נתניהו נגד מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית

שלטון החוק, אילוסטרציה (צילום: iStock / artisteer)
iStock / artisteer
שלטון החוק, אילוסטרציה

היה ראוי למנוע מנתניהו את ההשתתפות בבחירות, על בסיס שלילתו את קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית, יהודית ודמוקרטית. אני מאמין שנתניהו רוצה במדינה ריבונית, יהודית ודמוקרטית בליבו ובפיו, אבל במעשה ובמחדל הוא פוגע משמעותית במשילות ובריבונות של מדינת ישראל, באופיה היהודי של המדינה ובאופיה הדמוקרטי. פגיעות אלו צריכות להניע כל אזרח ישראלי, כל יהודי וכל מי שהדמוקרטיה חשובה לו להתגונן ולהביא את המצב לתיקונו.

ראוי למנוע מנתניהו את ההשתתפות בבחירות, על בסיס שלילתו את קיום המדינה כריבונית, יהודית ודמוקרטית. אני מאמין שנתניהו רוצה במדינה כזו בליבו ובפיו, אבל במעשה ובמחדל הוא פוגע בכך

פגיעות אלו יכולות להוות עילה למנוע מנתניהו  להיות מועמד לכנסת, על פי חוק יסוד הכנסת (סעיף 7א.(א)):

"… ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש … במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

א. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; … ".

אגב, ייתכן שעילה דומה תקפה גם ביחס לחברים אחרים בממשלה, מכוח האחריות המשותפת של חברי הממשלה (על בסיס חוק יסוד הממשלה, סעיף 4) או בגלל תרומה ישירה שלהם לפגיעות.

או אולי בגלל תרומה ישירה שלהם לפגיעות. אבל, נראה שדי היה ברצון של נתניהו כדי שהממשלה תימנע מהפגיעות שיידונו כאן. תוכנית הטלויזיה "עובדה" ששודרה ב-21/1/21, דקה 39:44.

רק עד היום (יום חמישי 11/2/21) אפשר להגיש בקשה לוועדת הבחירות למנוע מנתניהו להיות מועמד לכנסת הבאה לפי החוק שלעיל. נראה שקשה עד בלתי אפשרי לעמוד במועד הזה. האם יש לך חלופה איך להתגונן? ייתכן שיש חלופה כזו, הדורשת אומץ (מאחרים), שאפרסם ברשומה נפרדת.

ממשלת ישראל ונתניהו העומד בראשה לא מצייתים לשני חוקי יסוד. די בכך כדי להדגים ולהסביר את מגוון הפגיעות בתפקודה ובאופיה של המדינה בכל שלושת המרכיבים הקריטיים הנדרשים בחוק. כל קורא יוכל לחפש פגיעות נוספות במעשים אחרים.

רק עד היום (יום חמישי 11/2/21) אפשר להגיש בקשה לוועדת הבחירות למנוע מנתניהו להיות מועמד לכנסת הבאה לפי החוק שלעיל. נראה שקשה עד בלתי אפשרי לעמוד במועד הזה. האם יש חלופה להתגוננות?

שתי עבירות על חוקי יסוד

החוק הטיל על הממשלה שתי מטלות שהיא לא קיימה: האחת, הגשת הצעת חוק ממשלתית לכנסת, שעניינה תקציב המדינה לשנת 2021, והשנייה היא קביעת מנגנון הכרעה וקבלת החלטות בממשלה. המקור של שתי המטלות הוא שני חוקי יסוד. להרחבה ראו בפוסט קודם שכתבתי "הפרת אמונים ונבצרות – לכאורה".

אי אפשר להתייחס לשתי עברות על חוקי יסוד כמו אל תרגיל פוליטי, ואפילו לא כמו אל תרגיל פוליטי מלוכלך ואגרסיבי, שאפשר לעבור עליו לסדר היום.

שלושת המאפיינים שבחוק

על פי ויקיפדיה (בערך "מדינה"), אחד המאפיינים העיקריים הנדרשים להגדרת ישות טריטוריאלית כמדינה על פי המשפט הבין-לאומי הפומבי הוא שלטון וריבונות, היינו:

"גוף יחיד השולט על האוכלוסייה בתוך הטריטוריה באמצעות חוקים ומוסדות ובכלל זה היכולת לשלוט על שטח המדינה, ולאכוף את חוקיה".

השופט אהרון ברק קבע (לפי הערך "מדינה יהודית ודמוקרטית" בויקיפדיה), שהפירוש המינימלי ביותר למושג "מדינה יהודית" כולל בתוכו גם את מורשת ישראל כמרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית. כמו כן, קבע שהפירוש המינימלי ל"מדינה דמוקרטית" כולל בתוכו גם את שלטון החוק.

פגיעה בשלטון ובריבונות

שתי העבירות הן כמו טילים מונחים שפוגעים בדיוק מירבי בשתי מטרות, שהן לצערנו שתיים משלוש רשויות השלטון בישראל – הממשלה והכנסת. במטרה השלישית והאחרונה, הרשות השופטת, נלחם נתניהו בדרכים אחרות.

שתי העבירות שביצע הן כמו טילים מונחים שפוגעים בדיוק מירבי ב-2 מטרות, שהן לצערנו 2 מתוך 3 רשויות השלטון בישראל – הממשלה והכנסת. במטרה ה-3, הרשות השופטת, נלחם נתניהו בדרכים אחרות

העבירה של אי קביעת מנגנון הכרעה במחלוקות בממשלה כמעט משביתה את עבודת הממשלה, כי צריך לקבל החלטות בהסכמה כמעט מלאה. ראוי להסתייג: זו השערה. לא מצאתי פרסום למנגנון ההכרעה בממשלה בפועל.

רק בימים האחרונים התברר שיש חוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה (לפי כתבה באתר כלכליסט "פשרה אחרי הבלאגן: … " מיום 5/2/21) מחודש אוגוסט 2020, הקשורה לעניין. מכאן שלוחה בקשתי לפרסמה בהקדם. לחילופין, ייתכן שהיעדר המנגנון מחייב את גנץ להשיג את הפריטטיות על ידי מניעת העלאת נושאים לסדר היום, וכך משתבשת עבודת הממשלה.

בדרך הטבע, רבות הן הדעות והמחלוקות בקרב חברי הממשלה לגבי דרכי הפעולה הרצויות. לכן, בהיעדר מנגנון, ניתן לצפות שיהיו מחלוקות שלא יוכרעו, שדיונים יתבטלו או יתאחרו או יתמשכו או יתרוקנו מתוכן (כי ההחלטות יתקבלו לפני הדיונים), או צירוף של השיבושים הללו. כפי הנראה, הציפיות מתממשות.

העבירה של אי הגשת הצעת תקציב לשנת 2021 גרמה בהכרח לאי חקיקת תקציב לשנה זו. חוק תקציב נועד לתת לכנסת כלי לקבוע את הקצאת המשאבים של המדינה, זה חלק מתפקידה השלטוני. זה חלק כה מהותי של תפקידה השלטוני, עד שהחוק קובע שאם הכנסת לא מצליחה בו אז נגזר עליה להתפזר, כי היא לא ממלאת את תפקידה כראוי. הייתה כאן פעולה על מנת לחסל – והיא הצליחה. מדוע ננקטה פעולה זו?

"כולנו יודעים למה לא עבר תקציב. זה אפילו לא פיל בחדר, זה סוד גלוי",

דברי השופט יצחק עמית.

בישיבת הממשלה ביום חמישי 4/2/21 בלילה (יש מי שכינה אותה "ישיבת הצרחות") נפל דבר בישראל. מצד אחד, רוב השרים המשתתפים בהצבעה (לפי ספירה רגילה של רוב ומיעוט) היו בעד קבלת החלטה מסוימת, ומצד שני כל גוש 'כחול לבן' היה נגד. מנדלבליט סבר שההצעה לא התקבלה בגלל דרישת החוק לכוח שווה לשני הגושים בממשלה, ואילו השר אוחנה וח"כ זוהר סברו שההצעה כן התקבלה. מחלוקת זו לא הוכרעה! הממשלה קיבלה מאוחר יותר החלטה בהסכמה. לא מדובר במחלוקת שכיחה בעד החלטה או נגדה, אלא מחלוקת מהי החלטת הממשלה – האם התקבלה הצעת ההחלטה או לא.

מה היה קורה אם תרחיש דומה היה קורה בדיון על הצעת החלטה לתקוף את איראן במלוא הכוח הצבאי בעקבות סיכון אסטרטגי וקיומי למדינת ישראל, על רקע תהליך ההתגרענות שלה? למי הרמטכ"ל היה מציית?

מה היה קורה אם תרחיש דומה היה קורה בדיון על הצעת החלטה לתקוף את איראן במלוא הכוח הצבאי בעקבות סיכון אסטרטגי וקיומי למדינת ישראל, על רקע תהליך ההתגרענות שלה? למי הרמטכ"ל היה מציית?

יוצא איפה שנתניהו פגע מהותית ביכולת השליטה של שתי רשויות שלטון, לרבות יצירה של פוטנציאל ממשי לאנרכיה בממשלה.

פגיעה במדינה יהודית

הרב פרופ' נחום רקובר, מומחה למשפט עברי, פותח את הקדמתו לספרו "שלטון החוק בישראל" (אתר "דעת", הקדמה ועמ' 10, 76, 84) בטענה שרעיון שלטון החוק טבוע בעצם הוויתו של עם ישראל. דומני, שהפסוק שמבטא זאת בפרוש הוא דברי ה' על אברהם:

"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". (בראשית יח,יט)

לשיטת רקובר, ייעודם המרכזי של אברהם, אבי האומה, ויוצאי חלציו הוא הגשמת המשימה הבלתי פוסקת למיזוג הרמוני ושלם בין המשפט ובין הצדק, לעשיית משפט המבוסס על אדני הצדק בעולם כולו. הוא מביא את הקובלנה של אברהם כלפי האל:

"השופט כל הארץ לא יעשה משפט" (בראשית יח,כה),

וכותב:

"דומה שאין לך ביטוי נוקב לכפיפות הכול – לא רק הברואים, אלא כביכול אף הבורא – בפני המשפט".

גם ראש הממשלה כפוף למשפט. כפי שכותב רקובר:

"כאן מודגשת כפיפות הכול לחוק, אף מעצבי החוק: 'קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים' ".

גם נתניהו שיזם את חקיקת ממשלת החילופים בחוק, צריך לציית לחוק.

"לאור הדברים שראינו, ברור הדבר שעובד הציבור כפוף לחוקי המדינה ככל אזרח אחר".

דומה, שרקובר מתייחס בספרו לא רק למשפט התורה, היינו ההלכה, אלא לחוק המדינה לרבות הדינים הנהוגים במדינת ישראל. וכך הוא כותב:

"הדרישות שהציב המשפט העברי לתוקפם החוקי של הדינים הן מאדני היסוד בעקרון 'שלטון החוק' בן זמננו. 'דינא דמלכותא' במידה שלא נפגם בפגם של אי חוקיות, הריהו כלל המסדיר את הנהגתה של חברה הכפופה למסגרת חוקית. וכך הוכר הכלל דינא דמלכותא במשפט העברי לא מכוחו של שלטון זה או אחר, אלא – אם אפשר להתבטא כך – מכוח היותו כלל בינלאומי, המונח ביסודם של כל חברה ועם. כי 'מלך במשפט יעמיד ארץ'". (משלי כט,ד)

שתי העבירות שנתניהו וממשלתו עושים, פוגעות גם בהטמעת מורשת ישראל כמרכיב מרכזי במורשתה של מדינת ישראל.

פגיעה במדינה דמוקרטית

העבירות המדוברות הן, כמובן מאליו, פגיעה פשוטה וברורה בשלטון החוק, וממילא בדמוקרטיה.

ובלשון ויקיפדיה (בערך "דמוקרטיה", פרק "עקרון שלטון החוק"):

"שלטון החוק והשוויון בפני החוק. יש משמעות לבחירות לרשות המחוקקת, רק אם החוקים הם אכן הקובעים שכן העם מצביע למפלגות מסוימות על מנת לקדם תהליכים מסוימים. על כן, שלטון החוק הוא התנאי ההכרחי לקיומה של דמוקרטיה מתפקדת."

רעיון שלטון החוק טבוע בעצם הווית עם ישראל. כנאמר בדברי ה' על אברהם: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"

דחיפות התיקון

תיקון שתי העבירות בהקדם הוא חיוני. מנגנון החלטות תקין ישפר את החלטות הממשלה, כמוסבר לעיל, פעילויות שונות יחזרו לשגרה של תקצוב ממשלתי, והמחויבות והמודעות של כלל הציבור לציות לחוק צפויות להשתפר. העובדה שהיעדר חוק תקציב בדצמבר 2020 יגרום לפיזור הכנסת במרץ 2021 לא פוטרת את הממשלה הנוכחית מהגשת הצעת חוק לפי חוק יסוד הממשלה. טוב מאוחר מאשר אף פעם.

כידוע, הכנסת מוגבלת בפעילותה בתקופת המעבר הנוכחית. למרות זאת, חוק תקציב 2021 ראוי להיות חריג מסיבות שונות:

 1. הסתמכות המדינה על תקציב 2019, שנקבע בראשית 2018 – לפני שלוש שנים. מטבע הדברים הצרכים, המשאבים וסדר העדיפויות משתנים במשך הזמן.
 2. הסתמכות המדינה על הוראת שעה, שרחוקה מלהיות דומה לתקציב במתכונת השגרתית, הן ברמת הפירוט והן בהכנות ובשיקול הדעת של הדרג הפקידותי (המבורך).
 3. הצורך שטרם מומש, שהגורם המוסמך לקבוע את החלוקה הפנימית של התקציב לממשלה, היינו הכנסת, יעשה זאת בהתחשב במשבר הקורונה והשלכותיו העצומות.
 4. הצורך לאשר תוכנית כלכלית שמתייחסת לא רק לצד ההוצאות של הממשלה, אלא גם לצד הכנסות המדינה, שמתייחסת גם לגירעון על ידי הגדלת מיסים או הקטנת הוצאות, ושמשקפת מדיניות של חלוקת העומס בין ההווה ובין העתיד.

צירוף שיקולים אלו, שהוא חסר תקדים, צריך להניע את הממשלה והכנסת לפעול גם בתקופת המעבר, ואת בג"ץ לאשר זאת, אם יידרש לכך.

מובן, שזכותה של הכנסת הבאה תישמר לתקן את חוק התקציב כרצונה.

תיקון עצמי

הדרך האחת לתיקון העבירות היא תיקון עצמי. נתניהו יכנס את הממשלה, והממשלה תאשר בהסכמה שינוי בתקנון עבודת הממשלה, כך שיתאים למכלול הדרישות בחוק יסוד הממשלה. התיקון יכול להסתיים תוך 48 שעות.

לגבי התקציב, אפשר לחוקק את התקציב, לכאורה, תוך 16 ימים. כך עולה מההסכמה בין כחול לבן ובין הליכוד בדצמבר 2020 (לפי כתבה באתר מעריב, "הסכמה בין כחול לבן לליכוד …" מיום 21/12/20). ניתן לתקן את התקציב בהמשך שנת 2021, לפי הצורך. הממשלה צריכה להתכנס ולאשר הצעה לתקציב, להגישו לכנסת, כדי שזו תחוקק אותו.

תיקון בחוק מיוחד

דרך הפעולה השנייה לתיקון העבירות היא חוק מיוחד שהכנסת תחוקק כהוראת שעה. החוק יכלול מנגנון הצבעה בממשלה, שיענה לדרישת השיויון שבחוק היסוד, ותמריץ להגשת הצעת תקציב. התמריץ יהיה סנקציה – אם הממשלה לא תגיש לכנסת הצעת תקציב עד למועד שייקבע, אז חברי הממשלה לא ייכללו ברשימות המועמדים בבחירות לכנסת. התמריץ לא יופעל אם הממשלה תצביע על הצעה שהכין משרד האוצר, ובהצבעה לא תהיה הכרעה בעד או נגד.

סיכום

המדינה במשבר קשה, שכולל גם עבירות של הממשלה על שני חוקי יסוד. על ראש הממשלה לציית לשני החוקים בהקדם, אחרת הוא, ואולי גם אחרים, יענשו. שרים, ח"כים ואזרחים מן השורה צריכים ללחוץ כדי למנוע את המשך קיום העבירות, ואם צריך אז לחוקק חוק נוסף.

רואה חשבון במקצועו. פרש מעבודה לאחר שנים רבות במוסד פיננסי. מעוניין בתגובות של הקוראים: תגובות תומכות הן נחמדות ומעודדות, ותגובות ביקורתיות מקדמות דיון לגופו של עניין.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,652 מילים
כל הזמן // יום שישי, 5 במרץ 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

השרה ללוחמה בטרור

הגלובוס הירוק מגיע בהפתעה מהרי ירושלים ● הגלובוס השחור הולך לגילה גמליאל שחירטטה מעשיה על טרור איראני ● והטיפ: במקום להרתיח קומקום, תרתיחו כוס

עוד 667 מילים

מדיום האתר על פי תורת היחסות ומצב היסוד של הוואקום הקוונטי

וינסנט ון-גוך צייר את ליל הכוכבים ביוני 1889, כשנתיים לאחר הניסוי המפורסם של מייקלסון-מורלי, שלכאורה הפריך את קיומו של מדיום האתר האקסיומטי, החומר שנחשב לממלא את כל המרחב. תנועות המכחול המיוחדות של וינסנט ון-גוך מתארות תנועה סיבובית של המרחב סביב הכוכבים הזוהרים.

הניסוי של מייקלסון-מורלי ב- 1887

הניסוי של מייקלסון-מורלי נחשב לאחד מהניסיונות החשובים של הפיזיקה המודרנית. הניסוי לא הצליח למצוא אפילו שינויים קלים במהירות האור ביחס למדיום האתר. עד הניסוי המתוחכם והיקר של מייקלסון-מורלי, היה מקובל על המדענים מאז אייזיק ניוטון קיומו של מדיום האתר, הנושא את גלי האור ומעביר מרחוק את כוח הכבידה, כאקסיומה כמעט מובנת מאליה.

מדיום האתר נתפס כנוזל בלתי דחיס, מעין מוצק, חסר מסה וצמיגות, שכוכבי הלכת נעים בתוכו ללא חיכוך. הניחו שכדור הארץ נע סביב השמש בתוך מדיום האתר, כאשר בחלק מהזמן הוא נע עם כיוון תנועת רוח האתר ובחלק מהזמן נגד כיוון רוח האתר. מייקלסון ומורלי הניחו, כי בעזרת מכשיר מדידה מדוייק ניתן יהיה למדוד את השינויים הקטנים במהירות האור במהלך השנה, כפי שהאיור למטה משמאל מדגים.

מדיום האתר נתפס כנוזל בלתי דחיס, מעין מוצק, חסר מסה וצמיגות, שכוכבי הלכת נעים בתוכו ללא חיכוך. הניחו שכדור הארץ נע סביב השמש בתוך מדיום האתר, כשבחלק מהזמן הוא נע עם כיוון תנועת רוח האתר ובחלק מהזמן נגדו

מייקלסון ומורלי השתמשו באינטרפרומטר מדוייק וקרן אור קוהרנטית שפוצלה לשתי אלומות, שעשו מסלולים ניצבים זה לזה והוחזרו על ידי מראות אל הגלאי. סטייה יחסית במהירות קרני האור היתה אמורה לייצר הזזת פאזה שהאינטרפרומטר המדוייק היה אמור לזהות. מייקלסון ומורלי חזרו על הניסוי בשעות שונות ביממה ובעונות שונות לאורך השנה ולא נצפתה הזזת פאזה. המסקנה הייתה שמהירות האור קבועה ושכדור הארץ לא נע בחלק מהזמן עם ובחלק אחר כנגד רוח האתר. לכן הסיקו מתוצאות הניסוי שמדיום האתר לא קיים, האקסיומה של קיום האתר הופרכה.

כדור הארץ נע בשדה הגרוויטציה של השמש עם רוח אתר (צילום: אילוסטרציה)
כדור הארץ נע בשדה הגרוויטציה של השמש עם רוח אתר (צילום: אילוסטרציה)

האם יש הסבר אחר?

האם אפשרי שמדיום האתר ינוע בשדה הגרוויטציה של השמש ביחד עם כדור הארץ כפי שמודגם באיור למעלה מצד ימין? במקרה זה רוח האתר הגרוויטציוני נעה ביחד עם כדור הארץ, תנועה יחסית ביניהם לא קיימת וגם כך לא אמור להתקבל שינוי פאזה באינטרפרומטר במהלך עונות השנה או שעות היום כפי שמייקלסון ומורלי קיבלו בניסוי. ניסוי שאולי לא הפריך את קיום האתר בעצם.

גם בהסתמך על כשלון הניסוי של מייקלסון-מורלי למצוא תנועה של כדור הארץ ביחס למדיום האתר, איינשטיין הניח בתורת היחסות שמהירות האור קבועה בכל מערכות הייחוס, ללא תלות במהירות של הגוף שפולט את האור. הוא פרסם זאת במאמר מה-30 ביוני 1905 על האלקטרודינמיקה של גופים בתנועה.

מדיום האתר על פי תורת היחסות של אינשטיין

אינשטיין התחיל את הרצאתו על האתר ותורת היחסות באוניברסיטת ליידן ב-5 במאי 1920, בשאלה מה מהות הרעיון שקיים בנוסף לחומר הרגיל שאנחנו מכירים גם חומר נוסף מסוג אחר, מדיום האתר. אינשטיין קישר את קיום מדיום האתר לנושא של הפעלת כח מרחוק ללא מגע מיידי ולתכונות של גלי האור.

אינשטיין התחיל את הרצאתו על האתר ותורת היחסות ב-1920, בשאלה מה מהות הרעיון, לפיו בנוסף לחומר הרגיל שאנחנו מכירים קיים גם חומר מסוג אחר, מדיום האתר. אינשטיין קישר את קיומו להפעלת כח מרחוק ללא מגע מיידי ולתכונות של גלי האור

אינשטיין ציין שניוטון העלה את הרעיון של הפעלת כח מרחוק על ידי מסות ללא מגע ישיר ומיידי, ושרעיון קיום מדיום האתר הממלא את המרחב נבע כאקסיומה מכך. כשהתגלה שהאור הוא תנודה שעוברת במרחב, באופן טבעי הניחו שמדיום האתר נושא גם את גלי האור. לאור יש תכונה של גל רוחבי, לא תנועה של גוף קדימה, ולכן הניחו שמדיום האתר איננו נוזל אלא הוא מעין מוצק לא דחיס המעביר תנודות רוחביות יחסיות קטנות שהם גלי האור.

אבל קיום מדיום אתר נייח הוא בעייתי מבחינת תיאוריית היחסות הפרטית כמערכת ייחוס אבסולוטית ולכן הסיקו מכשלון הניסוי של מייקלסון-מורלי שהאתר פשוט לא קיים. שגלי האור הם ישויות בפני עצמם שלא מתקיימות כהפרעה מתפשטת במדיום האתר. שגלי האור, כמו חלקיקי החומר, מתקדמים במרחב הריק.

אינשטיין טען בהרצאה שתיאוריית היחסות איננה שוללת את קיום מדיום האתר כל עוד לא מתיחסים לאתר כמורכב מחלקיקים בעלי מיקום ומהירות. אינשטיין אמר שלמרחב עצמו יש תכונות פיזיקליות ושהוא לא ריק. מדיום האתר הגרוויטציוני קיים אבל חסר "גוף" ומאופיין על ידי 10 המשוואות הדיפרנציאליות של אינשטיין שתלויות בחומר וגם במצב האתר בסביבה.

אינשטיין אמר שמדיום האתר הגרוויטציוני על פי תורת היחסות שונה ממודלים קודמים של האתר שהציעו מקסוול, לורנץ, הרץ ומאך, אך בסיכום דבריו אמר שמדיום האתר הגרוויטציוני חייב להיות קיים ושלא ניתן לחשוב על המרחב-זמן של תורת היחסות ללא האתר.

מצב היסוד של הוואקום הקוונטי וים האלקטרונים הבלתי נראים של דירק

ב-1920, כשאינשטיין דיבר על האתר ותורת היחסות, הוא לא התיחס לקיומם של חלקיקי האנטי-חומר, הפוזיטרונים, שהתגלו ב-1927 על ידי פול דירק, ועל ההבנה של דירק לגבי מצב היסוד של הוואקום הקוונטי המלא באין סוף אלקטרונים בלתי נראים.

דירק אומר שבאופן מפתיע, דוקא החלקיקים בעלי הספין, האלקטרונים, הם החלקיקים הפשוטים ביותר בטבע. כשגילה את האנטי-אלקטרונים בעלי האנרגיות השליליות, הפוזיטרונים לקח לדירק בערך עוד כשנה להבין ולהציע שאין-סוף אלקטרונים בלתי נראים לנו ממלאים את כל הרמות השליליות שמתקבלות מפתרון משוואת דירק. האלקטרונים הבלתי נראים של הוואקום ממלאים את כל רמות האנרגיה השליליות ממינוס אין-סוף ועד רמת היסוד הקוונטית, שמעליה נמצאים האלקטרונים החופשיים הרגילים שאותם אנחנו רואים.

הפתרון המאוד יצירתי ולא מובן מאליו של דירק קיבל את השם ים האלקטרונים של דירק, אבל נתפס כפרשנות לא כמציאות פיזיקלית מוחשית.

שבירת סימטריה

דירק דיבר בתחילת הראיון על שיקולי הסימטריה שהכניס אינשטיין. המודל הסטנדרטי מתאר את חלקיקי החומר והאנטי-חומר, ותורת היחסות מתארת את המרחב-זמן שהוא כנראה שם אחר למדיום האתר.

החיבור של שתי התורות הגדולות מתאר את ההתנהגות של החומר, האנטי-חומר והאתר. אז מה חסר? מה שחסר זה הוכחה של מנגנון יצירת החומר ביקום, שבירת הסימטריה בין החומר והאנטי-חומר.

החיבור של שתי התורות הגדולות מתאר את ההתנהגות של החומר, האנטי-חומר והאתר. אז מה חסר? הוכחה של מנגנון יצירת החומר ביקום, שבירת הסימטריה בין החומר והאנטי-חומר

על פי ההצעה של סחרוב מ-1967, שבירת הסימטריה התרחשה בזמן המפץ הגדול. על פי מודל קרינת הוקינג, הפרדה בין חלקיקים ואנטי-חלקיקים מתרחשת על האופק של חורים שחורים ואולי אף מועצמת במרכזים גלקטיים פעילים ובסילונים שהם אולי מנועי יצירת החומר של היקום.

ליל הכוכבים

ים האלקטרונים של דירק, הממלאים את אין-סוף הרמות השליליות של משוואת דירק יחד עם הפוזיטרונים, יוצרים ים של זוגות אלקטרון-פוזיטרון (פוזיטרוניום), הממלאים את המרחב ויכולים להשמיד זה את זה במפגש של חלקיקי חומר ואנטי-חומר או ליצור זוגות קשורים חזק במצב הפוזיטרוניום המשונה.

אוסף הזוגות יכול לקרוס למצב קוונטי רב-חלקיקי קוהרנטי שנקרא בוז-אינשטיין קונדנסט שבתוכו אין משמעות למיקום של כל פוזיטרוניום בנפרד.

זה מתאים להנחה של אינשטיין עבור מדיום האתר הגרוויטציוני חסר הגוף והחלקים שניתן לייחס להם מיקום ומהירות. זוגות הפוזיטרוניומים והקוואקוניומים יכולים להיות מדיום האתר האלקטרומגנטי והגרוויטציוני שאינשטיין תיאר בהרצאתו ב-1920 וגם ים החלקיקים האינסופי שתיאר דירק כמצב היסוד של הוואקום הקוונטי.

ים הזוגות יכול להיות מדיום האתר של המרחב "הריק" שאולי נע סביב גופים מסיביים, כמו שוינסנט ון גוך ב-1889 דמיין וצייר בליל הכוכבים, בלי להכיר את התיאוריות המדעיות הגדולות והקשות להבנה של המאה ה-20.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,071 מילים

זיהום הזפת הביא לאיסור לשחות, לצלול ולדוג בים ● אבל מי שנמצא בחוף מדי יום מאמין שדווקא אפשר לחזור לפעילות רגילה ופשוט לנקות את הזפת מהגוף, כמו פעם ● המשרד להגנת הסביבה אומר שהמים בסדר, אך משרד הבריאות קובע שהבדיקות אינן תקינות ● ועם אסדות הגז והמכליות שבדרך למפרץ אילת, זה עלול להיות רק הפרומו לאסון הבא

עוד 2,416 מילים

מפגינים באום אל-פחם סילקו את מנצור עבאס

בהפגנה, במחאה על הזנחת הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, משתתפים ח"כים של הרשימה המשותפת ומרצ ● מפגינים התנפלו על יו"ר רע"ם ודחפו אותו מתוכם בכוח ● המפגינים חוסמים את כביש 65 ● במשטרה טוענים: מפגינים מיידים אבנים ● סקר: כמחצית ממבקשי המקלט בתל אביב על סף רעב, 85% מהם סובלים ממחסור במזון ● הממשלה אמורה לאשר את היום מתווה פתיחת כיתת ז'-י' ומקומות הבילוי ביום ראשון, ואולי גם הקמפוסים

עוד 22 עדכונים

למקרה שפיספסת

הדרבי המבוים של חובשי הכיפה הסרוגה

בימים האחרונים התלקחה הזירה במפתיע בין בנט לסמוטריץ' ● בנט האשים את רשימת הציונות הדתית ב"יהדות מתנשאת, מתבדלת ויהירה" ● סמוטריץ' החזיר: "בנט הולך לממשלה עם השמאל" ● אבל אסור להתרגש יותר מדי: הכל מבוים ומתואם, במטרה לעורר את מצביעי המחנה ולוודא שיבחרו בין השניים ולא ילכו לליכוד ● וזה עובד: במשותף, יש לשניים כ-17 מנדטים ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 458 מילים ו-1 תגובות

על אירוע זיהום הזפת בחופי ישראל

זיהום הזפת לאורך חופי ישראל הוא אירוע זיהום ימי שהחל בישראל ב-17 בפברואר 2021 ונכון לתחילת מרץ עדיין לא הסתיים. האירוע גרם לנזק סביבתי קשה לחופים, לים, ולטבע לאורך כל חופי ישראל בים התיכון, במהלכו נפלטה לחופי ישראל זפת שמקורה לא ידוע.

זיהום הנפט הזה מוערך כאחד האסונות האקולוגיים הגדולים שפגעו בישראל מאז הקמתה. בין היתר, בשל השטח הגדול שהוא מכסה ובשל הרעילות הגבוהה וארוכת הטווח של הזפת.

זיהום הנפט הזה מוערך כאחד האסונות האקולוגיים הגדולים שפגעו בישראל מאז הקמתה. בין היתר, בשל השטח הגדול שהוא מכסה ובשל הרעילות הגבוהה וארוכת הטווח של הזפת

ששה ימים קודם לכן, כבר ב־11 בפברואר, זיהה לוויין של האיחוד האירופי, שמנטר ברציפות אירועים שונים בים התיכון, כתם שמן כ־50 ק"מ דרומית מערבית לחופי המדינה. למרות זאת, איש בישראל לא עודכן על כך, ושישה ימים מאוחר יותר, ב־17 בחודש, הגיעו עשרות טונות של זפת וזיהמו כמעט את כל חופי ישראל, מראש הנקרה בצפון ועד אשקלון בדרום.

העיתונות, הטלוויזיה והתקשורת עוסקים בימים האחרונים בתיאור מקיף של המאמצים לאיתור האונייה המזהמת. אלא שתיאורים אלו מתעלמים ומסווים את הפיל שבחדר, את המחדל, את אי- המוכנות של הממשלה והמשרד להגנת הסביבה לגילוי, ניטור, וטיפול בזיהומי נפט.

במסיבת עיתונאים שנערכה ב-3 לפברואר, אמרה השרה גילה גמליאל כי האחראית לאירוע היא המכלית אמרלד, שנשאה 112 אלף טונות נפט גולמי. אירוע שפיכת הנפט הגולמי אירע בין ה-1 ל-2 בפברואר, בתוך המים הכלכליים של ישראל.

דבריה מעלים תהיות רבות, אציין שתים מהן:

 1. איך יתכן שאירוע בתחום המים הכלכליים של ישראל אינו מנוטר בזמן אמת?
 2. איך קורה שהמשרד להכנת הסביבה אינו מזהה, לפי מידע פומבי, שב-31 לינואר אמרלד נמצאה בכניסה הדרומית לתעלת סואץ, בדרכה לים התיכון המזרחי?

ד"ר יובל ארבל מארגון צלול בשיחה עם ענת רואה מכלכליסט, אומר:

"כל מיכלית או אוניה שיש לה תאונה או אירוע חייבת לדווח אבל לא תמיד זה קורה, הן לא תמיד מדווחות ולכן יש לוויינים שחגים מסביב לים התיכון וסוכנות של האיחוד האירופי שמנתחת את התמונות הללו ונותנת את ההתראות על זיהום נפט. ישראל לא מקבלת את ההתראות האלה כי היא לא חברה באיחוד האירופי. יש אפשרות לרכוש את המידע או לייצר לבד מאגר ניטור וניתוח, אך לישראל אין את זה או את זה".

ארבל מסביר כי בשל כך המידע לא התקבל בישראל, ורק לאחר שהגורמים פנו לאיחוד האירופי, התברר כי כבר ב־11 בפברואר זוהה כתם גדול 50 ק"מ דרומית מערבית לישראל.

"תמונת לווין מגיעה דקה אחרי שהיא מצולמת".

ב-20 בפברואר פרסם המשרד להגנת הסביבה כי:

"היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה נמצאת בקשר עם גופים בין-לאומיים מאז תחילת אירוע נחיתת גושי הזפת בחופי ישראל, לשם איתור המקור לכך. במסגרת זו, התקבל מידע ראשוני מהסוכנות האירופית EMSA (סוכנות הבטיחות הימית האירופית) ומ-REMPEC ממלטה (מרכז אזורי לתגובה לזיהומי ים בים התיכון) על אפשרות לזיהוי של כתם שמן שאירע ב-11 בפברואר כתוצאה מפליטה מאוניה, מול אזור אשקלון, במרחק של כ-50 קילומטר מחופי ישראל […]
אנשי היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה נמצאים בקשר עם הגורמים האירופים בניסיון לזהות את כלי השיט שהפליגו בקרבת מיקום הכתם במסגרת הזמן המתאימה, על-מנת לגלות את מקור הזיהום. בשלב זה, בדיקת המשרד להגנת הסביבה מעלה אפשרות לשיוך של לפחות 10 אוניות שחלפו בזמן ובמקום המתאימים להיווצרות כתם השמן".

לוויין של האיחוד האירופי, שמנטר ברציפות אירועים שונים בים התיכון, זיהה כתם שמן כ־50 ק"מ דרומית מערבית לחופי המדינה. למרות זאת, איש בישראל לא עודכן על כך. רק 6 ימים מאוחר יותר הגיעו עשרות טונות זפת וזיהמו כמעט את כל חופי ישראל

ההודעה של משרד להגנת הסביבה היא דוגמה טובה לג'יבריש ביורוקרטי. להודעה שמגלה טפח ומסתירה טפחיים.

לפי המשרד:

"כתם שמן שאירע ב-11 בפברואר כתוצאה מפליטה מאוניה, מול אזור אשקלון, במרחק של כ-50 קילומטר מחופי ישראל. כתם חשוד זה, הנמצא מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, זוהה באמצעות לוויין".

50 קילומטר מחופי ישראל, הם בתחום המים הכלכליים של ישראל. גבול המים הטריטוריאליים של ישראל בנושא הזה אינו רלוונטי.

הדגש בהודעת המשרד הוא על מציאת הגורם האחראי לפליטת הזפת. מציאת כלי השיט שהפליגו בקרבת מיקום הכתם במסגרת הזמן המתאימה, על-מנת לגלות את מקור הזיהום.

זה חשוב, אבל הודעת המשרד מתעלמת מהשאלות העיקריות:

 1. היכן היה המשרד בשנים קודם לאירוע?
 2. אילו פעולות ננקטו כדי למנוע אירוע כזה?
 3. אילו פעולות ננקטו למניעת התפשטות זיהום הנפט, למיזעור הנזקים ולניקוי הים במקרה שתהייה פליטת נפט לים?
 4. ובעיקר איך יתכן שכתם נפט, שאירע ב-11 בפברואר במרחק של כ-50 קילומטר מחופי ישראל, אינו מזוהה מיידית?
 5. איך יתכן שכתם נפט חשוד, שזוהה ע"י לוויין אירופי ב-11 בפברואר, אינו מגיע לידיעת המשרד להגנת הסביבה?
 6. איך יתכן שגופים במדינה (במערכת הבטחון?) לא זיהו את כתם הנפט החשוד, שזוהה ע"י לוויין אירופי ב-11 בפברואר? או שהם זיהו אך לא הביאו זאת לידיעת המשרד להגנת הסביבה?

זיהום הזפת מציף את העדר השליטה של מדינת ישראל במים הכלכליים שלה, תחום הנפרש מהחוף לתוך הים למרחק של 200 מיילים ימיים (כ-370 ק״מ). עד היום, כשבועיים לאחר תחילת האירוע, ישראל, על כל שירות המודיעין שלה, לא יודעת מי הספינה שזיהמה את הים בתוך המים הכלכליים שלה, או שיודעת אבל אינה מפרסמת.

זיהום הזפת מציף את העדר שליטת ישראל במימיה הכלכליים, הנפרשים למרחק כ-370 ק״מ לתוך הים. עד היום, כשבועיים מתחילת האירוע, ישראל, על כל שירות המודיעין שלה, לא יודעת מי הספינה שזיהמה. או יודעת אבל אינה מפרסמת

ישראל גם לא מיישמת את "התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (תלמ"ת)", למרות שאושרה כבר בשנת 2008. מדובר בתוכנית מינימלית, שקבעה כי בתוך שלוש עד חמש שנים יושקעו 15 מיליון שקל ביישומה, על-פי:

"תכנית הצטיידות עבור ציוד יעודי ללחימה בזיהום ים ותוספת של עשרה תקני כח-אדם יעודיים לעניין זה".

יישום התוכנית הוטל על המשרד להגנת הסביבה, שעליו היה לרכז את הפעולות הדרושות לביצוע וליישום התוכנית. החלטה זו לא מומשה עד היום. בענין זה, חשוב לקרוא את המאמר של פרופ' שאול חורב "משמר חופים — זה מה שנחוץ"

בנוסף לניקוי החופים והים מזפת, חייבים לממש את התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים וחופים בנפט ונגזרותיו, ובעיקר להקים מייד את מערכת ההתראה המקדימה שהייתה צריכה לקום כבר אז.

בינתיים מתקיים מסחר ער בנפט גלמי דרך ישראל, עם פוטנציאל לזיהום קטסטרופלי באזור אשקלון ובאילת.

תמונת מצב נכון ל-2 במרץ, בערב:

מיכלית הנפט הגולמי טהיטי המפליגה תחת דגל מלטה ויכולה לשאת כ-1.2 מיליון חביות נפט גולמי, יצאה מנמל צ'יהאן Ceyhan בטורקיה ב-20 לפברואר, ככל הנראה עם נפט מאזרביג'אן, עברה בתעלת סואץ ב-22 לפברואר, והגיעה לאילת ב-24 לפברואר. כיום היא בדרכה חזרה לנמל צ'יהאן וצפויה להגיע ב-4 למרץ.

מיכלית הנפט הגולמי גלדיאטור, המפליגה תחת דגל ליבריה ויכולה לשאת כ-1.1 מיליון חביות נפט גלמי, יצאה ריקה מנמל זושאן Zhoushan סין ב-16 לינואר, הטעינה נפט גלמי באילת בסביבות ה-24 לפברואר, וכיום היא בדרכה לנמל וואדינאר Vadinar בהודו, אליו היא מתוכננת להגיע ב-6 למרץ.

יש בעיה רצינית עם המסחר הזה. יש בו סיכון לאסון סביבתי קטסטרופלי במפרץ אילת, שאירוע הזפת הנוכחי בחופי הים התיכון יתגמד לידו.

לאלו הרואים בשיקולים כלכליים את חזות הכל, גם אם הם לרווחיהם של מעטים על חשבון השאר, אומר שבמסחר הזה בנפט יש סיכון לאסון כלכלי קטסטרופלי לאילת ולתיירות באילת.

ישראל גם לא מיישמת את "התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן", שאושרה כבר ב-2008, ונקבע כי תוך 3-5 שנים יושקעו 15 מיליון שקל ביישומה. במסחר בנפט גולמי יש פוטנציאל לאסון סביבתי קטסטרופלי

ואם תאמרו שנדע לטפל בדליפת נפט כאשר תקרה, אשיב לפי דברי פרד ארזואן, סגן ראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, בפאנל שהנחה העיתונאי אביב לביא בכנס על עתיד המרחב הימי שלנו, ביוני 2018:

לביא: "האם ישראל כבר ערוכה למקרה של תקלה גדולה בנוסח מפרץ מכסיקו באחד ממוקדי הפקת האנרגיה בים?"
ארזואן: "יש בשעה טובה תקציב לדוברות ולציוד מתקדם, אבל אין תקנים לכוח אדם מקצועי שיפעיל אותם – וכל עוד אין מי שיפעיל, למשרד להגנת הסביבה אין טעם לקנות את הספינות והטכנולוגיות".
לביא: "אז בעצם אתה אומר שמה שאנחנו עושים כדי להתגונן מפני האפשרות של דליפת ענק בים שעלולה להחריב את חופי ישראל זה להתפלל?"
ארזואן: "ממשיכים להתפלל".

באירוע הזפת הנוכחי בים התיכון התפילות לא עזרו.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר תאגידים, ניאוליברליזם ואנרגיה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,214 מילים
עודכן לפני שעה

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

במסע הרשמי הראשון שלו כשגריר ישראל בארה"ב, בחר ארדן לבקר באתרי מורשת של זכויות האזרח בדרום ארה"ב ולהיפגש עם מנהיגי הקהילות השחורות ● בשיחה עם זמן ישראל, ארדן השווה את המטעים למחנות הריכוז - אך אמר ש"אי אפשר להשוות" בין המאבקים של יוצאי אתיופיה והערבים בישראל לבין המאבקים למען צדק גזעי בארה"ב

עוד 873 מילים

הקורונה מעצימה אי-שוויון מגדרי וחברתי ומשנה את כללי המשחק

בשבוע הבא נציין שנה מאז פרוץ מגפת הקורונה בישראל ● בשבוע הבא חל גם יום האישה הבינלאומי ● יותר מאי פעם, השניים שזורים זה בזה

עוד 1,196 מילים

אף מדינה לא טעתה כמו ישראל

שנה אחרי פרוץ משבר הקורונה מתברר, שהמדינות אשר הצליחו להתמודד עם המגפה בצורה הטובה ביותר חייבו בבידוד את כל הבאים מחו"ל במשך כל השנה ● מדינות שהתירו כניסה ללא בידוד ספגו את ההתפרצויות הקשות ביותר ● שתי דמוקרטיות השאירו את אזרחיהן בחו"ל על חשבונם ● ורק אחת זגזגה שוב ושוב: ישראל

עוד 1,732 מילים

סקר: למתנגדי נתניהו אין גוש חוסם, רע"מ עוברת ומרצ בחוץ

מנדלבליט דחה בקשת גנץ להכריע בשאלת ממשלת מעבר ● פעיל יש עתיד הוכה בפעילות שטח במחלף גבעת שמואל ● נתניהו לפוקס: "אנחנו הראשונים בעולם לצאת מהקורונה" ● מכה לנתניהו: בוטל ביקורו של מנכ"ל פייזר בישראל ● אחמד טיבי מתנצל על האופן שבו דיבר על ח"כ להב-הרצנו ● מנדלבליט: כהונת השרים הזמניים מסתיימת, מנו שרים קבועים במקומם

עוד 41 עדכונים

החקירה תימשך שנים, ללא שיתוף פעולה מצד ישראל

החלטת התובעת של בית הדין הבינלאומי לפתוח בחקירה נגד ישראל בנוגע ל"מצב בפלסטין" הייתה צפויה לגמרי, ועדיין עשויות להיות לה משמעויות דרמטיות ● ישראל תיאבק בבית הדין במישור הדיפלומטי והמשפטי, ומי שיצטרכו לעבוד כתף אל כתף הם נתניהו ומנדלבליט ● אחרי הכל, בדיוק לשם מטרה זו הצהיר נתניהו כי הוא מינה את מנדלבליט לתפקיד היועמ"ש ● פרשנות

עוד 1,102 מילים

המדינה מסרבת להעניק סיוע למרות הקורונה

פרסום ראשון העמותה לגריאטריה עתרה לבג"ץ בשם מוסדות גריאטריים פרטיים, בטענה שהשקיעו משאבים עצומים בהגנה על מטופליהם שבסיכון אך לא קיבלו סיוע ממשלתי ● לפי העתירה, המדינה הבטיחה תמיכה למוסדות השייכים לעמותות, ובכך מפלה לרעה את המוסדות הפרטיים ● "המוסדות מתמודדים עם אתגרי ההגנה על חיי המאושפזים שמצבם מורכב ורגישים שבעתיים לסכנת הנגיף - ללא תמיכה כספית"

עוד 575 מילים

דעה אוקיי, אז לא אסון אקולוגי. אבל מה כן?‎

מי שעמד בראש אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה עורר סערה כשהכריז כי זיהום הזפת איננו אסון אקולוגי ● "אז נפגעו כמה צבים ועופות", כתב ● אדלר צודק שהשיח בכל הנוגע לנושאי סביבה נוטה להיות רדוד ומוקצן, אבל אסור לזלזל בגודל הארוע הנוכחי ● לכל הפחות, מדובר בפגיעה נרחבת וקשה במשאב טבע שאי אפשר לדמיין את החיים בישראל בלעדיו

עוד 878 מילים ו-1 תגובות

המתנחלים מצופפים שורות, הצבא מטייח, המשפחה רוצה תשובות

בדיקת זמן ישראל צה"ל קבע כי חאלד נופל מת ב-5 בפברואר אחרי שתכנן לבצע פיגוע טרור במאחז הלא חוקי הסמוך לביתו בכפר ראס כרכר ● אבל פקיד השומה הפלסטיני לא היה חמוש, ולא ברור מה הביא אותו לפנות בוקר, לבד, לחוות שדה אפרים בה נורה למוות ● ישראל נסמכת על עדויות מתנחלים, אבל למשפחת ההרוג יש גרסה שונה לגמרי ● סיפור שקרה בחושך, על ראש גבעה שנויה במחלוקת, עם אקדח מעשן אחד  

עוד 2,298 מילים

במערכת הביטחון הופתעו מדברי גמליאל, שלפיהם, איראן אחראית לזיהום הזפת

בית הדין בהאג הודיע שיפתח בחקירת פשעי מלחמה של ישראל בשטחים; נתניהו: "ההחלטה - תמצית האנטישמיות והצביעות" ● בשל הפסקת התחבורה הציבורית לירושלים בפורים יהדות התורה הודיעה שלא תשתף פעולה עם המשטרה ● דמוקרטית, מפלגתם של פעילי המחאה נגד נתניהו, החליטה לפרוש מהמרוץ לכנסת ● יהדות התורה פרסמה קמפיין שבו הוצגו רפורמים ככלבים

עוד 43 עדכונים

מרתק לעקוב אחר המסע הארוך של ליברמן ממחוזות הימין הקיצוני לעבר השמאל החילוני-ליברלי ● אבל זה לא ממש הולך לו: מנהיג ישראל ביתנו תקוע בסקרים תקופה ארוכה, ואף במגמת היחלשות ● הסיבה לכך היא אמינות: קשה להפנים את העמדות המתונות של ליברמן כיום כלפי האזרחים הערבים, והדימוי שלו נותר ימני קיצוני, גם אם נתניהו מתעקש לקרוא לו שמאלן ● פרשנות

עוד 570 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה