אהוב את המלאכה והתרחק מהפוליטיקאים החרדים

יעקב ליצמן ואריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
Yonatan Sindel/Flash90
יעקב ליצמן ואריה דרעי

אחרי מלחמת העולם השניה היה מחסור חמור במזון באירופה. הממשלות האירופאיות, בעזרת תוכנית מרשל, נתנו תמריצים וסובסידיות ענק לחקלאים כדי להאיץ את הגידולים החקלאיים, בין השאר לחמאה. התוצאה שלא התכוונו אליה, סבסוד לא מבוקר של יצור החמאה ובלי מכסות ייצור, הביאה לכך שבתוך שנים ספורות נוצרה כמות חמאה שעלתה בהרבה על הביקוש בשוק, ועודף גדול של חמאה נערם במחסנים.

התוצאה שלא התכוונו אליה, סבסוד לא מבוקר של יצור החמאה ובלי מכסות ייצור, הביאה לכך שבתוך שנים ספורות נוצרה כמות חמאה שעלתה בהרבה על הביקוש בשוק, ועודף גדול של חמאה נערם במחסנים

האירופים לא למדו את הלקח, וב-1962 הונהגה בשוק האירופי המשותף "מדיניות חקלאית משותפת", חוקים וכללים לסבסוד ושימור החקלאות האירופית. אבל שוב, כתוצאה מסבסוד לא מבוקר של יצור החמאה, ומהתערבויות אחרות במטרה למנוע אבטלה של חקלאים בשנים בהן הביקוש לחמאה פחת, החקלאים הפיקו חמאה בכמות שעלתה בהרבה על הביקוש בשוק, ועודף גדול של חמאה שוב נערם במחסנים.

מדיניות זו גזלה כ-70% מתקציב השוק האירופי המשותף וביטויה הידוע ביותר הוא המונח "הר החמאה". בישראל, בתחום הסובסידיות לחרדים הנהיגו מדיניות דומה, סובסידיות בהיקף עצום ללא מכסות והגבלות.

בישראל של לפני מספר עשורים, במסגרת המדיניות של עידוד הילודה, הונהגו הטבות וסובסידיות בצורות שונות ומשונות לגידול ילדים. החל מסבסוד גני ילדים, קצבאות ילדים מהמוסד לביטוח לאומי, דרך פטור לחרדים מהחובה האלמנטרית וההלכתית לפרנס את עצמם, דרך הענקת תמיכה כספית באברכים עבור לימוד במוסדות התורניים, הענקת הנחות בארנונה, בתשלומי ביטוח לאומי ובריאות ועוד.

התוצאות שלא התכוונו אליהן טופחות על פנינו. הקצאות גדלות והולכות של משאבי המדינה להרחבה פראית של "חברת הלומדים", ילודה גבוהה במשפחות חרדיות, ומצב בו הגבר החרדי כפות באזיקים כספיים ללימודי תורה.

המדינה עצמה יצרה מצב בו לגבר החרדי לא משתלם לצאת לעבודה. גברים חרדים שיעזבו את הישיבות והכוללים לא ייאלצו לוותר רק על אורח החיים של חברת הלומדים ולא עובדים, אלא גם על התמיכה הכספית שהם מקבלים עבור לימוד במוסדות התורניים.

התוצאות שלא התכוונו אליהן טופחות על פנינו. הקצאות גדלות של משאבי המדינה להרחבה פראית של "חברת הלומדים", ילודה גבוהה במשפחות חרדיות, ומצב בו הגבר החרדי כפות באזיקים כספיים ללימוד תורה

מתברר שכשאברך יוצא לעבודה הוא מפסיד הטבות בשווי של כ-5,400 שקל, רובן מהמדינה. זאת לעומת השכר הממוצע של גבר חרדי העומד על 8,800 שקל, אבל סביר שעובד מתחיל יקבל פחות. הסעיף העיקרי ב"הפסד" ההטבות הוא אובדן ההכנסה מקצבת האברך של כ־1,900 שקל בממוצע, סכום המורכב מ־850 שקל מהמדינה ועוד כ־1,000 מהישיבה שבה האברך לומד.

עכשיו בא שר האוצר ליברמן ומבקש להסדיר תחום זה, כך שרק הורים שמשתלבים בשוק התעסוקה יוכלו להיות זכאים לסבסוד מעונות יום. ליברמן הודיע לפני מספר ימים על סדר עדיפויות חדש.

"היום החלטתי לשים סוף לעיוות מתמשך במדינת ישראל בו הציבור העובד הופלה לרעה. החל משנת הלימודים הקרובה רק הורים שמשתלבים בשוק התעסוקה יוכלו להיות זכאים לסבסוד מעונות יום.

הזכאות תינתן להורים ששניהם עובדים בהיקף של לפחות 24 שעות שבועיות. כאשר יתאפשר סבסוד גם במקרים בהם בן הזוג רוכש השכלה או כישורים להשתלבות עתידית בשוק העבודה. כמו כן תיבחן זכאות לפי מבחן הכנסה לנפש ולחד הוריים (כפי שהיה)".

ההחלטה תשפיע על משפחות חרדיות שבהן האב לומד בישיבה ואינו עובד ועד היום היו זכאיות לסבסוד המעונות מצד המדינה. עד כה הקריטריונים לזכאות לסבסוד מעונות של נעמת, ויצו, החברה למתנס"ים, אמונה ואחרים, היו מבחני הכנסה, שאפשרו לאבות החרדים להמשיך וללמוד בישיבות ובכוללים, בעוד שרק האם הייתה מחויבת לעבוד לפחות בחצי משרה.

הקריטריונים לסבסוד נתפרו למידות משפחות של אברכים, וכך כספי משלם המיסים שנועדו לעזור לזוגות צעירים עם ילדים לצאת לעבודה ולהחזיק את הראש מעל המים, עם שקט נפשי שהפעוטות במעון איכותי, הפכו להיות עוד קצבת ילדים לחרדים. עוד תמריץ להביא עוד ועוד ילדים בלי לשלם עליהם ועל חשבון הציבור.

כשאברך יוצא לעבודה הוא מפסיד הטבות של כ-5,400 שקל. הקריטריונים לסבסוד נתפרו למידות משפחות האברכים, וכספי משלם המסים שנועדו לעזור לזוגות צעירים עם ילדים לצאת לעבודה הפכו לעוד קצבת ילדים לחרדים

המהלך ישפיע על כ-23 אלף פעוטות במגזר החרדי, המקבלים כיום סבסוד למעונות היום בכפוף למבחן הכנסה, ושאחד מהוריהם נמצא במסלול לימודים (כולל ישיבות). מתוכם ברוב המכריע, בכ-21 אלף משפחות חרדיות האב לומד בישיבה ורק 1,500 לומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

המנהיגות הפוליטית, השלוחים הפוליטיים של החרדים ושל הדתיים הלאומנים כמו דרעי, גפני, ליצמן, אייכלר, פרוש, סמוטריץ, בן-גביר ואחרים, יצאו מיד בזעקות שבר ובהתקפות על תוכניתו של ליברמן, כאשר המיסגור הוא "מלחמה נגד אימהות חרדיות וילדיהן", "הרעבת ילדי האברכים" וכד'. המיסגור הזה הפיל רבים וטובים בפח.

על דעתם של הפוליטיקאים החרדים האלו לא עולה כלל הרעיון שהלימוד בישיבות ובכוללים אינו כורח המציאות, אינו גזירה מהשמים, שזו הבחירה של המשפחות החרדיות ללמוד תורה ולא לעבוד. הם מתעלמים מחצרות חרדיות אחרות כמו חסידות סאטמר המעודדת את חסידיה לצאת לעבוד. הם מתעלמים מכך שבכל העולם חרדים מגדלים ילדים ועובדים. והם מתעלמים מדעת הרמב"ם בפירושו למשנה:

."כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא…אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות"

מעניין שגם ארגונים ואנשים שאינם חרדים מקבלים את המיסגור של השלוחים הפוליטיים של החרדים ויצאו כנגד ליברמן. כאילו שזו חובתה של המדינה לסייע כלכלית למי שמבחירה לא יוצא לעבוד וכאילו זו חובתה של המדינה להקשות על מי שבחר לעבוד.

על דעתם של הפוליטיקאים החרדים האלו לא עולה כלל הרעיון שהלימוד בישיבות ובכוללים אינו כורח המציאות או גזירה מהשמים, שזו הבחירה של המשפחות החרדיות ללמוד תורה ולא לעבוד

כך אפשר לקרוא את רמי הוד, מנכ"ל קרן ברל כצנלסון:

"חינוך חינם לגיל הרך הוא זכות בסיסית של כל ילד, בלי קשר לזהות הוריו… רק מדיניות מטופשת מענישה ילדים על הבחירות של הוריהם, מתנה את הזכות לחינוך בתעסוקה".

שר הבריאות ניצן הורוביץ אמר:

"אני בעד לתת לילדים מה שהם צריכים – במנותק ממה שההורים שלהם עושים, ילד הוא ישות בפני עצמה, ואם טובתו היא להיות במעון – אני לא בעד לשלול ממנו את זה".

יונתן קירשנבאום וטל כספין בדבר לא אוהבים את התוכנית. לדבריהם צריך להקים "מערכת חינוך ציבורית לגיל הרך, שתוצע לכל הילדים ללא תלות במצב התעסוקה של הוריהם".

אני מניח שהם מתכוונים למערכת חינוך ציבורית חינמית. אבל, כפי שהם כותבים, החברה החרדית לא תמהר לוותר על אורח החיים התורני, וההורים החרדים לא ימהרו לשלוח את ילדיהם להתחנך במערכת כזו, אלא אם היא תהייה עם הפרדה מגדרית, והלימודים בה יהיו בהכשר מועצות גדולי התורה למיניהם. וכך לא פתרנו דבר.

בניגוד לדברי רמי הוד וניצן הורוביץ, אף אחד לא מעניש את ילדי החרדים. אף אחד לא שולל ולא מונע מילדי החרדים להיות במעון. כיום בישראל אין חינוך חינם לגיל הרך עד בית הספר, והאחריות לחינוך זה מוטלת על ההורים. מדינת ישראל צריכה ויכולה לספק שירותים חברתיים ברמה טובה ובחינם לכלל אזרחיה. אך היא לא יכולה לעשות זאת כאשר חלק גדול מהאוכלוסיה בוחר שלא להשתתף בשוק העבודה.

בניגוד לדברי הוד והורוביץ, איש לא מעניש את ילדי החרדים, ולא שולל או מונע מהם מעון. כיום בישראל אין חינוך חינם לגיל הרך עד ביה"ס, והאחריות לחינוך זה מוטלת על ההורים

זו לא המדינה הפוגעת בילדים החרדים, אלא הוריהם והקהילה אליה הם נולדו ובה הם חיים. ואין כאן התניה של הזכות לחינוך. אף אחד לא מונע מהילדים החרדים בגיל הרך להתחנך. במקרה שלנו, ההורים החרדים הם אלו שבוחרים ללמוד ולא לעבוד, כך שאין ביכולתם לשלם עבור חינוך ילדיהם.

וכאשר מדברים על הזכות הבסיסית לחינוך, צריך לזכור שישראל היא המדינה היחידה בעולם המפותח המאפשרת להורים למנוע מילדיהם את זכות היסוד ללימודי ליבה. כמעט כל הבנים החרדים אינם לומדים לימודי ליבה אחרי כיתה ח', ומה שלומדים עד כיתה ח' הוא חלקי.

בינואר 1951 כתב ראש הממשלה דוד בן-גוריון למנהל משרד הביטחון ולרמטכ"ל:

"על יסוד סעיף 12 בחוק שירות בטחון, שחררתי בחורי הישיבה משירות סדיר. שחרור זה חל רק על בחורי הישיבה העוסקים בפועל בלימוד תורה בישיבות, וכל עוד הם עוסקים בלימוד תורה בישיבות".

המטרה הייתה אז לתת פטור ל-400 בחורי ישיבה, בשל המכה הקשה שספג עולם הישיבות בשואה, וכן הרצון להגיע להסכמות עם המנהיגות החרדית.

אלא שהפטור הזה לא הוגבל, ולא נרשמה כל מכסה למספר הפטורים, והתוצאה היא הרחבה עצומה ב"חברת הלומדים". שבעים שנה אחרי מתן הפטור ל-400 בחורי ישיבה, מספר מקבלי הפטורים זינק פי 175. ב-2019 היו בישראל כ-70 אלף אברכים עם פטור מלא מגיוס לצה"ל.

שבעים שנה אחרי מתן הפטור משירות צבאי ל-400 בחורי ישיבה, ללא הגבלה או מכסה למספר הפטורים, מספר מקבלי הפטורים זינק פי 175. ב-2019 היו בישראל כ-70 אלף אברכים עם פטור מלא מגיוס לצה"ל

מתן סובסידיות לחינוך לגיל הרך בלי מגבלות או מכסות אינה הדרך. לא סביר שהורים שאינם עובדים מבחירתם, יקבלו מהמדינה את אותה תמיכה ואף יותר מזו שמקבלים הורים עובדים. תמרוץ "חברת הלומדים", אורח החיים הנסמך על קצבאות שאימצו חלק מהחרדים, בניגוד לחרדים בכל מקום אחר בעולם, שעובדים ושומרים על אורח חייהם הייחודי, פוגע לא רק בהם אלא גם ביתר הציבור. אין שום סיבה לשתף פעולה עם תהליכים חברתיים אובדניים, הן למשפחה החרדית והן למדינה.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר תאגידים, ניאוליברליזם ואנרגיה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,377 מילים ו-1 תגובות
כל הזמן // שבת, 24 ביולי 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

המלך עבדאללה נפגש השבוע עם הנשיא האמריקאי, ובכך הפך למנהיג הערבי הראשון שנפגש עם ביידן מאז נכנס לתפקידו - דבר המלמד על חשיבות ירדן בעיני הממשל ● פרשת NSO פוגעת בישראל לא רק במערב, אלא גם במזרח התיכון ● במצרים מציינים 69 שנים למהפכה ששינתה את המדינה ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 973 מילים

עצה לראש המוסד לשעבר יוסי כהן

יוסי כהן היה ראש מוסד מוצלח אך הנרקיסיזם שלו ותאוות הפרסום האישית עלולים להביא למפלתו. טוב יעשה אם יודיע כי אין בכוונתו להיכנס למערכת הפוליטית באף שלב. הוא נמצא על הכוונת של יריביו ועדיף שיתמקד בעשייה לביתו.

היועץ המשפטי לממשלה בוחן מספר תלונות נגד ראש המוסד לשעבר שעוסקות בעבירות לכאורה בתחום טוהר המידות, ביטחון מידע ומנהל תקין.

התלונות עוסקות בדברים הבאים:

  1. חשד לקבלת מתנה לחתונת בתו בסך 20 אלף דולר מהמיליארדר ג'יימס פאקר.
  2. תרומה שניתנה על ידי ידידו, איש העסקים רמי אונגר, באמצעות חברה מפנמה, לבית הכנסת שבו הוא מתפלל, והתערבות בסכסוך עסקי שבו מעורב רמי אונגר.

בעקבות הראיון בתוכנית "עובדה" פנתה עמותת "הצלחה" ליועמ"ש של המוסד וליועץ המשפטי לממשלה כדי לברר האם אכן קבלת טובות ההנאה אושרה על ידי הייעוץ המשפטי ומתי.

היועמ"ש בוחן תלונות נגד ראש המוסד לשעבר שעוסקות בעבירות לכאורה של טוהר המידות, ביטחון מידע ומנהל תקין. בעקבות הראיון ב"עובדה" התבקש הייעוץ המשפטי להשיב אם קבלת טובות ההנאה אושרה על ידו

"שני אירועים התרחשו בעודו מכהן בתפקידו כראש המוסד והם מעלים לכאורה שאלות כבדות של תקינות, מניעות וחשש להפרת הדין", נכתב בפניה. עוד ביקשו לברר בעמותת "הצלחה" אם היו מקרים נוספים בהם התעורר חשש לניגוד עניינים.

יוסי כהן שהיה קצ"א (קצין איסוף) מזהיר במוסד, אשר יודע היטב לגייס במהירות סוכנים, לאחר שהוא מאתר במומחיות את נקודות התורפה שעליהן ניתן ללחוץ אצלם, הלך צעד אחד רחוק מדי כשהתראיין בתוכנית "עובדה" ותקע את הצלחתו והישגיו, ללא שום בושה וצניעות, בעיניהן של יריביו ואויביו במוסד ומחוצה לו.

הוא עגב במיומנות על אילנה דיין וגייס אותה בקלות למכונת היחצ"נות שלו. היא פשוט נמסה מול הסוכן, שמחשיב את עצמו, בגלל מראו החיצוני וכישורי הריגול שלו, למרגל בכיר יותר מאשר ג'יימס בונד האגדי.

כך הוא גם גייס בשנה האחרונה בתפקידו כראש המוסד שורה של פרשנים ועיתונאים באמצעי התקשורת השונים שאכלו מכף ידו סיפורים, לפעמים גם ספינים, כשהם מציגים את המידע שקיבלו ממנו כ"חשיפה" או דיווח "בלעדי", כדי להצביע כביכול על כישוריהם העיתונאיים המיוחדים וקשריהם הביטחוניים העמוקים.

התמורה להדלפות ולתדרוכים של יוסי כהן הייתה כמות גדולה של כתבות מפרגנות לו ולמוסד והאדרת שמו. הייתה גם לפחות כתבה טלוויזיונית אחת שהייתה פשוט כתבת ליקוקים מראשיתה ועד סופה.

לכן, אין זה פלא שראש המוסד המוצלח הקים עליו את אויביו ויריביו. הקנאה והנקמנות מדברות כאן. יש רבים במערכת הביטחונית וגם הפוליטית שאינם רוצים בהצלחתו והחליטו להכשילו.

כך גם גייס בשנה האחרונה בתפקידו כראש המוסד שורת פרשנים ועיתונאים באמצעי התקשורת השונים שאכלו מכף ידו סיפורים, לפעמים גם ספינים, כשהם מציגים את המידע שקיבלו ממנו כ"חשיפה" או דיווח "בלעדי"

בתוכנית "עובדה" הלך יוסי כהן צעד אחד רחוק מדי והצליח לעורר את חמתם של בכירים לשעבר באמ"ן שהגישו נגדו תלונה למשטרה. גם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מתח ביקורת נוקבת על הראיון שהעניק לאילנה דיין.

מיהם אויביו ויריביו של יוסי כהן שמתדרכים עכשיו כמה עיתונאים נגדו, מלכלכים עליו ללא שום בושה ומושכים בחוטים מאחורי הקלעים כדי לפגוע בו?

אחרי כמה שיחות עם יודעי דבר אפשר למפות את התשובה לכך בכמה אפשרויות.

  1. עובדים במוסד בהווה ובעבר. אחד מהם בכיר מאוד, שמטילים בו רפש ומתארים אותו באזני עיתונאים כ"מושחת גדול" בגלל קשריו לכאורה עם שורה של אנשי עסקים ונסיעותיו "המפוקפקות" לחו"ל. יודגש כי הכל הוא בגדר "לכאורה" וליוסי כהן עומדת זכות החפות המלאה.
  2. פוליטיקאים שחוששים מכניסתו למערכת הפוליטית בתום תקופת הצינון, לא מדובר בפוליטיקאים ממפלגת הליכוד, שמה דוקא רוצים אותו כשחקן חיזוק חשוב וכ"מגנט מנדטים". מדובר במפלגה אחרת שבה יש בכירים לשעבר ממערכת הביטחון.
  3. עיתונאים נקמנים שלא קיבלו נתח מההדלפות

למרות שיוסי כהן איננו ראש המוסד היחיד שעסק ביחסי ציבור, כפי שפירסם העיתונאי אמיר אורן במאמר מרתק ב"ליברל", אחת הטענות שמושמעות נגדו בענין היחצ"נות המוגזמת שלו היא, שהוא רוצה בעיקר להאפיל על שני ראשי מוסד לשעבר, על מאיר דגן ז"ל ועל שבתאי שביט יבדל לחיים ארוכים.

בתוכנית "עובדה" הלך יוסי כהן צעד אחד רחוק מדי והצליח לעורר את חמת בכירים לשעבר באמ"ן שהגישו נגדו תלונה למשטרה. גם רה"מ לשעבר אהוד ברק מתח ביקורת נוקבת על הראיון שהעניק לאילנה דיין

אלה שטוענים כך אומרים כי חשוב מאוד ליוסי כהן להצטייר ציבורית ולהירשם בהיסטוריה כראש המוסד הכי טוב שהיה אי פעם למדינת ישראל. אפילו יותר טוב ממאיר דגן שהיה פטרונו ונחשב לראש המוסד המוצלח ביותר בשנים האחרונות.

המקטרגים עליו אומרים כי הוא הפך את המוסד לתיאטרון. ההצגה של חשיפת ארכיון הגרעין עם "קלסרים ודיסקים" כשנתניהו הוא הפרזנטור הייתה מיותרת לחלוטין. החשיפה התקשורתית לא תרמה דבר לביטחון ישראל. להיפך, היא הזיקה לו.

יוסי כהן הוא אדם מתוחכם שהתקדם כמטאור במוסד עד לצמרת. למען הגילוי הנאות, פגשתי אותו רק פעם אחת במקרה כשהיה ראש המל"ל לשיחה של כמה דקות. הוא היה בעיקר עסוק במהלך הפגישה בשיחות מסתוריות בטלפון כשהוא יוצא ונכנס אל החדר.

התחכום שלו התבטא, בנוסף לכישוריו המקצועיים, ועל כך אין מחלוקת, ביכולתו להפעיל מנופים שונים, כולל של פוליטיקאים ואנשי עסקים בכירים המקושרים לצמרת השלטון ומכבבים באמצעי התקשורת, כדי לקדם את עצמו לצמרת הארגון. יריביו טוענים כי הצליח "לגייס" לצדו את רעיית ראש הממשלה.

גורמים בכירים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה לשעבר נתניהו התלבט קשות עד היום האחרון לפני שהחליט למנות אותו לתפקיד ראש המוסד. הוא הציע את התפקיד לבכיר המוסד המכונה נ' וביקש ממנו הצהרת נאמנות אישית. כשלא קיבל אותה הוא בחר ביוסי כהן בלית ברירה, וגם זאת לאחר שורה של מנופי לחץ שהופעלו עליו ועליהם יסופר במאמר אחר.

כהן המתין בעצבנות בבית הוריו, ועל ההחלטה של נתניהו למנותו לתפקיד שמע באמצעי התקשורת.

תחכומו התבטא, בנוסף לכישוריו המקצועיים, ביכולתו להפעיל מנופים, כולל של פוליטיקאים ואנשי עסקים בכירים המקושרים לצמרת השלטון ומכבבים בתקשורת. יריביו טוענים כי הצליח "לגייס" לצדו את רעיית רה"מ

לדברי הגורמים, נתניהו בקי מאוד במניעיו האמיתיים של יוסי כהן ובשאפתנות שלו. יש לו חושים חדים, הוא ראה כבר כמה בכירים במערכת הביטחון שמתהפכים במהירות מצד לצד ברגע שהם נכנסים לעולם הפוליטי. אם נתניהו ישאר עוד זמן רב במערכת הפוליטית סביר להניח שיחזיק את יוסי כהן קצר אם הוא יחליט להתפקד לליכוד.

נתניהו לא אוהב כוכבים זוהרים לצידו. מבחינתו, הוא הכוכב היחידי.

בימים אלה יש שטף מתגבר של לכלוכים ורכילויות על מעלליו של יוסי כהן כראש המוסד, שזורם אל עיתונאים ופוליטיקאים במגמה שיתפרסמו ואף יגיעו למערכת אכיפת החוק.

יש גם כמה תחקירים בהכנה, ואמצעי התקשורת הערביים כבר מבליטים את הפירסומים בישראל בנושא. לא אתפלא אם גם איראן תתגייס למערכת ההכפשה נגד יוסי כהן. הוא היה אויב מר לאיראן שעשה לה את המוות והפך אותה בעולם לחוכא ואיתלולא. המודיעין האיראני גם עלול לנסות ולתפור לו תיק.

אני מציע ליוסי כהן להביט נכוחה למציאות בעיניים. כל הפרשנים והעיתונאים שאכלו מכף ידו לא יעזרו לו אם ייחלש ויסתבך. הם לא יציעו לו אפילו כוס מים. הם יתרחקו ממנו כמו מאש ואח"כ אף ימתחו עליו ביקורת.

יותר מדי גורמים קמו נגדו. הוא לא יוכל לנצח אותם בקרב התקשורתי והפוליטי. זוהי זירה שונה לחלוטין מהזירות שבהן הוא מתמחה.

לכן, הוא צריך להודיע לאלתר ובפומבי כי אין לו שום כוונה עתידית להיכנס למערכת הפוליטית באף שלב בחייו. הוא צריך לעשות לביתו, להנות מהפנסיה המכובדת ומהג'וב החדש והמפנק בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם "סופט בנק" ואף להשתלב בפעילות ציבורית התנדבותית.

כך ישקם את תדמיתו הציבורית.

נתניהו לא אוהב כוכבים זוהרים לצידו. מבחינתו, הוא הכוכב היחיד. כעת יש שטף מתגבר של לכלוכים על מעללי יוסי כהן כראש המוסד, שזורם לעיתונאים ופוליטיקאים כדי שיפורסמו ויגיעו למערכת אכיפת החוק

יוסי כהן חייב לרסן את הדחף הבלתי נשלט שלו לפירסום עצמי, זהו עקב אכילס שלו שגורם לו את כל הצרות. הוא חייב להתאפק ולרדת למדרון אחורי. אם לא יקבל את העצה הזו הוא עלול להצטער בהמשך הדרך, כי המערכה נגדו רק התחילה.

יוני בן מנחם הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מזרחן, עיתונאי, מנ"כל רשות השידור לשעבר, מרצה למזה"ת ותקשורת (צילום: דוד וינוקר)

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,155 מילים

ראיון המשפט שטלטל את אמריקה

האישומים נגדה היו חלשים ● אחיה בגד בה ושיקר כדי להציל את עצמו ואת משפחתו ● האפיפיור, איינשטיין ופיקאסו ביקשו מנשיא ארה"ב לחון אותה ● אבל גם הלחץ הבינלאומי לא עזר, ואתל רוזנברג הייתה לאישה האמריקאית הראשונה שהוצאה להורג על עבירה שאינה רצח ● הסופרת הבריטית אן סבה צללה עמוק לתוך המקרה הטרגי - וחזרה עם ספר סוחף והרבה מאוד ספקות

עוד 2,785 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
אוֹלִימְפִּיָּאדָה 95

כל אחד זוכר את האולימפיאדה הראשונה שהוא זכה לראות. אף אחד לא יודע מתי תהיה האולימפיאדה האחרונה בחייו

עוד 982 מילים

למקרה שפיספסת

הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

המזהם לא משלם

החדשות כי ישראל תקבל מהקרן הבינלאומית פיצוי על זיהום הזפת הגדול משמחות, אבל חשוב לזכור שבעלי האונייה המזהמת הצליחו לחמוק ולא ישלמו אפילו דולר ● החדשות הטובות של השבוע הגיעו מאשדוד, שם הוועדה לשמירה על הסביבה החופית הצדיקה את שמה בהחלטה עקרונית ● והטיפ: מתקן אופניים שיגיע עד אליכם, גם כשתתקעו עם פנצ'ר בשיא החום

עוד 795 מילים

האם מג'אדלה ישרוד בפריים טיים גם בלי הקואליציה הנוכחית?

ההחלטה למנות את מוחמד מג’אדלה לפרשן קבוע בחדשות 12 היא התנהגות חריגה ומבורכת של גוף תקשורת ישראלי גדול. למעשה מאז ימיה של לוסי אהריש לא כבש אף ערבי את שעת הפריים טיים. מג’אדלה, שבולט בכישרונו ורהיטותו, הגיע על כנפי הלגיטימציה שהעניק ביבי לערבים להיות חלק מהקואליציה. לגיטימציה שממשלת בנט ידעה למנף יפה. התקשורת הגיבה בהתאם לרוח הפוליטית החדשה, אך קשה לדעת האם מדובר בשינוי אד הוקי או שינוי מהותי, והאם במקרה שהקואליציה לא תשרוד בהרכבה הנוכחי מג'אדלה ישאר במקומו.

מג’אדלה, שבולט בכישרונו ורהיטותו, הגיע על כנפי הלגיטימציה שהעניק ביבי לערבים להיות חלק מהקואליציה. אך קשה לדעת האם מדובר בשינוי מהותי, והאם במקרה שהקואליציה לא תשרוד מג'אדלה ישאר במקומו

אזרחי ישראל הערבים מהווים כ-20% מהציבור הישראלי, אבל שיעור ההופעה שלהם בתקשורת עומד על אחוזים בודדים בלבד. למרבה הצער, למרות פתיחתו של שוק התקשורת והמינוף שנתנו הרשתות החברתיות לקולן של קבוצות מיעוט, עדיין הזירה המרכזית מונחית על ידי עוד מאותו דבר. המנחים המרכזיים הם לא ערבים, וגם לא רוסים או מזרחים. אלו בדרך כלל צריכים להוכיח כישרון יוצא דופן כדי להשתחל במקרה הטוב ככתבים וכפרשנים.

בהשתלמויות לאנשי תקשורת שנערכו במכון "זולת" בנושא זכויות אדם בתקשורת, אמר מג’אדלה:

”נשים וגברים המשתייכים לקבוצות מיעוט בדרך כלל לא יופיעו בתקשורת כמומחים לנושאים שאינם קשורים להשתייכותם הסטריאוטיפית”.

כך, למשל, בעת משבר הקורונה הארוך כמעט שלא מרואיינים רופאים ערבים ישראלים. התקשורת נוטה להתמקד באזרחי ישראל הערבים כמעט אך ורק כשהדברים נוגעים לטרור ולפשיעה – וכתוצאה מכך מחזקת את הסטריאוטיפים השליליים ומגביהה עוד יותר את חומת החשדנות בין יהודים לערבים.

הבעיה של העדר ייצוג בתקשורת המיינסטרים היא בעלת השלכות חברתיות אך גם אזרחיות-פרסונליות. המיינסטרים התקשורתי יוצר תמונה מעוותת של "הנורמלי", ומי שאינו נחשף לבני דמותו או שבני דמותו מקובעים על המרקע רק בהקשרים מסוימים ומוטים, יתקשה לפלס דרכו בחברה מחוץ להשתקפויות אלו.

החשיבות של מג'אדלה על המרקע היא כפולה. ראשית במישור המקצועי, כמי שמהווה חלק מהחברה הערבית ומעורה בפוליטיקה שלה עד דק, איש אינו יכול לחלוק על הבנתו המעמיקה את התחום אותו הוא מסקר ומפרשן.

ברמה החברתית, הופעתו מאפשרת ליהודים, כמעט לראשונה, להכיר את הפוליטיקה ואת החברה הערבית באופן בלתי מתווך ובלתי סטריאוטיפי. הוויכוחים שלו בפאנל מול אנשי ימין ובכלל מפשיטים את הדמוניזציה המלווה בדרך כלל את המחלוקות בין יהודים לערבים ומקהים את המתח שהורגלנו בו שנים.

הופעתו מאפשרת ליהודים להכיר את הפוליטיקה והחברה הערבית באופן בלתי מתווך ולא סטריאוטיפי. ויכוחיו מול אנשי ימין ובכלל מפשיטים את הדמוניזציה המלווה בד"כ מחלוקות בין יהודים לערבים

יש לקוות שנוכחותו של מג’אדלה בפריים טיים לא תהיה בגדר אופנה רגעית וחולפת ושהוא ישרוד בפריים טיים גם ללא קשר להרכב הקואליציה. בהמשך לכך יש לקוות שיתפנו מקומות נוספים לכישרונות חדשים מקבוצות שונות ומגוונות בחברה הישראלית, אשר ירעננו את ההרכבים המשמימים ולא אחת הרדודים שאנו נאלצים לצפות בהם מדי ערב.

השוויון בייצוג התקשורתי הוא ערך חשוב בפני עצמו וגם אמצעי לשיכוך מתחיה של החברה הישראלית המפולגת. אם שר התקשורת יועז הנדל אכן , כפי שהוא מצהיר לא אחת, מעוניין לאחות את הקרעים הוא חייב לפעול למען שוויון זה.

ד”ר רויטל עמירן ריכזה את פרויקט השתלמויות העיתונאים במכון "זולת" לשוויון וזכויות אדם. עמירן, ד"ר במדע המדינה והייתה חברה בוועדות ציבוריות שונות.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 463 מילים ו-2 תגובות
עודכן לפני 9 שעות
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

תגובות אחרונות

דיווח: מנדלבליט הזהיר שאין להציג את התו הירוק כסנקציה המופעלת על מי שלא התחסנו

שר המשפטים סער הודיע שהוא מקדם הצעת חוק, שלפיה, לא ניתן יהיה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים; דיווח: שקד מתנגדת ליוזמה ● אלי אבידר, שהביע יחס ספקני לחיסונים, הודיע, לקראת מינויו לשר בממשלה - שהתחסן נגד קורונה ● לראשונה מאז כניסתו לתפקיד שוחח בנט עם יורש העצר של איחוד האמירויות ● בר-לב שוקל להקשיח את הקריטריונים להחזקת נשק

עוד 40 עדכונים

האקזיט הפוליטי של אלי אבידר

בקואליציה המתקיימת על חודו של קול, כל ח"כ מלך ● מחשש שאבידר יצביע נגד התקציב ויפרק את הממשלה, בנט הצמיד לו את מזכיר הממשלה שלום שלמה ● שלמה תפר דיל, לפיד לחץ, אבידר קיבל ג'וב, וליברמן יקבל עוד ח"כ נורווגי ● העיקר שאבידר יהיה שר לענייני כלום, אחרי שתקף את הממשלה הקודמת על התיקים המיותרים ● פרשנות

עוד 479 מילים

קואליציות חמדניות יוצרות דמוקרטיות חלשות

אין כל היגיון במדיניות של החלשת האופוזיציה, בוודאי לא של ממשלה שבאה לתקן קלקולי ממשל מתמשכים ● החלשת האופוזיציה באופן מכוון חותרת באופן ישיר תחת היסודות הדמוקרטיים המעורערים ממילא של ישראל - ותחת סיבת קיומה של הקואליציה החדשה: להוכיח שניתן לנהל את ענייני המדינה בצורה אחרת ● דעה

עוד 1,200 מילים

מזרח תיכון חדש זיכרון השואה מתחיל לחלחל במדינות ערב

בדובאי עלתה תערוכה מושקעת המוקדשת לשואה, בעיראק מתגעגעים ליהודים, מרוקו משתתפת בתכנית מיוחדת להפצת זיכרון השואה, ואנשי דת מוסלמים ביקרו באושוויץ ● דיפלומטים, מומחים ואנשי דת משוכנעים: רוח חדשה נושבת במזרח התיכון, והגישה המכילה והסובלנית צפויה רק להתעצם

עוד 1,692 מילים

בנט: "סרבני החיסונים מסכנים את כולנו. לכו להתחסן!"

הקבינט אישר את התו הירוק והמליץ לאסור טיסה גם לבריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה ● מכה לגלנט: מנדלבליט קבע שיש להעניק פרס ישראל לפרופ' גולדרייך ● בג"ץ דחה עתירות לחקירה נגד נתניהו בפרשת הצוללות ● ועדת המחירים ממליצה לבטל פיקוח על מחיר הלחם ● בג"ץ ליועמ"ש: להסביר מדוע נתניהו לא מחזיר את הכסף למיליקובסקי ● אש נגד נתניהו: "יש לנו קשר עם חברות החיסונים, לא זקוקים לעזרה"

עוד 57 עדכונים

מעל עשרה פסקי דין ניתנו בחודשים האחרונים בהרכבים מורחבים בעליון, חלקם על חודו של קול ● אפשר שהסיבה לריבוי התיקים הללו הוא תמהיל השופטים הנוכחי, עם נטייה ליברלית בקרב הוותיקים ● אלא שהתמהיל הזה עשוי להשתנות כבר בסבב בחירת השופטים הבא ● אולי זו הסיבה לנדיבותה של הנשיאה חיות ביחס למינוי הרכבים מורחבים: זמנם של פסקי הדין העקרוניים הוא עכשיו ● פרשנות

עוד 823 מילים ו-1 תגובות

114 אלף עצים כבר יועדו לכריתה רק מתחילת השנה

בבאר שבע נערכה השבוע הלווייה ל-14 עצים, ותושבי עכו ומטה אשר יפגינו ביום ראשון נגד כריתת שדרה של 50 אקליפטוסים ● רישיונות הכריתה מוחבאים באתרי הרשויות ופקידי היערות ניגפים בפני תנופת הבנייה והתשתיות ● הטמפרטורה מזנקת, התושבים מיואשים ובממשלה גוררים רגליים ● אל מול מגיפת הכריתה, עמותה אחת רוצה לשטוף את הארץ בגני עיר-יער

עוד 2,841 מילים

עשה לך רב-פעמי

כשמשפחה מוציאה על חד"פים יותר מאלף שקל בחודש, זה אובדן שליטה מוחלט ● להטיל מס בחוק זה ראוי, אבל מה עם דוגמה בבית המחוקקים? ● אחרי שנת קורונה, פריחת הסטוק ומשלוחי וולט, הסיכוי לבלום את מגפת החד"פ פחת משמעותית ● כל עוד בישראל אין מבוכה חברתית להשתמש בחד"פים, ספק אם מיסוי יעזור ● ואם חשבתם ששימוש בחד"פים מתכלים הוא הפתרון - תחשבו שוב

עוד 1,308 מילים ו-1 תגובות

כלכלת המוזיקה סקס, סמים ותוכן גולשים

שירותי הסטרימינג מספקים שירים בכל זמן, בכל מקום, ובהצלחה גדולה ● אבל מתוך המיליארדים שהתעשייה מגלגלת, המוזיקאים מקבלים נתח קטנטן ● עכשיו מנסה הפרלמנט הבריטי לעשות סדר חדש בבלאגן הישן ● אמיר בן-דוד צלל לנתונים ושוחח עם המומחים כדי להבין מה מצפה לעולם המוזיקה, למה ספוטיפיי לא רווחית, לאן נעלם הלהיט - ומדוע הבשורה תבוא כנראה מהגיימינג

עוד 3,226 מילים

דיווח: לבקשת בנט, ארה"ב תדחה את פתיחת הקונסוליה בירושלים עד אישור התקציב

בהסתדרות המורים מאיימים לשבות אם הלימודים לא ייעשו בקפסולות ● הקבינט עתיד לאשר את החזרת התו הירוק לאירועים שבהם ישתתפו יותר ממאה איש; הדרישה שכל הנוסעים המגיעים מחו"ל ייכנסו לבידוד - לא צפויה לעלות לדיון ● מ-1 באוגוסט בני 18 ומעלה יחוסנו בחיסון של מודרנה ● בג"ץ נתן למדינה ארכה של שישה שבועות להגיש את עמדתה בעניין פינוי חאן אל-אחמר

עוד 49 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה