אז למה באמת אין אמסלמים, דרעים וביטנים בבית המשפט העליון?

אריה דרעי ודוד ביטן (צילום: Miriam Alster/FLASH90)
Miriam Alster/FLASH90
אריה דרעי ודוד ביטן

כדי לנסות ולענות לשאלה שבכותרת, והתשובה עליה פשוטה משנדמה, יש להפריד אותה משאלה אחרת מוקדמת יותר: שאלת קיפוח העולים מארצות ערב. זו שאלה שהתשובה עליה ברורה מאוד, חד משמעית ולמעשה אינה ניתנת כלל לערעור – בשנות העלייה הראשונות של יהודי ארצות ערב לישראל הם קופחו קיפוח קשה ביותר. קיפוח שיש עליו ראיות אובייקטיביות בדמות מסמכים היסטוריים שונים כמו פרוטוקולים, מזכרים, ישיבות והחלטות, לצד עדויות של אנשים שפעלו באותה התקופה מטעם הממסד המוכיחים זאת, כמו גם עדויות של המקופחים עצמם.

בשנות העלייה הראשונות של יהודי ארצות ערב לישראל הם קופחו קיפוח קשה ביותר, שיש עליו ראיות אובייקטיביות בדמות מסמכים היסטוריים כמו פרוטוקולים, מזכרים, ישיבות והחלטות, לצד עדויות

היה זה קיפוח שלטוני ממסדי. קיפוח שהדיר את העולים מארצות ערב מכל מוקדי הכוח במדינה. הדרה כלכלית, הדרה תרבותית והדרה גיאוגרפית. הדרה שגרמה לפערים בלתי נסבלים בין העולים ממדינות אלה לבין העולים ממדינות אחרות.

הדרה כמעט בכל תחום, אבל בפרט בתחום ההשכלה ובתחום האפשרויות לתעסוקה. הדרה שהונצחה לא רק בדור העולים הראשון – הדור של הסבים והסבתות שלי, אלא גם בדור של הוריי.

הוריי עלו אומנם לישראל כנערים צעירים ואת השכלתם התיכונית עשו בישראל, אבל ההדרה הבטיחה שהם לא יזכו להשכלה גבוהה, ומכאן שלא יקבלו שום הזדמנות לשיפור במעמדם הכלכלי והחברתי.

הדרה שהונצחה גם בדור שלי. הדור שנולד אומנם בישראל, אבל גדל בעיירות הפיתוח, בגלות הגאוגרפית שנכפתה על הוריו ושהייתה לחלק מההדרה הממסדית. הדור, שכדי להצליח להשתלב במוקדי הכוח במדינה היה עליו לדלג על הפער הגדול שכבר נוצר בינו לבין אלה שלא הודרו. פער שהיה לעובדה מוגמרת, פער שקיים קושי אובייקטיבי לגשר עליו, אם כי לא היה זה בלתי אפשרי.

זה היה אפשרי, כי בשנות ה-70 הייתה הכרה של השלטון, ולו הכרה חלקית, בעוול הנורא שנעשה לעולים אלה, והיו ניסיונות כנים לתקן את הפער שנפער וגרם לתסיסה שערערה את השלטון.

הוריי עלו אומנם לישראל כנערים צעירים ואת השכלתם התיכונית עשו בישראל, אבל ההדרה הבטיחה שהם לא יזכו להשכלה גבוהה, ומכאן שלא יקבלו שום הזדמנות לשיפור במעמדם הכלכלי והחברתי

אלה היו ניסיונות שרובם לא עלו יפה, גם כי פער כזה מעצם טיבו קשה מאוד לתיקון, ויכולות לעבור שנות דור עד שניתן יהיה להדביקו (אם בכלל), וגם כי חלק מהניסיונות היו אף הם נגועים באותו חטא יהירות קדמון שהביא מלכתחילה להדרה.

במקום לשפוך כסף, הרבה כסף על תכניות להשכלה, על אוניברסיטאות ועל מפעלים עתירי ידע – כסף שאם הוא מתועל נכון יש בכוחו לגשר על פערים אלה – שפכו כסף על שלל תכניות בהן הובאו לעיירות הפיתוח אנשים מבחוץ כדי "לקדם" את אנשי המקום. ועשו זאת מתוך הנחה שאנשי המקום נחותים ולא מתקדמים ואילו אלה שבאים מבחוץ עולים עליהם. תכניות שכישלונן היה ידוע מראש.

כ"בוגרת" כמה וכמה תכניות כאלה אני יכולה להעיד כי העובדה שהביאו לחצור הגלילית תלמידים מישובים חזקים כדי ללמוד איתי באותה הכיתה, לא היה בה דבר כדי לסייע לי ולאחרים לגשר על הפער שנוצר.

אלא שלקראת סוף שנות ה-70 התרחש עוד אירוע, שמשום מה אף אחד איננו מזכיר אותו בהקשר של קיפוח העולים מארצות ערב. אירוע כמעט נסתר מן העין בהקשר זה – המהפך – או עליית הליכוד בראשות מנחם בגין לשלטון. עלייה לשלטון שהביאה לסיום השלטון שהיה האחראי לקיפוח ולהדרה.

מאז נמצא הליכוד בשלטון, פחות או יותר, כמעט ברצף במשך 45 שנה, והפך לממסד – זה שחולש על הכל, על המדיניות, כמו גם על התקציבים. זה שבכוחו להביא לשינוי.

אלא שלקראת סוף שנות ה-70 התרחש עוד אירוע, שמשום מה אינו מוזכר בהקשר קיפוח העולים מארצות ערב – המהפך. עליית הליכוד בראשות בגין לשלטון, שהביאה לסיום השלטון שהיה אחראי לקיפוח ולהדרה

עליית הליכוד לשלטון הביאה למהפך נוסף – המהפך המזרחי. מהפך בו פוליטיקאים, שהם עצמם או הוריהם עלו מארצות ערב, השתלבו היטב בכל עמדות הכוח של השלטון והיו לשרים, למנכ"לים ולמנהלי חברות.

המשותף לרוב רובם של פוליטיקאים אלה הוא שהם היו צעירים, הם היו רעבים, הם רצו להדביק את הפער הזה שבינם לבין השלטון הממסדי הקודם והם רצו לעשות זאת מהר. כמה מהר? ובכן רבים מהם נחשדו בפלילים והואשמו בפלילים בעבירות של שחיתות שלטונית.

פוליטיקאים אלה, שהיו, כאמור חלק אינטגרלי מהשלטון, החלו לטעון טענות לקיפוח עדתי מן העבר. אז גם החלו לקרוא לכל העולים מארצות ערב בכינוי הקטגורי "מזרחים" (הגם שמהבחינה הגיאוגרפית מרוקו, למשל, נמצאת מערבית לגרמניה ולפולין) ויצרו קשר בין ההאשמות נגדם בפלילים לבין הקיפוח מן העבר. באותה התקופה החל שיווק המותג "מזרחי מקופח".

הראשון שהשתמש במותג המזרחי המקופח בהקשר הפלילי היה אהרן אבו חצירא, אם כי הוא עשה זאת בצנעה, הייתי אומרת כמעט בבושה.

אלא שלאחריו הגיעה מפלגת ש"ס, המפלגה שיצירתה נעשתה בשם העולים מארצות ערב, ואלה שרבים מהם נחשדו, הואשמו והורשעו במעשים של שחיתות שלטונית – כבר הפכו את המותג "מזרחי מקופח" לתרנגולת המטילה ביצי זהב.

המותג הצליח מעל ומעבר למצופה והפך ל"מותג זהב", כזה שיש בו כל מה משווק מעוניין ליצור. קישור אוטומטי במוח בין המותג לבין הרגשות שהוא מעורר. וכשהפלא הזה מתרחש, כשמותג כזה נוצר, הרי שממש כמו רושם ראשוני – בלתי אפשרי כמעט לערער עליו.

הפוליטיקאים מארצות ערב, שהפכו חלק אינטגרלי מהשלטון, כונו בכינוי הקטגורי "מזרחים" ויצרו קשר בין ההאשמות נגדם בפלילים לבין הקיפוח מן העבר. אז החל גם שיווק המותג "מזרחי מקופח"

כטיבם של מותגים חזקים ומוכרים, המותג חרג מהמסגרת שניתנה לו – מסגרת מצומצמת של פוליטיקאים יוצאי ארצות ערב המעורבים בפלילים – והפך למותג בפני עצמו, כזה שכמעט כל פוליטיקאי יוצא מדינות ערב השתמש בו גם ללא ההקשר הפלילי.

טענת הקיפוח מן העבר הפכה לטענה דומיננטית בשלטון ש"ס והליכוד. עד כמה הצליח המותג הזה?

את זה אפשר ללמוד מכך שפוליטיקאי אשכנזי עשיר כקורח, משמנא וסולתא של השלטון, כזה שקיבל כל הזדמנות בחייו, כזה שאורח חייו רחוק שנות אור מזה של הורי שעדיין גרים בעיירת פיתוח שכוחת האל ושכוחת תקציבים – הפך עצמו למזרחי מקופח. מנהיג המזרחים המקופחים, לא פחות. מותג זה, שהפך למותג של שנאה, היתרגם מיד להצלחה מטאורית בקלפי – הסמל המסחרי של הליכוד ושל ש"ס.

התוצאה של טיפוח מותג השנאה הזה וההצלחה האלקטוראלית שבצדו, הביאו לידי כך ששלטון הליכוד וש"ס ביקשו לשמר את גחלת הקיפוח על ידי מיעוט השקעה של תקציבים בעיירות הפיתוח.

בכך הפכו עצמם למעשה לשלטון המקפח, המדיר, המפלה את אותן אוכלוסיות ממש, לא פחות ואולי אפילו יותר מהשלטון הקודם, כי למה להם להשקיע בתקציבים אם אפשר להגיע לאותה התוצאה ממש רק על ידי טיפוח מותג הקיפוח?

עד כמה הצליח המותג? פוליטיקאי אשכנזי עשיר כקורח, שקיבל כל הזדמנות בחייו, ואורח חייו רחוק שנות אור מזה של הוריי, הגרים עדיין בעיירת פיתוח שכוחת אל ושכוחת תקציבים – הפך עצמו למזרחי מקופח

את הטענה שהליכוד וש"ס הסתפקו רק בטיפוח מותג השנאה "מזרחי מקופח" אפשר לבחון גם באופן אובייקטיבי בעזרת בחינת מסמכים ונתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לגבי ההשקעה לנפש בעיירות הפיתוח.

אפשר לבחון את כל הפעולות שעשו במקומות אלה, ובעיקר כמה כסף הושקע בעולים אלה ביחס לכסף שהושקע בקבוצות אחרות באוכלוסייה כמו החרדים והמתנחלים.

המאמר שלי מאתמול ב"הארץ". וכן, כבר כינו אותי אנטישמית.האיור של Pawel Kuczynski*****כמות דברי ההספד על הציונות הדתית…

Posted by Noa Osterreicher on Thursday, August 8, 2019

אפשר לבחון אלו בתי ספר הוקמו בריכוזי אוכלוסייה אלה (ולא, רשת "אל המעיין" איננה יכולה להיחשב כרשת חינוך והשכלה), כמה אוניברסיטאות הוקמו, כמה מפעלים עתירי ידע נפתחו, כמה תיאטראות ומוסדות תרבות נפתחו (ולא, הבטחת מירי רגב להקמת עשרות מוזאונים למורשת המזרח איננה השקעה בתרבות), כמה בתי חולים הוקמו ושאר נתונים אובייקטיביים שיעידו על השקעה בהשכלה – אותו פרמטר, כמעט יחיד, המאפשר מוביליות חברתית.

הבדיקה תראה שההשקעה במקומות אלה הייתה זניחה. שהאוניברסיטאות היחידות שהוקמו היו באריאל ובהמשך בהרצליה. שבצפון נסגרו מרכזים רפואיים ולא נפתחו חדשים תחתיהם. שבחצור הגלילית המפעל הגדול היחיד המספק מקור תעסוקה ופרנסה לתושבים הוא עדיין מפעל "פרי הגליל", זה שרוב עובדיו משתכרים שכר מינימום. שלמעשה חצור הגלילית היא רק דוגמה למה שקרה ביתר עיירות הפיתוח בצפון ובדרום.

כל זאת למרות שהוקם על ידי הליכוד וש"ס "משרד ייעודי" עם מנעמים וכיבודים ושם מפוצץ "המשרד לענייני הפריפריה", לכאורה לטיפול באוכלוסיות אלה. זה שבמשך תקופה עמד בראשו לא אחר מאשר אריה דרעי, ההוא מהדרעים.

בחצור הגלילית למשל, המפעל שמעסיק תושבים, רובם בשכר מינימום, הוא עדיין "פרי הגליל", למרות שהליכוד וש"ס הקימו משרד "לענייני פריפריה" עם מנעמים וכיבודים ושם מפוצץ

ואי אפשר שלא להשוות לשלטון הקודם, שגם בו שימשו פוליטיקאים יוצאי מדינות ערב, בהם: שלמה הלל, משה שחל, יצחק נבון, שושנה ארבלי אלמוזלינו ואחרים – אבל מעולם לא נשמעה מפיהם טענה, ולו ברמז, על מוצאם או מוצא הוריהם. הם היו שם בזכות עצמם, בזכות חוכמתם, בזכות השכלתם ולא בזכות מותג השנאה המצליח "מזרחי מקופח" שיצר הממסד המקפח החדש.

אני מזרחית מעיירת פיתוח (אינני סובלת את השיוך הזה, לא עשיתי שום דבר למענו, נולדתי אתו והוא בילט-אין עבורי ואני מקווה שאף אחד לא ישפוט אותי לפי המדינה ממנה עלו הורי או המקום בו גדלתי), דור ראשון בישראל להורים שעלו מעיראק ושאין ויכוח על כך שהוריהם הודרו וקופחו בעת עלייתם ארצה.

אם ישאלו אותי, אומר ללא כחל וסרק שהסיבה העיקרית ואולי אף היחידה היחידה לכך שגם 45 שנה לאחר עליית הליכוד לשלטון אין אמסלמים, דרעים וביטנים בבית המשפט העליון – היא האמסלמים, הדרעים והביטנים ששימשו בשלטון. הממסד השלטוני של מפלגות הליכוד וש"ס ששימר את הקיפוח והרחיב אותו מטעמים אלקטורליים.

אז כשאמסלם משתלח בבית המשפט ואומר לשופטים במילים קשות ש"הם לא אוהבים את האמסלמים, הדרעים והביטנים" – דעו לכם שזה כדי להסתיר את חלקם של דוד אמסלם, אריה דרעי, דוד ביטן, מירי רגב, מיקי זהר, נאוה בוקר, אמיר אוחנה, אורלי לוי אבקסיס, גלית דיסטל אטבריאן ואחרים באשמה הזו.

זה כדי להסתיר שהם, באמצעות מפלגותיהם הליכוד וש"ס (בפרט בימי בנימין נתניהו, אז הפך המותג לכלי לשימוש אישי של האשכנזי העשיר והפריווילג) – מנעו בכוונת מכוון השכלה מאנשי עיירות הפיתוח. ובכך מנעו למעשה בכוונת מכוון את שילובם של האמסלמים, הדרעים והביטנים בבית המשפט העליון. 

אם ישאלו אותי, כמזרחית מעיירת פיתוח, אומר שהסיבה העיקרית שגם 45 שנה לאחר עליית הליכוד לשלטון אין אמסלמים, דרעים וביטנים בביהמ"ש העליון – היא האמסלמים, הדרעים והביטנים שבשלטון

וכל זאת – כי דוד אמסלם והיתר הרוויחו מכך באופן אישי. אתם מכירים חברה מסחרית שתוותר מרצונה על מותג מצליח עם רווח שלא יסולא בפז ועוד כזה שלא צריך להתאמץ בשבילו?

דוקטור לביוכימיה ומשפטנית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
4
אני מסכים עם מרבית המאמר.אבל דבר אחד צריך להאמר.למרות הכל כל מי שרצה באמת להתקדם לרכוש השכלה ומעמד יכול היה.אני יליד מרוקו בגיל 7עליתי ארצה.התיישבנו במושב.כלומר יישבו אותנו.במקום שכוח א... המשך קריאה

אני מסכים עם מרבית המאמר.אבל דבר אחד צריך להאמר.למרות הכל כל מי שרצה באמת להתקדם לרכוש השכלה ומעמד יכול היה.אני יליד מרוקו בגיל 7עליתי ארצה.התיישבנו במושב.כלומר יישבו אותנו.במקום שכוח אל בלי תחבורה ציבורית.בלי חשמל.מערכת חינוך עלובה.ולמרות הכל למדנו למדתי בפנימיה רכשתי השכלה גבוהה.אחיי בוגרי אונברסיטה.ילדיי בכלל לא מבינים את המושג מזרחיים.ערי הפיתוח לעומת המושב בו גרתי .נחשבו בעינינו סמל העושר.אז בבקשה מספיק רק תראו איזו הנהגה מזרחית קמה בושה

עוד 1,519 מילים ו-4 תגובות
כל הזמן // יום שני, 16 במאי 2022
מה שחשוב ומעניין עכשיו

ועדת המחירים ממליצה להסיר באופן מיידי את הפיקוח על מחירי הלחם האחיד

דיווח: לראשונה שיגרה רוסיה טילים לעבר מטוסים ישראליים בשמי סוריה ● השבוע תבוטל החובה על הנכנסים ארצה לעבור בדיקת PCR ● המשטרה ביקשה מבהרב-מיארה אישור לפתוח בחקירה פלילית נגד טיבי וכסיף ● בנט הוציא את סילמן מישיבת הסיעה לאחר שסירבה לומר אם תתמוך במינוי כהנא לשר ● דיווח: כתב היד שעל המעטפה שנשלחה לגילת בנט זהה לזה של ספורטה חניה

עוד 42 עדכונים

גל חום שובר שיאים זורע הרס ומוות בחלקים של הודו ופקיסטן

תארו לעצמכם עולם שבו אסור לצאת החוצה ליותר מ-5 דקות מחשש למכת חום. תארו לעצמכם עולם שבו אי אפשר לתכנון קדימה טיול בן מספר שעות בטבע בגלל האפשרות, למעשה הוודאות, של עומס חום בו המטיילים "יתבשלו" בתוך עצמם וימותו.

תארו לכם עולם בו אסור לצאת החוצה ליותר מ-5 דקות מחשש למכת חום. תארו לכם עולם בו אי אפשר לתכנון קדימה טיול בן מספר שעות בטבע בגלל עומס חום בו המטיילים "יתבשלו" בתוך עצמם וימותו

זו אינה נבואת חורבן תנ"כית, נוסח ירמיהו, יחזקאל ועמוס, זו אינה תחזית אפוקליפטית עתידית, זו מציאות קטלנית שמתרחשת כאן ועכשיו בהודו, בפקיסטן, ובמדינות אחרות באסיה. בישראל, ב-1992, מתו שני חיילים כתוצאה ממכת חום והתייבשות במהלך סדרת ניווט בהר שלמה שבהרי אילת.

גל חום שובר שיאים זורע הרס ומוות בהודו ובפקיסטן

גל חום שובר שיאים זורע הרס ומוות בחלקים של הודו ופקיסטן, מעמיד יותר ממיליארד בני אדם בסיכון ומביא לגל של בעיות קשורות. לגל החום היו השפעות קריטיות, כמו הביקוש הגואה לחשמל לקירור ולמיזוג אויר.

בהודו הגיעה צריכת חשמל ל"שיא כל הזמנים", והעומס על רשת החשמל גרם להפסקות חשמל בשני שליש ממשקי הבית בהודו. הפסקות החשמל בפקיסטן נמשכו עד 12 שעות, וניתקו את החשמל כשהאנשים היו הכי זקוקים למיזוג אוויר ולקירור. בנוסף, ללא חשמל, משקי בית רבים איבדו את הגישה למים.

בהודו הגיעה צריכת חשמל ל"שיא כל הזמנים", והעומס על רשת החשמל גרם להפסקות חשמל ברוב משקי הבית בהודו. הפסקות החשמל בפקיסטן נמשכו עד 12 שעות, וניתקו את החשמל כשהאנשים הכי נזקקו לקירור

מזג האוויר החם גם העלה את רמות האבק, דבר שהוביל לעלייה בזיהום האוויר בערים הגדולות ברחבי האזור. החום המיס את קרחוני ההרים מהר מהרגיל, מה שגרם לשיטפונות בפקיסטן.

מומחים הזהירו במשך שנים, ששינויי האקלים יגרמו לגלי חום כאלה להיות תכופים ואינטנסיביים יותר ויותר – תחזית שמתרחשת כעת בזמן אמת.

טמפרטורות גבוהות ושיאים בעומסי חום בהודו ובפקיסטן חייבים להיות קריאת השכמה לפעולות לשיכוך משבר האקלים ולהתחממות כדור הארץ.

כמעט אחד מכל שמונה אנשים על פני כדור הארץ סובל עכשיו מגל חום קטלני בלתי פוסק שנמשך מאז אפריל. טמפרטורות גבוהות המתקרבות ל-50 מעלות צלזיוס ממשיכות לשרור בחלקים של הודו ופקיסטן, אזור שבו חיים 1.5 מיליארד בני אדם. חום קיצוני חרך גם את בנגלדש וסרי לנקה בשבועות האחרונים.

צפון מערב ומרכז הודו חוו את חודש אפריל החם ביותר מאז החל שמירה על הרשומות לפני 122 שנים. בהודו, אפריל האחרון היה החם ביותר והגיע בעקבות מרץ החם ביותר שנרשם. בפקיסטן, זה היה אפריל החם ביותר מזה 61 שנים.

כמעט שמינית מתושבי כדור הארץ סובלים מגל חום קטלני בלתי פוסק מאפריל. כמעט 50 מעלות צלזיוס שוררות בהודו ופקיסטן, שם חיים 1.5 מיליארד בני אדם. חום קיצוני חרך גם את בנגלדש וסרי לנקה

ב-1 במאי, הטמפרטורה בנוואבשה בפקיסטן, טיפסה ל-49.5 מעלות צלזיוס. ערים ועיירות אחרות ברחבי האזור סבלו גם הן מטמפרטורות שוברות שיאים. .

ג'קובאבאד בפקיסטן, אחת הערים החמות בעולם, ראתה את הטמפרטורות עולות לקרוב ל-50 מעלות צלזיוס. טמפרטורות הלילה נשארו בסביבות 32 מעלות, מה שהעניק הקלה קטנה למתחממים יתר על המידה. טמפרטורות גבוהות צפויות גם ימים הקרובים.

באזורים מסוימים בצפון־מזרח הודו הראו צילומי לוויינים, כי הטמפרטורה על פני הקרקע עלתה על 60 מעלות צלזיוס. "הטמפרטורות הגבוהות ביותר נרשמו בדרום־מזרח ובדרום־מערב אחמדאבאד, שם תועדו 65 מעלות על פני הקרקע". נכתב באתר סוכנות החלל האירופית. זו טמפרטורה בה החלבונים בגוף האדם עוברים תהליך דה-נטורציה בתהליך בלתי הפיך המביא למוות. בני האדם פשוט מתבשלים למוות.

דיווחים מוקדמים מצביעים על כך שמזג האוויר הלוהט הרג יותר מ-25 בני אדם בהודו ו-65 בני אדם בפקיסטן מאז סוף מרץ, אם כי סביר להניח שמספר הנפגעים האמיתי גבוה בהרבה. מחקר שנערך לאחרונה מצא שבמהלך 50 השנים האחרונות גלי חום הרגו למעלה מ-17,000 אנשים ברחבי המדינה.

הודו ופקיסטן אינן זרות לטמפרטורות קיצוניות, אבל גל החום הנוכחי של דרום אסיה הוא יוצא דופן ובולט מכיוון שהוא קורה הרבה יותר מוקדם מהרגיל ובגלל התפרצותו המהירה, היקפו וחומרתו.

גל החום גם התפרש על פני שטח הרבה יותר גדול מהרגיל, כאשר הוא מכסה חלק גדול מרחבי פקיסטן והודו במקום להתרכז בכמה אזורים. בדרך כלל יש עליה הדרגתית ואיטית של הטמפרטורות לתוך הקיץ, אבל הפעם הטמפרטורות התחילו לעלות ונשארו גבוהות באופן עקבי. זה לא נחזה בעבר. 

"הטמפרטורות הגבוהות ביותר נרשמו באחמדאבאד, 65 מעלות על הקרקע". עפ"י אתר סוכנות החלל האירופית. בטמפרטורה זו החלבונים בגוף עוברים תהליך בלתי הפיך המביא למוות. בני האדם פשוט מתבשלים

חוקרים בודקים עכשיו עד כמה שינויי האקלים תרמו לגל החום הקשה הנוכחי ברחבי דרום אסיה. אבל מדענים מזהירים מזה זמן רב שגלי חום תכופים וקיצונים יותר הם מההשלכות הישירות ביותר של התחממות כדור הארץ, של עליית הטמפרטורות הממוצעות העולמיות.

שינויי האקלים כבר הופכים חלקים מהעולם לבלתי ניתנים למחייה. בדרום אסיה, ההישרדות תלויה כעת במיזוג אויר, בקירור מלאכותי. בחלקים מסוימים של הודו הביקוש לחשמל נסק, מה שהביא להפסקות חשמל נרחבות.

רשת CNN דיווחה כי רזרבות הפחם בשלוש מתוך חמש מתחנות הכוח של דלהי היו נמוכות ברמה קריטית בסוף אפריל, וכי המדינה ביטלה מאות רכבות נוסעים במטרה לפנות את הפסים לזירוז משלוחי הפחם.

הקירור ומיזוג האוויר דורשים הרבה חשמל. אלא שמאווררים ומזגנים בהודו ופקיסטן פועלים על חשמל משריפת דלקים מאובנים, הפולטים גזי חממה שמחממים את כדור הארץ.

כ-75% מהאנרגיה של הודו מגיעה מפחם, נפט וגז טבעי, בעוד שפקיסטן מקבלת כ-60% מהאנרגיה שלה מפחם, נפט וגז טבעי, וגל החום המתמשך כבר הגביר את הביקוש ליבוא פחם. בגלל קנה המידה העצום שלה – הצורה שבה דרום אסיה תקרר את עצמה תשנה את שוקי האנרגיה הבינלאומיים ותעצב את האקלים העולמי.

גל החום הזה הוא בהחלט חסר תקדים, ובוחן את גבולות ההישרדות האנושית, אמר צ'אנדני סינג, בכיר בפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים IPCC, וחוקר בכיר במכון ההודי להתיישבויות, ל- CNN. ראינו שינוי בעוצמת גל החום, במועד ההגעה שלו ובמשך הזמן שלו. זה מה שחזו מומחי אקלים ויהיה לזה השפעות עולות והולכות על הבריאות.

מונה דסאי, נשיאת האגודה הרפואית של אחמדאבאד לשעבר, אמרה לרויטרס כי במדינת גוג'ראט שבמערב הודו: "אנחנו מקבלים חולים רבים שסבלו ממכת חום או בעיות אחרות הקשורות לחום", יותר ממחצית מהחולים היו ילדים – קבוצת גיל פגיעה במיוחד לחום קיצוני – שחוו הקאות, שלשולים, בעיות בטן, חולשה ותסמינים אחרים.

שינויי האקלים כבר הופכים חלקים מהעולם לבלתי ניתנים למחייה ותלוי בקירור מלאכותי, הדורש חשמל רב. מאווררים ומזגנים הפועלים על חשמל משריפת דלקים מאובנים -פולטים גזי חממה שמחממים את כדור הארץ

החום הקיצוני הרס את האזורים החקלאיים, הפחית את התפוקה מיבולי החיטה עד 50% באזורים מסוימים וחיסל כמעט את כל יבול הפירות באחרים. חקלאים הפסידו מיליארדים בגלל מזג האוויר, והם לא יכולים להרשות זאת לעצמם.

בפקיסטן, שרי רהמן, השרה לשינויי אקלים במדינה, הזהירה כי הקרחונים באזור הצפוני של המדינה נמסים במהירות, וכי שיטפונות הנגרמים מפריצות אגמים קרחוניים עלולים להמיט הרס על הקהילות בהרים.

אסונות הנעשים גדולים יותר וקשים יותר על ידי שינויי האקלים הופכים את החיים של יותר ממיליארד בני אדם בהודו ופקיסטן למאתגרים ביותר, כמעט לבלתי אפשריים.

הדו"ח האחרון של ה- IPCC הזהיר כי העולם חייב לבצע קיצוצים "מהירים ועמוקים" בפליטות – דבר שניתן להשיג רק אם נפסיק מיידית להשתמש בדלקים מאובנים – כדי למנוע השלכות גרועות עוד יותר של שינויי אקלים.

רהמן אמרה ל"גרדיאן" שהיא מקווה שגל החום הקטלני הזה ישמש קריאת השכמה. "אירועי האקלים ומזג האוויר כאן כדי להישאר, ולמעשה רק יאצו בהיקפם ובעוצמתם אם מנהיגים עולמיים לא יפעלו כעת".

האוכלוסיות של הודו ופקיסטן חשופות במיוחד לחום קיצוני. כ-60% מכוח העבודה של הודו וכ-40% מהעובדים בפקיסטן עוסקים בחקלאות, שבה עיקר העבודה בחוץ. שתי המדינות נמצאות כעת בעונות קציר החיטה שלהן, כך שמיליוני אנשים עומדים בפני הבחירה הקשה של עבודה במזג אוויר מסוכן או לוותר על פרנסתם.

כ-60% מכוח העבודה של הודו וכ-40% בפקיסטן עוסקים בחקלאות, בה עיקר העבודה בחוץ, וכעת בעונת קציר החיטה.כך שמיליונים עומדים בפני הבחירה בין עבודה במזג אוויר מסוכן לבין ויתור על פרנסה

אבל גם אזורים עירוניים סובלים מחום קיצוני. ערים מטרופוליטניות כמו מומבאי עם כ-20 מיליון תושבים, דלהי (19 מיליון), קראצ'י (15 מיליון) ולאהור (11 מיליון) מתחממות מהר יותר מהאזורים שסביבם, שכן אספלט, בטון, זכוכית ופלדה סופגים את אור השמש.

בנוסף, הבניינים רבי קומות שיש בערים משבשים את זרימת האוויר הפתוח, היעדר שטחים ירוקים והיעדר מקומות שבהם אנשים יכולים לשבת ולהירגע בצל, יש להם מערכת השפעות משלהם. כל זה מעצים עוד יותר את תנאי החום במיקום מסוים.

ייקח ככל הנראה מספר חודשים כדי לקבוע את מלוא ההשפעה הבריאותית והכלכלית מגל החום הנוכחי, כשהחוקרים יספרו את מספר מקרי המוות העודפים, אובדן השכר, החמצת ימי לימודים ושעות עבודה מופחתות.

גל החום ברחבי הודו ופקיסטן מציג סולם חדש של דחיפות שעומדות בפני המדינות הללו בהתמודדות עם שינויי האקלים.

גם אזורים עירוניים סובלים מחום קיצוני. ערים כמו מומבאי עם כ-20 מיליון תושבים, דלהי (19 מיליון), קראצ'י (15 מיליון) ולאהור (11 מיליון) מתחממות מהר מהאזורים שסביבם, כי אספלט, בטון, זכוכית ופלדה סופגים שמש

איך יותר מ-1.5 מיליארד אנשים יתמודדו עם חום קיצוני יעזור לקבוע כמה עוד כדור הארץ יתחמם. ללא פעולה מיידית לבלימת פליטות והגנה על הפגיעים ברחבי העולם, האיום מגלי חום רק יחמיר, המקרים הללו יגדלו עם השנים, וכל אחד מאיתנו יצטרך להתמודד עם זה בצורה כזו או אחרת.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר תאגידים, ניאוליברליזם ואנרגיה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,378 מילים

מרכבות הטריגר

המדינה ביטלה את זיקוקי יום העצמאות מתוך התחשבות בהלומי קרב, אבל ביומיים האחרונים הפעילה אזעקות בכל הארץ במסגרת תרגיל "מרכבות האש" ● פיקוד העורף אמנם פעל להביא את הדבר לידיעת הציבור, אבל מה לעשות שלא כל אזרח עוקב באדיקות אחר החדשות או הטוויטר של צה"ל ● במקרה קשה במיוחד, קשישה שרצה לממ"ד נפצעה קשה ואושפזה ● כך נראית מדינה בהפרעה

עוד 504 מילים

"הרשויות מתעלמות מתלונות על פגיעה של כוחות הביטחון בעיתונאים"

חופש העיתונות ישראל מצהירה כי חשוב להישמר מכל פגיעה בעיתונאים ● אבל עיתונאים זרים, פלסטינים וישראלים שהתלוננו על אלימות נגדם מצד כוחות הביטחון טוענים כי החקירות טויחו וכי חיילים ושוטרים לא הועמדו לדין גם במקרים בהם היו הוכחות ברורות לתקיפות ● כיום, רבים מהעיתונאים שמותקפים כבר לא טורחים להגיש תלונה ● מצד שני, תקיפות עיתונאים בידי אזרחים נחקרו וטופלו ביסודיות

עוד 3,166 מילים

למקרה שפיספסת

מאה ערים נבחרו להשתתף בתוכנית האיחוד האירופי שמטרתה להפוך אותן לירוקות, ביניהן נציגה מפתיעה מישראל: אילת ● כדי לעמוד בציפיות, עיר הנופש הדרומית תצטרך לעבור מהפך תחבורתי ועוד שורה של שינויים ● החדשות המשמחות מגיעות דווקא כשמפרץ אילת מאוים על ידי הובלת הנפט של קצא"א ותכנית חדשה של הממשלה להחזיר את כלובי הדגים למים

עוד 860 מילים

לא עוד "דירות ברוכות חדרים"

המשפחה הישראלית הולכת ומשנה את פניה. סוג המשפחה השכיח ביותר בישראל הוא היום משקי בית של שתי נפשות המהווים 25% מסך משקי הבית, כאשר משקי בית של יחידים המונים 19% מסך משקי הבית, הם השניים בשכיחותם.

המשפחה הישראלית משנה את פניה. סוג המשפחה השכיח בישראל היום היא משקי בית של 2 נפשות המהווים 25% מסך משקי הבית, כשמשקי בית של יחידים, 19% מסך משקי הבית, הם השניים בשכיחותם

משפחות יחידניות, חד הוריות, קשישים, רווקים ואחרים, שמהוות 44% מסך משקי הבית, לא זוכות עדין למענה ראוי בכל הקשור להיצע הדירות למגורים. נכון להיום יש בישראל 2.7 מיליון דירות ורק 12% מהן הן דירות קטנות של עד 55 מ"ר. הנתון הזה הוא תוצאה של ירידה מתמשכת במספר הדירות הקטנות הנבנות בישראל. ב-2017 עמד אחוז הדירות הקטנות של עד 3 חדרים על 7% בלבד מסך הדירות שנבנו, לעומת 74% בתחילת שנות ה-70.

המציאות הזו משקפת יותר שיקולי רווח של הקבלנים ושמרנות של מקבלי ההחלטות, מאשר צרכים מציאותיים. דווקא כאשר יותר ויותר תאים משפחתיים זקוקים לדירות קטנות, הדירות הללו הולכות ונעלמות. מפנות את מקומן לדירות גדולות ויקרות. 27% מהדירות שנבנו ב-2017 היו בנות 6 חדרים ויותר – הרבה מעבר לצרכיה של המשפחה הישראלית.

מותק, הדירות התנפחו

מותק, הדירות התנפחו – הזוכים המאוכזבים ב"מחיר למשתכן":"מציעים לנו דירות גדולות ויקרות מדי." #ברקודערוץ13 Dor Cohen

Posted by ‎ברקוד‎ on Sunday, March 24, 2019

השינויים שחלו לאורך השנים בחברה הישראלית, העלייה באחוז הגירושין, במקביל לעלייה בתוחלת החיים, כמו גם התפתחויות טכנולוגיות וחברתיות דוגמת פונדקאות, הורות משותפת של הורים גאים ועוד, הביאו לכך שראינו בשנים האחרונות שתי תופעות הפוכות – מצד אחד גידול משמעותי במספרם של משקי הבית בני 1-2 נפשות, מצד שני ירידה משמעותית בבניית דירות המתאימות בגודלן לאותם משקי בית קטנים.

משפחות יחידניות, קשישים, רווקים ואחרים, שמהוות 44% מסך משקי הבית, לא זוכות למענה ראוי בהיצע הדירות למגורים. נכון להיום יש בישראל 2.7 מיליון דירות ורק 12% מהן דירות קטנות של עד 55 מ"ר

יש לכך לא מעט סיבות. כמובן שהקבלנים מעוניינים לבנות כמה שיותר דירות גדולות שהרווחים שלהם עליהן גדולים יותר, אך אסור שננתק מכך גם את ההיבט החברתי – החברה הישראלית עדיין לא מצליחה להתנתק מהערצת המשפחה הגדולה.

אין מדינה נוספת בעולם שבה ריבוי ילדים נחשב "מבורך", ללא קשר ליכולותיה הכלכליות של המשפחה, או להיערכות המדינה עצמה לאספקת תשתיות פיזיות, חינוכיות ואחרות לגידול המתמיד באוכלוסייה.

אבל מבלי שרבים ישימו לב, ישראל משתנה. יותר ויותר משפחות חדשות קמות והן לא זקוקות עוד לדירות ברוכות חדרים. המציאות הזו מביאה עימה גם שוק שחור של פיצולי דירות חוקיים יותר ופחות, כי במקום בו קיים ביקוש, יהיה היצע. תפקידה של המדינה לפעול את שההיצע הזה יהיה ראוי ולא יעשה באמצעות פיצולי דירות אפורים שמייצרים רווחים למשקיעים, לצד דירות שלא תמיד ראויות למגורי אדם לדיירים.

אסימון נוסף שצריך ליפול הוא זה של הרשויות המקומיות. עליהן להבין כי דווקא האוכלוסייה החיה במשקי בית קטנים, היא זו שיש לה את ההכנסה הפנויה הרבה ביותר. זו שצורכת יותר, תורמת יותר ודורשת פחות.

השינוי בהיצע הדירות לא יגיע מהקבלנים המסתכלים על שורת הרווח, אלא מהמדינה והשלטון המקומי שצריכים לקחת בחשבון גם שיקולים של גיוון במאפייני האוכלוסייה ומשיכת אוכלוסיות שונות, גם כאלו החיות במשקי בית קטנים, שתרומתן לרשויות יכולה להיות גדולה – יותר הוצאות בעיר, פחות דרישות מהעיר, שכן כל אותם משקי בית הם ללא ילדים או עם ילד אחד בלבד הנסמך על מערכת החינוך העירונית.

כמובן שהקבלנים מעוניינים לבנות כמה שיותר דירות גדולות שרווחיהם עליהן גדולים יותר, אך אסור להתעלם מההיבט החברתי – החברה הישראלית עדיין לא מצליחה להתנתק מהערצת המשפחה הגדולה

על פני הנדל"ן להיות כפני המדינה, כרגע המצב הוא הפוך. הגיע הזמן לכך שמדינת ישראל תפסיק להתכחש למציאות של שינוי המבנה משפחתי, תפסיק להתחבא מאחורי סיסמאות שעבר זמנן על "ערכי משפחה", "מלחמה דמוגרפית", או "משפחות ברוכות ילדים" ותתחיל להתאים את עצמה, גם מבחינת גודל הדירות הנבנות כאן, לשינוי הזה. זה נכון למשפחות עצמן, נכון לרשויות המקומיות שייהנו מאוכלוסייה יצרנית ונכון למדינת ישראל.

אירית רוזנבלום היא עורכת דין, פילוסופית של המשפט, מייסדת ומנכ"לית הארגון "משפחה חדשה", הפועל להכרה ערכית וחוקתית במשפחה. לרבות כל התאים המשפחתיים בישראל והשוואת זכויותיהן של משפחות מכל הסוגים והמינים. מחברת הספר "בגן של אלוהים – תולדות המהפכה המשפחתית".

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 581 מילים
עודכן אתמול

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

כלפון נפל קורבן לפרנויות של בנט

אתמול בלילה פינה יום טוב כלפון את חדרו בכנסת ונסע בעצב לביתו ● כלפון היה אחד הח"כים הנאמנים ביותר בימינה ובסביבתו מרגישים שראש הממשלה עשה לו עוול ● בנט מצדו מנסה לתקן את המצב על ידי מינוי ניר אורבך לשר לענייני התיישבות ● הבעיה: התפקיד הובטח ליו"ר הבית היהודי חגית משה ● היא אינה רוצה בו, אבל היא גם לא מעוניינת שיריבה אורבך יקבל את הכיסא ● פרשנות

עוד 819 מילים ו-1 תגובות

בישראל, כמו במקומות אחרים, הזכות להפלה תמיד נקשרה לשליטה של נשים על גופן ועל גורלן ● מאמצים להגביל את הזכות הזאת מסיבות דתיות, לאומיות ותרבותיות הולכים יד ביד עם ניסיונות לצמצם את מעמדן של נשים בחברה ולמעשה להפוך אותן, למרות כל הישגיהן, לאזרחיות סוג ב' ● דעה

עוד 1,300 מילים

בפסק דין שניתן היום, דחה בג"ץ את העתירות נגד הקמת הרכבל לעיר העתיקה בירושלים, תוך קביעה כי אין בחסמים בעלי אופי דתי כדי לעצור את הפרויקט ● בכך מאותת בית המשפט כי במקרה של התנגשות בין החלטות של רשויות השלטון לבין שמירה על אינטרסים דתיים - ידן של הרשויות על העליונה ● פרשנות

עוד 840 מילים

"בישראל לא מבינים את חשיבות השיח כאמצעי להפגנת כבוד כלפי האחר"

מהמלחמה באוקראינה, דרך הגרעין האיראני ועד לעליית האנטישמיות בגרמניה: ג'רמי יששכרוף, שגריר ישראל היוצא בגרמניה, מסכם ארבע שנים דרמטיות ומסביר למה סירב לדבר עם מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" ומה דעתו על המלחמה הקרה החדשה ● "בעידן שאחרי המלחמה, אנשים התביישו להיות אנטישמים, אבל אם תגרד את פני השטח, תגלה שהיא צפה ועולה"

עוד 1,279 מילים

רע"ם: הושגה הסכמה עם הקואליציה, שתאפשר בנייה ביישובים הלא מוכרים בנגב

לראשונה מאז התעוררה פרשת ילדי תימן ייפתח קבר כדי לערוך בדיקה גנטית ● הותר לפרסום שההרוג במבצע בחאן יונס ב-2018 הוא מחמוד ח'יר א-דין ● על רקע הפרסומים על א-דין קרא ליברמן לשינוי חוק הלאום ● הפרקליטות ביקשה לתקן את כתב האישום נגד נתניהו כך שייכתב שפגישת ההנחיה נערכה "במועד לא ידוע" ● גנץ נגד בנט: לרבים מגיע קרדיט ואתה אומר רק אני ואני

עוד 51 עדכונים

"המאכל הלאומי של ישראל הוא חומוס, לא סטייק"

צריכת הבשר בישראל קפצה בשנים האחרונות ב-50% ומדרגת אותנו בצמרת הקרניבורים בעולם ● למעשה, הישראלי הממוצע צורך בשנה 20 ק"ג בשר ו-64 ק"ג עוף ● הממשלה התחייבה לעודד מעבר למזון מהצומח, אך בפועל מעודדת יבוא בשר בזול ● ארגוני סביבה ובריאות אומרים כי הנתונים הם קריאת השכמה דחופה לפעולה מה גם שהפחתת צריכת בשר היא תנאי למאבק במשבר האקלים

עוד 1,512 מילים

סער נגד גנץ: חידוש הכנסת פועלים - לא צודק ולא נכון

פריג׳: צעד חכם ונכון ● זעם במשטרה על בר-לב על רקע ההוראה לחקור את התנהלות השוטרים בהלווית אבו עאקלה ● סמוטריץ׳: אבו עאקלה - חלק ממכונת המלחמה הערבית ● הנשיא הרצוג ייצג את ישראל בהלוויית נשיא איחוד האמירויות ● יאיר לפיד ספד לאורי סביר: תרומתו למדינת ישראל עצומה ומורגשת עד היום ● רם שפע על חיבור למרצ: שיתכבדו ויחברו למשותפת

עוד 18 עדכונים

ישראל צריכה לדאוג לכך שעיתונאים המתעדים את מה שמתרחש בשטחים לא ייפגעו בעת מילוי תפקידם ● לבנון הולכת לבחירות: אלפים המתגוררים בחו"ל כבר הגיעו לקלפיות ● הרומן בין המדינות הערביות לרוסיה ממשיך לפרוח ● תיירות זרות הוטרדו מינית באזור הפירמידות ● והשבוע לפני 55 שנה, שר סובייטי העביר מידע שגוי לבכירי הצבא המצרי ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 1,351 מילים
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

בחזרה לשנות השמונים

הוועידה הלאומית לאנרגיה תתקיים השבוע בלי נציגות לירוקים ובלי אף מילה על אנרגיות מתחדשות ● בשביל לדעת שישראל מוצפת במינים פולשים לא צריך את דוח המבקר, מספיק להסתכל מהחלון ● משרדי הממשלה יפסיקו לקנות חד"פים אבל טובעים בכלים שמגיעים עם המשלוחים ● קליפורניה חוותה "רגע קצר נוצץ" של 100% אנרגיה מתחדשת ● ובבית ספר בהולנד יוצאים לטיול שנתי באופניים

עוד 1,393 מילים

שגרירי ארה"ב הזהירו מעליית היטלר לשלטון – הממשל התעלם

ריאיון שגריר ארצות הברית לשעבר דיוויד מק'קין טוען בספרו החדש, "לחזות ברדת החשכה", כי אנטישמיות, אדישות ופוליטיקה פנימית עיכבו את ארה"ב מלהתערב במלחמה בגרמניה הנאצית ● בריאיון לזמן ישראל הוא מסביר: "אזרחי ארה"ב לא חשבו שהממשלה צריכה להתעניין בזה"

עוד 1,326 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה