יואב צור
הזמן של
יואב צור
מכתב מחברי עין חרוד איחוד התומכים בפרויקט טורבינות הרוח אל כל תושבי האזור אנחנו, חברי עין חרוד איחוד, תומכים בפרויקט טורבינות הרוח שאמור לקום מדרום לגבעת המורה ופונים לכל ידידינו בעמק ... המשך קריאה

מכתב מחברי עין חרוד איחוד התומכים בפרויקט טורבינות הרוח
אל כל תושבי האזור

אנחנו, חברי עין חרוד איחוד, תומכים בפרויקט טורבינות הרוח שאמור לקום מדרום לגבעת המורה ופונים לכל ידידינו בעמק הקסום שלנו להצטרף לתמיכה זו.

מכתב זה מציין בקצרה את הסיבות שהוזכרו לאורך החודשים האחרונים ע"י מתנגדי הטורבינות ומתייחס לכל נושא בקצרה (ככל האפשר).

א. רעש נשמע.
ב. רעש שאיננו נשמע – רעש בתדר נמוך.
ג. פגיעה בציפורים ועטלפים.
ד. פגיעה בתפקוד החקלאי.
ה. שינוי נוף העמק.

א. רעש נשמע
רעש נשמע של טורבינות הרוח קל מאוד למדידה בעזרת ציוד מתאים.
רמת הרעש שהוגדרה בהוראות התכנית (מחייב) עם היזם הנה – 5 DB מעל רעש הרקע.
מדידות רעש הרקע באזורנו נעות בין 35 DB בשעות הלילה ועד 45 DB בשעות היום.
לשם המחשה לחישה הינה במפלס רעש של 25-30 דציבל, דיבור באזור 55 דציבל, מסעדה רועשת כ 80 דציבל וגנרטור גדול מפיק רעש בעוצמה של 120 דציבל.
עוצמת רעש הטורבינה (V150 של חברת Vestas) הנו 105 DB במקור הרעש (10 מטר ליד הטורבינה בקצה העמוד) ועל פי ניתוח פיזיקלי בסיסי של התפשטות רעשים, בטווחים של כמה מאות מטר הטורבינות לא תשמענה כלל ולא תהיה תרומת רעש למצב הקיים.

ב. רעש שאיננו נשמע – רעש תת קולי
נושא שעשה הרבה "רעש" באינטרנט ובתקשורת הקהילתית ומספר חוקרים בחו"ל, הצליחו להתפרנס ממנו לא רע.
למעשה הטורבינות (כמו כל מנוע) מייצרות רעש בספקטרום רחב, כולל בתחום התדרים התת קוליים (שאינם נשמעים).
עוצמת הרעש התת קולי המיוצר ע"י הטורבינות הנו נמוך ואיננו צפוי לגרום לשום פגיעה פיזיולוגית בכל גוף חי בטווח של מטרים בודדים ממקור הרעש.
למרות מספר מצומצם של חוקרים המצביעים על פגיעה אפשרית,
בפועל ללא כל הוכחה, לאורך כ 30 שנות מחקרים רציניים בנושא, לא נמצא כל אישור לפגיעה פיזיולוגית כתוצאה מחשיפה ממושכת לתת רעש. יתרה מכך, מחקרים רציניים שמדדו את עוצמת תת הרעש כאשר הטורבינות עובדות או כבויות הראו מדידות זהות בטווח של 350 מטר !
מדידות שבוצעו במטוסי נוסעים ובהליקופטרים (בהם נמדדה עוצמת תת רעש גבוהה) שכללו קבוצות ביקורת ונעשו ע"י מכוני מחקר מוערכים, לא מצאו כל קשר בין בריאות הנחשפים לרעש התת קולי לבין עוצמת הרעש.
ומעל הכל, מחקרים ומאמרים התומכים בתאוריית התת רעש הגורם לנזק פיזיולוגי לאדם ובהמה, לא הצליחו להביא הוכחות קליניות לתאוריות שלהם.
תקנות הרעש והוראות התכנית קובעות סף תת רעש מקסימאלי מותר של 75 DB בסולם G
לידיעת הקורא, מדידות של תת רעש במכונית נוסעים הראו ערכים של 105 DB בסולם G , במטוסי נוסעים נמדדה עוצמת רעש תת קולי של 130 DB בסולם G שזה בערך פי 2 בחזקת 18 יותר.

ג. פגיעה בציפורים ועטלפים
לטורבינות רוח כמו מתקני תשתית אחרים, יש פוטנציאל פגיעה בבעלי כנף. האפשרות לפגיעה מורכבת ממרכיבים סביבתיים רבים כמו מיקום גאוגרפי, סל"ד הטורבינה ואוכלוסיית הפרטים המקומית.
תכנית ניטור וניהול סביבתי מחייבת בפיקוח רט"ג (רשות הטבע והגנים) מעוגנת בהוראות התכנית מבטיחה פיקוח ושקיפות ומעל הכל מבטיחה נקיטת אמצעים לצמצום פגיעה בבעלי כנף.
נמצא ששתי קבוצות ציפורים עשויות להיפגע מטורבינות: מקומיות ונודדות.
ארץ ישראל, ובמיוחד לאורך השבר הסורי – אפריקאי, מהווה נתיב נדידה ידוע לציפורים מאירופה לאפריקה בסתיו ובחזרה באביב.
על פי הערכות רט"ג, כחצי מיליארד ציפורים עוברות בשמי ארצנו בכל כיוון.
צפיפות ציפורים מקומיות ועטלפים באזור נתון מותנית במספר פרמטרים שהעיקריים שבהם הם אזורי קינון והימצאות מזון.
על פי מחקר שביצע רט"ג נמצא שגובה התעופה הממוצע של להקות נודדות היה כ 300 מטר מעל פני הקרקע.
בתכנית טורבינות עמק חרוד הוגדרו ערכי סף לפגיעה בחלוקה למינים לאורך השנה.
כל חריגה, תאפשר הדממת הטורבינות או שינוי מוד הפעולה שלהן ו/או התקנת אמצעים אחרים לעמידה בדרישות החוק.
חשוב גם להבין שממוצע הסל"ד של הטורבינות האמורות הנו 11 סל"ד שזה כמחצית ממהירות הטורבינות במירב או ברמת סירין או ברמת הגולן.
למהירות סיבוב להבי הטורבינה, יש משמעות גדולה בנושא פגיעה בציפורים/עטלפים וההערכה היא שסל"ד נמוך יקטין משמעותית היפגעות בעלי כנף.

ד. פגיעה בשטח חקלאי
כל טורבינה תתפוס שטח חקלאי של כ 2 דונם הכולל גם את חדר החשמל ודרכי הגישה הקבועות.
כל כבלי החשמל (להולכת החשמל המיוצר ע"י הטורבינות) יונחו בעומק של 1.20 מטר עד למקום החיבור של חברת החשמל, לא ימוקמו עמודי חשמל ייחודיים עבור כבלי החשמל של הטורבינות ולהיפך, כל עמודי המתח גבוה של חברת החשמל בסביבת התכנית יפורקו והקווים יוטמנו.
שטחי ההערכות המיוחדים להקמת הטורבינות, יפורקו לאחר הקמת הטורבינות והשטח (על פי החוזה) יחזור למצב בו היה לפני הקמת הטורבינות. דרכי הגישה ימשיכו לשמש את כל החקלאים לגישה בטוחה ונוחה במשך כל ימי השנה
הטורבינות לא יגבילו את פעילות מטוסי הריסוס. בשטחים קרובים לטורבינות יבוצע ריסוס קרקעי. הכדורים הפורחים ימשיכו לטוס בשמי העמק בשיתוף פעולה מלא עם מפעילי הטורבינות

ה. שינוי נוף העמק
נוף העמק מדרום לגבעת המורה אכן ישתנה.
כל טורבינה תמוקם על עמוד מתכת שקוטר בסיסו 5 מטר והוא יתנוסס לגובה של 105 מטר כאשר להבי הטורבינה יהיו באורך של 75 מטר.
הטורבינות יהיו בולטות בשטח כפי שניתן לראות בהדמיות שהוצגו.
האם מצב זה הוא Casus Belli (עילה למלחמה?) או מצב חדש שנצטרך להתרגל אליו (ואולי יהיו כאלה שיאמרו שהמראה הזה אפילו יפה יותר מהמצב הקודם?) – כל אחד והיופי שלו.
מה שברור הוא שבתשובה לשינויי האקלים ולהתחממות הגלובאלית, נהיה חייבים לבצע התאמות אישיות למושגי יופי ונוף.
הטורבינות יחסכו עשרות אלפי טונות של חומרי זיהום הנפלטים כיום לאטמוספירה מתחנות הכח המונעות בדלקים פוסיליים. כל פרויקטי עמק חרוד יספקו חשמל (150 GW שנתי) שיספיק ל 22,000 בתי אב (יותר מכל אוכלוסיית עמק יזרעאל המזרחי) ואם לצד היתרונות האנרגטיים תהיה גם תרומה כלכלית לתושבי העמק – נדמה לי שהנטייה תהיה חזק לכיוון הבעד.

לסיכום
מדינת ישראל אימצה את החלטות ועידת פריז שעסקו בייצור אנרגיות מתחדשות ועל פי החלטת הממשלה, עד שנת 2030 עלינו להגיע לייצור של 30% מצריכת החשמל שלנו מאנרגיות מתחדשות ועד שנת 2050, עלינו להגיע ליעד של 85%!!!.
כאשר אנחנו מניחים על כפות המאזניים את החסרונות מול היתרונות שצוינו, אין ספק שפשוט, אין לנו ברירה, חייבים לתמוך בפרויקט הנוכחי, ובמקביל, לקדם במלוא הכח והמרץ פרויקטי אנרגיה מתחדשת נוספים כגון פנלים פוטווולטאיים ואחרים.

יואב צור

כל הזמן // יום שישי, 14 ביוני 2024
מה שחשוב ומעניין עכשיו
היום ה־252 ללחימה ● 120 חטופים עדיין בעזה

שני בתים במטולה נפגעו מירי מלבנון, שרפה פרצה באזור

צה"ל: כוחות הצבא הרגו ביממה האחרונה מספר מחבלים ברפיח ● בכיר חמאס אוסאמה חמדאן: איש אינו יודע כמה מבין החטופים בחיים ● דיווח: מפקד פיקוד הצפון אמר שבראייה לאחור היה נמנע מלפנות חלק מהיישובים מתושביהם; דובר צה"ל הכחיש שגורדין אמר את הדברים

עוד 13 עדכונים
אמיר בן-דוד

המחנה הפרו-אנושי נלחם בדה-הומניזציה

יהיו שיאמרו שזו חוצפה ישראלית, לצאת בעצם ימי המלחמה האלה בקמפיין הסברה נרחב תחת הכותרת "המחנה הפרו-אנושי". לבוא ולומר לנו, לנו הישראלים, שיצאנו למלחמה מוצדקת מאין כמותה לאחר רצח נשים, ילדים, קשישים, גברים, משפחות שלמות – שאנחנו צריכים לבחון את הפעילות שלנו?

לבוא לומר לנו, הישראלים, שעלינו לבחון את המעשים וההתבטאויות שלנו? להפנים שבמלחמה יש גם היבט אנושי? שהמחאות נגד ישראל שמציפות את אירופה וארה"ב באמירות אנטישמיות – מחייבות גם ניתוח מושכל?

פאר לי שחר היא עיתונאית, חברה בוועד המרכזי של מפקדים למען בטחון ישראל, בוועד הפעיל של אמנסטי ישראל, בוועד של מדרשת אדם, ופעילת שלום בתנועת נשים עושות שלום, והיא שרת ההסברה בממשלת השיקום - ממשלת הצללים הלאומית. הייתה עורכת, כתבת ומגישה בקול ישראל במשך 25 שנה. יש לה ותק של עשרות שנים בתקשורת - בגלי צה"ל (ככתבת הראשונה ביומני החדשות) וככתבת מדינית ופוליטית בעיתון חדשות ועל המשמר.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
אני שמחה לשמוע שאתם מנסים לתקן במעט את הנזק העצום שהגישה שלכם גרמה לאזרחי ישראל ולמדינת ישראל כאשר בשביעי לאוקטובר עוד טרם ישראל התאוששה מההלם של הטבח הנוראי התפרץ נחשול שנאה שחגג את הט... המשך קריאה

אני שמחה לשמוע שאתם מנסים לתקן במעט את הנזק העצום שהגישה שלכם גרמה לאזרחי ישראל ולמדינת ישראל
כאשר בשביעי לאוקטובר עוד טרם ישראל התאוששה מההלם של הטבח הנוראי התפרץ נחשול שנאה שחגג את הטבח תוך שימוש בסיסמאות של קולוניאליזם ואפרטהייד והתנגדות ל"כיבוש" – חלק מהשטפון הדלוח הזה נובע מפעולות ואמירות שדיווחו על כל מילה לא נעימה שאמר ישראלי לפלסטיני והתעלמו מהמהות הבסיסית של המצב (למשל שעזה לא בשלטון ישראלי ובטח לא במצור כבר כמעט עשרים שנה) וגם מפעולות של הפלסטינים – כמו למשל טילים על אוכלוסיה אזרחית בישראל ונסיונות לפיגועים , שהם הסיבה היחידה למגבלות שישראל הטילה עליהם.
אותם מפגינים שיצאו בצרחות של רצח עם ואפרטהייד מתבססים על עדויות של אנשים מטעמכם, שמסמסו את העובדות – מחסומים וביקורות יש בגבול בין מדינות. תמיד. בכל מדינה. גם בין ישראל לעזה, גם בין איזורים בשליטת ישראל לאיזורים בשליטת הרשות. העלמתם את העובדה שמי שהוא אזרח ישראל הוא אזרח מלא לכל דבר, בין אם הוא ערבי ובין אם יהודי

עוד 1,049 מילים ו-1 תגובות

אין שום דבר תמים או מבדח בהצעה שהעלה שר המשפטים למנות את השופט אלרון לנשיא העליון למשך שנה ● המטרה היא לוודא שאלרון יהיה זה שיקבע את הרכב ועדת החקירה הממלכתית שעשויה לקום לחקר מחדלי השבעה באוקטובר ● וממילא אלרון יוצא לפנסיה בספטמבר 2025 ● ההצעה נדחתה על הסף בוועדה לבחירת שופטים ורק מעידה על חולשתו של לוין, שאין בידיו שום מנופי כוח אמיתיים - וכל הצדדים יודעים זאת ● פרשנות

עוד 917 מילים

למקרה שפיספסת

המנגנון המובטח להרס עצמי

השבעה באוקטובר לימד אותנו כי הצלחה עלולה להוליד תערובת מסוכנת של היבריס, הכחשה, ומקורבים שמכינים את הבמה לכישלונות קטסטרופליים.

היבריס מתייחס לגאווה מוגזמת ולתחושה מנופחת של חשיבותו או היכולות של האדם. כאשר אדם או ישות משיגים הצלחה רבה, הם יכולים לפתח אמונה יהירה שהם איכשהו עליונים וחסינים לטעות.

ד"ר גוין סאס הוא דיקן בית הספר לעיצוב וחדשנות במסלול האקדמי המכללה למינהל. הוא חוקר, מרצה ומומחה בתחומי החדשנות והחשיבה היצירתית, ועובד עם החברות המובילות בארץ ובעולם. בעל תואר שלישי (.P.h.D) בחינוך וניהול מאוניברסיטת ת"א, ובוגר קורס בכירים מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 508 מילים

בנט רוצה ברשימה שלו את יובל שטייניץ, מתן כהנא ועליזה בלוך

בפוסט שפרסם אתמול הודיע למעשה בנט על חזרתו לפוליטיקה - מה שלא הפתיע איש ● שותפו משכבר הימים לפיד שיתף את הפוסט של בנט במה שנראה כמהלך מתואם מראש, וצפוי שהשניים ישתפו שוב פעולה אחרי הבחירות הבאות ● אבל בנט מתרכז כרגע באיסוף אנשים שאינם שנויים במחלוקת ושלא דבק בהם רבב: "בנט היה רוצה לראות אצלו גם את משה ארבל מש"ס. זה לא ריאלי, אבל זה מלמד על הכיוון" ● פרשנות

עוד 830 מילים ו-2 תגובות

תגובות אחרונות

שיא החוצפה נוסח חזבאללה

המצב בלבנון הגיע לשיא הציניות. בתקשורת הערבית פורסם לאחרונה כי ממשלת לבנון היא שתשלם עבור הנזקים שחזבאללה גרם בדרום. מדוע זועמים הלבנונים על ההחלטה ובכמה כסף מדובר?

*  *  *

איראן הוציאה ב-2006 מאות מיליוני דולר על שיקום הדאחיה של ביירות ודרום לבנון, המעוז של חזבאללה, בסופה של מלחמת לבנון השנייה. אלא שהפעם, 18 שנה מאוחר יותר, אחרי שורה של סנקציות וצעדים מחמירים בהם נקטה ארה"ב, נותרה הקופה של טהראן ריקה.

ד"ר ירון פרידמן הוא בוגר אוניברסיטת סורבון בפריז, חוקר מרצה ומורה לערבית בחוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטת חיפה. היה פרשן לענייני ערבים בויינט, ספריו "העלווים – היסטוריה, דת וזהות" (2010) ו"השיעים בארץ ישראל" (2019) יצאו לאור באנגלית בהוצאת בריל-ליידן. מנהל את הניוזלטר "השבוע במזרח התיכון", שאליו אפשר להצטרף כאן: https://did.li/CWtlC. לפודקאסט של ירון "השבוע במזרח התיכון": https://did.li/mAz5q

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
ד״ר פרידמן. שליש מאזרחי לבנון הם מוסלמים שיעים, והחיזבאללה הוא הארגון והמפלגה שמייצגת אותם. כל השאר, מוסלמים סונים, נוצרים ודרוזים מפולגים כבר עשרות שנים מכדי לפעול ביחד נגד החיזבאללה. ... המשך קריאה

ד"ר פרידמן. שליש מאזרחי לבנון הם מוסלמים שיעים, והחיזבאללה הוא הארגון והמפלגה שמייצגת אותם. כל השאר, מוסלמים סונים, נוצרים ודרוזים מפולגים כבר עשרות שנים מכדי לפעול ביחד נגד החיזבאללה. לי זה מזכיר מדינה אחרת שבה כת המונה כשליש מאנשי הדת השלטת הם עבדיו מבחירה ומעריציו של ראש הממשלה, עוד כעשרים אחוזים תומכים פוליטית באותו ראש ממשלה למרות שאינם בוחרים בו, והשאר מפולגים כבר עשרות שנים מכדי לפעול ביחד נגדו. האם אתה יודע באיזו מדינה מדובר?

עוד 726 מילים ו-1 תגובות

עקורים

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

אם יש לך שמש, אתה לא צריך להיות תלוי באף גורם עוין

ההחלטה של קולומביה להפסיק למכור לנו פחם היא תזכורת: אם ישראל רוצה לספק לעצמה חשמל בכל מצב – ולא להיות תלויה בקולומביה או בנסראללה – היא צריכה לייצר חשמל מהשמש ● בשנות ה־70 החרם הערבי הפך את ישראל למעצמה של דודי שמש – וגם היום אפשר להפוך את המשבר להזדמנות ● פרשנות

עוד 746 מילים

החקלאים עדיין מחכים למלוא כספי הסיוע

החקלאות הישראלית ברוב הארץ, כולל בעוטף עזה, שרדה בינתיים את המלחמה ● רוב המשקים חזרו לתפקד ואין מחסור במוצרים ● אבל בצפון משקים ננטשו ונהרסו בשל הלחימה והשרפות, מה שעלול לפגוע במלאי פירות הקיץ והביצים ● בשאר הארץ, המחסור בכוח אדם פוגע בזריעה ובשתילה וצפוי להשפיע על צמיחת החקלאות בעתיד

עוד 1,825 מילים

גוף של האו"ם דורש מישראל לראשונה תשובות בנושא משפטי אזרחי

פרסום ראשון באופן חריג, מועצת זכויות האדם של האו"ם פנתה לרשויות הישראליות בדרישה לתשובות הנוגעות להתעללות לכאורה באישה בעלת אזרחות ישראלית וזרה במסגרת הליך גירושים ● ככל הידוע זו פעם ראשונה שנפתח הליך הנוגע ליחס של בתי המשפט בישראל לאזרחי ישראל

עוד 1,107 מילים

מדינת ישראל דוהרת לצומת החלטה חשוב בעניין המלחמה הדו-חזיתית ● הקו הברור שמחבר בין לבנון לעזה מתחיל ברצועה: הסכם עם חמאס יסיים גם את הלחימה בצפון ויאפשר חתימת הסכם מול לבנון על הסדרי הגבול ● השאלה היא אם נתניהו לבדו מול דופן ימין בקואליציה יצליח לפרוץ לחתימה על ההסכם ולעמוד בלחצים לפתוח במערכה קרקעית גם בצפון, בזמן שהלחימה בעזה גוועת ממילא ● פרשנות

עוד 932 מילים
היום ה־251 ללחימה ● 120 חטופים עדיין בעזה

המפכ"ל: בן גביר הורה לסגני ולמפקד מחוז הדרום לא לאבטח את משאיות הסיוע לרצועה

במכתב ליועצת המשפטית לממשלה סיפר שבתאי שכשאמר לשר לביטחון לאומי שהמשטרה תאבטח את שיירות האספקה בן גביר אמר לו שיהיו לכך השלכות ● דיווחים: לוין הציע בישיבת הוועדה לבחירת שופטים למנות את אלרון לנשיא בית המשפט העליון ● בג"ץ הורה לשר המשפטים להסביר מדוע הוא מונע בחירה של שופטים לבית המשפט העליון ● כוחות הביטחון הרגו שני מבוקשים באזור ג'נין

עוד 47 עדכונים

למרות ההסלמה, ספק אם תפרוץ מלחמה כוללת בצפון

הלחימה בין חזבאללה וישראל מתגברת, אבל אף אחד מהצדדים לא מעוניין לבחון את יכולת העמידה שלו במלחמה כוללת ● בכיר בכוח קודס האיראני טוען שחזבאללה מחזיק כיום ביותר ממיליון רקטות מסוגים שונים, כולל טילים מונחים מדויקים ורקטות קטיושות מותאמות לדיוק מוגבר, כמו גם טילי נ"ט ● לישראל יש ארסנל גדול בהרבה של טילי אוויר-קרקע ● מערכה מלאה בין הצדדים עלולה להשאיר את לבנון וישראל הרוסות לחלוטין ● פרשנות

עוד 1,302 מילים
היום ה־250 ללחימה ● 120 חטופים עדיין בעזה

חיזבאללה מאיים בעוד תקיפות, נתניהו קיים הערכת מצב

אלירן מזרחי ז"ל יוכר כחלל צה"ל וייטמן בחלקה צבאית ● מהבוקר שוגרו לגליל, לגולן, לטבריה, ולעמק הירדן כ-200 רקטות בעקבות חיסולו של בכיר חיזבאללה ליד צור ● כוחות הכיבוי השיגו שליטה על כל מוקדי השרפות שהשתוללו בין השאר ביער ביריה, צפת, קרית שמונה ומירון ● בלינקן: "חמאס הכניס שינויים בתשובתו להצעה לעסקה" ● בכיר חמאס: "דורשים ערבויות להפסקת הלחימה"

עוד 18 עדכונים

מעט מאוד ישראלים יוצאים למצרים השכנה בשל החשש הביטחוני מאז טבח אוקטובר, אבל מי שיעז להגיע ככל הנראה יחווה את סיני של פעם ● לי־שי כץ, שהייתה הישראלית היחידה שחצתה את הגבול כשבועיים לאחר מתקפת חמאס, אומרת: "נמאס לי להסביר לאנשים שמצרים בצד שלנו נגד חמאס"

עוד 1,718 מילים

לייסד מולדת יהודית ביונאן

בניסיון לפתור את מצוקת היהודים, המדען אלברט איינשטיין, רופא שיניים מברוקלין ומנהיגי סין מלפני מלחמת העולם השנייה ניסו לייסד מולדת יהודית ביונאן ● בסופו של דבר, המתקפה על פרל הארבור שינתה את כיוון ההיסטוריה

עוד 2,080 מילים

מעולם לא היה טוב יותר להיות אישה בתעשיית המוזיקה

2024 מצטיירת כשנה היסטורית בתולדות המוזיקה הפופולרית ● אמיר בן-דוד כבר קרוב להכריז על אלבומי השנה וההופעות הטובות ביותר שראה בפסטיבל פרימוורה - ושלא במפתיע, כל הבחירות הן של נשים ● מבילי אייליש ועד בת' גיבונס - אחרי שנים של מאבקים לא פשוטים, נשים הן סוף-סוף הכוח הדומיננטי והחשוב ביותר בעולם המוזיקה

עוד 2,089 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה