ליל הסדר הוא האירוע השנוא עלי מכל

מכת בכורות. איור: לורנס אלמה תדמה, 1878, ויקימדיה קומון.
מכת בכורות. איור: לורנס אלמה תדמה, 1878, ויקימדיה קומון.

ליל הסדר הוא האירוע השנוא עלי מכל. הוא שנוא עלי מכל החגים, מכל המועדים ומכל האירועים החגיגיים שנגזר עלינו לעבור במהלך שנה אחת. האמירה הזו נשארת נכונה ועל כנה גם אם אכלול בה את החגים היהודיים החיצוניים לתורה, שזה אומר בריתות, מסיבות בר-מצווה וחתונות – אני יודע שאלו האחרונים הם אירועים על גבול האסון, אבל ליל הסדר גרוע בעיני גם מאלה כולם.

ליל הסדר שנוא עלי מכל האירועים החגיגיים שנגזר עלינו לעבור במהלך השנה. כולל החגים היהודיים החיצוניים לתורה: בריתות, בר-מצוות וחתונות – אירועים על גבול האסון, אבל ליל הסדר גרוע בעיני גם מאלה

ככה זה – וברור לי שאני מדבר בשמי בלבד.

ליל הסדר שנוא עלי מכל החגים והאירועים מהטעם הבא: הוא מבטא בעיניי את המהות והתמצית של תורת הגזע היהודית, או אם להשתמש במטבע שטבע ישעיהו לייבוביץ' – תורת הגזע היהודו-נאצית, זו הרואה בעם היהודי עם נבחר, על כל מה ש"עם נבחר" אומר, ואת שאר העמים כשטיח לרגליו.

ואוי להם, לאותם עמים, אם לא ימלאו את תפקידם זה – כי אז:

"שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך".

לא ידעוך משמעותו – לא הכירו בך כאליל היחיד מבין האלילים הרבים, האלוהים היחיד שישנו, השולט ביקום ובעולם, זה שנתן לעם ישראל את התורה. ועל כן, מאחר ולא ידעוך, גם לא הכירו בבחירה שלך, בחירה בעם היהודי כעם הנבחר:

"עם סגולה, גזע כוהנים וגוי קדוש"

תורת הגזע הנאצית לא ידעה להגדיר עם נבחר וגזע עליון יותר טוב מזה.

ואם לא הכירו בבחירה שלך – אחת דינם.

*  *  *

סבא שלי היה אדם דתי. הוא היה הסבא החורג שלי, אבל הוא היה הסבא היחיד שידעתי, והוא היה הסבא היחיד שהיה לי. הוא איבד את כל משפחתו בשואה, וכשעלה לארץ אדם יחיד ובודד פגש כאן את סבתא שלי מצד אמי, אלמנה עם שני ילדים חיים ואם שכולה לבת שנספתה בשואה. הבת שלה, אחות של אמי, נספתה בשואה עם בעלה ושתי בנותיה. סבתא שלי והסבא החורג שלי, הוא הסבא היחיד שהיה לי, התחתנו כאן, בארץ. סבא שלי היה אדם מאמין, על אף שאיבד את כל משפחתו במחנות הריכוז של הנאצים, וסבתא שלי הייתה בתו של רב, שגדלה בבית דתי למהדרין, ועל כן אורח החיים שסבא וסבתא שלי ניהלו בביתם היה דתי למהדרין אף הוא.

את לילות שבת נהגתי להעביר בביתם, כולל הדלקת הנרות והקידוש והברכה על החלות ואפילו הליכה לבית הכנסת עם סבא שלי לפני שנכנסה השבת. הסיבה שאת כל השבתות שלי עשיתי באווירה הדתית הזו הייתה פשוטה – כיוצאי העדה הרומנית הגאה והחילונית בדרך כלל, נהגו הוריי לצאת מדי שישי בערב למפגשי חברים מהקהילה הרומנית הענפה, ושם נהגו לשחק כמקובל באותם ימים – הגברים פוקר והנשים רמי אבנים. כדי שיוכלו לעשות זאת היו הוריי צריכים להשאיר אותי אצל הסבא והסבתא – כל יום שישי.

כך גדלתי כשאני מעביר את השבתות באווירה דתית, וכמותן גם את החגים – ביניהם את ליל הסדר, שסבא שלי חגג תמיד כסדרו וכהלכתו, מדקדק בכל מצווה על קוצה של י'.

כילד, ליל הסדר היה דווקא החג והאירוע האהוב עלי – זה היה ערב קסום שכולו התעסקות במיני טקסים משונים ומרתקים, אכילה כזית ממרור ומצה, טבילה במי מלח ובציעה והטמנה של אפיקומן במקום שבו אוכל לגנוב אותו, טיפטוף של יין על המפה בעשרת המכות, לגימה של ארבע כוסות, ומיני רבנים מרבנים שונים ומשונים שהיו נותנים בהם סימנים כמו דצ"ך ועד"ש ובאח"ב, וקושיות והסבה על צד שמאל ומיני דיינו וחד-גדיא, ושיא השיאים מכולם – רבי בן זומא, ששנים נקרעתי מצחוק בכל עת שבה קראו בשמו.

מה לעשות – לא הייתה לי על זה שליטה.

כילד, ליל הסדר היה דווקא החג והאירוע האהוב עלי – זה היה ערב קסום שכולו התעסקות במיני טקסים משונים ומרתקים, אכילה כזית ממרור ומצה, טבילה במי מלח ובציעה והטמנה של אפיקומן במקום שבו אוכל לגנוב אותו

ובין השורות ובין השיטין הבנתי, כילד, מה שהצטייר מאוד ברור מכל הסיפור הזה – שפרעה היה איש רע, וסרב לתת ליהודים לצאת, ועל כן מן הראוי היה שכל מצרי ומצרי – שימו לב! כל איש ואישה במצריים ויהיה מי שיהיה ובלבד שהוא מצרי! – וכל בית ובית שביניהם, יוכו במכה הנוראה מכולם – אצל כולם ימותו הבכורות!

לא רק הבנים הבכורים, אם טעיתם לחשוב. מדובר היה בכל בכור ובכורה, אם רק הבנים הבכורים נראים לכם לא מספיקים לצורך העניין – גם הבנות הבכורות, וגם הבקר והכבשים והעופות וכל מה שהיה ברשותם של המצרים הללו, מכולם מתו הבכורות והבכורים.

ואתם מוזמנים לקרוא את הפרשנויות השונות לאירוע.

למה הדבר דומה, כדי לקבל קצת פרופורציה לזמננו? הדבר דומה לכך שאם פוטין אדם מרושע – ואין זה משנה אם מרושע משמעותו רק רוצח אנשים, או גם כולא ומעלים מתנגדים וחפים מפשע, וגם שולח זרועותיו למדינות שונות בעולם ומתערב בענייניהם, ומה לא – אם פוטין איש מרושע ועיקש, כל 144 מיליון אזרחי ותושבי רוסיה ייענשו ואחד מילדיהם ימות, כי המנהיג שלהם רשע.

אז המצרים ופרעה, כאמור.

כי ככה זה. כי אנחנו יהודים וחוץ מאיתנו, ברור היה לי כילד שקורא את ההגדה, שאף אחד לא באמת נחשב ואף אחד לא באמת שווה.

העולם נברא עבורנו, כל מי שאינו יהודי הוא סוג של טעות, או נועד לשמש את העם הנבחר ואת אלוהיו, ואם לא יעשה את המוטל עליו, אחת דינו – למות.

אני בסך הכל מתאר את תמונת העולם שאיתה גדלתי עד גיל מסוים, אבל שלא תהיה לכם טעות – כל ילד שעובר ערב כזה עם ההגדה הזו מקבל את אותה תמונה בראש, ושלא יספרו לכם אחרת.

מי שמספר לכם אחרת, מספר לכם סיפור אגדה – כמו האגדה על יציאת מצרים.

וההגדה היהודו-נאצית הזו מאפשרת למאמינים בה לשלוט על 2,987,000 פלשתינים בשטח כבוש, במדיניות גלויה וברורה של אפרטהייד – ולחגוג חג חירות!

חירות?

אבל אין כאן כל בעיה, מטבע הדברים, כי מדובר בגזע עליון מול גזע נחות, כך שהמונח אפרטהייד לא שייך לכאן – אלו הזכויות הטבעיות של כל אחת מהקבוצות האתניות, יהודים ופלשתינים, כמו שהאליל שנקרא אלוהים כנראה אמר.

לא ככה?

חוץ מאיתנו היהודים, היה לי ברור כילד מקריאת ההגדה שאף אחד לא באמת נחשב או שווה. העולם נברא עבורנו וכל מי שאינו יהודי הוא סוג של טעות, או נועד לשמש את העם הנבחר ואת אלוהיו, אחרת אחת דינו – למות

ורק צריך לראות מעשי היום יום של נוער הגבעות כדי להבין – אלו חניכים טובים ויקרים של ההגדה לפסח.

כמו גם של שאר ייצרני הגזענות הסמויים והגלויים שהיהדות הדתית לכל זרמיה וסוגיה ייצרה.

אין כמו קריאה בהגדה כדי להבין לא רק חלק גדול ממה שנקרא "הציונות הדתית" אלא גם חלק גדול מהאנשים שאינם נתפסים כדתיים, ואלו הנקראים מסורתיים, ובסך הכל – חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.

ביניהם גם צאצאים של אנשים ששרדו את השואה, או משפחות שלא שרדו אותה.

כי בנו בחרת מכל העמים.

חג חירות שמח, כן?

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
5
כן, אבל, זה האלוהים שלפני 2000 שנה.כיום הוא מפוכח יותר ומזמן כבר הבין שהיהודים לא ממלאים את תפקידם כעם הנבחר. הוא ניסה את הגרמנים וגם שם התאכזב קשות. לאחרונה פרסם מודעה בכל השפות: אלוהי... המשך קריאה

כן, אבל, זה האלוהים שלפני 2000 שנה.כיום הוא מפוכח יותר ומזמן כבר הבין שהיהודים לא ממלאים את תפקידם כעם הנבחר. הוא ניסה את הגרמנים וגם שם התאכזב קשות. לאחרונה פרסם מודעה בכל השפות: אלוהים מחפש עם נבחר ישר ואמין, ספונטני ויודע להעניק אהבה, שלא תלויה בדבר. משיחי שקר מכל הדתות,לא יענו.

בהחלט. ועוד לא הזכרנו שמסופר על טבח המוני של ילדים, מבוגרים ובעלי חיים חפים, כולם מפשע שחיו בממלכה, לא בדמוקרטיה. ואם זה לא מספיק מזוויע, אפילו מהמלך עצמו נלקח חופש הבחירה על ידי האל י... המשך קריאה

בהחלט.
ועוד לא הזכרנו שמסופר על טבח המוני של ילדים, מבוגרים ובעלי חיים חפים, כולם מפשע שחיו בממלכה, לא בדמוקרטיה.
ואם זה לא מספיק מזוויע, אפילו מהמלך עצמו נלקח חופש הבחירה על ידי האל יהוה, כדי שיוכל להראות את כוח ההרס וההרג שלו. נהרות של דם חפים מפשע כדי להראות את כוחו.
חרפה גדולה לחגוג ערכים איומים כאלה במאה ה-21.

עוד 1,019 מילים ו-5 תגובות
כל הזמן // שבת, 10 באפריל 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

בספטמבר 1941 נרצחו בבאבי יאר, בתוך יומיים בלבד, למעלה מ-33 אלף יהודים ● הבמאי סרגיי לוזניצה גדל ליד מקום הטבח שנים אחרי, ולא ידע מה באמת קרה שם ● עם הזמן התבררה לו ההיסטוריה הכל כך בעייתית של רוסיה ואוקראינה ● עכשיו הוא יצר 24 סרטים קצרים על העבר של גיא ילדותו - ועל מחיקתו

עוד 891 מילים

החומרים שמהם עשויים מנהיגים

איזו דרך הובילה את ביל קלינטון לנשיאות, מה עשתה אופרה וינפרי אחרי שהורדה בדרגה, וכיצד הפכו ביל גייטס וג'ף בזוס לענקים ● המיליארד היהודי דייוויד רובינשטיין פגש את כולם בתוכנית הטלוויזיה שלו, והפך את הראיונות לספר רב מכר ● בסוף המסע הוא גילה שתשוקה, מיקוד, יושרה, חזון והיכולת ללמוד מטעויות הם החומרים מהם עשוייה מנהיגות

עוד 780 מילים

אחרי שנים של הכחשה העולם הערבי משנה את גישתו לשואה: בבחריין ובאיחוד האמירויות התקיימו טקסים לזכר ששת המיליונים, וברשתות החברתיות שיתפו גולשים בתחושותיהם ● לאחר שבעונה הראשונה סדרת הריגול האיראנית המצליחה מתחה ביקורת על משרד החוץ של הרפובליקה, עם עליית העונה השנייה של "גנדו" חוששים הצופים מצנזורה של השלטונות ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 1,058 מילים

אוטיזם היא לא מילה גסה

בשנה שעברה הופנתה למעבדה שלנו משפחה לצורך מחקר על ילדים צעירים עם אוטיזם. המשפחה בהחלט התאימה למחקר אבל הייתה בעיה אחת: ההורים לא ידעו שילדם מאובחן עם אוטיזם. הסיבה לכך היא, שגם בשיחה עם הצוות המאבחן וגם בדו"ח האבחון שנמסר להם נאמר להם, שלילדם יש "בעיית תקשורת".

משפחה, שהופנתה למעבדתנו למחקר על ילדים צעירים עם אוטיזם, התאימה למחקר – למעט בעיה אחת: ההורים לא ידעו שילדם מאובחן עם אוטיזם. בשיחה עם הצוות המאבחן ובדו"ח האבחון נאמר להם שלילדם יש "בעיית תקשורת"

המונח הבעייתי הזה נפוץ היום במידה כזאת, שהשם הרשמי לכיתות המיועדות לילדים עם אוטיזם הוא "כיתות תקשורת". ריכוך זה של המונח להורים אינו משרת אף אחד, והוא גם לא מדויק.

כדי לאבחן א/נשים עם אוטיזם, צריכים להימצא ליקויים בתקשורת ובאינטראקציה החברתית, כמו גם התנהגויות מוגבלות וחזרתיות ו/או תחומי עניין סטריאוטיפיים, שמקשים על היכולת של האדם לתפקד באופן יומיומי. תקשורת נמצאת במרכז הסיפור, אך אינה עומדת בפני עצמה. כאן ראוי לציין כי ישנם אנשים עם אוטיזם בעלי יכולות תקשורת תקינות (כלומר מסוגלים להעביר ולקבל מסרים מאחרים), המתקשים רק בשימוש החברתי או הפרגמטי בשפה.

השימוש היופמיסטי ב"תקשורת" אינו האתגר היחיד בטרמינולוגיה בתחום האוטיזם כיום. האם עלינו לומר שמישהו הוא "אוטיסט" או "על הספקטרום"? "הפרעת ספקטרום האוטיסטי" או פשוט "אוטיזם"? במקרה הזה אין נכון או לא נכון, אלא רק ביטוי של השקפות שונות בנוגע לקטגוריה האבחנתית ומוגבלויות בכלל.

לעומת זאת, למונח "תקשורת" אין מקום בשיח על אוטיזם. תחשבו רגע על המשפחה מהמחקר שקבלה אבחנה אבל למעשה לא קבלה. שעברה את כל החששות והספקות, לגבי ילדם ולגבי עצמם כהורים, שעברו את רשימת ההמתנה, את התהליך האבחוני ובסוף יצאו עם אבחנה שהיא לא אבחנה. בלי לדעת לאן פניהם ואפילו אילו מילים להכניס לגוגל. כל זה בגלל שמישהו חשש לפגוע, להגיד ולכתוב משהו שאולי יוביל לדמעות, לעצב, לכעס. אלא שזה גם עלול להוביל לתמיכה, ולתהליך של השלמה והתקדמות.

אפשר רק להניח, באופן דומה, שהשימוש המקורי במונח "תקשורת" במשרד החינוך היה ניסיון להגן על משפחות וילדים מפני אמירת המילה "אוטיזם" בקול. אך אנחנו יודעים שכאשר אנו נמנעים משימוש במילה מסוימת, הסטיגמה סביבה גדלה וגדלה, מהדהדת דרך גני ילדים, חצרות בית ספר ומקומות עבודה. כך המונח "אוטיסט" הופך למונח שנעשה בו שימוש מפחית ערך על-ידי ילדים ומבוגרים כאחד. אולי אם ילדים לא-אוטיסטים היו שומעים את התלמידים מהכיתה בהמשך המסדרון, או את הילד בכיתה שלהם, מדברים בפתיחות על היותם אוטיסטים, הם היו מרגישים פחות בנוח עם שימוש בלתי הולם במונח.

אפשר להניח, שהשימוש המקורי במונח "תקשורת" במשרד החינוך היה ניסיון להגן על משפחות וילדים מאמירת המילה "אוטיזם" בקול. אך כאשר נמנעים משימוש במילה מסוימת, הסטיגמה סביבה גדלה

בתחילת מרץ פרסמה אגודת האוטיזם באמריקה וארגוני מוגבלויות מובילים אחרים הצהרה כי תפסיק לקרוא לחודש אפריל חודש המודעות לאוטיזם ותתחיל לקרוא לו חודש קבלת האוטיזם. אי לכך, הוחלט על ידי רבים ברחבי העולם כי התאריך שצוין בשבוע שעבר, ב-2 באפריל, הוא יום המודעות והקבלה הבינלאומי לאוטיזם.

מודעות? כולם שמעו כבר על אוטיזם, החברה מודעת למונח. בכך שאנו מקבלים ולא רק מודעים לשם הזה, על ידי אמירתו בקול רם, על ידי דחיית הסטריאוטיפים וההטיה הנמשכים, אנו יכולים להתקדם כחברה ממודעות לקבלה.

ד"ר ג'ודה קולר הוא ראש המגמה לחינוך מיוחד ומרצה לפסיכולוגיה קלינית של הילד באוניברסיטה העברית. שם הוא מנהל את המעבדה לחקר אוטיזם בילדים ומשפחות ובין מייסדי המרכז לאוטיזם של האוניברסיטה. צילום: ארקדי ורונין

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 480 מילים

למקרה שפיספסת

עודכן לפני 13 שעות
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

המהפכה של תל אביב

הגלובוס הירוק הולך לעיריית תל אביב שמבצעת מהפך תחבורתי חסר תקדים ● הגלובוס השחור מוענק לממשלה בגין עלייה דרמטית במספר המשלוחים החיים ● וטיפ לסוף השבוע: לפני שנגמר האביב והכל יצהיב, צאו אל הנדנדה שמשקיפה על עמק איילון

עוד 598 מילים

תגובות אחרונות

אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
צֶ'רְצִ'יל 80

נאום יום השואה של ראש הממשלה לא היה נאום בחירות ציני. ב"יד ושם" נתניהו סיכם את נצחונו ההיסטורי הגדול במלחמת העולם השלישית כנגד הנגיף הנאצי. מעכשיו, לא רק לווינסטון צ'רצ'יל אלא גם לבנימין נתניהו יש "V Day" משלו. Vaccinations Day.

עוד 1,321 מילים ו-3 תגובות

לא משבר, הזדמנות לפתרון

מערכת הבחירות הנוכחית התאפיינה בלגיטימציה שניתנה למפלגות הערביות, אך מנגד גם התחזק בזירה הציבורית מעמדן של מפלגות ימין רדיקליות ● שיעורי ההצבעה הנמוכים מלמדים על אובדן האמון בדמוקרטיה ● אסור לתת לאיומים במערכת בחירות נוספת להביא לכך שמי שלא זכו לרוב בבחירות ימשיכו לאחוז בהגה השלטון ● דעה

עוד 1,210 מילים

המשטרה: כסיף תקף שוטר; כסיף: מדובר בעבריינים שקרנים

לוין: התנהגות ברוטלית כזו לא ראויה כלפי אף אזרח לא כל שכן ח״כ ● סער: חרפה ● סמוטריץ׳: בלתי מתקבל על הדעת ● פייזר לישראל: אם לא תשלמו על החיסונים תועברו לסוף התור ● גנץ מזהיר את עבאס ובנט מהמו״מ עם נתניהו: ״תקבלו הבטחות ולא ייצא מזה כלום״ ● נתניהו ספד לנסיך פיליפ: ״משרת ציבור יוצא דופן״ ● רגב על השעיית אבישי בן חיים מחדשות 13: השמאל סותם פיות

עוד 47 עדכונים

ארועי יום השואה הוכיחו: לנתניהו אין ממשלה

בחירות חמישיות הן הדבר שהכי מפחיד את חברי הכנסת של הליכוד - הם יצטרכו להתמודד בפריימריז ואולי ימצאו את עצמם בחוץ ● מתוך תקווה קלושה הם נאחזים ברמזים עלומים שמשגר נתניהו ● בישיבת הסיעה אמר כי הוא "מדבר עם שלושה גורמים" ושלח את חברי הליכוד למסע של ספקולציות ● בכיר בליכוד העריך כי לנתניהו יש ערוץ תקשורת עם גדעון סער - רק לא בטוח שזה יעזור לו ● פרשנות

עוד 446 מילים

המאבק על מיקום שדה התעופה השני של ישראל מעלה הילוך ● דוח של האגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות קובע נחרצות: מיקום שדה התעופה בעמק יזרעאל יחסל את החקלאות דווקא בשטחים החקלאיים החשובים בארץ ● הפיתוח שם יפגע בביטחון המזון של המדינה ● גידולים כמו חיטה, אפונה ותירס ייאסרו כליל ● ומשקי הלולים והרפתות יספגו מכה קשה ● המאבק של הצפון והדרום נמשך

עוד 715 מילים

אתה חי רק פעמיים

הוא הרג שומר נאצי, ברח מהגטו בזהות בדויה, תפס טרמפ על רכבת של הצבא הגרמני והסתובב בברלין במדים של הנוער ההיטלראי ● לפני שמלחמת העולם השנייה הסתיימה, הוא עוד הספיק להילחם לצד הכוחות הפולנים ולהצטרף לצבא הבריטי ● ואחרי הכול, הוא הוטבל, נישא לקתולית ושמר שנים את יהדותו בסוד ● סיפורו יוצא הדופן של חיים הירשמן הפך כעת לספר שכתב בנו, ג'ון קאר

עוד 1,797 מילים

התופרת האחרונה של אושוויץ הלכה לעולמה

נשות הנאצים חיכו לשמלות הערב הנפלאות שלהן, ודרשו עוד ועוד ● התור היה ארוך, והגיע לפעמים לחצי שנת המתנה ● הן קיבלו תנאים משופרים במחנה המוות כדי שיוכלו להמשיך ולתפור, וכך שרדו את השואה ● חודשים ספורים לפני יום הולדתה ה-100, נפטרה מסיבוכי קורונה ברטה קוהוט, אחרונת השורדות ממעגל התפירה של אושוויץ

עוד 1,020 מילים

בנט: "אעשה הכל כדי לחלץ את ישראל מהכאוס"

סמוטריץ' פגש את נתניהו וממשיך לפסול את רע"ם ● היועמ"ש לנתניהו וגנץ: "למנות בדחיפות שר משפטים" ● עודה נגד ממשלה בראשות בנט ● הליכוד התלונן במשטרה נגד סדי בן שטרית ● ישראל לבית הדין בהאג: אין לכם סמכות לחקור ● ועדת פרס ישראל הודיעה שפרופ' גולדרייך ראוי לקבל פרס ישראל ביום העצמאות ● בג"ץ מאפשר לשר גלנט להדיר אותו מהפרס למשך חודש

עוד 51 עדכונים

"הנשיא רשאי להביא בחשבון את העובדה שכנגד מועמד הוגש כתב אישום", כתב השופט מלצר בהחלטת בג"ץ המפורסמת שאיפשרה לנתניהו להרכיב ממשלה ● "לפיכך ככל שיש ח"כ אחר, שאף לו יש סיכוי להרכיב ממשלה ואין לו בעיה דומה - הנשיא יכול להעדיף אותו" ● בג"ץ הגיש לריבלין גושפנקא לשקול את שיקוליו המוסריים ● אך ריבלין במקום זאת בחר במבע-פנים מיוסר ובהיעדר שיקול דעת ● פרשנות

עוד 1,133 מילים ו-2 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה