ממשלה בשותפות יהודית-ערבית – עכשיו!

MIDEAST ISRAEL ARAB PROTEST
Israeli Arabs and activists protest against the murder of 15-year-old Muhammad Ades earlier this week, in Jaljulia, March 12, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** הפגנה אלימות חברה ערבית מחאה ערבים ישראלים רצח מוחמד עדס

במוצאי שבת שעבר, כשנתקעתי בדרכי לירושלים במחסומי המשטרה, ידעתי, שבנימין נתניהו וְחֵבֵר שריו הָחַנְפָנִים וְהָנִרְפָסִים פועלים לפרק את קואליציית השינוי המתגבשת, ושהם יצליחו. אכן, המהומות בין עַרְבִים לִיְהוּדִים החריפו עד כדי פרעות, וְבֶּנֶט ברח.

במוצ"ש שעבר, כשנתקעתי בדרכי לירושלים במחסומי המשטרה, ידעתי, שנתניהו וְחֵבֵר שריו הָחַנְפָנִים פועלים לפירוק קואליציית השינוי המתגבשת, ושיצליחו. אכן, המהומות בין עַרְבִים לִיְהוּדִים החריפו וְבֶּנֶט ברח

המהומות בין יהודים לָעַרְבִים פרצו, לאחר שבתקריות ועימותים מקומיים המשטרה פעלה בחוסר רגישות וזהירות. סביר, שזה היה בכוונת מכוון. זה השתלם ומשתלם רק לאדם אחד וּלְחֵבֵר שריו. ניגוד העניינים בו מצוי ראש הממשלה בנימין נתניהו מומחש בַּמְּצִיאוּת האיומה שנכפתה עלינו. עכשיו, עוד יותר, חיוני וחייבים לְהֵיענות לַתְּביעה "רק לא ביבי". יש להקים ממשלת חירום להרחקת נתניהו מכל תפקיד שלטוני.

בימים אלה של סכנה לאופייה של מדינת ישראל, מוטל על הממשלה להוביל תהליך של פיוס, תיקון ושילוב בין יהודים וְעַרְבִים.

את הַמֶּמְשָלָה יש להקים באיחוד כוחות של המפלגות שֶבָּגוּש "רק לא ביבי" עם המפלגות הָעַרְבִיוֹת – המשותפת ורע"ם.

זו תהיה ממשלה בראשות יאיר לפיד, אנשי המפלגות הָעַרְבִיוֹת ישולבו בה בתפקידים ביצועיים, ולגדעון סער ומפלגתו יהיה משקל וכוח שישקפו את תרומתו לכוחו של הגוש.

הממשלה שתקום לא תעסוק בשינויים יסודיים וחוקתיים באשר לאופייה של המדינה. הממשלה תטפל בִּבְעָיוֹת יסוד של קבוצות מיעוטים שבתוכה, ולנציגי המיעוט הָעַרְבִי בממשלה תהיה תרומה חשובה.

מרכיבי הממשלה יתייחסו בְכָבוֹד לַצִּבּוּר החרדי, ויקראו לַמִּפלגות המייצגות אותו להצטרף לממשלה.

"כל אחד אמר בעבר דברים עליהם הוא מצטער", הזכיר לנו לאחרונה יאיר לפיד. אסור לנו, ובמיוחד למנהיגנו, לא לפעול נכון למען עתידנו בגלל חשבונות מן העבר.

יש להקים ממשלת חירום להרחקת נתניהו מכל תפקיד שלטוני. בימים אלה של סכנה לאופיה של מדינת ישראל, מוטל על הממשלה להוביל תהליך של פיוס, תיקון ושילוב בין יהודים וְעַרְבִים

ממשלה נורמלית, שתשקול ותחליט לגופו של עניין, ושתפעל לפיוס ולתיקון, אפשרית. אני לא יודע אם אנו ראויים לה, אבל היא הכרח לנו, לכולנו – לכל אזרחי ויושבי הארץ הזו.

(את הדברים שלעיל אמרתי בהפגנה בכיכר פריז בירושלים במוצאי שבת, ה-15 במאי).

*  *  *

ראוי להרחיב כאן על העכבות והמחסומים לשיתופם של הערבים בממשלה ולהצביע על דרכים לפתרונם בממשלה המוקמת בעת חירום בחופזה (לאחר השתהות של עשרות שנים).

לאנשי ההנהגה הערבים יש מחסום לשותפות בממשלה.

  • בדרך כלל הם אישית ורבים מבני המיעוט הערבי שבישראל, אולי אפילו רובם, מתנגדים לחזון של מדינה יהודית.
  • רבים מתנגדים להמשך הכיבוש בשטחים שכבשה ישראל ב-1967.
  • רבים מתנגדים לסיפוח וניהול מה שבישראל נקרא "מזרח ירושלים".
  • הם בדרך כלל לא מסכימים ומתנגדים ליוזמות ולתגובות המלחמתיות של מדינת ישראל, במיוחד נגד היישויות הפלסטיניות בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה.

גם ליהודים יש עכבות ומחסומים מפני שילובם של הערבים בממשלה.

  • היהודים חוששים ששיתוף הערבים בממשלה יהיה צעד לשינוי אופייה הלאומי של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, למשל: תביעה של הערבים לשינוי חוק השבות.
  • גם הצורך בשמירה על סודות ביטחוניים ומדיניים של המדינה מרתיע יהודים משיתוף ערבים בממשלה.
  • אצל היהודים קיים גם חשש ששותפות של הערבים בממשלה, ואפילו רק תמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות, תביא לתלות במפלגות הערביות. תלות שתכבול את ידי הממשלה בפעולות צבאיות הגנתיות חיוניות והכרחיות – גם בשטחים הכבושים וגם מול רשויות, ארגונים ומדינות מחוץ לשטח מדינת ישראל.

אל מול העכבות והמחסומים בשני הצדדים יש גם טיעונים תקפים תמיד לשני הצדדים בעד שותפות של הערבים בממשלה.

אנשים בהנהגה ובציבור הערבי בישראל חשים שאינם זוכים ליחס שווה בחלוקת המשאבים וההזדמנויות במדינה. את התיקון הנדרש אפשר להאיץ ולהשיג בשותפות שלטונית. יתר על-כן, שותפות בממשלה מאפשרת להשפיע גם על אותן סוגיות שבמחלוקת עם ההנהגה והציבור היהודי במדינה. מעורבות של ערביי ישראל בדרג השלטון הביצועי תאפשר להם גם לקדם מגעים עם גורמים בשלטון ובקהילה הפלסטינית, ואולי הם יצליחו להיות גשר לסיום הכיבוש ולשלום. הלוואי, אמן!

אנשים בהנהגה ובציבור הערבי בישראל חשים שאינם זוכים ליחס שווה בחלוקת המשאבים וההזדמנויות במדינה. את התיקון הנדרש אפשר להאיץ ולהשיג בשותפות שלטונית

היהודים במדינה חשים ויודעים שזה לא מצב תקין – נכון יותר: זה לא בסדר! – שמיעוט משמעותי של אזרחי המדינה מוּדָר מהשלטון, מהממשלה, וראוי לשנות מצב זה. ההסבר שניתן, ויש בו הרבה אמת, שזה צריך לחכות עד להסדרת יחסינו עם הפלסטינים. אלוהים גדול.

במציאות עתה, כאשר יש שסע עד כדי פרעות ולינצ'ים של איש באחיו, יש משנה תוקף לשותפות של הערבים בממשלה.

המנהיגים צריכים להיות בנויים מחומר של מנהיגים כדי לעשות את הטוב. הם נדרשים עתה להחלטות לא פשוטות, גם נועזות וגם דורשות מחיר. נדרשת נחישות לשינוי. יש להקים עתה ממשלת חירום בשיתוף של יהודים וערבים. האלטרנטיבה המעשית היחידה לממשלה כזו, הינה ממשלה, ללא שותפות של הערבים, בראשות בנימין נתניהו (או דמויות בצילו ובצלמו). אותו נתניהו, שבמאמציו לשמר לעצמו את השלטון לא נרתע מליבוי מלחמה פנימית בין יהודים לערבים, שעל הדרך הביאה לנו גם מלחמה עם החמאס.

עם רצון טוב והסכמות מראש של מרכיבי הממשלה היהודים והערבים אפשר יהיה להתגבר על העכבות והמחסומים.

לא חובה עם הקמת ממשלת החירום הזו לפתור מיד את כל הבעיות היסודיות של המדינה. על-כן הממשלה שתקום עתה תימנע משינויים יסודיים, חוקתיים וחוקיים באשר לאופייה של המדינה.

בממשלה יידונו ויתקבלו החלטות בענייני ניהול המדינה, אולם נושאים מדיניים רגישים ונושאים ביטחוניים יידונו בקבינט המדיני-ביטחוני. בקבינט המדיני ביטחוני לא ישתתפו שרים ערביים. מליאת הממשלה תקבע את היקף תקציב הביטחון, וזה היה הדיון העיקרי בממשלה שיעסוק בנושאי ביטחון. בכך אנשי ההנהגה הערביים ירחיקו עצמם – גם מוסרית בפני עצמם, וגם בפני בני קהילתם – מאחריות למדיניות ופעולות מדיניות-ביטחוניות, וגם צבאיות-מלחמתיות, שהם מתנגדים להן.

לבעיית הסיווג הביטחוני של השרים הערבים נמצא פתרון בכך שהם לא ישתתפו בקבינט המדיני-ביטחוני. פיתרון לעניין זה יכול להימצא גם בכך, שנושאי המשרות מטעם המפלגות הערביות יהיו סגני שרים ולא שרים, ולא יידרשו להשתתף כשגרה בישיבות הממשלה.

במציאות עתה, כאשר יש שסע עד כדי פרעות ולינצ'ים של איש באחיו, יש משנה תוקף לשותפות של הערבים בממשלה. המנהיגים צריכים להיות בנויים מחומר של מנהיגים כדי לעשות טוב

המרכיבים של ממשלת החירום – יהודים וערבים – יסכימו שבתקופת כהונתה לא יהיו שינויים משמעותיים במעnד השטחים הכבושים ולא בהתיישבות היהודים בהם. הערבים יסכימו שלא יהיה פינוי מהשטחים, והיהודים יתחייבו לא לפעול חד-צדדית להעמקת ההיאחזות בשטחים. החלטות בעלות אופי אזרחי יהיו בעצה עם נציג של הערבים בממשלה.

בהתייחס לפעולות מלחמתיות שהממשלה תנקוט במה שנתפס בציבור היהודי כפעולות הגנה, ואצל חלק ניכר מאזרחי ישראל הערבים כפעולות תוקפניות, או לפחות תגובות לא מידתיות, הקבינט המדיני-ביטחוני יתייעץ עם השרים הערבים, אבל לא מתחייב לפעול בהתאם לדעתם ועצתם. המפלגות הערביות יוכלו לפעול להפלת הממשלה, אבל יביאו בחשבון שהאלטרנטיבה לממשלת חירום זו בשותפות יהודית-ערבית היא ממשלה ימנית ניצית יותר ומלחמתית יותר.

גדעון סער ואביגדור ליברמן, וכנראה גם יאיר לפיד, מאותגרים בשיתוף הערבים בממשלה. גם למנהיגי המפלגות הערביות שותפות בממשלה עם היהודים היא אתגר לא פשוט. נקווה שכל אלה יהיו ראויים למקום שלהם בעת הזו, ולא יברחו (די לנו באחד שראה עצמו מנהיג, וברח. לצחוק? לבכות?). אנשים הגונים – יהודים וערבים – עם רצון טוב יוכלו להתגבר על העכבות והמחסומים, לנצח את הרע ולפעול למען עתיד טוב יותר.

יאיר טל הוא מהנדס מכונות שעבד במספר חברות. היום הוא גמלאי. חקר את ניהול המלחמה במלחמת יום הכיפורים והשלים את כתיבת הספר "ישראל טל: פרקים למלחמת יום הכיפורים" אשר יצא לאור בספטמבר 2019 בהוצאת "ידיעות ספרים".

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,055 מילים
כל הזמן // יום שני, 14 ביוני 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

כנגד כל הסיכויים, בנט ולפיד עשו היסטוריה

למרות המהומה חסרת התקדים, נאום יותר או פחות, ועל אף החששות, הדרמות, הצחוקים והדמעות: בסוף זה קרה ● אחרי 12 שנות שלטון, בנימין נתניהו עבר לשבת בשורות האופוזיציה ונפתלי בנט תפס את מקומו בכס ראש הממשלה ● הכוח החליף ידיים, מדינת ישראל הפכה דף ● עולם כמנהגו נוהג ● פרשנות

עוד 967 מילים

גורמים במפלגה הדמוקרטית בארה״ב: לבנט יש הזדמנות לשיקום היחסים

סמוטריץ׳: בנט בתפקיד האדיוט השימושי של השמאל ● רוטמן: הממשלה חוקית אבל לא לגיטימית ● עבאס: אלחרומי נמנע אתמול בידיעת בנט ולפיד - הוא בקואליציה ● אעידה תומא-סלימאן: לא נצטרף להצעות אי-אמון שבאות להפיל את הממשלה ● קמלה האריס בירכה את הממשלה הנכנסת ● שר החוץ של האיחוד האירופי שוחח עם שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד

עוד 11 עדכונים

השבעת הממשלה מול מציאות שאין לה אח, הממשלה ה-36 יוצאת לדרך

ראש ממשלה דתי ● ארבעה ראשי סיעה תל אביבים שהחלו בתקשורת ● מספר שיא של נשים שרות ● השר המוסלמי השני בהיסטוריה ● שרה בת 37 לצד שר בן 74 ● ימין, מרכז ושמאל ● קפיטליסטים מול סוציאל-דמוקרטים ● שמרנים מול ליברלים ● אחת הממשלות המורכבות בהיסטוריה הושבעה הערב בכנסת ● אלו האנשים שיקבעו האם תשרוד - ותצליח לעשות את הבלתי אפשרי: לאחד

עוד 84 מילים

אף אחד לא יגיד לנו לא לשמוח היום

ב-13 ליוני 2021 הריבונות על מדינת ישראל חזרה לאזרחיה. אחרי שנתיים בהן ישראל פרפרה כדיקטטורה, שבה אזרחיה היו שבויים בניגוד העניינים של נאשם בפלילים וכלואים בתוך נרטיב שטנה מתקרבן וקונספירטיבי, שרבץ עלינו סמיך ומצחין כמו ערפל רדיואקטיבי – זה נגמר.

ב-13 ליוני 2021 הריבונות על מדינת ישראל חזרה לאזרחיה. אחרי שנתיים בהן ישראל פרפרה כדיקטטורה, שבה אזרחיה נשבו בניגוד העניינים של נאשם בפלילים וכלואים בנרטיב שטנה מתקרבן וקונספירטיבי – זה נגמר

מול מכת״זיות, מכות ומעצרים, מול קללות ויריקות וסכינים, מול הסתה ותביעות השתקה ואיומים, עמדנו יחד איתנות ואיתנים, שרנו כמו תפילה ״יאללה ביבי לך״ וזה קרה.

לא רק ניצלנו – ניצחנו.

ולא רק מי שיצאו להפגין. כולנו ניצחנו. לא ממשלת חלומות, אבל גם לא אוטוקרטיה-קלפטוקטיה חלום בלהות. ממשלת מציאות. המציאות בה אנחנו חיות וחיים. חברה מגוונת עם הרבה מחלוקות שאם היא רוצה להתקיים במסגרת הדבר הזה שנקרא מדינת לאום, חייבת ללמוד לעשות פשרות.

בתמורה לפשרות יעבור תקציב מדינה, מה שלא עבר פה מ-2018. העברת תקציב וחזרה לממשלה מתפקדת אחרי שנתיים בהם עברנו מגיפה, מלחמה וגדלה האוכלוסייה במאות אלפים, ישפיעו על אם נוכל לשלם שכר דירה, אם נוכל לראות רופאה כשצריך, כמה שעות נעמוד בפקקים, כמה ילדים יהיו בכל כיתה ואם יהיו לנו טכנולוגיות כמו כיפת ברזל שיגנו עלינו מפני מתקפה.

הפשרה כואבת וקשה לבליעה, אבל צרת רבים חצי נחמה. לשמאל וימין, יהודים וערבים, חילונים ודתיים קשה במידה דומה. וזה בפני עצמו כבר סיבה למסיבה.

מי שמתאבלים ומקללים ומאיימים היום הם מי שלא מאמינים במדינה. הם מי שחיים בעולם מיתולוגי שבו קיים רק עם ישראל וארץ ישראל ובן האלוהים הנאשם בפלילים. הכבישים עליהם הם נוסעים, בתי החולים בהם מתאשפזים, בתי הספר והישיבות בהם לומדים, כל זה, הם סבורים, מסופק להם בלי ממשלה ובלי תקציב מדינה, כמו מן משמיים. לנצח נצחים. על הכאב של המפגש עם המציאות בה, מה לעשות, קיימים ערבים ונשים וחילונים ולהט״בים והכי נורא, אנשים עם דעות שונות משלהם, לא נקל אם נמנע מעצמנו שמחה. ההיפך, רק נקשה עליהם כי נזין בכך את הדלוזיה.

על הכאב של המפגש עם המציאות בה, מה לעשות, קיימים ערבים ונשים וחילונים ולהט״בים והכי נורא, אנשים עם דעות שונות משלהם, לא נקל אם נמנע מעצמנו שמחה

אז אף אחד לא יגיד לנו לא לשמוח היום. אנחנו נשמח, ונחגוג ונקום מחר בבוקר עם הידיעה שאנחנו יכולים להציב מטרה ולהשיג אותה. וגם שכבוד וחירות, שיוויון וצדק, אמת ושלום זה לא מן משמיים. זה בזיעת אפיך. ואם נרצה, אין זו אגדה.

ניצן ויסברג, מרצה ויועצת למתודולוגיית חדשנות design thinking ופעילה חברתית בתחום החינוך. עבדה כפרופסור יועצת באוניברסיטת סטנפורד לפני שחזרה לארץ וגילתה שארצה שינתה את פניה. כיום היא חיה בהוד השרון עם אישה היקר וארבעת ילדיהם. Nitzan Waisberg is a design thinking specialist, lecturing and advising various organization. She is also a social and political activist in the field of education. She served as a Consulting Professor at the Stanford University d.school before returning to her homeland to find it almost unrecognizable. She lives in Hod-HaSharon with her husband and their four children.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
הממשלה הזאת תרוויח ככל שנתניהו ימשיך לנאום אני, אני אני... הממשלה הזאת תרוויח ככל שנתניהו יסביר לעמו הדפוק כמה רק הוא היחיד שמבין וכמה האמריקאים לא מבינים את הסכנה מאירן... הממשלה הזאת ... המשך קריאה

הממשלה הזאת תרוויח ככל שנתניהו ימשיך לנאום אני, אני אני… הממשלה הזאת תרוויח ככל שנתניהו יסביר לעמו הדפוק כמה רק הוא היחיד שמבין וכמה האמריקאים לא מבינים את הסכנה מאירן… הממשלה הזאת תרוויח אם ישחררו את האברכים משרות בצה"ל ובמקביל ישחררו את קופת המדינה ממתן תקציבים מכול סוג שהוא, לגידול האוכלוסיה הפרזיטית הזאת… הממשלה הזאת תרוויח אם הערבים תושביה הנאמנים של המדינה הזאת, יושת חוק גיוס לשירותים אזרחיים במקביל לחוק הגיוס לצה"ל… הממשלה הזאת תרוויח אם בצמתים בכניסה לירושלים וברכבת הקלה תהיינה התפרעויות של אנטי ציונים… הממשלה הזאת תרוויח אם חלקיה יבלמו את מקורם מול פני התקשורת ויעשו עבודה בשקט בלי לשים לב אל נאקותיה של איילה חסון והאחרים שהכל נעשה במסתרים. נקודה.

עוד 375 מילים ו-2 תגובות

למקרה שפיספסת

עודכן אתמול
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

תגובות אחרונות

דור הולך ודור בא

23 שנים מפרידות בין נתניהו ובנט ● אך התמורה שתתחולל, אם הממשלה החדשה אכן תזכה לאמון הכנסת, לא תתבטא רק במנהיג צעיר שיחליף מנהיג ותיק ● בנט, כמו ליברמן, סער, שקד, אלקין וגנץ עבד עם נתניהו וצבר עמו שעות ממושכות ● ההנהגה החדשה תבקש להציג חלופה ולהנהיג גישה חדשה של שיתוף פעולה, גיבוי וסולידריות

עוד 737 מילים ו-1 תגובות

על חודו של קול, הכנסת הביעה אמון בממשלת בנט-לפיד

בנט וביידן שוחחו בטלפון ● לא יהיה טקס חילופים: בנט ונתניהו ייפגשו לחפיפה ● מיקי לוי נבחר ליו"ר הכנסת וויתר על נאום כדי שאמילי מואטי תוכל להצביע ולהתפנות לבית חולים ● סערה במליאה: ח"כים מהימין הפריעו לבנט בצעקות, חלקם הוצאו מהאולם ● בנט לנתניהו: "תודה שסללת את הדרך לשיתוף פעולה עם עבאס" ● נתניהו: "זו ממשלת רעננה-מראענה. נחזור לשלטון"

עוד 92 עדכונים

בהסכם הקואליציוני בין יש עתיד לתקווה חדשה נכתב ש"הצדדים מסכימים כי יש לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה" ● משמעות התוכנית, אם תצא לפועל, היא למעשה פיצול משרד המשפטים כולו לשתי ממלכות שלא יפסיקו לריב ביניהן על החלטות יומיומיות העוברות בצנרת השלטונית והמשפטית ● לא בכדי, כל היועמ"שים לדורותיהם מתנגדים לפיצול ● פרשנות

עוד 1,601 מילים

בנט: "לא העת להפגנות, קורא לנהוג בכבוד בנתניהו ומשפחתו״

מסתמן: מימון הוצאות בלפור ובית נתניהו בקיסריה יופסק מחר, מועד הפינוי של משפחת נתניהו מבלפור יסוכם עם בנט ● ברקת: "אם נתניהו היה זז - מי שהיה מרכיב ממשלה זה הליכוד" ● דיווח: נתניהו ובן סלמאן פעלו להחלשת מלך ירדן ● סקר: אם ראש המוסד היוצא מתמודד בפריימריז הליכוד הוא מנצח עם 27% ● אורית פרקש-הכהן מכחול לבן תהיה שרת המדע ● נחמן שי יהיה שר התפוצות

עוד 23 עדכונים

שנה אחרי, הקהילה היהודית עדיין מתמודדת עם רצח ג'ורג' פלויד

רצח ג'ורג' פלויד לפני שנה היה ארוע מכונן עבור ארצות הברית בכלל ועבור השחורים בפרט ● אבל גם ליהודי ארה"ב זו הייתה נקודת מפנה ● ההכרה כי לארגונים היהודים יש אחריות ואינטרס לתמוך בגיוון, שוויון ולהילחם בגזענות הביאה עמה שינוי בסדרי העדיפויות ובתוכניות של הארגונים המובילים ● מה מתוך זה יימשך גם בעתיד, מוקדם לדעת

עוד 1,510 מילים

אחרי ששכבו שנים בארכיון והעלו אבק, הסופר דיוויד סטרומברג חושף חומרים שטרם ראו אור מאת חתן פרס נובל לספרות יצחק בשביס זינגר ● בראיון לזמן ישראל מדבר סטרומברג על היחס האמביוולנטי של הסופר הנודע כלפי היהדות, מה קרה לו בארצות הברית, ומדוע הוא כל כך רלוונטי גם היום

עוד 1,712 מילים

וידויים של רוצח פיננסי סדרתי

הוא היה הגאון של וול סטריט, כל השקעה שלו הייתה בול פגיעה ● אבל כשהטריקים האפלים של ברני מיידוף נחשפו הוא הפיל איתו 720 אלף איש מסביב לעולם, שהפסידו 65 מיליארד דולר ● שדרן הרדיו האמריקאי הבכיר ג'ים קמפבל התכתב עם הארכי-נוכל במשך קרוב לתשע שנים, והוציא ספר שמציג אותו באור מעט שונה ● "המערכת כולה כשלה, מיידוף לא פעל לבד", הוא אומר בראיון לזמן ישראל

עוד 1,302 מילים

מעצרן של עיתונאיות ערביות בשייח' ג'ראח בוודאי לא עוזרים למאמצי ההסברה של ישראל ● הבשורה מאבו דאבי ביחס לפלסטינים היא הזדמנות שאסור לפספס ● בלבנון, המצב הכלכלי רק הולך ומחמיר ● מצרים החלה באיכלוס עיר הבירה החדשה ● ובסוריה מציינים 21 שנים למותו של אסד האב ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזה"ת

עוד 1,152 מילים

הרבי מגור, פרנץ קפקא, המלך אדוארד ומלכת הולנד - כולם, כולל כולם, ביקרו שם ● עד ערב מלחמת העולם השנייה הייתה עיירת הנופש מריאנבד שבצ'כיה מרכז שיהודים ובני אצולה מרחבי אירופה נהרו אליו לטיפולים רפואיים ולמפגשים מרגשים ● ספר חדש חושף את ההיסטוריה של המקום שעצר מלכת בליל הבדולח

עוד 737 מילים
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

מתנת הפרידה של גילה גמליאל

צל"ש לשרה להגנת הסביבה, שבימים האחרונים בתפקיד יצאה בחריפות נגד ההסכם עם האמירויות שמסכן את מפרץ אילת, וחתמה על התקנה האוסרת לסחור בפרוות ● טר"ש לפירות הקיץ שבאדיבות שינויי מזג האוויר עולים כמו נדל"ן בגוש דן וגם הטעם לא משהו ● והטיפ: הסרט הדוקומנטרי על גרטה תונברג חושף פנים פחות ידועים של לוחמת האקלים הצעירה

עוד 722 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה