, ליש האחר, לאנטי-יש שגילה דיראק, ולמצב היסוד של המרחב הריק שגילתה תורת השדות הקוונטית, המכיל את ים הזוגות הבלתי נראים, יש תפקיד מרכזי בטבע. ים הזוגות צלול ועמוק כגודל היקום המתפשט.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,494 מילים
כל הזמן // יום שני, 18 בינואר 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

טיבי: מעניין שעל האינטימיות עם הכהניסטים נתניהו לא מספר כשהוא מנסה לקושש קולות

יועץ ראש הממשלה לעג לספר של בנט; ימינה בתגובה: 4,000 הרוגים ומיליון מובטלים, ויועץ נתניהו מריץ צחוקים ● מתנחלים מיצהר פצעו פלסטינית בת 11 בינוני; יאיר גולן: עלול להדליק את כל איו״ש ● גלנט אסר להכניס את מנכ״ל בצלם לבתי ספר ● אביר קארה: מנהל מגעים עם סער ובנט ● תקווה חדשה: לא מנהלים איתו מגעים ● מחר יחלו בשב״ס לחסן אסירים בסיכון לקורונה

עוד 51 עדכונים

מה הלקח לישראל מההתקוממות האלימה בגבעת הקפיטול?

המראות המחרידים מבית הנבחרים האמריקאי ממשיכים להדהד ברחבי העולם, ואת אדוות הגלים עוד ימשיכו להרגיש לאורך שנים בפוליטיקה האמריקאית והגלובלית. אבל בישראל כמו בישראל, הכול מועבר דרך הפריזמה המקומית הצרה, וכל מחנה מנסה להראות את דמיוננו לאמריקה לפי פרשנות המתאימה לו ולפי הפוזיציה הרלוונטית.

בבלפור מיהרו לפברק ספין נלעג, כאילו דיירי המעון היו אלה הנתונים למתקפת המון אלים, ואילו מצד מחנה 'רק לא ביבי' התפרסמו עשרות פרשנויות על איך זה יכול לקרות גם כאן, או שכבר בעצם כבר קרה כאן, וכיוצא באלה השוואות.

אלא שביבי איננו טראמפ, הטראמפיסטים אינם ביביסטים, וקריית הממשלה היא לא גבעת הקפיטול. יש לקח ואזהרה שראוי שהפוליטיקאים שלנו ילמדו מהמאורעות בוושינגטון, אבל כל הממהרים לגזור גזירה שווה מחטיאים אותם בהשוואותיהם הבעייתיות.

אלא שביבי אינו טראמפ, הטראמפיסטים אינם ביביסטים, וקריית הממשלה היא לא גבעת הקפיטול. יש לקח ואזהרה שראוי ללמוד מהמאורעות בוושינגטון, אבל הממהרים לגזור גזירה שווה מחטיאים

הקרבה היתרה בין ביבי לטראמפ מבחינה פוליטית-מדינית ואישית, והעובדה שמדובר בשני מנהיגים פופוליסטיים, גרמו לפרשנים רבים להתריע על קווי הדמיון שעלולים להוביל – לדעת אותם פרשנים, באופן כמעט וודאי – למראות דומים ברחובות ירושלים. גם פסיכולוגים ושאר מומחים לנפש התגייסו לנתח את תכונות האישיות הדומות בין המנהיגים. אלו ניתוחים שגויים.

למרות מאפייני המנהיגות הפופוליסטית המשותפים לשניהם – הכריזמה, הדמגוגיה והשימוש בחלוקת העולם ל"אנחנו" מול "הם" ובעיקר בהסתה – השוני בין טראמפ לביבי רב על הדמיון. טראמפ הוא בור, מגלומן, אנטי-פוליטיקאי הן בתדמיתו הציבורית והן בפועל, ואין לו כל עניין בעשייה פוליטית ממשית. נתניהו הוא ההיפך המוחלט בכל התכונות הללו, למעט – אולי – שגעון הגדלות (וגם זה נובע אצלו ממקורות אחרים). יתרה מכך, נתניהו מתוחכם עשרות מונים מטראמפ, שממשיך גם ממושב נשיאותו לנהוג ככוכב ריאליטי, ולחלופין כבריון שכונתי, כפי שהוכיחו שיחות הטלפון המוקלטות שלו (עם מזכיר מדינת ג'ורג'יה, למשל. אך גם זו עם נתניהו, לאחר חתימת ההסכם עם סודן, שבה ניסה טראמפ בגסות מביכה לגרום לנתניהו להטיל דופי בביידן. נתניהו לא נפל בפח). כך נהג הנשיא גם בנאומו מול קהל תומכיו בעצרת בשבוע שעבר.

תומכי הנשיא טראמפ אף הם שונים עד מאוד מקהל הביביסטים, וגם כאן ההשוואה הנפוצה ביניהם חוטאת למציאות. בגרעין הקשה של המכונים טראמפיסטים ישנה תנועה עממית בעלת שורשים עמוקים ויכולות ארגון מוכחות. תנועה זו, המאכלסת את הימין הקיצוני האמריקאי, הקדימה את טראמפ, ובמידה רבה היא זו שבראה אותו. אף שבתקשורת מצטייר תדיר כאילו טראמפ הוא הגורם שסחף את ההמון, נכון יותר לומר שהוא רכב על הגל הפופוליסטי אל הבית הלבן.

אותם גורמי ימין קיצוני וסהרורי הם בעלי מסורת של ארגון ושימוש באלימות פוליטית. מהשנים האחרונות אפשר להזכיר את המצעד בשארלוטסוויל ואת תוכניות החטיפה של מושלת מדינת מישיגן. מבחינה זו, הגורם המקביל בישראל הוא נערי הגבעות והשוליים הקיצוניים של יש"ע – לא הביביסטים.

גורמי הימין הסהרורי בארה"ב בעלי מסורת ארגון ושימוש באלימות פוליטית. כמו במצעד בשארלוטסוויל ותוכניות חטיפת מושלת מישיגן. הגורם המקביל כאן הוא נערי הגבעות והשוליים הקיצוניים של יש"ע – לא הביביסטים

אלה האחרונים מושפעים ואולי אף סרים למרותו ופקודתו של המנהיג הפופוליסטי, אבל הגרעין הקשה שלהם מונה ככל הנראה מאות ספורות של אנשים אם לא פחות, לא עשרות אלפים. ואפילו אם אלה בגרעין הקשה לא יבחלו בנקיטת אלימות בתגובה לשיסוי – למשל, נגד ערבים או (עיתונאים) שמאלנים – זו כנראה לא תופנה כלפי סמלי שלטון או כוחות הביטחון.

מעורבותם של כוחות הביטחון בהתקוממות היא הנקודה האחרונה להבחנה בין ישראל לארצות הברית. המחדל האבטחתי בגבעת הקפיטול עדיין נחקר, וימים יגידו אם הייתה זו רשלנות נפשעת בלבד שגרמה לכך שקהל המתקוממים פרץ בקלות יחסית למתחמים המאובטחים של בית הנבחרים, או שהיה שיתוף-פעולה של ממש מבפנים. כך או כך, אין ספק שברקע להצלחת ההתקוממות עומדת ההטייה הימנית המוכחת של המשטרה האמריקאית. גם כאן, הקשר בין כוחות השיטור לבין תנועת העליונות הלבנה הוא קשר היסטורי, ובשנים האחרונות גורמי ימין קיצוני אמריקאי עושים מאמצים מכוונים להשתלב בכוחות הביטחון.

בישראל, גם אם ישנה הטייה ימנית ואפילו ביביסטית בקרב שוטרים – ואולי גם בקרב מפקדיהם, בעקבות הפוליטיזציה שהכנס נתניהו למשרד לביטחון פנים – עדיין אין מדובר במגמה רווחת ומסוכנת כמו בארצות הברית. נוסף על כך, ישנו שוני בין ישראל לארה"ב גם בשרשרות ההיררכיה בקרב כוחות הביטחון השונים.  בארצות-הברית, כוחות המשמר הלאומי של וושינגטון הבירה כפופים ישירות לנשיא – וגם משום כך, פחותים הסיכויים לחזות בירושלים בתמונות כגון אלה שנראו בוושינגטון.

לפיכך, כל הפרשנויות השונות שצופות ש"זה יכול לקרות גם כאן" מבוססות בעיקר על הנטייה הרווחת והבעייתית בישראל לדמיין כל אירוע פוליטי מרכזי בעולם במושגים מקומיים. עם זאת, ישנו לקח אחד חשוב שהאירועים בארצות הברית מלמדים, והוא הדבר המרכזי עליו יש לחזור באוזני הפוליטיקאים שלנו, ובפרט פוליטיקאי מסויים: כאשר משלהבים את ההמונים בהסתה ובליבוי יצרים, קשה לשלוט בגובה הלהבות.

הפרשנויות שצופות ש"זה יכול לקרות גם כאן" מבוססות בעיקר על הנטייה לדמיין כל אירוע פוליטי מרכזי בעולם במושגים מקומיים. אבל יש לקח חשוב: כשמשלהבים את ההמונים קשה לשלוט בגובה הלהבות

גם אם תמונות דומות של פריצה למוסד שלטון ישראלי אינן תרחיש סביר, אי-אפשר לדעת מה תהיה התוצאה של התפרעות של המון משולהב או של בודדים בעלי כוונות הרס. זהו לקח שמלווה את ישראל ואת נתניהו ספציפית כבר 25 שנים. עם זאת, דומה שהוא עדיין לא נלמד.

יניב רון-אל הוא דוקטורנט לסוציולוגיה. משפטן בהשכלתו ועורך-דין להוותו. עוסק בסוציולוגיה פוליטית וכלכלית ובסוציולוגיה של המשפט. מחקרו מתמקד בסוציולוגיה של חברת הצריכה. חובב היסטוריה וארכיטקטורה. לומד ומתגורר בשיקגו. ממשיך לעקוב אחר הפוליטיקה הישראלית

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 788 מילים

הרחבת ההתנחלות בית אל מאיימת לקבור מורשת יהודית מבית שני

בעוד מגדלי דירות הולכים ונבנים בהתנחלות בית אל בגדה המערבית, שרידי הכפר היהודי שנכבש בידי הרומאים נאבקים ביסודות - ובגידול האוכלוסייה ● אמנדה בורשל-דן ביקרה באתר החפירות, שם עובדים בשנתיים האחרונות הארכיאולוגים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים באיסוף ושימור הממצאים - מתוך תקווה להציגם בגן ארכיאולוגי שאולי ייפתח במקום

עוד 1,436 מילים

האם גנץ יוכל לכהן כרה"מ גם אם כבר לא יהיה חבר כנסת?

65 ימים לבחירות, וכבר עולה האפשרות כי לא תוקם ממשלה חדשה ונאלץ לצאת לבחירות חמישיות ● במצב כזה, הלו"ז הפוליטי עשוי למצוא את ממשלת המעבר הנוכחית עדיין מכהנת ב-17 בנובמבר, מועד קיום הרוטציה לראשות הממשלה ● לפי החוק, גנץ אמור להיכנס אוטומטית לתפקיד רה"מ ● אבל מה יקרה אז אם הוא כבר לא יהיה חבר כנסת? ● על האפשרות הזו לא חשבו בחקיקה החפוזה ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 1,077 מילים ו-1 תגובות

למקרה שפיספסת

מלחמת המפרץ אחד שהיה שם

ב-17 בינואר 1991, בלילה שבו פרצה מלחמת המפרץ, סא"ל (מיל.) יוני קורן - מי שהיה אז ראש לשכתו של סגן הרמטכ"ל אהוד ברק - נשאר לישון במשרדו בקריה ● את מה שארע אז, הוא לא ישכח לעולם ● 30 שנה אחרי, הוא חושף לראשונה מתי באמת נורה הטיל הראשון על ישראל, למה חשבו שזו התקפה כימית, ומדוע שר הביטחון לא הצליח להיכנס לבור ● יומני הרל"ש - בלעדי לזמן ישראל

עוד 1,440 מילים ו-4 תגובות

אם ברקו "סטייק", אז מה נתניהו?

אם ברקו "סטייק", אז מה נתניהו? לקושש קולות מהמגזר הערבי ישראלי – סעיף מס' 1 ברשימת הזיגזוגים. אני לא היחיד שמחזיק ברשימת הזיגזוגים של נתניהו. הרשימה ארוכה וכוללת את הזיגזוגים והתהפוכות בכל כהונותיו. מצהיר ומסית ואז פועל בניגוד מוחלט להצהרותיו.

אני לא היחיד שמחזיק ברשימת הזיגזוגים של נתניהו. הרשימה ארוכה וכוללת את הזיגזוגים והתהפוכות בכל כהונותיו. מצהיר ומסית ואז פועל בניגוד מוחלט להצהרותיו

מסע הזיגזוגים של נתניהו החל בראיון ל"ידיעות אחרונות", ב-3 לספטמבר 1995 שם קבע:

"מי בעולם מאמין לערפאת? רק יצחק רבין ושמעון פרס מאמינים לו ונותנים לו להקים בסיס 15 דקות מירושלים. הוא הרי הארכי שקרן של דורנו".

לאחר מכן הכריז בתכנית המעגל של דן שילון שלא ייפגש עם ערפאת. כידוע, לא רק שנפגש עמו לאחר מכן, אלא אף חתם איתו על הסכמי וואי וחברון.

בהסכם וואי הבטיח כי במסגרת הפעימה הראשונה והשנייה של הסכם אוסלו (שהבטיח שלא יישם), לא ימסור לפלסטינים שטח מעל ל-10%. לבסוף, בשל לחץ אמריקאי העביר 13% משטח C ביהודה ושומרון השטח לפלסטינים, וקבע כי מתוכם 3% יהוו שמורת טבע. כך נתניהו נסוג משטחים לאחר שהאשים ומאשים עד היום את "השמאל" בכך שהוא יודע לעשות שלום רק תמורת שטחים.

  • נתניהו הצהיר – לא מדינה פלסטינית, לאחר מכן הצהיר כן למדינה פלסטינית.
  • כן למע"מ על פירות וירקות, ולאחר מכן לא.
  • כן בנייה בהתנחלויות, לא בנייה.
  • כן מגנומטרים, לא מגנומטרים.
  • כן הסכם עם אריתריאה על מבקשי המקלט ואז לא.
  • אותה התנהלות חוזרת על עצמה גם במשבר הקורונה, בו הוא מתגאה באופן ניהולו ומבקש "תשמרו על ההנחיות", לא שומר עליהן בעצמו, ואז מנחה "תעשו חיים", ומאשים את העם בתוצאות אותה עשיית חיים. שלא נדבר על הסתירות בהגבלות ובאכיפה.

וזה רק קומץ דוגמאות. ישנם עשרות זגזוגים ותהפוכות ואמיתות לשעתן לאורך כל שנות שלטון נתניהו – אולם ביחסו למגזר הערבי, השבוע נתניהו התעלה אפילו על עצמו.

וזה רק קומץ דוגמאות. ישנם עשרות זגזוגים ותהפוכות ואמיתות לשעתן לאורך כל שנות שלטון נתניהו – אולם ביחסו למגזר הערבי, השבוע נתניהו התעלה אפילו על עצמו

הרי במשך כל מערכת הבחירות האחרונה נתניהו האשים את גנץ וכחול לבן שוב ושוב בהאשמה הנוראה, לפיה אחרי הבחירות הם יקימו ממשלה בתמיכת הערבים, בתמיכת הרשימה המשותפת, בטענה שמדובר בתומכי טרור.

ומה עשה נתניהו מאז? שיתף פעולה עם ח"כ מנסור עבאס מהמשותפת, ועוד מהפלג האיסלמי הקיצוני בתוכה. עתה אין גבול לציניות, ליכולת הזיגזוג ובעיקר לבושה.

לאחר שפלרטט עם ח"כ עבאס, נתניהו מחזר אחרי הציבור הערבי כדי לקושש את הקולות שיפצו על אלו שהלכו ליריביו מימין סער ובנט, כשהוא מבין כי השניים עלולים לגזול ממנו מנדטים שיעשו את ההבדל ויאפשרו לו להימנע או לדחות את המשפט.

השרה מירי רגב האשימה את ברקוביץ' שהוא מתהפך בדעותיו כמו סטייק. מדוע השרה רגב לא פונה לנתניהו ומאשימה גם אותו על כך שהוא מתהפך כסטייק, כשהוא מנסה להתחבר למי שעד לא מזמן עשה הכל כדי להסית נגדו ולהדיר מהציבוריות הישראלית.

אם נתניהו מחליט לשנות את יחסו למגזר זה, לאחר שהסית נגדם כה רבות, מדוע שלא ישנה את יחסו לשמאל, לאחר שהסית נגדם פעמים רבות אפילו יותר?

האם יש מי שיכול לקבוע ברצינות כי הניסיון של נתניהו לגייס את תמיכת המגזר הערבי אינו ניסיון נואש ובוודאי לא אותנטי, המתבסס על מניעים פוליטיים צרים בלבד? ממתי אזרחי המגזר הערבי ישראלי חשובים לו? מה, מה פתאום? אילו לא היינו מכירים את רשימת תופעות הלוואי של החיסון, היינו חושבים שמדובר באחת מהן.

האם יש מי שיכול לקבוע ברצינות כי הניסיון של נתניהו לגייס את תמיכת המגזר הערבי אינו ניסיון נואש ובוודאי לא אותנטי, המתבסס על מניעים פוליטיים צרים בלבד? ממתי אזרחי המגזר הערבי ישראלי חשובים לו?

בימים אלה התקיימה הפגנת ענק בנצרת של תושבי האזור מהמגזר הערבי.
נתניהו מוביל לתסיסה בציבור, שעלולה להוביל למקרי אלימות בקרב הציבור שגם כך סובל מאלימות.

הסטייקים של נתניהו עלולים לשרוף את המדינה ופלא שאינם שורפים אותו כמועמד אמין בקרב תומכיו.

עיתונאי, בעל תואר B.A בממשל ודיפלומטיה ותואר MA במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת"א. עוסק בקידום נושאי סביבה וקיימות וממשל פתוח, שקיפות, ממשל מקוון ושיתוף ציבור. מאמין בהשפעת התקשורת על חיזוק הדמוקרטיה וחקר האמת

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 582 מילים ו-1 תגובות
עודכן אתמול

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות
הקורא בקלפי
הקורא בקלפי
תקשורת, פוליטיקה ושקרים אחרים

טבעות העשן של עמית סגל

לעמית סגל יש שיטה: בשלב הראשון עולה בראשו רעיון לתרחיש - נגיד, איחוד בין גנץ וחולדאי ● בשלב השני הוא מבקש תגובה - ואז משדר שהתרחיש כנראה נכון, כי הוא לא הוכחש ● ולבסוף הוא מפרשן שזה אולי סימן לקרע בין חולדאי לניסנקורן ● וכך, למחרת, כולם עסוקים בשאלה האם יש קרע בין חולדאי לניסנקורן ● ומה אם גנץ וחולדאי באמת יתאחדו בסוף? רק אל תשכחו מי פרסם זאת ראשון!

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
במקרה הזה זה לא סתם הפרחת שמועות לא מבוססות כדרך לקבל רייטינג אלא רצון לפגוע בסיכויים של חולדאי. עמית סגל יודע שהדבר שירחיק את מאוכזבי כחול לבן מחולדאי זה שמועות שהוא מדבר עם גנץ. גם אם... המשך קריאה

במקרה הזה זה לא סתם הפרחת שמועות לא מבוססות כדרך לקבל רייטינג אלא רצון לפגוע בסיכויים של חולדאי. עמית סגל יודע שהדבר שירחיק את מאוכזבי כחול לבן מחולדאי זה שמועות שהוא מדבר עם גנץ. גם אם לא יהיה איחוד עם גנץ, השמועות לבדן עושות נזק. כבר הרבה זמן שאין טעם לשפוט את עמית סגל על פי קריטריונים עיתונאים אלא על פי קריטריונים של שופר.

ניתוח מצוין. תקף גם לעיתונאים אחרים, שאצלם אי הכחשה מוכיחה את שרצו להוכיח ("הוכחה שלילית") וגם הכחשה (זוכרים את לכשכש בכלב? אם אתה רוצה שאנשים יאמינו לידיעה המופרכת שלך, תוציא מהמסוקר ה... המשך קריאה

ניתוח מצוין. תקף גם לעיתונאים אחרים, שאצלם אי הכחשה מוכיחה את שרצו להוכיח ("הוכחה שלילית") וגם הכחשה (זוכרים את לכשכש בכלב? אם אתה רוצה שאנשים יאמינו לידיעה המופרכת שלך, תוציא מהמסוקר הכחשה)

עוד 999 מילים ו-2 תגובות

סער: "אני לא פוסל את הליכוד, נתניהו לא יוכל לכהן כשר"

"מטריד אותי שבוגי, חולדאי, שלח וזליכה לא עוברים את אחוז החסימה" ● הממשלה תאשר מחר מינוי מפכ"ל אך לא פרקליט מדינה ● הורוביץ: "ריד מיי ליפס - מרצ רצה לבד" ● בעבודה קוראים לברק לחזור ● 5 ראשי רשויות מהמגזר הערבי ישתתפו מחר בפגישה עם נתניהו, אחרים קראו להחרים את המפגש

עוד 17 עדכונים
המתנדבת רייצ'ל פרידלנד מעמיסה אוכל כשר לנזקקים במרכז היהודי במיאמי, 29 ביולי 2020

קרוב לחצי מיליארד דולר נתרמו לארגונים יהודיים מאז פרוץ משבר הקורונה ● אבל מה יותר חשוב: לתמוך במוסדות תרבות הסגורים כבר שנה או לסייע במזון ובדיור? ● "נדבנים מחפשים לעיתים קרובות משהו נוצץ, את הדבר החדש. זמנים כאלה מזכירים לנו עד כמה חשוב לתמוך במוסדות הקבועים שחיוניים לקידום רווחתה של הקהילה"

עוד 865 מילים

ללא מורא, ללא פנים האמהות החרדיות כובשות את הרשת

חמש אימהות יהודיות-חרדיות מניו ג'רזי החליטו להפסיק לעסוק בפוליטיקה וברכילות, ולהרים אתר שמתמקד באורח החיים שלהן ● למרות שהן לא עושות אפילו סלפי אחד, ולמרות שהן לא תמיד מיישרות קו עם הגישה המסורתית, עשרות אלפי העוקבים שלהן מוכיחים: הטשולנט הוויראלי הזה עובד

עוד 747 מילים

המדריך המלא לסמלי השנאה בפריצה לקפיטול

סמלי השנאה הציפו את הקפיטול במהומות בשבוע שעבר ● מפגינים החזיקו בשלטים שמנסים לשכנע כי הכול בגלל קונספירציה של רשת פדופילים עולמית ● או תמיכה במלחמת אזרחים כוללת ● או מחאה נגד ברית מילה, שהיא סמל השטן ● וכן, גם "העבודה משחררת" הלך שם חזק

עוד 883 מילים ו-1 תגובות

הנשיא לשעבר אחמדינז'אד קרא לפתוח בדיאלוג עם הסעודים ● משרד הבריאות הפלסטיני אישר את החיסון הרוסי לקורונה, אך לא ברור מתי הוא יגיע לרמאללה ● מנהיג של כת מין בטורקיה נידון ל-1,075 שנות מאסר ● תוניסיה מציינת עשר שנים להפלתו מהשלטון של הנשיא בן עלי ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 924 מילים

הוקם על ידי יהודים, הוחרם על ידי הנאצים, הוסתר על ידי הסובייטים

הסיפור הטראגי של הטירה הנטושה: היא נבנתה בהמון סטייל על ידי סוחר יהודי מברלין, נלקחה בידי הנאצים ערב מלחמת העולם השנייה, והוסתרה במשך עשורים על ידי הסובייטים ● הלהיט של נטפליקס הוליד עכשיו גל עלייה לרגל של מבקרים וחושף היסטוריה יהודית מפוארת

עוד 460 מילים
מירוץ 2020
המירוץ לבית הלבן / 5 ימים להשבעה

כך נראה לינץ'

שבוע אחרי הפריצה לבית הקונגרס, התמונה מתבהרת ומה שנראה בתחילה כהתפרעות של חובבי סלפי בתחפושות מתברר כארוע אלים עם סממנים של לינץ' ● ככל שיותר סרטונים ועדויות נחשפים, כך גובר הסיכוי שמספיק רפובליקאים בסנאט יחליטו לתמוך בהדחת טראמפ, ולו רק כדי להבטיח את סילוקו מהזירה הציבורית ● ומה שנבחרי הציבור לא יעשו, עושות כבר החברות המסחריות הגדולות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 1,616 מילים ו-1 תגובות

יוזמת השלום האמריקאית הביאה לכינון קשרים בין ישראל למדינות ערביות, שמצידן הדגישו שהצליחו למנוע את הסיפוח ● אילוצים פוליטיים הביאו את נתניהו לפנות לערביי ישראל ● בין הערבים הרחוקים, של דובאי ואבו דאבי, לערבים הקרובים, של טירה ונצרת, נמצאים הפלסטינים, שממשל ביידן עשוי להיטיב עימם ● דעה

עוד 1,305 מילים

נתניהו: כשהציבור יפנים שהקורונה נגמרה נראה עלייה במנדטים

אוחנה על דרישתו של מנדלבליט להתחיל לחסן אסירים: מדוע עמדתו של יועץ בלתי נבחר מחייבת ועמדתו של הגורם האחראי בממשלה איננה? ● זנדברג על אוחנה: שר שנשלף לפי אורך הלשון מפאתי מקום 29 ברשימה ממונה על ידי נאשם כדי לעשות מה שלא חוקי ● גוברים הסיכויים לאיחוד של גנץ ולפיד ● מנסור עבאס מתכנן לפרוש מהרשימה המשותפת ולהקים מפלגה חדשה

עוד 33 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה