לא פסע ולא נעליים

.שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר (צילום: Flash90)
Flash90
שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר

כמי ששותפה למאבק לחפותו של זדורוב בארבע השנים האחרונות וזועקת את חפותו בכל דרך אפשרית, אני ניצבת מול בעיה קשה כשאני קוראת את הראיון של יורם דנציגר בכתבת השער של 7 ימים ב"ידיעות אחרונות".

מחד, דנציגר הוא השופט היחיד, שבשבתו כראש ההרכב בעליון בערעורו של רומן זדורוב, השכיל לזכות אותו. הכותרת בעיתון מבשרת כי הוא היה מאשר משפט חוזר. לכאורה, אנו, שוחרי חירותו וחפותו, אמורים לשמוח ולהתעודד מכתבה מעין זו.

הכותרת בעיתון מבשרת כי הוא היה מאשר משפט חוזר. לכאורה, אנו, שוחרי חירותו וחפותו, אמורים לשמוח ולהתעודד מכתבה מעין זו. מאידך, התייחסויות ואמירות שונות שלו לאורך הראיון הופכות לי את הקרביים

מאידך, התייחסויות ואמירות שונות שלו לאורך הראיון הופכות לי את הקרביים.

לא פסע ולא נעליים

גם בפסק דינו וגם בשלל ראיונות לאחר פרישתו, השופט בדימוס דנציגר שב ומדגיש שהזיכוי שלו היה "כפסע מהרשעה". לדידי, זו אמירה של פוליטיקאי ולא של שופט.

כן, על שופט לשקול את שיקוליו ולבחון את הראיות של צד ההגנה וצד התביעה. לעתים ההתלבטות קשה ולעיתים יש ראיות שנראות חזקות בשני הצדדים, הוא מחוייב (ואכן עשה זאת) לנמק את שיקוליו במסגרת פסק הדין.

אבל, ופה יש אבל גדול… מרגע ששופט הכריע את הכרעתו – הוא צריך לעמוד מאחורי הכרעתו ובלב שלם.

אמת יש אחת – זדורוב כן או לא רצח את תאיר ראדה ז"ל. הוא לא חצי רוצח, הוא לא כפסע מרוצח. אין דבר כזה. לא קיים! חובה על מערכת המשפט לשאוף להתקרב לאמת העובדתית, למציאות שהיתה בשטח ולהכריע מה קרה באמת. בעיקר בדיני נפשות זו חובה מוסרית של מערכת המשפט.

אבל, ופה יש אבל גדול. מרגע ששופט הכריע את הכרעתו – עליו לעמוד מאחוריה בלב שלם. אמת יש אחת – זדורוב כן או לא רצח את תאיר ראדה ז"ל. הוא לא חצי רוצח, הוא לא כפסע מרוצח. אין דבר כזה. לא קיים

ולכן, כל עוד כתב האישום והראיות שהוגשו סיפרו סיפור של רוצח יחיד, ולמן הרגע ששופט הכריע לזכות, עליו לעמוד מאחורי הכרעתו שמשמעותה היא אחת – זדורוב אינו הרוצח.

אין הכוונה שהשופט נדרש לחזור בו משיקוליו הענייניים שהובילו אותו להכריע מדוע ראיה כזו או אחרת כן היתה בעלת משמעות בעיניו, אך עליו להבין, לכל הפחות, שראיות שנחזו כבעלות משמעות עבורו – משקלן מתבטל לחלוטין למן הרגע שהחליט לזכות.

במילים אחרות, גם אם לאותו שופט עצמו אין את מלוא המידע להכריע מדוע הוגשה ראיה שנחזית כמשמעותית, בעוד שהיא איננה כזו – הוא חייב להשלים עם העובדה שבתיק הזה היא בסופו של יום היתה חסרת משמעות.

כל עוד כתב האישום והראיות שהוגשו סיפרו סיפור של רוצח יחיד, ולמן הרגע ששופט הכריע לזכות, עליו לעמוד מאחורי הכרעתו שמשמעותה היא אחת – זדורוב אינו הרוצח

כך למשל, ההודאה של זדורוב יכולה להיראות בעלת משקל כלשהו לשופט דנציגר בגלל שיקולים כאלו ואחרים, אך למן הרגע שזיכה את זדורוב עליו להשלים עם הכרעתו ולבטא חיצונית ותקשורתית אך ורק את מה שמגבה את החלטתו הסופית.

גם אם אין הוא יודע מדוע ההודאה של זדורוב היא הודאת שווא, וגם אם בעיניו היא נדמתה כאותנטית כששקל את הכרעתו, עליו להפנים ולקחת בחשבון, שגם אם לא נחשף למלוא הסיבות והנסיבות לכך שההודאה היא הודאת שווא – קביעתו שזדורוב זכאי משמעותה חייבת להיות כי הוא לא הרוצח ולפיכך, הודאתו איננה הודאה אותנטית.

שופט שסיים את הכרעתו חייב להמנע מאמירות חוזרות ונשנות על ההתלבטויות שלו. אלו עוגנו כבר בפסק דינו.

ספק סביר – לא בדיני נפשות

למן הרגע שפרש, נראה שדנציגר עסוק בקידום חוק שהוצע בזמנו ע"י חברת הכנסת רויטל סוויד, לפיו בעבירה שדינה מאסר עולם, דעת מיעוט (כמו דעתו שלו במשפט זדורוב) היא ספק סביר ויש לזכות את הנאשם. חוק כזה הוא מבחינתי רעה חולה, למרות שכינונו של חוק כזה עשוי היה לגרום לזיכוי זדורוב מחמת הספק לו היה קיים.

למן הרגע שפרש, נראה שדנציגר עסוק בקידום חוק שהוצע בזמנו ע"י חברת הכנסת רויטל סוויד, לפיו בעבירה שדינה מאסר עולם, דעת מיעוט (כמו דעתו שלו במשפט זדורוב) היא ספק סביר ויש לזכות את הנאשם

המערכת בנויה על העקרון המשפטי, לפיו בכל ערכאה דעת הרוב היא שקובעת. אין זה נכון לשנות את התשתית היסודית הדמוקרטית עליו מושתת עקרון זה. לעומת זאת, כן עומדת לאדם הזכות להמשיך לערער לערכאה נוספת (ועדיף שונה לחלוטין מבחינת הרכב השופטים), להציג ראיות חדשות ולזעוק את חפותו – וזו המשמעות האמיתית של ערעור וערכאות מתקדמות כמו בקשה למשפט חוזר.

לא בגלל הספק – בגלל הראיות

מקריאת הראיון עם דנציגר נראה, כי לא קרא את הבקשה למשפט חוזר שהוגשה על ידי עורך דין ירום הלוי (וממתינה לתגובת הפרקליטות והכרעת העליון). אם היה קורא אותה לא היה יכול להמנע מלהתייחס לראיות החדשות הרבות והעוצמתיות שלא רק מחייבות אישור משפט חוזר, אלא אף את זיכויו המיידי של זדורוב.

מקריאת הראיון עם דנציגר נראה, כי לא קרא את הבקשה למשפט חוזר של עו"ד ירום הלוי. לו קרא אותה, לא יכול היה להתעלם מהראיות החדשות הרבות והעוצמתיות, שלא רק מחייבות משפט חוזר, אלא אף את זיכויו המיידי של זדורוב

לא מדובר רק באותה שערה של א"ח, שנדמה שדנציגר עשה פליפלופים דמגוגיים כדי לא להתייחס למשמעותה המזכה, אלא גם בראייה שמחזקת את פסיקתו, אליה נדמה שלא נחשף.

על פי חוות הדעת של המומחה מספר 1 בעולם לכתמי דם בזירה, תום בוול, שלוש העקבות הזרות במסלול היציאה מן התא בו נמצאה המנוחה, הן בוודאות של הרוצח/ת, וזאת על סמך קביעתו כי נזילת דמה של המנוחה על גבי אחת העקבות נוצרה במהלך השעה הראשונה אחרי הרצח.

אחת הראיות שבידי משטרת ישראל: עקבה שנמצאה על האסלה בתא שבו נרצחה תאיר ראדה
אחת הראיות שבידי משטרת ישראל: עקבה שנמצאה על האסלה בתא שבו נרצחה תאיר ראדה

ראייה זו שוללת לחלוטין את ההסברים המאולצים שניסתה התביעה לכונן כאילו היתה מהומה בזירה וייתכן שהיה מדובר ב"מחלץ אלמוני" כלשהו שטיפס והטביע את הטביעות המגואלות בדם וכן את הסבריו של השופט שהרשיע, יצחק עמית.

לפי חוו"ד המומחה מספר 1 בעולם לכתמי דם בזירה, תום בוול, 3 העקבות הזרות במסלול היציאה מן התא בו נמצאה המנוחה, הן בוודאות של הרוצח/ת, וזאת על סמך קביעתו כי נזילת דמה על גבי אחת העקבות נוצרה במהלך השעה הראשונה אחרי הרצח

דנציגר נתן משקל גבוה לטביעות זרות אלו בהחלטתו לזכות, גם בלי לדעת עובדה חדשה זו, וככל הנראה זו הסיבה שהוא בוחר להתייחס אליהן כאל "שאלה שמעוררת ספק" ולא כאל ראייה מכרעת שמציבה מישהו (מישהי!) אחרת בזירה.

יתרה מכך, עורכי הכתבה בידיעות בחרו בחירה תמוהה להוסיף לכתבה דווקא תמונה של "טביעת נעל" על הג'ינס של תאיר.

טביעה  שאף אחד מהשופטים בעליון לא הצליח לקבוע שמדובר בטביעת הנעל של זדורוב, גם לא אלו שהרשיעו אותו. טביעה שמומחה ההגנה וויליאם בודז'יאק טען שכלל לא בטוח שמדובר בטביעת נעל. טביעה שלא מתאימה בגודל ולא במיקום לאיזור שבו יכולה להיות טביעת נעל.

ניתן לצפות משופט שמונה לראש הוועדה לתיקון ולמניעת הרשעות שווא, שימהר לבחון בדקדקנות את הבקשה למשפט חוזר בתיק שהוא עצמו טוען שהוא כה מתעניין בו עדיין

היה זה אף הולם יותר לשים תמונה של טביעת הנעל המזכה והמדממת על האסלה, שיחד עם טביעות נוספות מציירות את מסלול יציאתו של הרוצח (או רוצחת).

ברצח אין עסקאות טיעון

לא רק הדיון בספק העלה את חמתי. במהלך הראיון העלה דנציגר את האופציה לפיה, אם יאושר משפט חוזר לרומן זדורוב, ניתן יהיה לעשות עמו עסקת טיעון. הסדרי טיעון הם קטסטרופליים ויש להמנע מהם בכל המחיר בכל הקשור לדיני נפשות.

רק השבוע ראינו כיצד הסדר טיעון שערכה המדינה עם הרוצח של תהילה נגר ז"ל, הוביל להרשעתו בהריגה בלבד ולגזר דין של 19 שנים בלבד. הסדר טיעון שכזה עם רוצח הוא שערורייתי בכל קנה מידה ויש להמנע ממנו במדינה מתוקנת.

הסדרי טיעון הם קטסטרופליים ויש להמנע מהם בכל מחיר, כשמדובר בדיני נפשות. רק השבוע ראינו כיצד הסדר טיעון שערכה המדינה עם הרוצח של תהילה נגר ז"ל, הוביל להרשעתו בהריגה ולגזר דין של 19 שנים בלבד

התוצאות של התנהלות כזו של מערכת המשפט רומסות את הצדק, מפחיתות את האמון במערכת המשפט והרסניות עבור משפחות הקורבנות. לכן, על בית המשפט לראות רצח כרצח ולאלץ את המשטרה והפרקליטות לעשות ככל יכולתן עבור חקר האמת.

דנציגר רואה את אילנה ראדה כאשה חמה ומרשימה, אך לא נראה שהוא לוקח בחשבון שרצונה הוא להגיע לחקר האמת, ואת המשמעות המזעזעת של השארת ספק בתיק. חד משמעית, כל עסקת טיעון או זיכוי מחמת ספק – תשאיר אותה מוגבלת באפשרויות שלה להגיע למה שהיא נאבקת שנים עבורו – האמת.

ומה באשר לזדורוב? עסקת טיעון או זיכוי מחמת הספק אולי יאפשרו לזדורוב את החופש הפיזי המיוחל, אך ישאירו אותו בכלא נפשי. אלו ירחיקו אותו מלקבל את המגיע לו, שהוא – להפטר סוף סוף לגמרי מעננת ה"רוצח" שכפה עליו בית המשפט.

ומה באשר לזדורוב? עסקת טיעון או זיכוי מחמת הספק אולי יאפשרו לו את החופש הפיזי המיוחל, אך ישאירו אותו בכלא נפשי, וירחיקו אותו מקבלת המגיע לו, להפטר לגמרי מעננת ה"רוצח" שכפה עליו בית המשפט

הוא לא יקבל, או יתקשה לקבל, את הפיצויים המגיעים לו על שנותיו בכלא, ויותר מזה, מי שקרוב לודאי על פשעה הוא ישב שנים ארוכות לעולם לא תבוא על עונשה.

שירלי בן יהונתן (M.Sc) יועצת אסטרטגית. בעלת תואר ראשון בתקשורת ופסיכולוגיה ותואר שני בהתנהגות ארגונית. עורכת ספרה של אולגה זדורוב "האיש שלא היה שם", מנהלת קבוצת "דורשים משפט צדק בפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל".

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,335 מילים
כל הזמן // יום חמישי, 23 בינואר 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

ריבלין: היסטוריונים הם שצריכים לעסוק במחלוקות היסטוריות, לא פוליטיקאים

בביקור בעיר העתיקה נזף נשיא צרפת באנשי ביטחון ישראליים, אך מאוחר יותר התנצל ● נתניהו חזר בו מהלעג לדיבורו המקוטע של בני גנץ: "אם יש מי שנפגע מדבריי - אני מאוד מצטער" ● עוזר של שר נחקר בחשד לביצוע עבירות שחיתות ציבורית ● עוצמה יהודית הגישה בקשה לפסול מהתמודדות לכנסת את הרשימה המשותפת, לריסה טרימבובלר - את העבודה-גשר-מרצ

עוד 53 עדכונים

מת בגלל החטאים שלנו

"הלכתי לבית-מטבחיים לצפות במה שמכונה "שחיטה חשמלית", וראיתי שהצמידו לרקותיהם של החזירים מלקחי מתכת גדולים שחוברו לזרם חשמלי (125 וולט). ברגע שהמלקחיים תפסו בחזירים הם איבדו את הכרתם, התקשחו, ואחרי שניות אחדות נתקפו פרכוסים, כמו כלבי הניסוי שלנו. ברגעים אלה של אבדן ההכרה (תרדמה אפילפטית), השוחט דקר את החיות והקיז את דמן בלא קושי". (אוגו צ'רלטי, פסיכיאטר, מתאר כיצד "המציא" את שיטת הטיפול בהלם חשמלי, 1954, צוטט בספר "דוקטרינת ההלם" של נעמי קליין)

בוודאי ראיתם את התמונה, או לפחות שמעתם את הסיפור הנוראי. פארק שעשועים סיני פרסם את עצמו על ידי השלכתו של חזיר אומלל בכבל בנג'י מגובה של כמעט שבעים מטרים. החזיר היה עטוי גלימה סגולה, וזעק זעקות אימה, אימה אמיתית, כאשר הופל מטה. לאחר מכן נלקח החזיר למשחטה. אנשים שונים בוודאי כבר אכלו מבשרו.

פארק שעשועים סיני פרסם עצמו ע"י השלכת חזיר אומלל בכבל בנג'י מגובה של כמעט 70 מטרים. החזיר היה עטוי גלימה סגולה וזעק זעקות אימה, אימה אמיתית, כשהופל מטה. לאחר מכן נלקח למשחטה

לא מזמן כתבתי שאינני מאמין בקיומם של סרטי אימה, שכן הצופים בהם לעולם חשים אימה אמיתית. אני לא ממליץ על כך, אבל מי שרוצים לדעת איך נשמעת אימה אמיתית מוזמנים לצפות ולהקשיב לוידאו המתעד את החזיר המסכן.

את דה סאד קראתי לראשונה בתיכון, אני חושב. הדבר הכי נורא שנכתב שם, או אולי – הדבר היחיד שנצרב בזיכרוני עד היום, היה אמירה של אחת הדמויות, לפיה זה בסדר לעולל לאישה כל מה שאנחנו, הגברים, נרצה, כל עוד הורגים אותה אחר כך. זו אמירה איומה, נכון. אבל הנה דוגמא לכך – לחזיר כבר לא אכפת שכך התעללו בו, נכון?

אני כותב טענה קשה זו  – לא על מנת להגן על ההתעללות בחזיר (או באישה, כמובן!), אלא כדי לטעון שהזעם הכללי כלפי המעשה הוא לא זעם בגלל הפגיעה בחזיר, שמיליונים ומיליארדים מבני מינו סובלים מי פחות, אבל גם מי יותר, לפני שהם הופכים לארוחה עבור אלו שזועמים על מעשה ההתעללות בסין. הזעם הוא על *התנהגותם של בני האדם*.

לא מזמן כתבתי שאינני מאמין בקיומם של סרטי אימה, שכן הצופים בהם לעולם חשים אימה אמיתית. אני לא ממליץ, אבל מי שרוצים לדעת איך נשמעת אימה אמיתית מוזמנים לצפות ולהקשיב לוידאו המתעד את החזיר

במילים אחרות, לא על כך שחזירים לא צריכים לסבול (באופן הזה), אלא על כך שבני אדם לא צריכים להתעלל בצורה הזו, לפני שהם אוכלים את קורבנותיהם. דרך ארץ קדמה לתורת העליונות האנושית.

החזיר עבר מסכת התעללות איומה, ואז נלקח למשחטה. אנשים שונים כבר אכלו מבשרו. אולי סיפורו הוא סיפורו של ישו – מי שסבל על מנוף הבנג'י כדי שלקוחות סיניים זועמים לא יעשו זאת, כאות מחאה.

כך או כך, חשוב להבין, שהחזיר עצמו הוא שקוף לחלוטין בסיפור הזה. ההזדהות הרבה עם הקורבן (ומה נגיד, המבורכת? כן! זה חשוב!) נגועה בסופו של דבר גם היא בסוגנות, על פיה זה בסדר להרוג חזירים, רק לא ככה. לא בראוותנות כזו, אלא בהיחבא ובמחשכים.

החזיר עצמו שקוף לחלוטין בסיפור הזה. ההזדהות הרבה עם הקורבן נגועה בסופו של דבר גם היא בסוגנות, על פיה זה בסדר להרוג חזירים, רק לא ככה. לא בראוותנות כזו, אלא בהיחבא ובמחשכים

איננו רוצים לראות את מי שאנו אוכלים ואיננו רוצים לראות אותו סובל. זה לא אומר, אבל, שאסור לו לסבול. פשוט לא מול עינינו. אינספור חזירים הסובלים יום יום יעידו על כך, לו יהיו מי שיקשיבו להם.

בשנת 2012 התגלה קוף שנשמר אצל וטרינרית אחרי שקטעה את שתי רגליו ויד אחת שלו, כך גיליתי בצילום שראיתי היום ומי יודע אם אי פעם אשכח. אני נזכר עכשיו בספרם של אדורנו והורקהיימר, על הדיאלקטיקה של הנאורות, בו הם כותבים שעל ידי פגיעה בבעלי החיים במעבדות, החוקרים מכריזים שרק הם עצמם, מבין כל הבריאה, פועלים באופן רצוני, מול האופן המכאני והעיוור בו חיות המעבדה מתעוותות על שולחן המעבדה. בני האדם מתייחסים לעצמם, כותבים אדורנו והורקהיימר, כאילו התבונה שייכת רק להם, בעוד בעלי החיים מלאים רק באימה צרופה וחסרת בינה ובדחף לברוח.

אדורנו והורקהיימר כותבים שע"י פגיעה בבעלי החיים במעבדות, החוקרים מכריזים שרק הם עצמם, מבין כל הבריאה, פועלים באופן רצוני, מול האופן המכאני והעיוור בו חיות המעבדה מתעוותות על שולחן המעבדה

בספר "דוקטרינת ההלם" מצטטת נעמי קליין את מילטון פרידמן כשהוא כותב לגנרל פינושה: "אם תאומץ הגישה הזו של טיפול בהלם, אני סבור שיש להכריז עליה בפומבי בפירוט רב, ולהתחיל ביישומה במועד קרוב מאד. ככל שהציבור יקבל מידע מלא יותר, כך יקל עליו להסתגל".

אני חושב על אמירה מפחידה זו גם ביחס להלם הציבורי מהחזיר שהופל ממנוף הבנג'י. אולי אפשר לקרוא את הפעולה האיומה הזו כטיפול בהלם שמצריך את הציבור להסתגל לעובדה הפשוטה שבעלי החיים הלא אנושיים סובלים בידינו, שיש להם פנים ושהם משמיעים קול.

בסין, אני מאמין, נעשתה הפעולה הזו מתוך מחשבה שהציבור אמור להיות קהה חושים ולבוז לאימתו של החזיר. אולי זו הזדמנות, אבל, לעשות את ההיפך.

גם ביחס להלם הציבורי מהחזיר שהופל ממנוף הבנג'י, אולי אפשר לקרוא את הפעולה האיומה הזו כטיפול בהלם, שמצריך הסתגלות לעובדה הפשוטה שבעלי החיים הלא אנושיים סובלים בידינו, שיש להם פנים ושהם משמיעים קול

אז כן. בואו ונדבר קודם כל על האסון שבשחיטת החזיר, ורק לאחר מכן על כך שהופל ממנוף כפעולת ראווה. כמה שפעולת ראווה זו בזה לרצונו של החזיר, שחיטתו בזה לו הרבה יותר.

 

פעיל למען בעלי חיים, ספרו הראשון - "ראו את החיה" יצא בהוצאת דרור וספרו השני - "חיה ללא תכלית" יצא בהוצאת רסלינג. מורה לאמנות שחי עם זוגתו אורי שביט ושני הכלבים בלה ולארי

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 800 מילים

מלחמת העולם השנייה כולה נגרמה בעקבות שנאת יהודים, כך אומר פרופ' יהודה באואר, אחד מומחי השואה המובילים בעולם, שיישא הרב דברים בבית הנשיא ● באואר אומר כי זה "מצער" שנשיא פולין דודה לא יהיה נוכח בטקס לכבוד שחרור מחנה אושוויץ, וטוען כי העלייה הנוכחית באנטישמיות נובעת מתחייה לאומנית אחרי הגירה מסיבית

עוד 1,089 מילים

להתראות אספלט מתקן הביטומן היחידי בארץ יושבת בגלל שהוא מזהם

המשרד להגנת הסביבה הודיע לבזן שהמתקן לייצור ביטומן, החומר שממנו מייצרים אספלט, חורג במאות אחוזים מתקני זיהום האוויר, והוציא צו לסגירתו ● במשרדי התחבורה והכלכלה טוענים שהמשק לא יכול להישאר בלי חומר לסלילה ותיקון כבישים ● יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה: "עם כל הכבוד לצרכי המשק, המתקן ממשיך לזהם וכל יום נוסף מעמיד את תושבי המפרץ בסיכון״

עוד 850 מילים

״אנטישמיות היא לא בעיה יהודית בלבד״

ראיון בלעדי לקראת הכינוס ההיסטורי של קרוב ל-50 מנהיגים מרחבי העולם לציון 75 שנה לשחרור מחנה אושוויץ, נשיא המדינה מסביר מדוע האירוע מתקיים בירושלים ולא בפולין ● הוא מותח ביקורת נוקבת על מדינות שמתחמקות מחלקן בשואה ● וקורא למנהיגי העולם לקחת אחריות על ביטחון האזרחים היהודים במדינותיהם ● "שום דבר לא יצדיק אי פעם אדישות או הססנות מול אנטישמיות"

עוד 1,071 מילים

סוגרים עשור

פצצה מתקתקת

החלת הריבונות על בקעת הירדן עלול להוות פגיעה קשה ביחסי ישראל- ירדן. צריך לשמוע את האלוף במיל. עמוס גלעד ואחרים כדי להבין במה מדובר. זה כמובן לא יפריע לנתניהו להשתמש בנושא הטעון הזה לצרכיו האישיים. מה בדיוק עבר לבני גנץ בראש כשהעלה את הנושא לסדר היום הציבורי?

יונתן שתיל הוא מאייר וקריקטוריסט. אייר במספר מקומונים ("במקום", "מלאבס" ו"צומת השרון"), אייר את הספר "אנשים על ארבע" שכתב ד"ר רפי קישון ובהמשך אייר לטור משותף איתו במגזין "עיתון חי". עבודות נוספות, קריקטורות ואיורי דמויות ונוף, אפשר לראות בדף האינסטגרם שלו

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 47 מילים
עודכן אתמול

למקרה שפיספסת

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

נתניהו בחר בקמפיין פוזיטיבי. את העבודה המלוכלכת הוא ישאיר לפרובוקטורים

לצלילי השיר Eye of the Tiger, התייצב אמש נתניהו לארוע השקת קמפיין הבחירות של הליכוד ● נתניהו לא הזכיר במילה את החסינות, האכיפה הבררנית או תפירת התיקים - את זה הוא ישאיר לאוחנה, רגב, אמסלם וזוהר ● אבל, כמאמר השיר, נתניהו הוא ״רק אדם עם רצון לשרוד״, וכרגע כל מה שמעניין אותו זה לשרוד את ועדת הכנסת, ולא להגיע לבחירות הבאות על ספסל הנאשמים ● פרשנות

עוד 571 מילים

ראיון איש רציני מאד

לקראת הגעתו לישראל מחר, הקומיקאי שהפך לנשיא מדבר עם דיוויד הורוויץ על הכול ● על באבי יאר, השואה והאנטישמיות באוקראינה כיום ● על הפלת המטוס האוקראיני באיראן ● על האכזבה שלא יורשה לנאום בישראל ● על חיבוק הדוב של רוסיה והיחסים המורכבים עם פוטין ● וגם על שיחת הטלפון המפורסמת עם דונלד טראמפ ● בלעדי

עוד 2,816 מילים

למיכל הלפרין, הממונה על התחרות העסקית בארץ, יש כוח אדיר בידיים: היא יכולה לחקור התנהגות לא נאותה של טייקונים וחברות ענק, ואף להפעיל נגדם סנקציות פליליות ● אבל במקום להיכנס בענקיות המזון, הבנקאות ותאגידי הגז הגדולים, רשות התחרות פעלה למיגור ״קרטל המכבסות״ ו״קרטל פיפא 17״ ● למה זה קרה ומי מרוויח מכך ● פרשנות

עוד 1,401 מילים

מתקני שעשועים במיליוני ש"ח שוכבים שנים במחסן

חשיפה חמש שנים לאחר מכרז ענק להתקנת מתקני שעשועים בפארק אריאל שרון, נדנדות ומגלשות מתוחכמות מאוחסנות ללא שימוש מאחורי סוגר ובריח ● מסמכים סודיים שהגיעו לידי זמן ישראל חושפים סדרה של מפגשים תמוהים של מנכ״ל הפארק עם מנכ״לית החברה הזוכה, רכישה זריזה של מתקנים - וזינוק חד בעלויות רגע אחרי ההכרזה על הזוכה ● כעת, החברה שהפסידה במכרז דורשת לחשוף מסמכים פנימיים של הפארק

עוד 2,441 מילים

נתניהו מבטיח מגה-סיפוח: נחיל את החוק על כל ההתיישבות

גנץ הבטיח את סיפוח הבקעה אחרי הבחירות, ומאוחר יותר הבהיר שזה לא יהיה חד צדדי ● נתניהו ובנט קראו לו לעשות זאת כבר עכשיו ● דיוני החסינות של נתניהו וחיים כץ יתחילו בחמישי הבא ● שמולי מבקש לפסול את אשת יגאל עמיר ● דיכטר על כינוס המליאה בידי אדלשטיין: כנראה לקחת כדור נגד בחילה ואישר ● טיבי מבטיח שלהצהרת הסיפוח של גנץ יהיה מחיר פוליטי

עוד 46 עדכונים

בעיית האמינות של נפתלי בנט

הרב רפי פרץ (״מילה זאת מילה״) משך אליו את כל תשומת הלב והלעג בשבוע שעבר, למזלו של נפתלי בנט ● אלמלא פרץ, אולי היו מצביעי הימין שמים לב לדיבורים הריקים ולהבטחות שהופרו מצדו של יו״ר ימינה ושר הביטחון ● פרשנות

עוד 697 מילים

אייקון ויזואלי נולד: גשר יהודית נפתח להולכי רגל

אחרי השקעה של 100 מיליון שקל נחנך הבוקר גשר יהודית מעל נתיבי איילון ● 110 מטרים של צינורות ברזל לבנים ודק במבוק חינני, מעוטרים בסלעים עגולים ולבנים, מחברים עתה את תל אביב המערבית עם השכונות המתרחבות במזרח ● אחרי טיול מצד לצד, אפשר להתנבא כבר עכשיו: הגשר עומד לככב באינספור אלבומי חתונה, לצד צילומי הנשיקה בשקיעה בגן צ'ארלס קלור

עוד 592 מילים

כחודשיים לאחר ההצפה האחרונה בוונציה, תושבי העיר כבר סיימו לגרוף את המים, שוקדים על תביעות פיצויים אדירות מממשלת איטליה, ובעיקר כועסים על התקשורת ● לדבריהם, "הדיווחים המוגזמים" על פגעי מזג האוויר הביאו לירידה דרמטית במספר התיירים באחת הערים היפות בעולם ● ודווקא הגטו היהודי המפורסם נשאר יבש יחסית

עוד 963 מילים

הדילמה האסטרטגית של הרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת הציבה לעצמה יעד שאפתני: להגיע ל-15 מנדטים בבחירות במרץ ● אבל איך עושים את זה? ● חלק מהמומחים סבורים כי התקרבות לגוש השמאל-מרכז הציוני תיצור אווירה של שותפות ותעודד הצבעה במגזר ● אבל יש המאמינים כי ההסתה נגד חברי הרשימה דווקא פעלה לטובתם בסיבוב הקודם ● במקביל, התמקדות הרשימה בנושאים אזרחים ולא לאומיים מוכיחה את עצמה

עוד 828 מילים

החיים במדינת ישראל מלווים בימי זיכרון והנצחה ציבוריים ואישיים, אך איך מנציחים אישה שנרצחה בידי הבעל או החבר לשעבר - כאשר בני המשפחה חשים לעתים בושה או אשמה? ● כעת, יותר ויותר משפחות של קרבנות אלימות פועלות להנצחת הבת, האם או האחות שנלקחה ● "אני מספרת על חייה של בתי ולא על מותה, כי אני רוצה שאנשים יזכרו אותה, את מי שהיא הייתה" ● "היום, יותר אנשים מוכנים להקשיב"

עוד 2,028 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה