היכן "מאות המיליארדים" המובטחים?

בנימין נתניהו מבקר במאגר לווייתן (צילום: מרק ישראל סלם / POOL)
מרק ישראל סלם / POOL
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israeli Minister of Energy Yuval Steinitz visit at Israeli Leviathan gas field gas processing rig near the Israeli city of Caesarea, on January 31, 2019. Photo by Marc Israel Sellem/POOL *** Local Caption *** לוויתן גז אסדת הגז קיסריה קידוח אנרגיה אסדה ים תיכון גז בנימין נתניהו יובל שטייניץ

בשבועות האחרונים פורסמו מספר כתבות על "קרן העושר" הישראלית כאן, כאן, וכאן, שאמורה לקבל את היטלי המס מחברות הגז לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. מסתבר שסכום ההיטלים נמוך משמעותית מהתחזיות הראשונות, ונמוך לאין שיעור מהתחזיות של ראש הממשלה דאז, נתניהו בדבר מאות מיליארדי שקלים שיזרמו לקרן העושר.

אכן מדובר בסכומי עתק. סך מכירות הגז והקונדנסט משדה הגז תמר בשנים 2013-2020 (כולל) הגיע לכ-13.6 מיליארד דולר, והרווח התפעולי לפני ההיטל (מס ששינסקי), הסתכם בכ-11 מיליארד דולר. למרות רווחי עתק אלו, היטל רווחי יתר מהגז עדיין לא שולם למדינה.

סך מכירות הגז והקונדנסט משדה הגז תמר בשנים 2013-2020 הגיע לכ-13.6 מיליארד דולר, והרווח התפעולי הסתכם בכ-11 מיליארד דולר. למרות רווחי עתק אלו, היטל רווחי היתר מהגז עדיין לא שולם למדינה

ישראל פישר במאמר בדה-מרקר ב-5 ליולי 2021 כתב כי:

"לפי נתוני רשות המיסים שפורסמו באותו היום, עד סוף יוני 2021, נגבו 741 מיליון שקל בלבד בהיטלים לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע – היטלים שמיועדים לקרן העושר. הסכום נמוך בהרבה מהתחזיות הראשונות, ולפי תחזית הרשות, רק בשנה הבאה יצטברו בקרן יותר ממיליארד שקל חלוטים – הרף להפעלת קרן העושר…..הקרן עוד לא התחילה לפעול, ואין לה מנכ"ל או מועצת השקעות".

אפשר לזהות מספר סיבות לכך שההכנסות לקרן העושר היו נמוכות בהרבה מהתחזיות הראשונות. אחת מהן היא התנהלות החברות, שהצליחו לעכב את תשלומי המס בשל מחלוקות עם רשות המסים באשר לשומות המס של החברות. לפי החוק הנוכחי, המס מועבר רק כשמסתיימים כל ההליכים בין רשות המסים לחברות, והליך זה עשוי להימשך שנים.

סיבה נוספת שנמסרה היא שחלק גדול מהירידה בהכנסות לקרן העושר נובעת מירידה משמעותית (לכאורה) במחיר הגז לחברת החשמל. לפי אלו המציינים סיבה זו, חברת החשמל שילמה בחוזה המקורי שלה בערך 6.5 דולר ליחידת חום, ואילו כיום המחיר לחברת החשמל הוא כ-4.5 דולר ליחידת חום. אם יורד מחיר הגז בצורה משמעותית, גם הרווחים העודפים יורדים.

אולם הדברים אינם תואמים את המציאות, ואלו שאומרים זאת מכשילים ביודעין או שלא ביודעין את הציבור. בשנים הרלוונטיות, 2013–2020 מחיר הגז לחברת החשמל לא ירד אלא עלה בצורה משמעותית.

הדברים אינם תואמים את המציאות, ואלו שאומרים זאת מכשילים ביודעין או שלא ביודעין את הציבור. בשנים הרלוונטיות, 2013–2020 מחיר הגז לחברת החשמל לא ירד אלא עלה בצורה משמעותית

בדצמבר 2013 חברת החשמל שלמה 5.43 דולר ליחידת חום, ובתחילת ינואר 2020 המחיר לחברת החשמל עמד על 6.35 דולר ליחידת חום.

בנוסף, מחיר הגז לחברת החשמל אינו הנתון הרלוונטי שכן חברת החשמל אינה משלמת את היטל רווחי יתר בו מדובר.

הנתון הרלוונטי הוא מחיר הגז הממוצע אותו גובים שותפי תמר מחברת החשמל, מיצרני החשמל הפרטיים, מהתעשייה ומאחרים, והמחיר הזה לא ירד, אלא נשאר די יציב במהלך שנות הפקת הגז מתמר (מחיר הגז ליצרני החשמל הפרטיים עמד במהלך התקופה על כ-4.7 דולר ליחידת חום).

לפי דוחות ישראמקו, (ישראמקו, בהבדל מדלק קידוחים, מקבלת הכנסות רק מתמר, לכן הדוחות הכספיים שלה משקפים טוב יותר את ההכנסות והרווחים ממאגר תמר) – מחיר הגז הממוצע מתמר היה 5.69 דולר ליחידת גז ב-2013, 5.52 דולר ב-2015, 5.53 דולר ב-2019. מחיר הגז אמנם ירד ל-5.14 דולר ליחידת גז ב-2020, אך זו ירידה שאינה משנה מהותית את המצב.

הנקודה החשובה יותר, בהתייחס לשנים 2013–2020 היא שכמויות הגז שנמכרו גדלו ב-70% בתקופה זו, והאמירו מ-6.9BCM ב-2013 לכ-12BCM ב-2020, וכתוצאה מכך המכירות עלו והרווחים של חברות הגז נסקו.

נשאלת השאלה, האם מניפולציות או דברים אובייקטיביים הביאו לכך שההכנסות ל"קרן העושר" נמוכות בהרבה מהתחזיות שהיו מלכתחילה?

היטל רווחי יתר תלוי ברווח (מכירות פחות הוצאות מוכרות).

מועד התחלת התשלומים בגין ההיטל תלוי ביחס בין המכירות המצטברות להשקעות שהוצאו לחיפושים ולפיתוח שדה הגז. במקרה של תמר, כאשר המכירות המצטברות מגיעות לפי 2 מהיקף ההשקעות.

הנקודה החשובה יותר, בהתייחס לשנים 2013–2020 היא שכמויות הגז שנמכרו גדלו ב-70% בתקופה זו, והאמירו מ-6.9BCM ב-2013 לכ-12BCM ב-2020, וכתוצאה מכך המכירות עלו והרווחים של חברות הגז נסקו

עם היקף המכירות קשה לשחק, אבל קל יחסית – ולתאגידי הגז יש אינטרס עצום בכך – לעשות מניפולציות בהיקף ההוצאות וההשקעות. ואין גורם ממשלתי שיכול ורוצה לבקר ולפקח על היקף ההוצאות וההשקעות.

סך כל ההשקעות בתמר עד 31 מרץ 2017 היה 4.55 מיליארד דולר.

לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א-2011 (חוק ששינסקי) כפי שתוקן במהלך השנים, התשלומים בגין היטל רווחי יתר ברמתם הראשונה היו אמורים להתחיל ארבע שנים אחרי תחילת ההפקה, וכאשר המכירות יגיעו ל-9.1 מיליארד דולר (4.55 X 2 X).

היקף המכירות המצטבר משדה הגז תמר עבר את הסף הזה במהלך 2018. סך מכירות תמר עד סוף 2018 הגיע לכ-10 מיליארד דולר, כלומר כבר ב-2018 היינו צריכים לראות ולקבל את תשלומי ההיטל ל"קרן העושר".

הסף לתשלומי היטל רווחי יתר ברמתם הגבוהה, הוא מכירות של 12.74 מיליארד דולר (4.55 X 2.8 X ). היקף המכירות משדה הגז תמר עבר את הסף הזה במהלך 2020.

נראה שהבעיה אינה רק מניפולציות של הנתונים מצד תאגידי הגז, אלא, ובעיקר חוק שכתוב גרוע, ושהתוספות והתיקונים אליו רק הרעו את המצב. החוק מלא בפרצות, נוסחת החישוב של ההיטל לא ברורה, משאירה מקום לתכנוני מס משמעותיים, ומספקת לשותפות תשואה פנומנלית לפני שהן ישלמו את ההיטל.

היטל רווחי יתר היה אמור להגבות כעבור 4 שנים וכשהמכירות יגיעו ל-9.1 מיליארד דולר. היקף המכירות מתמר עבר זאת ב-2018. סף היטל רווחי-יתר ברמתם הגבוהה: 12.74 מיליארד דולר. היקף המכירות מתמר עבר אותו ב-2020

בשנים הבאות, נתח היצור הפרטי צפוי לגדול משמעותית בגלל הרפורמה, ובעקבותיה ירדו מחיר הגז הממוצע וההכנסות מתמר. בנוסף, כפי שהעריך אריאל פז סוויצקי, מנהל המחקר לשעבר בלובי 99, התקבולים של מאגר תמר עלולים לרדת גם בגלל הסטה של חוזים ועסקות למאגרים אחרים.

אני חושש שיעברו עוד שנים רבות עד שנראה, אם נראה בכלל, סכומי כסף מהותיים בקרן העושר.

לכן, יש לתקן ולפשט את החוק בהקדם כך שיאמר בו:

• עבור כל מאגר גז, היטל רווחי יתר יחושב מ"הרווח התפעולי", המוגדר כהכנסות בניכוי הוצאות מוכרות ותשלומי תמלוגים לממשלה (אך לא כולל תמלוגים ותמלוגי על וכו' לצדדים אחרים) ולא כולל הוצאות מימון.

• מועד תשלום ההיטל יהיה עד ה-31 למרץ, בשנה שאחרי שנת המס הרלוונטית. במקרה של השגות על גובה התשלום, ההיטל ישולם במועדו לפי הרווח המדווח בדוחות הכספיים של החברה ושיעור ההיטל הרלוונטי, והתאמות והשגות יתבררו לאחר מכן בבתי המשפט.

• היטל רווחי יתר במאגר תמר יחול משנת המס 2021, ובכל שנה שאחריה, ויהיה בשיעור של 50% מ"הרווח התפעולי".

• היטל רווחי יתר במאגר לוויתן ובמאגרים אחרים יתחיל להיות משולם כאשר היחס בין ההכנסות המצטברות ממכירות גז ונפט לבין הוצאות ההקמה, המחושבות עד מועד התחלת ההפקה המסחרית – יהיה 1.5. גובה ההיטל יהיה לפי הפרמטרים המוגדרים כיום בחוק בשינויים הבאים: 30% מהרווח כאשר מקדם ההיטל הוא בגובה 1.5, ויעלה בהדרגה ל-50% כאשר מקדם ההיטל יעלה לגובה 2 או יותר.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר תאגידים, ניאוליברליזם ואנרגיה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,011 מילים
כל הזמן // יום חמישי, 26 במאי 2022
מה שחשוב ומעניין עכשיו

גל ההתייקרויות: החזקים לא נפגעו, החלשים כן

המחירים מזנקים ויוקר המחיה יעלה אף יותר בשל העלאת הריבית ● גם השכר עלה - אבל בענפים מסוימים, בעיקר בהייטק, השכר עלה הרבה, ובענפים אחרים הוא אפילו ירד בחדות, אחרי חודשים ארוכים של חל"ת וחיים מדמי אבטלה ● גם העצמאים נפגעו קשה ● כשמשווים הוצאות מול הכנסות, רואים שמצבם של החזקים השתפר, מצב החלשים הידרדר - והפערים גדלו

עוד 2,522 מילים

"מלחמת הסמים" בגבול סוריה-ירדן

התגברות התקריות האלימות בגבול סוריה ירדן בין מבריחי סמים לצבא הירדני, בתמיכת הצבא הסורי והמליציות הפרו איראניות, מדאיגות את מלך ירדן, שביקש סיוע מוושינגטון. סוריה הינה המייצרת והמפיצה העיקרית במזה"ת של סם הקפטגון. על מערך ההברחות אחראי הגנרל מאהר אלאסד, אחיו של נשיא סוריה.

בתחילת השבוע הרגו חיילי צבא ירדן 4 מבריחים ופצעו כמה נוספים בהיתקלות בגבול סוריה ירדן בצפון הממלכה. הצבא הירדני תפס כמות גדולה של סמים ובהם גלולות של סם קפטגון וחבילות חשיש וגם כמה כלי נשק מסוג קלשניקוב.

בתחילת השבוע הרגו חיילי צבא ירדן 4 מבריחים ופצעו נוספים בהיתקלות בגבול סוריה ירדן בצפון הממלכה. הצבא הירדני תפס כמות גדולה של סמים ובהם גלולות של הסם קפטגון, חבילות חשיש וקלשניקובים

בשלוש השנים האחרונות החריפה תופעת ההברחות מסוריה לירדן והנושא מדאיג מאוד את הממסד הביטחוני הירדני.

סוריה מתפרנסת בעיקר מסם הקפטגון, ואסד הוא גדול יצרני וסוחרי הסמים. אמנם יש גם ברוני סמים שעוסקים בקוקאין אבל השוק מתחלק בין כמה ברונים.

Posted by Eyal D Morag on Monday, January 31, 2022

עבדאללה מלך ירדן סייר בעצמו בגבול סוריה-ירדן, בתוקף היותו המפקד העליון של הצבא, והוא העלה את הנושא בפני בכירי הממשל בביקורו האחרון בוושינגטון. לא מדובר רק בבעייה פלילית חמורה, אלא גם בבעיה ביטחונית. ירדן טוענת כי איראן וגורמים בכירים בצבא סוריה עומדים מאחורי תופעת ההברחות, מסיבות כלכליות אך גם מתוך רצון לזעזע את היציבות של הממלכה ההאשמית.

ירדן החליטה לצאת לקמפיין תקשורתי בנושא. בעוד שירדן נלחמת בנחישות בתופעת ההברחות, הרי שסוריה לא עושה שום פעולה למנוע אותה.

מתחילת השנה תפסו שלטונות ירדן 20 מיליון גלולות של סם הקפטגון שהוברחו מסוריה לירדן לעומת 14  מיליון גלולות של הסם שנתפסו בשנה שעברה.

לא מדובר רק בבעייה פלילית חמורה, אלא גם בבעיה ביטחונית. ירדן טוענת כי איראן ובכירים בצבא סוריה עומדים מאחורי תופעת ההברחות, מסיבות כלכליות אך גם מתוך רצון לזעזע את יציבות הממלכה ההאשמית

המבריחים הסורים החלו להשתמש ברחפנים ומל"טים לצורך ההברחות מדרום סוריה לצפון ירדן. צבא ירדן שוקל אף הוא להשתמש ברחפנים או מל"טים כדי לנסות וליירט את כלי הטיס הבלתי מאויישים שבהם משתמשים המבריחים.

על פי מקורות ירדנים, על כל הברחה מקבלים המבריחים סכום כסף שנע בין אלפיים לעשרת אלפים דינאר.

הקולונל מוצטפא אלחיארי, מנהל מחלקת ההסברה בצבא ירדן' אמר השבוע בראיון לטלוויזיה הירדנית כי "ארגונים איראניים מסוכנים מנסים לפגוע בביטחון הלאומי הירדני וכי צבא ירדן מנהל מלחמת סמים בגבול הצפוני עם סוריה".

הוא הוסיף כי מדובר בתופעה מאורגנת של הברחות על ידי ארגונים נתמכים על ידי גופים חיצוניים. לדבריו, איראן ממלאת את הוואקום שנוצר בדרום סוריה בעקבות יציאה משם של כוחות צבא רוסיה כדי להשתתף במלחמה באוקראינה.

המבריחים הסורים החלו להשתמש ברחפנים ומל"טים לצורך ההברחות מדרום סוריה לצפון ירדן. צבא ירדן שוקל אף הוא להשתמש ברחפנים או מל"טים ליירוט כלי הטיס הבלתי מאויישים הללו

לדבריו, כנופיות המבריחים מקבלות תמיכה מקבוצות במשמר הגבול הסורי ומקבוצות נוספות.

סוריה מתעלמת מתופעת ההברחות

סוריה הפכה במהלך מלחמת האזרחים למעצמה של סם הקפטגון המכונה "הקוקאין של העניים" שמוברח לאירופה ולמדינות במפרץ, גם דרך ירדן.

הסם הזה פופולרי מאוד בקרב בני נוער בעולם הערבי.

בחודשים האחרונים חלה התקרבות גדולה ביחסים בין ירדן לסוריה. עבדאללה מלך ירדן שוחח בטלפון, לראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים, עם הנשיא בשאר אסד, מעבר הגבול בצפון ירדן בין ירדן לסוריה נפתח מחדש, ומשלחות של בכירים סורים ביקרו בירדן.

בין היתר נדונה תופעת ההברחות מדרום סוריה לירדן, אולם הסורים לא עשו שום דבר להפסיקה.

סוריה הפכה במהלך מלחמת האזרחים למעצמה של סם הקפטגון המכונה "הקוקאין של העניים" שמוברח לאירופה ולמדינות במפרץ, גם דרך ירדן. הסם הזה פופולרי מאוד בקרב בני נוער בעולם הערבי

יש לכך הסבר פשוט. הסנקציות האמריקאיות הקשות והמשבר הכלכלי הגדול בסוריה בעקבות מלחמת האזרחים דחפו את המשטר להפוך את ענף הסמים למקור הכנסה חשוב לכלכלת המדינה.

ייצור וסחר בסם הקפטגון הפך לתעשייה לאומית בסוריה. מדובר בייצור ובהברחה של מיליוני גלולות של סם הקפטגון בכל שבוע, ולירדן יש תפקיד חשוב בהברחות. שטחה הצפוני משמש כשער הכניסה של הסם למדינות המפרץ ומדינות המזרח הרחוק.

על פי גורמי ביטחון בישראל, כ-85 אחוזים מסם הקפטגון שמוברח לירדן עובר לחו"ל וכ-15 אחוזים ממנו הם לצריכה פנימית בתוך הממלכה.

על פי גורמים אמריקאים, שווי הסחר בסם קפטגון במזרח התיכון במהלך שנת 2021 עלה על חמישה מיליארד דולר.

מאהר אלאסד-"פאבלו אסקובר" הסורי

הגנרל מאהר אלאסד, אחיו של הנשיא הסורי ומפקד דיוויזיה 4 בצבא הסורי, מכונה על ידי גורמים במערכת הביטחון הישראלית "פבלו אסקובר" הסורי על שם סוחר הסמים הקולומביאני הידוע שהיה ראש קרטל הסמים מדיין.

זהו האיש האחראי על מערך ההברחות הסורי של סם הקפטגון.

תפקידה של דיוויזיה 4 היא לאבטח את המשטר הסורי, אבל יש לה גם נוכחות בדרום סוריה והיא אחראית בין היתר על אבטחת הגבולות.

הסנקציות האמריקאיות הקשות והמשבר הכלכלי הגדול בסוריה בעקבות מלחמת האזרחים, דחפו את המשטר להפוך את ענף הסמים למקור הכנסה חשוב לכלכלת המדינה

על פי גורמים אמריקאים, מפעלי הייצור של סם הקפטגון נמצאים בתחום שליטתה של דיוויזיה 4 הסורית ותחת חסותה.

בתעשיית הייצור וההברחות של סם הקפטגון חברים עוד כמה קרובי משפחה של הנשיא הסורי וחלק מהאליטות הצבאיות והפוליטיות שמחפשות הכנסה צדדית נוספת בעקבות המצב הכלכלי הקשה.

גם ארגון חזבאללה בלבנון קשור לתעשיית הברחת סם הקפטגון מסוריה למדינות בחו"ל.

להערכת גורמים ביטחוניים, הסיכוי שהקהילייה הבינלאומית תצליח לאלץ את המשטר הסורי להפסיק את הייצור של הסמים והסחר בהם שואף לאפס. הסנקציות שהוטלו על המשטר הסורי הפכו את הסחר בסמים לכלי הישרדות פוליטי וכלכלי של המשטר.

הקהילה הבינלאומית מודעת היטב לתופעת הסחר בסמים בסוריה והמעורבות של המשטר בתעשיית הסמים. גם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין מכיר היטב את הנושא ונותן גיבוי מלא למשטרו של נשיא סוריה.

בינתיים, מי שמשלמת באופן ישיר את המחיר הינה ירדן שדרכה מתבצעות בעיקר הברחות סם הקפטגון מסוריה למדינות בחו"ל. תקריות הגבול בין המבריחים הסורים לצבא ירדן הפכו לעניין יום יומי וגם המליציות הפרו איראניות הפכו לחלק מהמערך התומך בהברחות.

הקהילה הבינלאומית מודעת היטב לתופעת הסחר בסמים בסוריה והמעורבות של המשטר בתעשיית הסמים. גם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין מכיר היטב את הנושא ונותן גיבוי מלא למשטרו של נשיא סוריה

לנשיא בשאר אסד לא אכפת, הוא מרגיש "על הסוס" בזכות תמיכת רוסיה ואיראן ומצפצף על כולם.

יוני בן מנחם הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מזרחן, עיתונאי, מנ"כל רשות השידור לשעבר, מרצה למזה"ת ותקשורת (צילום: דוד וינוקר)

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 888 מילים

"מגדלי מגורים הם מנכרים, מעקרים, מייקרים ומסכנים"

הנתונים מאשרים את מה שרואות העיניים: בשנתיים האחרונות חל זינוק במספר התחלות הבנייה של מגדלי מגורים, ואנשי התכנון טוענים כי בשנים הבאות נצטרך לבנות בניינים אפילו גבוהים יותר ● פרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, נחרדת ממה שמחכה לנו ומזהירה: "הרבה יותר יקר לבנות מגדלים ולתחזק אותם, הם אסון סביבתי, והחיים בהם הם חיים של ניכור חברתי"

עוד 1,295 מילים ו-1 תגובות

דיווח: המדינה תענה לבג״ץ כי חומש יפונה והמועד ייקבע בהמשך

זנדברג: מצעד הדגלים מסכן חיים - כולנו קורבנות שלו ● ברביבאי: לגיטימי שיהודים צועדים בירושלים ● שב״כ, צה״ל והמשטרה ממליצים לא לשנות את מסלול המצעד ● משרד החוץ: זה יראה כהמשך ישיר לאירועי מות העיתונאית ● בן ברק על הדיווח על חיסול הבכיר האיראני: חלה נסיגה בצורה שבה אנחנו שומרים דברים אצלנו ● ליברמן: לא מכיר מגעים עם החרדים לכניסה לממשלה - לא מוכן לשבת איתם

עוד 17 עדכונים

למקרה שפיספסת

החברה החדשה של ישראל

המלחמה באוקראינה, חוסר הביטחון האנרגטי, איום הטרור והעלייה באנטישמיות - כל אלה הביאו לשינוי ביחס של האיחוד האירופי לישראל ● בלי הרבה כותרות, הנשיאה הצעירה של הפרלמנט ביקרה בתחילת השבוע בארץ - ובירושלים התמוגגו מדבריה ● היא לא הזכירה את ההתנחלויות, לא התעכבה על הארועים הביטחוניים ולא גינתה את ישראל ● האם באמת הכל עד כדי כך ורוד? ● פרשנות

עוד 835 מילים

בישראל 2022 - מה שקובע הוא צבע העור

לקראת חג פסח מלכותי החל היום, חג החירות של קהילת העבריים וחגיגת חזרתנו לארץ ישראל אחרי 400 שנות עבדות בארה״ב ו-2000 שנות גלות, ואחרי שנה שלמה של מאבק נגד גירוש חברי קהילתנו – האם משהו השתנה במצבנו?

לקראת חג פסח מלכותי, חג החירות של קהילת העבריים וחגיגת חזרתנו לישראל אחרי 400 שנות עבדות בארה״ב ו-2000 שנות גלות, ואחרי שנה שלמה של מאבק נגד גירוש חברי קהילתנו – האם משהו השתנה במצבנו?

מאוד קיוויתי לבשר, שלאחר שנה קשה מאוד מבחינת הקהילה ומאבק עיקש נגד הרדיפה של משרד הפנים ורשות האוכלוסין את חברינו, סוף סוף נמצאה פשרה, מתוך הבנה כי קהילת העבריים היא חלק בלתי נפרד מהפסיפס הישראלי ומהנוף הדימונאי.

קיוויתי לבשר כי ישנה הבנה בקרב פקידי רשות האוכלוסין ואצל שרת הפנים איילת שקד שקהילת העבריים איננה האויב של מדינת ישראל, להיפך – הוכחנו מעל 50 שנה שאחים אנחנו וגורלנו הוא אחד. אבל לצערי, כשגזענות ושנאה כלפי האחר מתווים את הדרך, הדבר גורם לעיוורון בקרב בני אדם ומונע מהם את היכולת לבחון אנשים וקהילות על פי ערכי מוסר, ולהעריך את תרומתנו לחברה אל מול צבע העור.

אילו היינו בצבע עור בהיר יותר היינו מקבלים גם אזרחות, גם תקציבים, וגם צל״ש על התרומה שלנו במשך השנים, ואז לשרת הפנים איילת שקד ולפקידי מנהל האוכלוסין לא הייתה בעיה ״לתווך״ את זה לציבור. בדיוק כפי שתיווכה שרת הפנים את החלטתה להעניק "אזרחות ישראלית מלאה" לשחקן הפועל באר שבע הפורטוגזי מיגל ויטור, בטענה שבכך הוא ״יוכל לייצג את ישראל בכבוד בנבחרת ישראל, ואשתו מגינה בחירוף נפש על ישראל בתקשורת הזרה״.

אילו היינו בצבע עור בהיר יותר היינו מקבלים גם אזרחות, גם תקציבים, וגם צל״ש על התרומה שלנו במשך השנים, ואז לשרת הפנים איילת שקד ולפקידי מנהל האוכלוסין לא הייתה בעיה ״לתווך״ את זה לציבור

אבל אם כבר ייצוג ישראל בכבוד עסקינן, חברי קהילת העבריים ייצגו את ישראל בכבוד אינספור פעמים ואף זכו במדליות במשחקי המכביה, והופיעו באירוויזיון.

בנוסף הגנו בחירוף נפש על ישראל לא רק בתקשורת, אלא גם בוועידות עולמיות. לדוגמה: וועידת דרבן 1,2, וועידת האו״ם ב-1975 נגד ההחלטה 3379 שהשוותה את הציונות לגזענות, בקמפוסים ברחבי ארה״ב, וביחד עם משרד החוץ בהסברה לקהילה השחורה בארה״ב במשך 30 שנה. וכאות הוקרה לפעילות הזאת חברי קהילתנו מגורשים מהארץ.

למעלה משנה אנחנו מצויים במאבק על הבית, על עתידנו ועתיד ילדינו במדינת ישראל. אנחנו נלחמים להרים שוב את המורל הירוד בקרב חברי הקהילה, ובקרב החיילים שמשרתים בצה״ל, שכתוצאה מהמאבק העיקש לגרש 7% מהאוכלוסייה שלנו אנחנו נאלצים לשאול את עצמנו שאלה. אם כל מה שעשינו למען מדינת ישראל עד כה ועדיין עושים היום לא מספק כדי להסדיר את מעמדנו במדינה – אז כנראה ששום דבר לא יספיק.

למעלה משנה אנחנו מצויים במאבק על הבית, על עתידנו ועתיד ילדינו במדינה. אנו נלחמים להרים את המורל הירוד בקרב חברי הקהילה והחיילים שמשרתים בצה״ל, כשמתנהל מאבק עיקש לגרש 7% מהאוכלוסייה שלנו

אם פעם חשבנו שאנחנו נכס למדינה, כפי שטענו בפנינו פעמים רבות בעבר, עכשיו ברור שאנחנו לא, וקיבלנו את הבשורה בצורה האכזרית ביותר.

היום, אחרי שנה שלמה, ממשלת ישראל נלחמת בנו בחירוף נפש, כי הם מאמינים שסוף סוף יש הזדמנות לסיים את העבודה ה״שחורה״ שהתחילו ב-1971 ואז המשיכו ב-73', וב-86'.

ומהי אותה עבודה? לדכא ולהתיש סופית את חברי קהילת העבריים ובכך ולגרום לנו לעקור מהשורשים שלנו פה מרצון אחרי 54 שנים, ו-4 דורות, ולקום ולהשתקע במקום אחר, איפה? זה כבר לא משנה, העיקר ״לצאת מהארץ״.

במדינה בה יש חובת גיוס לצבא, כששיעורם של הלא מתגייסים ממשיך לטפס, ילדי קהילת העבריים מתגייסים, ומשרתים בגאון את המדינה. בו זמנית חבריהם חסרי המעמד מתחננים להתגייס ולשרת גם כן, אבל מסורבים. ובמקום מתן אפשרות לשרת את המדינה, מתבקשים להתפנות מהמדינה.

בזמן שבכל שנה יורדים מהארץ עשרות אלפי אנשים בגלל יוקר המחייה, כדי להעלות את רמת חייהם, חברי קהילת העבריים מבקשים להמשיך ולשרת את מדינת ישראל, לעזור בבנייתה ולחזק את מוסדותיה – אך נתקלים פעם אחר פעם באטימות לב ורוע.

ממשלת ישראל נלחמת בנו בחירוף נפש, כי הם מאמינים שיש הזדמנות לסיים את העבודה ה״שחורה״ שהתחילו ב-1971, המשיכו ב-73', וב-86'. לדכא ולהתיש סופית את חברי קהילת העבריים ובכך ולגרום לנו לעקור משורשינו

בעיצומו של גל טרור אכזרי, שעד כה גבה את חייהם של עשרות בני אדם, כשכוחות הביטחון פועלים ביד רמה כדי להחזיר את הביטחון והשקט לתושבי ישראל והמדינה סופגת ביקורת קשה בעולם, במיוחד ברשתות החברתיות מצד משפיענים כמו בלה חדיד ואחרים נגד המדיניות של הממשלה – במקום לגייס את קהילת העבריים למערך ההסברה הלאומי ולפעול יחד, כפי שעשינו בעבר, כדי להסביר את מדיניות הממשלה לקהלים בינלאומיים, הממשלה רודפת אותנו.

ואנחנו שואלים למה?

והנה התשובה:

בראיון לגל״צ לפני מספר חודשים, בתוכנית של רינו צרור, מנהל המכון למדיניות הגירה ישראלית עו״ד יונה שרקי אמר: ״בכל מדינה באירופה היום נוצרות קהילות של מיעוטים והקהילות האלו מהוות בעיה קשה למרקם החברתי של המדינה״. המילים הללו עוררו את זעמו של המגיש, אבל חשוב לציין כי דבריו מתארים בצורה הכי טובה את הסיבה למסע הרדיפה של חברי קהילת העבריים.

יש שניסו לתארה מפריזמות אחרות, ״דתית״ למשל. בטענה שמדינת ישראל ומוסדותיה לא מכירים בקהילה כחלק מעם ישראל, שאין לנו זכות ״שיבה״ ולכן עלינו לצאת.

אבל מהר מאוד מתברר שהקשר בין היותנו ״לא יהודים״ על פי מדינת ישראל והרצון לגרשנו ממדינת ישראל הוא מקרי לחלוטין. בשנה האחרונה אנו עדים למספר רב של החלטות בענייני הגירה של ״יהודים״, שלמרות יהדותם נתקלו באפליה מצד משרד הפנים ורשות האוכלוסין. הבולטות בהן הם עיכוב העלאת שארית ״יהודי אתיופיה״ מסיבות מוזרות מאוד, פרשת הכדורסלן האפרו-אמריקאי היהודי ג’רארד ארמסטרונג, שלמרות ״יהדותו״ התבקש לצאת מהארץ ולבסוף ניתן לו מעמד של תושב ארעי, והיהודי האורתודוקסי דוד בן משה, שלמרות ״יהדותו״ ולמרות שנישא לאזרחית ישראלית, משרד הפנים הערים עליו קשיים ולבסוף הוענק לו מעמד לאחר ששבת רעב.

ומה המשותף לכולם? נכון, צבע העור.

מנגד שרת הפנים עודדה הגעת אזרחים אוקראינים ״לא יהודים״ ארצה ממדינות שונות ברחבי אירופה למרות שכבר הגיעו לחופי מבטחים במדינות שלישיות.

״אושר״ ל-20,000 שוהים בלתי חוקיים אוקראינים להישאר בארץ (מה שכמובן חסר משמעות כי ממילא הם פה כבר שנים ואין מאמצים לגרשם), ראשי עיריות ביניהם ראש העיר של דימונה בני ביטון טסו עד לגבול אוקראינה במטרה לשכנע משפחות אוקראיניות להגיע ולהתיישב בדרום, ושחקן כדורגל פורטוגזי מקבל אזרחות ישראלית מלאה כדי לשחק בנבחרת ישראל.

מה משותף לכל אלה? צבע העור.

במקום לגייס את קהילת העבריים למערך ההסברה הלאומי ולפעול יחד, כפי שעשינו בעבר, כדי להסביר את מדיניות הממשלה לקהלים בינלאומיים, הממשלה רודפת אותנו

חשוב לדעת כי בישראל 2022 תרומה למדינה לאורך שנים לא מקנה זכות להסדרת מעמד או לקבלת יחס שווה בין שווים, וגם לא אהבת הארץ והעם. מה שקובע הוא צבע העור. ובמילותיה של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ״עד מתי תמשיכו לדכא אותנו ולחשוב שלא יהיו לזה השלכות, קצנו בגזענות, קצנו בדיכוי״.

אשריאל מור הוא נציג קהילת העבריים מדימונה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,024 מילים
עודכן לפני שעה

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

אם נדמה לכם שבאביב הזה ישראל מדלגת מאובך לאובך - אתם לא מדמיינים: מספר סופות החול והאבק בארץ גדל בחדות השנה לעומת אשתקד ● מצד שני, במהלך השנים המגמה היא דווקא של ירידה, ואין הוכחה שיש קשר לשינוי האקלים ● לסופות החול האיומות בעיראק, לעומת זאת, יש ועוד איך

עוד 1,018 מילים

מיינד דה גאפ הסגולה של לונדון

אחרי עשורים של תכנונים ובאיחור של שלוש שנים, החל לפעול אתמול קו אליזבת, המחבר בין מזרח ומערב לונדון ● אלפים עמדו בתור כדי לעלות על הנסיעה הראשונה והאווירה החגיגית הורגשה בכל התחנות ● יש סיבה לחגיגה: הקו החדש משפר את איכות החיים של תושבי הפרברים, מעלה את ערך הנדל"ן ומקצר את הנסיעה למרכז העיר ● שאול אדר יצא לסיבוב בעתיד של לונדון

עוד 1,418 מילים ו-1 תגובות

מנכ"ל דניה סיבוס בשימוע: "יש אתרים לא טובים, העובדים מוענשים"

פרסום ראשון בנובמבר נערך שימוע משמעתי לחברת הבנייה דניה סיבוס ● פרוטוקול השימוע, הנחשף כאן לראשונה, מעיד על הליך נינוח ושטחי ● מנכ"ל החברה מתפלא שהוא מוזמן ל"מעמד המשפיל" ומבקש החלטה מהירה ● הוועדה משבחת את החברה על מאמציה להשתפר וממליצה לא לנקוט צעדי משמעת ● ודניה סיבוס מציגה רווחי שיא ● מאז השימוע נהרגו עוד שני עובדים באתרי הבנייה של החברה

עוד 1,957 מילים

אחרי חיסול בכיר משמרות המהפכה וההדלפה אתמול כי ביידן החליט להשאיר את הכוח הצבאי ברשימת ארגוני הטרור, איראן לא ממהרת להגיב ורומזת הלילה שהעניין לא סגור ● בטהרן ממתינים להודעה הרשמית של הבית הלבן וכפי הנראה ממשיכים במגעים מול האמריקאים והמעצמות האחרות מתחת לרדאר ● ובינתיים, איראן ממשיכה לדהור מבחינת כמויות האורניום המועשר ● פרשנות

עוד 579 מילים

לפיד: תומך במסלול מצעד הדגלים, מותר לצעוד עם דגל ישראל ביום ירושלים

הרצוג נגד תחקיר CNN על מות עיתונאית אל־ג'זירה: "אי אפשר להגיע לאמת בלי שיתוף פעולה" ● בעקבות הנפת דגלי פלסטין: ליברמן מעוניין להפחית את תקציב אונ' בן גוריון ● דרמה בכנסת: הליכוד הפיל את "חוק השקיות" של גמליאל, ההצעות של רוזין ולהב הרצנו אושרו ● המחוזי ביטל את החלטת השלום להתיר תפילת יהודים בהר הבית ● גנץ יטוס לביקור רשמי בהודו בשבוע הבא

עוד 62 עדכונים

הציפור הכחולה מאסקונספציה

האיש העשיר בעולם, מנכ"ל טסלה וספייס אקס, לא מפסיק לסחרר את השווקים ● הכריזמה, הכישרון והשערוריות הקשורות בשמו – בין היתר האשמות בגין הטרדה מינית וניצול עובדים – לא מנעו ממנו לחתום על הסכם פזיז לרכישת טוויטר על בסיס מניות טסלה, מה שהביא לצניחה במניות החברה ● כל המשקיעים מחכים למהלך הבא של מאסק, שעשוי לפוצץ את הבועה של עצמו

עוד 2,653 מילים ו-1 תגובות
אחד חי, השני מת. איור: אבי כ"ץ

אשמה, חששות וייסורי מצפון: נשים הרות לתאומים שאיבדו את אחד העוברים בשלבים מתקדמים חושפות את סיפוריהן המטלטלים ומתחננות: "תנו לנו רגע להתאבל. זה שנותר תינוק חי לא אומר שהכול בסדר" ● אחים לתאומים שלא הכירו מספרים על חוויות נטישה ועל ימי הולדת בצל הטראומה: "הלידה לא הייתה מאורע משמח" ● הסערה שאחרי השקט

עוד 2,989 מילים ו-1 תגובות

החלטת שופט השלום ציון סהראי בעניינם של שלושה צעירים שעוכבו על ידי המשטרה אחרי שקראו תפילת "שמע ישראל" בהר הבית - איננה תקדים והיא לא עוסקת כלל בענייני דת ומדינה ● אם כבר, זוהי החלטה אמיצה במובן זה שהיא יוצאת נגד היד המשטרתית הקלה בהטלת תנאים מגבילים על בני אדם, תוך שימוש בעבירות מעורפלות והטלת כתם של חקירה פלילית על אזרחים תמימים ● פרשנות

עוד 808 מילים

מדינה שיש לה אופוזיציה

התנהלות הליכוד בשורות האופוזיציה היא חסרת תקדים בתולדות הכנסת ● הסיעה מחרימה את ועדות הכנסת, לא מאפשרת הקמת ועדת האתיקה ופוסלת כל חוק שעולה להצבעה מטעם הממשלה - כולל חוקים שהמפלגה תמכה בהם במשך שנים רבות ● אתמול בלילה הוכיח שר הביטחון שפוליטיקה היא אומנות הפשרות ● השאלה היא מתי יפנימו זאת גם בליכוד ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
3
עובדה פשוטה ולא מסובכת: הליכוד של ביבי זה שחיתות, מאפיונריות/עבריינות, אגואיזם בהתגלמותו, השתעבדות לפולחן אישיות חולני, הרס עצמי פסיכותי של המנהיג. אם הממשלה תדע להשתמש בעובדה הזאת לטוב... המשך קריאה

עובדה פשוטה ולא מסובכת: הליכוד של ביבי זה שחיתות, מאפיונריות/עבריינות, אגואיזם בהתגלמותו, השתעבדות לפולחן אישיות חולני, הרס עצמי פסיכותי של המנהיג. אם הממשלה תדע להשתמש בעובדה הזאת לטובת השתפרות ולחתירה לערכים – שווה.

פרחה קולנית שעושה מה שיאיר נתניהו אומר לה. שכחה שהיא מה שהיא בזכות מי שהעלה את העדה שלה לארץ. נכון לא הכל היה מושלם בקליטת העדה המרוקאית אבל אם היה הייתה חיה עכשיו במרוקו לא בטוח שלא הי... המשך קריאה

פרחה קולנית שעושה מה שיאיר נתניהו אומר לה. שכחה שהיא מה שהיא בזכות מי שהעלה את העדה שלה לארץ. נכון לא הכל היה מושלם בקליטת העדה המרוקאית אבל אם היה הייתה חיה עכשיו במרוקו לא בטוח שלא הייתה נהרגת מאיזה פוגרום מוסלמי לא צפוי וחליה בעוני ובדלות, מתחתנת בגיל 15 וקולה לא היה נשמע לעולם. מה רע לה פה שהיא רוצתה להרוס את המדינה.

עוד 659 מילים ו-3 תגובות

ביידן החליט: משמרות המהפכה לא יוסרו מרשימת ארגוני הטרור

בנט: ביידן עדכן אותי על החלטתו בעניין משמרות המהפכה לפני חודש ● רגב על דבריה על מקרי אונס ונשים מוכות: "אין לי על מה להתנצל; מי שצריך להתנצל הוא מי שהעביר חצאי דברים שאמרתי" ● ארגון המורים הכריז על עיצומים; משרד החינוך יבקש צווי מניעה ● שלושה תושבי מזרח ירושלים הואשמו שתכננו להתנקש בבן גביר ● תחקיר CNN: שירין אבו עאקלה נהרגה בכוונה על ידי צה"ל

עוד 50 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה