ומה אם השופט מינץ לא היה בדעת מיעוט?

אבתיסאם מראענה בבית המשפט העליון בירושלים, 24 בפברואר 2021 (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
יונתן זינדל, פלאש 90
אבתיסאם מראענה בבית המשפט העליון בירושלים, 24 בפברואר 2021

למי שלא מעורה בנבכי חוקי היסוד של מדינת ישראל, הסמכות לפסול רשימה או מועמד לכנסת מופקדת בידי ועדת הבחירות המרכזית. זו מורכבת מנציגי המפלגות המיוצגות בכנסת, ובראשה עומד שופט בית משפט עליון. עילת הפסיקה עומדת תחת אחד משלושת אלה:

  1. שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
  2. הסתה לגזענות.
  3. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

ההחלטה של הוועדה טעונה בסופו של דבר באישור של בית המשפט העליון.

לאחרונה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 החליטה ברוב של 16 תומכים ו-15 מתנגדים לקבל את הבקשה של "עוצמה יהודית" ו"הציונות הדתית" לפסול מהתמודדות לכנסת את אבתיסאם מראענה-מנוחין, המוצבת במקום השביעי ברשימת "מפלגת העבודה". ההאשמות הן: "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" ו"תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל".

ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול מהתמודדות לכנסת את אבתיסאם מראענה בהאשמות: "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" ו"תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל"

הטענה המרכזית של בקשת הפסילה נסמכה על התבטאויות של מראענה ברשתות החברתיות ובתקשורת. הראיה המרכזית אשר בה מיקדה עוצמה יהודית את טיעוניה, היא אמירה של מראענה בריאיון מיום 18.9.2008 למקומון "מגזין המושבות" כי:

"הייתי משמידה את זכרון יעקב. […] שתחזרו לארה"ב או לפולניה". (מתוך פסק הדין, טענות הצדדים, סעיף 4).

אל מול זאת, לבסוף הוחלט בדעת רוב (הנשיאה א' חיות והשופטים נ' הנדל, י' עמית, נ' סולברג, ד' ברק-ארז, מ' מזוז, ע' ברון ו-ג' קרא) כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ, שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות בעניינה של המועמדת אבתיסאם מראענה-מנוחין ולקבוע כי היא אינה מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 24. לא היה זה מפתיע כי הטענה המרכזית של השופטים היא כי אין בדברי מראענה עילה לפסילת מועמדותה – לא בכל הנוגע לשלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולא בנוגע לתמיכה במאבק מזוין.

הרעיון העומד מאחורי הסמכות של הוועדה לפסול מועמדים או רשימות לכנסת היא, כי ההצדקות לפגיעה מסוימת בדמוקרטיה (אותה פסילה של רשימות או מועמדים) נובעת מתוך יסודות הדמוקרטיה: הגנה על הקיום הפיזי והגנה על המשטר הדמוקרטי עצמו.

אולם בישראל עומדת גם סמכות נוספת הנוגעת לאופייה של המדינה. "כללי המסגרת של החברה המדינית". למשל, פרופסור רות גביזון טענה בעבר כי היות שמדינת ישראל היא מדינה שיש בה "מימוש חלומו של העם היהודי", ישנה הצדקה לפסילת רשימה שאינה מקבלת את זכותו של העם היהודי למדינה משלו.

התפיסה הנגדית לטענה זו היא למשל של המשפטן מרדכי קרמניצר, האומר כי פסילה על טעם שכזה לא יכולה להיות מוצדקת לפסילה של רשימות, מכיוון שאופייה של המדינה, מעבר לגרעין הדמוקרטי שבה, לא הכרחי לקיום המדינה או לדמוקרטיה. במילים פשוטות, אין סיבה להעניק למייסדי המדינה כוח מוחלט לקבוע אות אופייה של המדינה ללא יכולת שינוי ודינמיות לאורך הזמן.

פרופ' גביזון טענה כי "מימוש חלומו של העם היהודי" מצדיק פסילת רשימה שאינה מקבלת את זכותו של העם היהודי למדינה משלו. פרופ' קרמניצר טוען כי אופי המדינה, מעבר לגרעין הדמוקרטי, אינו הכרחי לקיומה

לאור זאת, עקרון המידתיות המופעל במשפט קובע, כי דוקטרינת הפסילות צריכה להיות מופעלת רק במצבים הקיצוניים ביותר, שלא נותרה בהם אפשרות להגן על הדמוקרטיה אלא באמצעים שהם לכאורה לא דמוקרטים. זאת משום שהפסילה מעידה על החולשה של הדמוקרטיה והתרבות הפוליטית במדינה. כאמור, אם הפסילה לא תופעל כמוצא אחרון בלבד, הרי שמדובר בעירעור חמור על הדמוקרטיה ועל יסודות המשטר.

אולם, אל מול עקרון זה, בנושא העתירה כנגד מראענה דווקא השופט מינץ מצא את עצמו כ"קול קורא במדבר. נותר בגפי". כקול קורא יחיד הרואה בפסילה של מראענה דווקא את הצעד הנכון. לטעמו של מינץ:

"אין מקום לגילוי סובלנות כלפי התבטאויות (או מעשים) של נבחר ציבור שיש בהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין של ארגוני טרור הקמים עליה לחסלה" (מתוך פסק הדיון, מינץ, סעיף 3).

השפוט מינץ מוסיף כי לא צריך להיות מדובר ב"מסה" ראייתית קריטית, כלומר, לא מדובר בשאלה כמותית של התבטאויות רבות, אלא איכותיות:

"בית המשפט יכול ורשאי להשתכנע ולבסס את הכרעתו בהתבסס על ראיה אחת ויחידה" (שם).

השופט מינץ טען בפסק הדין, כי קיימת ראיה משמעותית וגלויה המגבשת לדעתו "מסה קריטית" איכותית ומספקת לפסילת מועמדותה של אבתיסאם מראענה-מנוחין:

"וכוונתי, לקריאה המפורשת להשמדת העם היהודי. כך מראענה אמרה: 'אם הייתי יוזמת תסריט אפוקליפטי, הייתי משמידה את זכרון יעקב' (שם)".

מינץ מסכם את הטיעון בכך ש:

"קשה למצוא דוגמה מובהקת יותר להתבטאות מועמד המגבשת 'מסה קריטית' להוכחת המטרה שעניינה 'שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית'" (שם).

עקרון המידתיות המופעל במשפט קובע, כי דוקטרינת הפסילות צריכה להיות מופעלת רק במצבים הקיצוניים ביותר, שלא נותרה בהם אפשרות להגן על הדמוקרטיה אלא באמצעים שהם לכאורה לא דמוקרטים

אזכיר לקוראים הנכבדים, כי השופט המכובד דוד מינץ הוא שופט בית המשפט העליון ולא חבר בעוצמה יהודית או במפלגת הציונות הדתית. אותו בית משפט עליון, אשר משמש לרבים מהמחנה הליברלי-שמאלי בישראל מפלט קבוע ו"מנגנון פיצוי" לאור ההפסדים החוזרים והנשנים של מחנה השמאל בזירה הפוליטית. פרופסור מנחם מאוטנר טוען בספרו "הליברליזם בישראל" כי אותם ליברלים הפכו בעצם את בית המשפט העליון לזירה החשובה של הפעילות הפוליטית והתרבותית שלהם, תוך שהם זוכים לשיתוף פעולה הדוק של בית המשפט עצמו.

אולם, השופט מינץ בדבריו מזכיר למחנה הליברלי, כי תנאי הכניסה לשערי בית המשפט אינם עולים תמיד בקנה אחד עם ההשקפה הליברלית בלבד. וניתן לשער כי אם בעתיד יתממשו הרפורמות בבחירת השופטים שמתכנן מחנה הימין, המצב עשוי עוד להיות שונה לחלוטין מהרוח הנוכחית השוררת בבית המשפט העליון היום.

לכן, המחנה הליברלי חייב להבין – כי בראש הראשונה בית המשפט העליון הוא מנגנון הפוסק לפי חוקי היסוד. חוקים אשר נקבעים על ידי הרשות המחוקקת בכנסת (לאור זאת למשל, בית המשפט לא היה מסוגל למנוע את חוק הלאום וזה גם לא תפקידו).

לפיכך אולי היום מינץ הוא עדיין "קול קורא במדבר", אבל אף אחד לא מבטיח שבעתיד המצב לא יהיה שונה. אלו אשר חרדים לאופייה הדמוקרטי-ליברלי של מדינת ישראל – לא צריכים לשים את מבטחם בבית המשפט העליון – אלא בזירה הפוליטית בלבד. עליהם לפעול להקים מהקרשים את המחנה הליברלי-שמאלי. מכיוון שאך ורק הזירה הפוליטית תקבע לבסוף את עתידה של מדינת ישראל כיהודית יותר – או דמוקרטית יותר.

דבריו של מינץ והעתירה של "עוצמה יהודית" ו"הציונות הדתית" מזכירים לנו היום יותר מתמיד – כי רק הזירה פוליטית היא המפתח המרכזי לשינוי ולשיפור מהותה ודמותה הדמוקרטית הליברלית של מדינת ישראל.

בעל תוכנית רשת - שידורי המגפה. סטודנט לפוליטיקה וממשל. כותב מנקודת מבט של יליד שנות ה-90, על פוליטיקה, פילוסופיה, תרבות, ספורט, והחיים עצמם.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 969 מילים
כל הזמן // יום שלישי, 13 באפריל 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

בטקס מרגש, פרש אתמול השופט חנן מלצר מבית המשפט העליון ● "חברי כאח לי", קראה לו הנשיאה אסתר חיות ● מלצר יחסר על כס השיפוט: הוא נחשב לרחב-אופקים, ידען וליברל ● וגם, יש לומר, איטי להחריד ● מבין פסקי הדין החשובים שהשאיר מאוחריו, אולי החשוב ביותר - זה שככל הנראה הורה על ביטול חוק פיצול תאגיד השידור הישראלי - נותר גנוז בלשכתו ● פרשנות

עוד 827 מילים

גלעד קריב ניצל את חסינותו כדי להכניס ספר תורה לנשות הכותל

ח״כ מאיר כהן ״מקווה שבנט וסער יבינו שיש הזדמנות פז לגוש השינוי״ ● יו״ר ארגון נכי צה״ל: אנחנו זועקים תקופה ארוכה שאגף שיקום נכים לא מתפקד כמו שצריך ● יו"ר התאחדות מנהלי בתי הספר על פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון: "השר גלנט הסתפק כל החודשים האחרונים בלמתוח ביקורת - היה יכול לעשות יותר״ ● נתניהו ובנט יפגשו בשעה 11:00 ● אילן ישועה ימשיך היום בעדותו

עוד 9 עדכונים

המלחמה הצפויה בהפתעה עם איראן

המלחמה הצפויה בהפתעה מול איראן (או עם איראן או נגד איראן) תיפתח כמו כל מלחמה צפויה במכה צבאית. צוללת איראנית תטביע צוללת ישראלית או סתם אניית סוחר ישראלית, טילים יעופו מסוריה לגליל ומלבנון למפרץ חיפה, שגרירות ישראלית תחטוף מכונית תופת 4X4 או משאית תופת. כן כן, בארגנטינה או סתם במרכז אירופה.

המלחמה הצפויה בהפתעה מול איראן תיפתח כמו כל מלחמה צפויה במכה צבאית. צוללת איראנית תטביע צוללת ישראלית או סתם אניית סוחר ישראלית, טילים יעופו מסוריה לגליל ומלבנון למפרץ חיפה

המלחמה הצפויה עם איראן כבר מוכנה בפתח. מכינה את הגייסות, משמרות המהפכה, הטילים ארוכי הטווח, אלפי התותחים והמטוסים. כל הקברניטים כבר קיבלו את המודיעין הגולמי, כלי התקשורת כבר סיפרו על המידע המדויק שהביא ראש המוסד בניגוד לדעתו של ראש אמ"ן, ועל ההתראה שנתן הרמטכ"ל בניגוד לדעתו של שר הביטחון.

דברי הרהב של ראש הממשלה, נאומיו השחצניים המתלהמים וחיוכו הזחוח כבר שודרו והוקלטו שוב ושודרו שוב וכולם יודעים שישראל הולכת למלחמה מול איראן (או עם איראן או נגד איראן).

המלחמה הצפויה מטרתה ברורה. באוקטובר כנראה יהיו בחירות. שוב בחירות. ושוב יש להתכונן למען ביטחון ישראל לבחירות. המלחמה נועדה לתעמולת בחירות. כמו כל מלחמה צפויה.

לישראל הרי אין דרישה לשטחים באיראן. גם הסכם שלום תמורת שלום לא עומד על הפרק. שליחים סודיים לא נפגשים בין המדינות, וההסכם האמריקאי-איראני הקורם עור וגידים על תכנית הגרעין האיראנית, רק מזרז את החלטת ממשלת ישראל, כלומר את החלטת ראש ממשלת ישראל, לצאת למלחמה מול איראן (או עם או נגד).

מה תרוויח ישראל ממלחמה מול איראן? תוהים הפרשנים שלעולם מופתעים ממלחמות. ובכן ישראל כמובן לא תרוויח כלום, היא רק תפסיד, אבל ממשלת ישראל כלומר ראש ממשלת ישקר-אל יקבל עוד קדנציה. ממשלת חירום תתאחד מיד סביב מנהיגותו הבלתי ניתנת לערעור. מצב איום ההשמדה יהיה ברור לכל אזרח ואיש לא יעסוק בשטויות כמו שוחד מרמה והפרת אמונים, סיגרים שמפניה וכמה כתבות בוואלה.

מה תרוויח ישראל ממלחמה מול איראן? תוהים הפרשנים שלעולם מופתעים ממלחמות. ובכן ישראל כמובן לא תרוויח כלום, היא רק תפסיד, אבל ממשלת ישראל כלומר ראש ממשלת ישקר-אל יקבל עוד קדנציה

ממשלת החירום החדשה למלחמה הצפויה מול איראן, תעסוק למעשה רק בדבר אחד – במלחמה הצפויה מול איראן. הממשלה כבר מיומנת. מערכת החינוך תושבת, הילדים יכלאו בבתי ההורים המובטלים, מערכת הבריאות תכין את עצמה לנפגעי הדף, רסיסים ושריפה ותעבור ממצב קורונה למצב מלחמה מול איראן (או נגד או עם). מערכות הרווחה כבר יסגרו מעצמן. האוצר יקיש בקופה הריקה ויפנה לציבור לקבלת מלווה מרצון. שרי הממשלה יעלו מעצמם על דוכן הכנסת ויקללו כל מי שינסה לבחון את נחיצות המלחמה.

משרד המשפטים יסגור את בית המשפט המחוזי מחשש שטילים איראנים יפגעו באולם בו מתנהל משפט השוחד של רה"מ המנהל את המלחמה הצפויה נגד איראן (או עם או מול).

בג"צ הרחום והחנון יאשר את ביטול המשפט עקב מצב החירום ונאום חמור וחריף ומאיים ומזעזע ינשא ערב ערב במהדורת החדשות בשידור חי מהמקלט האטומי בו ישהה ראש הממשלה עם רעייתו ושני בניו ואולי גם סריסיו.

המלחמה הצפויה עם איראן תתפוס את מערכת הביטחון בשיא פריחתה הכלכלית. הרמטכ"ל שהזהיר וחיל האוויר שהפציץ והמוסד שחיבל בסרקזות ובארכיון וחיסל את ההוא, איך קוראים לו, שר הגרעין. כולם יפרחו שוב. כי המלחמה הצפויה מול איראן תהיה נקודת הזינוק לחורבן וצמיחה. בו זמנית.

כל משאבי המשק והשקעותיו בהייטק ישועבדו לשיקום הנזק מאלפי הטילים האיראניים שיפגעו במרכזי האוכלוסייה ויפצפצו את איום מגיפת הקורונה לבדיחה היסטורית. ראש הממשלה יישב על כסאו בטוח ומובטח ומאובטח בלי שום איום של משפטי פלילי או תחקיר עיתונאי על עברו.

בג"צ הרחום והחנון יאשר את ביטול המשפט עקב מצב החירום ונאום חמור וחריף ומאיים ומזעזע ינשא ערב ערב במהדורת החדשות בשידור חי מהמקלט האטומי בו ישהה ראש הממשלה עם רעייתו ושני בניו ואולי גם סריסיו

הצלחתו מובטחת כאשר המלחמה הצפויה עם איראן תשחרר אותו מעדויות 333 עדי המפתח במשפטו ותסיר סוף סוף את האיום בהדחת ראש ממשלה חזק מהימין.

אפילו איראן תיווכח מי החזק באזור. המלחמה מול עיראק נמשכה 8 שנים ועלתה במאות אלפי קרבנות? המלחמה מול ישראל תימשך לנצח. מספר הקרבנות לא חשוב. ראש ממשלת ישראל הוא לא סאדם חוסיין. הוא יציב, חזק ויישאר בשלטון כל עוד המלחמה נמשכת, כלומר המלחמה תימשך כל עוד הוא בשלטון.

איתי לנדסברג נבו הוא אזרח המודאג מעומק השחיתות השלטונית, חושש לגורל הדמוקרטיה ומזועזע מהגזענות והאלימות בחברה הישראלית. לשעבר עורך "מבט שני" ומנהל מחלקת תעודה בערוץ הראשון (2002-2017). בן קיבוץ תל יוסף וממקימי הפורום למען אנשי המילואים ( 1995-2017) . כיום במאי, עורך תוכן ומפיק עצמאי.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
הכל ידוע וברור. מקומו של ביבי בכלא, חד וחלק! נתן אשל הפסיכוזי מנהל את ענייני המדינה ממקום של עיוותים נפשיים מוטרפים, ברדוגו לופת את ביבי במגע אורי גלרי מכושף, וטופזלוקדודו האובדני מתפתל... המשך קריאה

הכל ידוע וברור. מקומו של ביבי בכלא, חד וחלק! נתן אשל הפסיכוזי מנהל את ענייני המדינה ממקום של עיוותים נפשיים מוטרפים, ברדוגו לופת את ביבי במגע אורי גלרי מכושף, וטופזלוקדודו האובדני מתפתל עם עיניו היורדות תהומה למחשכים הכי פסיכיאטריים. נו? עם סביבה כזאת פלא שביבי הולך לאיבוד יותר ויותר? אה? ולכן הכלא זה מה יאזן אותו מההחלקה במדרון לעבר הטראגיות הבלתי נמנעת, ממש כמו דודו טופז שאיבד כל קשר למציאות

עוד 639 מילים ו-1 תגובות
עודכן עכשיו

למקרה שפיספסת

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

עיריית דימונה מציגה: השכונה ירוקה - האנרגיה מזהמת

תושב דימונה בנה את ביתו בשכונת השחר בעיר - המוגדרת על ידי העירייה כשכונה ירוקה ● באופן טבעי, הוא ביקש לכסות את גג הבית בפאנלים סולאריים, אלא שהעירייה דחתה את הבקשה בנימוקים מוזרים, ביניהם הטענה שהפאנלים מכערים את העיר ● כעת הנושא ממתין להכרעת בית המשפט - אלא אם ראש העיר יתערב קודם לכן

עוד 572 מילים
פרס ישראל. אילוסטרציה

מתוך רצון להימנע מעימות נוסף מול הרשות המבצעת, בג"ץ אימץ את עמדתו של היועמ"ש לאפשר לשר החינוך פרק זמן של 30 יום לשקול את עמדתו לגבי הענקת פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך ● ההחלטה שוברת מסורת רבת שנים לפיה בג"ץ לא מתערב בשיקולים המקצועיים של ועדת הפרס ● כעת, חזקה על גלנט שיעדיף להעניק את הפרס לגולדרייך במרתף אפלולי מאשר באירוע חגיגי ● פרשנות

עוד 1,085 מילים

תגובות אחרונות

הניתוח הצליח, החולה הוטרדה מינית

הטרדות מיניות, החפצה והתנהגות בריונית כלפי נשים הפכו לתופעה שכיחה במערכת הבריאות ● כולן סובלות מזה: רופאות, אחיות, מתמחות - ומטופלות ● ד"ר ליאור שחר אספה במשך שלוש שנים עדויות קשות בבתי החולים: "זה לא סוטה פה, סוטה שם. התופעה הזו רחבה ומושתקת" ● משרד הבריאות: "אנחנו עובדים על שיפור מתמיד של המנגנונים"

עוד 1,945 מילים ו-1 תגובות

הניסיונות להקמת ממשלה: בפעם השנייה בתוך פחות מיממה נתניהו ובנט ייפגשו

דיווח: הליכוד נמנע מלהביא להצבעה את הצעתו להקמת ועדה מסדרת, כי ימינה איימה שאם הנושא יועלה - תצביע יחד עם מתנגדי נתניהו ● אילן ישועה העיד בבית המשפט, שלבקשת נתניהו, ריאיון שקיים נערך מחדש ● גנץ: ביקשתי מהיועמ"ש לחקור את ההדלפות בנושא איראן ● יאיר גולן ממרצ קורא לאיחוד של מפלגתו עם העבודה ● בשבוע הבא הלימודים צפויים להתחדש ללא קפסולות

עוד 60 עדכונים

המרוץ המסוכן לנשיאות המדינה יוצא לדרך

עדותו של אילן ישועה לפני שבוע סיפקה הצצה מדהימה לדרך בה נבחר הנשיא המדינה ב-2014 ● אחד-אחד נפלו אז המועמדים - שלא לומר חוסלו - עד שראובן ריבלין, שנוא נפשו של נתניהו, נבחר לתפקיד ● בעוד 89 ימים יעזוב ריבלין את משכן הנשיא ● לכנסת נותרו חודשיים לבחור את הנשיא ה-11 ● זה לא יהיה נתניהו ● אבל מי יהיו המועמדים האמיצים להיכנס למרוץ? ● פרשנות

עוד 813 מילים

סבב השיחות האחרון בווינה בין איראן והמעצמות על החזרה להסכם הגרעין, שיתחדש ביום רביעי, מעיד כי ארצות הברית מגיעה למשא ומתן הזה מוחלשת מאי פעם ● כעת מנסים האמריקאים לפייס את איראן באמצעות קוריאה הדרומית - ובמקביל שר ההגנה האמריקאי הגיע היום לארץ במטרה לשכנע את הקברניטים בירושלים לאפשר מרחב תמרון נוח יותר לארצות הברית ● פרשנות

עוד 591 מילים ו-1 תגובות

בדיקת זמן ישראל תחתית התהום: משהו רע קורה בחיפה

יותר פשיעה, יותר סמים, יותר קורבנות ● תושבי חיפה תחתית חיים בצל סכסוכי עבריינים ומיואשים מהעדר האכיפה וחוסר מעורבות של העירייה ● וכל זה קורה דווקא בשכונות עם מקומות הבילוי הכי לוהטים והמסעדות הכי נחשבות של העיר ● "הגברנו את הפעילות", מבטיחים במשטרה ● "ערכנו ארגון מחדש לטובת ביטחון התושבים", מגיבים בעירייה ● התושבים ממשיכים לשלם את המחיר

עוד 2,629 מילים

המשטרה חוקרת חשוד באיומים על ליאת בן-ארי

פרסום ראשון המשטרה מנהלת חקירה נגד אזרח ישראלי החשוד באיומים, פגיעה בפרטיות והטרדה נגד הפרקליטה ליאת בן-ארי, התובעת הראשית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ● בעקבות בדיקות DNA, נחקר באזהרה משה אלון בחשד כי הניח מכתב בביתה של בן-ארי ובו איום מפורש על חייה וחיי משפחתה ● המכתב נחשף בזמן ישראל

משטרת ישראל מנהלת חקירה נגד אזרח החשוד באיומים, פגיעה בפרטיות והטרדה נגד הפרקליטה ליאת בן-ארי, התובעת הראשית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי החשד, משה אלון, הניח מכתב בתיבת הדואר בביתה של בן-ארי באוגוסט אשתקד, הכולל איום מפורש וישיר על חייה וחיי משפחתה.

במכתב, אשר נחשף בזמן ישראל, נאמר: "חלאת המין האנושי ליאת בן-ארי המושחטת, אנחנו למען ביבי, נמרר לך את החיים עד שתתאבדי. לא מפחדים ממך עבריינית. יום יום נסתכל לך בלבן של העיניים ימזדיינת" (הטעויות בעברית במקור, א"ה).

מכתב שהושאר בתיבת הדואר של ליאת בן-ארי
מכתב שהושאר בתיבת הדואר של ליאת בן-ארי

על המכתב היו חתומים לכאורה שני פעילי ליכוד ידועים – אורלי לב, הפעילה בהפגנות נגד בן-ארי; ופעיל הליכוד איציק זרקא. אולם שניהם הכחישו נמרצות בזמן אמת כל קשר לכתיבתו או להפצתו, ונראה כי נפלו קורבן לניסיון הפללה מצד החשוד האמיתי.

אלון סירב להתייחס לפניית זמן ישראל ואמר רק: "אני אדבר עם עורכת הדין שלי ואחזור אליכם". עורכת דינו, עו"ד סוזי ארניה, מסרה לזמן ישראל בתגובה: "מרשי הכחיש את החשד שהופנה כלפיו במסגרת החקירה והעניין נמצא בברור של הרשויות.
טרם התקבלה החלטה בנדון".

יחידת הסייבר של להב 433 המנהלת את החקירה הודיעה לאחרונה לבית המשפט השלום בראשון לציון כי במסגרת החקירה נלקחו "דגימות DNA  לצורך השוואה אל מול מכתב האיומים התפוס", וכן כי "החשוד נחקר תחת אזהרה בגין חשד לביצוע העבירות ומסר את גירסתו".

תיק החקירה נמצא בעיון פרקליטות המדינה מחלקת הסייבר לצורך גיבוש המלצות ולקבלת החלטה בתיק.

זמן ישראל חשף, בכתבת תחקיר נרחבת, את מסכת האיומים, ההטרדות וההפצה של כזבים נגד בן-ארי ומשפחתה – בידי עיתונאים, פעילי ליכוד, עורכי דין וגורמים ברשת.

למרות שלמלאכה זו היו שותפים גורמים המקורבים או מציגים את עצמם מקורבים לראש הממשלה (לרבות בנו, יאיר נתניהו) – נמנע נתניהו מלגנות את מערכת ההתקפות על התובעת.

בחודשים האחרונים מלווה בן-ארי במאבטחים בעקבות האיומים על חייה.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
ליאת בן ארי, סדי בן שטרית, אמיר השכל, ישי הדס, חיים שדמי, אליעד שרגא ועוד רבים רבים רבים וטובים הם אלה שמסתערים באומץ ובגבורה עילאית למען הגנה על ישראל מפני הפיכתה לרודנות. סיפורי גבורה... המשך קריאה

ליאת בן ארי, סדי בן שטרית, אמיר השכל, ישי הדס, חיים שדמי, אליעד שרגא ועוד רבים רבים רבים וטובים הם אלה שמסתערים באומץ ובגבורה עילאית למען הגנה על ישראל מפני הפיכתה לרודנות. סיפורי גבורה ישנם לאורך כל ההיסטוריה, והנה כאן ועכשיו אנו עדים לדמויות שלא נרתעות אל מול ההפחדות והטרור של ביבי והסביבה המקוללת שלו. בעתיד, במידה וישב בכלא, יוכלו כל המקוללים שהגנו עליו לנסות ולהבין את הקללה שאיתה הם צריכים להתמודד

עוד 269 מילים ו-1 תגובות

הרכב הוועדה המסדרת: ימינה נדרשת להכריע האם לתמוך בהצעת נתניהו או בזו של יריביו

הליכוד תומך במינוי נציג אחד בוועדה על כל 6 חברי כנסת, בעוד בגוש השינוי רוצים נציג על כל 5-4 ח"כים ● היועצת המשפטית לכנסת: הבחירות לנשיאות צריכות להיערך עד 9 ביוני ● חברת הכנסת מלינובסקי: הוצע לי להתמנות לשרה אם אערוק מישראל ביתנו לליכוד ● דיווח: בניגוד לעמדתו הפומבית בדק סמוטריץ' בסקר את יחס הציבור להקמת ממשלה תוך שיתוף פעולה עם רע"ם

עוד 46 עדכונים

נתניהו המציא את בורלא כתחליף לטראמפ

מנכ"ל פייזר לא המציא את החיסון נגד הקורונה ולא מכר לישראל חיסונים בשל היותו "יהודי חם" ● אך בשיווק גאוני להמונים, נתניהו הפך את בורלא לגיבור עולמי ואת קשריו עמו לכאלה שהצילו את העם היהודי ● בורלא הוא בסך הכל איש עסקים ממולח, אולם אחרי לכתו של טראמפ, נתניהו היה צריך דמות חדשה שתתחזק את התודעה הכוזבת שהוא שייך ל"ליגה אחרת" ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
צודק בכל מילה. הרקבון של ביבי והסביבה התומכת שלו יתגלו במערומיהם בהמשך. נתן אשל, ברדוגו, טופזלוקדודו האובדני הם דוגמאות לרובוטים מקוללים אשר תוכנתו להתאבד למען השליט המיוסר והאוהב את עמ... המשך קריאה

צודק בכל מילה. הרקבון של ביבי והסביבה התומכת שלו יתגלו במערומיהם בהמשך. נתן אשל, ברדוגו, טופזלוקדודו האובדני הם דוגמאות לרובוטים מקוללים אשר תוכנתו להתאבד למען השליט המיוסר והאוהב את עמו. רמת הפסיכוזה השוררת במעגל הקרוב לביבי זה זה, זה החומר שממנו עושים סרטים של היצ'קוק. סתם לידע כללי: נתן אשל משועבד לצפייה בחשבונות ברשתות החברתיות, ועל פיהן הוא פועל, על פי עיוות נפשי, אשר יתפוצץ לו בפרצוף כשביבי יהיה בכלא. ליאיר נתניהו צפויה התנדבות כואבת בבתי תמחוי

מבחן התוצאה מוכיח שכל הכתבה מיותרת ואינה מועילה כלל. מלבד ההשחרה של נתניהו . ואיך שוב מי שלא לכך סיכון! מנסה להמעיט במהלכים שהביאו את ישראל למשק פתוח ביחס לעולם. ועצירת הנגיף שעד היום ... המשך קריאה

מבחן התוצאה מוכיח שכל הכתבה מיותרת ואינה מועילה כלל. מלבד ההשחרה של נתניהו . ואיך שוב מי שלא לכך סיכון! מנסה להמעיט במהלכים שהביאו את ישראל למשק פתוח ביחס לעולם. ועצירת הנגיף שעד היום קטל מעל שלושה מיליון איש ולא מעניין אם הוא ממנף את זה כי ממלא תמצא את החורים בגבינה מקווה שאתה מחוסן בזכותו!!!

עוד 807 מילים ו-2 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה