פרי הבאושים של עץ השמרנות המשפטית

מפגינות למען הזכות להפלות לבושות במדי "סיפורה של שפחה" צועדות לעבר בית המשפט העליון האמריקאי בוושינגטון הבירה, 8 במאי 2022 (צילום: AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades)
AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades
מפגינות למען הזכות להפלות לבושות במדי "סיפורה של שפחה" צועדות לעבר בית המשפט העליון האמריקאי בוושינגטון הבירה, 8 במאי 2022

פס"ד דובס אשר ניתן ביום שישי (השחור) בארה"ב וביטל את הזכות החוקתית לחירות של נשים על גופן, בהקשר הזכות להפלות, ראוי לגינוי וביקורת בהיקף של ספריות שלמות, ועוד יהיו לו בוודאי משמעויות חברתיות, פוליטיות וכלכליות עצומות בארה"ב.

פס"ד דובס מיום שישי (השחור) בארה"ב, שביטל את הזכות החוקתית לחירות נשים על גופן בהקשר של הפלות, ראוי לגינוי וביקורת בהיקף של ספריות שלמות, ועוד יהיו לו בוודאי משמעויות עצומות בארה"ב

אבקש בשורות קצרות אלו, גם נוכח זה שעלולה להיות לפסיקה זו השפעה בישראל (וכבר התחלנו לשמוע פוליטיקאים מהצד השמרני ימני של המפה הפוליטית מריעים לאותה שמרנות של עמדת הרוב בבית המשפט), להצביע על אבסורד ההנמקה המשפטית של דעת הרוב באותו פסק דין.

אותו אבסורד אינו משהו מקרי או ספציפי לסוגיית ההפלות, אלא אני מבקש לטעון כי "אם כל חטאת" במובן זה היא התפיסה המשפטית השמרנית, המתייחסת אל הטקסט המשפטי כאל משהו קבוע הקפוא בזמן בו הוא נוצר. התייחסות הנותנת לו עדיפות מוחלטת על פני שינויים חברתיים ותפיסות משתנות של החברה ומתעלמת מהיסטוריה שיפוטית של עשרות שנים.

מפאת קוצר המקום לא אתייחס למספר היבטים לא פחות חשובים של ההנמקות המשפטיות הנזכרות שם, ובהן השאלה האם הזכות להפלות נובעת מהזכות החוקתית לפרטיות, ושאלת הקביעות של תקדימים קודמים של בית המשפט (stare decisis) – אלא אבקר את ההנמקה המשפטית (השמרנית) העיקרית של שופטי הרוב. אלה שקובעים כי חוקת ארה"ב (על תיקוניה) אינה מכירה בחירות האישה על גופה בהקשר של הפלות.

"אם כל חטאת" היא התפיסה המשפטית השמרנית, המתייחסת אל הטקסט המשפטי כאל קבוע הקפוא בזמן בו נוצר וזכאי לעדיפות מוחלטת על פני שינויים חברתיים ותפיסתיים והיסטוריה שיפוטית רבת שנים

שתי ההנמקות העיקריות של סמואל אליטו וחבריו השמרנים בפסק דין דובס הולכות כך:

1

התיקון ה-14 של חוקת ארה"ב, אשר עליו בעיקר התבסס פס"ד קייסי בעניין  ההפלות, אשר ניתן ב-1992 ובוטל ביחד עם פס"ד רו כעת, מבטיח לכל אדם את הזכות לחירות ואוסר על כל המדינות לפגוע בזכות זו ללא הליך משפטי נאות.

שופטי הרוב שואלים ראשית את השאלה, האם בזכות זו כלולה גם זכות האישה על גופה בהקשר להפלות, הם קובעים שלא. זאת בעיקר נוכח המסקנה – העובדתית – כי במועד בו אושר התיקון ה-14 (בשנת 1868, לאחר מלחמת האזרחים) לא התכוונו כותבי התיקון כי הוא יחול גם על הפלות, שנחשבו ברוב המדינות באותו מועד לעבירה פלילית.

2

מכיוון שלדעת השמרנים הזכות של אישה להפלה אינה "כתובה" באופן מפורש בחוקה, הם ממשיכים ושואלים האם ניתן להכיר בה, בכל זאת, כי היא טמונה בהיסטוריה ובמסורת המשפטית המקובלת של האומה. גם לגישתם – זכות שאינה כתובה מילולית במפורש בחוקה יכולה להיכלל במסגרת התיקון ה-14 אם יש לה שורשים ברורים בהיסטוריה ובמסורת המשפטית האמריקאית.

בשלב זה פונים שופטי הרוב אל מלומדים משפטיים אנגלים מלפני כמה מאות שנים, בהם בין היתר אל מתיו הייל, משפטן אשר חי באנגליה במאה ה 17 (!) ומראים כי היסטורית אותם מלומדים לא סברו או טענו כי לאישה יש זכות להפלה, ומכאן הם מסיקים את המסקנה כי זכות זו אינה טמונה בהיסטוריה ובמסורת המשפטית של ארה"ב, אשר נשענת באופן לא מבוטל על המשפט המקובל האנגלי.

מכיוון שלדעת השמרנים הזכות של אישה להפלה אינה "כתובה" מפורשות בחוקה, הם ממשיכים ושואלים האם ניתן להכיר בה, בכל זאת, כי היא טמונה בהיסטוריה ובמסורת המשפטית המקובלת של האומה

וכעת נראה את האבסורד המשפטי.

אכן אליטו וחבריו צודקים, כי "עובדתית" בשנת 1868 לא התכוונו כותבי התיקון (הגברים הלבנים) כי הוא יחול על זכות הנשים על גופן. אבל (ואת המשך המשפט יש לקרוא בקול צועק) – זו אינה השאלה הנכונה!

בשנת 1868 (וכמובן גם קודם לכן, במועד אישור החוקה עצמה), נשים לא היו אדם נושא זכויות שווה ערך לגברים, אלא סוג של אדם נחות. אפילו הזכות הפוליטית החשובה ביותר, זכות ההצבעה, ניתנה להן בארה"ב רק בשנת 1920.

הגברים הלבנים אשר כתבו את החוקה ואת התיקון ה-14 לא התכוונו ולא יכולים היו להתכוון כי הזכויות שנכתבו על ידם שם יינתנו גם לנשים, מהסיבה הפרוזאית שהחוקה לא נכתבה מנקודת מבט לפיה אישה שווה לגבר, אלא בדיוק מנקודת המבט ההפוכה, של שליטה של הגבר באישה.

לשאול האם כותבי התיקון במאה ה-19 התכוונו שהוא יחול על זכויות של נשים דווקא על גופן, זה בדיוק כמו לשאול את האריה מה דעתו על הזכות לחיים של האנטילופה.

אליטו וחבריו בכוונה מנסחים את השאלה השגויה – האם הזכות של האישה להפלה כלולה בתיקון ה-14, במקום לשאול את השאלה הנכונה (גם לגישתם מבחינת מה כלול בנוסח התיקון) – האם התיקון ה-14 כולל את הזכות של "האדם" (גבר או אישה) לחירות של גופו.

ברור שאם שואלים כך את השאלה, וחייבים לשאול אותה כך אם רוצים ביושר לבחון מה כלול בתיקון ה-14 – התשובה לשאלה תהיה כמובן אחרת לגמרי. שכן כל מדינה שהייתה מחוקקת חוק שקובע למשל כי "גבר" אינו יכול לעשות קקי בין שתיים לארבע היה נפסל, בדיוק כי הוא פוגע בזכות לחירות המוגנת בתיקון ה-14.

בשנת 1868 (וכמובן גם במועד אישור החוקה), נשים לא היו אדם נושא זכויות ושווה ערך לגברים, אלא סוג של אדם נחות. אפילו הזכות הפוליטית החשובה ביותר, זכות ההצבעה, ניתנה להן בארה"ב רק בשנת 1920

אם שואלים האם הזכות של "כל אדם" לחירות של גופו כלולה ומוגנת על ידי התיקון ה-14 – התשובה היא בוודאי חיובית, וממנה נובעת גם הזכות של האישה לעשות בגופה כרצונה, כולל הפלה.

עוד יותר מכך. כפי שאומרים שופטי המיעוט בפסק דין דובס – בתיקון ה-14 למשל, לא נכתב דבר על הזכות לנישואים בין גזעיים. למרות זאת, בשנת 1967 פסק בית המשפט העליון בתיק Loving v. Virginia, 388 US 1 (1967) כי החוק של מדינת וירג'יניה אשר אסר (כעבירה פלילית!) על מילדרד לבינג השחורה להתחתן עם בן זוגה הלבן, מפר את אותו תיקון.

ההנמקה הנוספת של אליטו (תחת ההנחה שהזכות להפלה אינה כלולה בטקסט של התיקון ה-14), כי הזכות להפלה אינה מהווה חלק מהמסורת וההיסטוריה המשפטית של ארה"ב, היא אף יותר אבסורדית מהקודמת (והתחרות אינה קלה כמובן). מתיו הייל, שעליו מבססים שופטי הרוב את המסקנה כי הפלות אינן חלק מהמסורת, אכן כתב במאה ה-17 נגד הפלות, אך הוא גם כתב כי אונס לא יכול להתקיים במסגרת חיי נישואין, כלומר כי זכותו החוקית של הבעל היא לאנוס את אשתו.

כלומר, כדי לשאול את עצמם – מהי המסורת וההיסטוריה המשפטית של ארה"ב, אשר תחול על תושבי המדינה בהיעדר טקסט ברור ומפורש בחוקה, מבקשים שופטי הרוב להסתמך על דעות חשוכות של משפטן אנגלי מלפני יותר מ-400 שנים.

פסק דין רו שבוטל כעת ניתן עוד בשנת 1973. אין צורך בסטטיסטיקה מורכבת כדי לומר שרוב רובם של תושבי ארה"ב חיו את רוב חייהם (רובם את כל חייהם) באטמוספרה חברתית ומשפטית של רו, כלומר של חברה בה הזכות של האישה על גופה בהקשר להפלות היא זכות חוקתית שלא ניתנת לביטול על ידי המדינות.

הייל, שעליו מבססים שופטי הרוב את המסקנה כי הפלות אינן חלק מהמסורת, אכן כתב במאה ה-17 נגד הפלות, אך כתב גם כי אונס לא יכול להתקיים במסגרת נישואין, כלומר שזכותו החוקית של הבעל לאנוס את אשתו

והנה לכם שיא האבסורד של הגישה השמרנית המשפטית, המקדשת את העבר (הקפוא בזמן) על פני ההווה המשתנה עם התקדמות העתים: זכויות של נשים בשנת 2022 אינן צריכות להתבסס על מה שמקובל כבר מזה 5 עשורים, אלא על תפיסות של גברים לבנים מלפני 400 שנים, גברים אשר קידשו אונס של אישה על ידי בעלה.

אם נחזור לסיום לישראל, ואל שמרניה המשפטיים, אשר מגלים שמחה לא מוסווית לפס"ד דובס ולגישה המשפטית השמרנית עליה הוא מתבסס, נגלה אבסורד נוסף, הפעם "נוסח ישראל".

חלק גדול מאותם שמרנים ישראלים, משתייכים פוליטית למפלגות ימין ובחלקן מפלגות "דתיות".

קורפוס ההלכות הדתיות של היהדות, נשען בחלקו הגדול, על "טקסט" משפטי נוקשה ובלתי ניתן לשינוי עוד יותר מאשר החוקה של ארה"ב, טקסט אשר עתיק ממנה באלפי שנים. ובכל זאת, המסורת הפרשנית והנורמות הדתיות התאימו את עצמן במשך כל אותן מאות (ויותר) שנים למציאות המשתנה.

במובן הזה הפרשנים המוסמכים וקובעי הנורמות של ההלכה היהודית, בכל עת ועת, היו מבחינת גישתם הפרשנית הדבר הרחוק ביותר מאותם שופטים שמרנים של ארה"ב, המבקשים לבסס את הלכות החיים של נשות ארה"ב על קביעות היסטורית בלתי משתנה של טקסט משפטי.

כך כופרים אותם שמרנים משפטיים ישראלים, המתיימרים לייצג את עולם המצוות ההלכתי, בבסיס הטמון באופן הפרשנות של אותה הלכה, הלכה אשר משתנה ומתחדשת עם השתנות העתים.

קובעי הנורמות המוסמכים של ההלכה היהודית, היו בגישתם הפרשנית רחוקים מאותם שופטים שמרנים בארה"ב, המבקשים לבסס את הלכות החיים של נשות ארה"ב על קיפאון היסטורי של טקסט משפטי

יש לקוות כי בישראל לא נצטרך לאכול מפרי הבאושים של השמרנות המשפטית נוסח ארה"ב, אלא נמשיך לחיות לאור גישת ההלכה היהודית, לפיה החוק והחוקה הם טקסטים המקבלים פרשנות שונה, המתאימה את עצמה לשינויי החיים בכל עת ועת.

עורך דין המתמחה בתביעות ייצוגיות ובעתירות חוקתיות

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,316 מילים
כל הזמן // יום ראשון, 14 באוגוסט 2022
מה שחשוב ומעניין עכשיו

תיעוד מהשטח חציית הדונץ

צבא אוקראינה נאלץ להרוס את הגשרים המובילים לכפר זדונצקה לאורך נהר הדונץ כדי להאט את הכוחות הרוסיים, מה שיצר בעיית אספקה חריפה ● סטארט־אפ של יזם ישראלי מצא דרך נוספת לחציית הנהר ● לייזר ברמן הצטרף למתנדבים מחארקיב כל הדרך עד לגדה השנייה ושמע על המצב במדינה: "האנשים האלה באמת צריכים עזרה"

עוד 1,213 מילים

לקראת סבב לחימה נוסף ברצועה?

הג'יהאד האסלאמי מאיים כי אם ישראל לא תשחרר את שני פעיליו העצורים בישראל, יביא הדבר להסלמה ביטחונית חדשה. ישראל ממשיכה לעצור את פעילי הארגון בגדה. גורם ביטחוני בכיר אומר כי ישראל לא תאפשר ליישם את אסטרטגיית "איחוד הגזרות" של הג'יהאד האסלאמי.

ישראל יצאה מעודדת ממבצע "עלות השחר" ברצועת עזה נגד הג'יהאד האסלאמי, עם תחושה של ביטחון עצמי וחיזוק ההרתעה, דבר שמדאיג מאוד את הפלסטינים.

ישראל יצאה מעודדת ממבצע "עלות השחר" ברצועת עזה נגד הג'יהאד האסלאמי, עם תחושה של ביטחון עצמי וחיזוק ההרתעה, דבר שמדאיג מאוד את הפלסטינים

צה"ל ממשיך את מבצע "עלות השחר" בשטחי הגדה וממשיך מדי יום במעצרים של פעילי הג'יהאד האסלאמי שם. המשימה היא לחשוף את התשתית החשאית של הארגון, בעיקר בצפון הגדה, כדי לחסל את פעילותה לאחר שדחקה לגמרי את רגלי הרש"פ והרחיקה אותה מאזורי ג'נין, שכם וטול כרם.

זיאד אלנח'אלה, מנהיג הג'יהאד האסלאמי, קרא לסבב הלחימה הקצר ברצועה בשם "איחוד הגזרות" למרות שארגון חמאס לא השתתף בלחימה. אלנח'אלה רצה להראות שכל פלגי ההתנגדות מאוחדים מול האויב הישראלי למרות העמדות השונות שלהם.

הג'יהאד האסלאמי טוען שאילץ את ישראל לשחרר את האסיר המנהלי השובת רעב ח'ליל אל-עוואוודה ואת בסאם א-סעדי, בכיר הג'יהאד האסלאמי בג'נין.

ישראל מכחישה את הדברים ואומרת כי מעולם לא התחייבה לשחררם במסגרת הבנות הפסקת האש.

העיתון "אל-קודס אלערבי" דיווח ב-11 באוגוסט כי משלחת של בכירי המודיעין המצרי תגיע השבוע לישראל ולרצועת עזה כדי לדון בשחרורם של השניים.

הכישלון של הג'יהאד האסלאמי

האסיר המנהלי ח'ליל אלעוואדה הועבר בסוף השבוע שעבר לבית החולים אסף הרופא אחרי שחלה הדרדרות במצבו הרפואי. הוא שובת רעב כבר 164 ימים ומסרב לקבל טיפול רפואי.

הג'יהאד האסלאמי טוען שאילץ את ישראל לשחרר את האסיר המנהלי השובת רעב אל-עוואוודה ואת א-סעדי, בכיר הג'יהאד האסלאמי בג'נין. ישראל מכחישה ואומרת כי מעולם לא התחייבה לשחררם

הג'יהאד האסלאמי מנהל כבר כמה שנים מאבק באמצעות פעיליו שנעצרו על ידי ישראל במעצר מנהלי בשיטה של שביתות רעב ארוכות. השיטה הזו נקראת "המעיים הריקים".

שביתות הרעב של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא הישראלים היו במשך עשרות שנים כלי נשק במאבק של האסירים הביטחוניים לשפר את תנאי המאסר שלהם בבתי הכלא הישראלים. בשנים האחרונות אימצו אותן גם העצירים המנהליים כדי להפעיל לחץ על ישראל לקצר את תקופת המעצר המנהלי או  לא לחדשו.

היו כמה פעמים שישראל התקפלה מול כמה אסירים ביטחוניים של הג'יהאד  האסלאמי מחשש שמותם יתסיס את השטחים והגיעה עמם להבנות על הקדמת שחרורם בתנאי שיפסיקו את שביתת הרעב.

לפני כמה חודשים הדרג המדיני והביטחוני נכנע, והסכים שלא להאריך את צו המעצר המנהלי של פעיל הג'יהאד האסלאמי הישאם אבו הוואש, ששבת רעב במשך 141 ימים במחאה על מעצרו, בתמורה לכך שיפסיק את שביתת הרעב שלו. הוא שוחרר ושביתת הרעב שלו גרמה לישראל נזק מדיני בעולם ואיימה להביא לירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל והפרות סדר נרחבות בשטחי הגדה.

בחודש יולי 2021 שוחרר מהכלא הישראלי בכיר ארגון הג'יהאד האסלאמי חדר עדנאן בעקבות שביתת רעב שבה פתח, הייתה זו שביתת הרעב ה-6 במספר שלו. הוא שבת במשך 25 ימים כדי למנוע את מעצרו המנהלי והצליח לקפל שוב את ישראל.

הג'יהאד האסלאמי מנהל כבר כמה שנים מאבק באמצעות פעיליו שנעצרו על ידי ישראל במעצר מנהלי בשיטה של שביתות רעב ארוכות. השיטה הזו נקראת "המעיים הריקים"

הפעם ממשלת לפיד-גנץ לא התקפלה מול הג'יהאד האסלאמי שדרש את שחרורו של האסיר ח'ליל אלעוואוודה ודחתה גם את דרישתו לשחרר את בכיר הארגון בסאם א-סעדי שנעצר בג'נין.

ישראל לא מצמצה והלכה עד הסוף גם במחיר סבב לחימה קצר ברצועת עזה, שבמהלכו נורו לעבר ישראל יותר מאלף רקטות, ולא איפשרה לג'יהאד האסלאמי ליצור משוואה חדשה ולשנות את כללי המשחק שהיו נהוגים עד כה.

גורמי ביטחון בישראל מדגישים כי אין בכוונת השב"כ להפסיק ולהשתמש  בכלי המעצר המנהלי.

אסטרטגיית "איחוד הגזרות"

מבחינת זיאד אלנחאלה, פירוש המונח "איחוד הגזרות" הינו ירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל, אינתיפאדה בשטחי הגדה ואינתיפאדה של הדור הצעיר של ערביי ישראל בתחומי הקו הירוק.

זוהי האסטרטגיה של הג'יהאד האסלאמי ל"שחרור כל פלסטין", המערכה נגד ישראל צריכה להיות יום יומית שתוביל למלחמה כוללת בכל הגזרות.

גורם ביטחוני בכיר אומר כי ישראל לא תאפשר לג'יהאד האסלאמי לשנות את כללי המשחק וליישם את אסטרטגיית "איחוד הגזרות" של הג'יהאד האסלאמי.

מבחינת זיאד אלנחאלה, פירוש המונח "איחוד הגזרות" הינו ירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל, אינתיפאדה בשטחי הגדה ואינתיפאדה של הדור הצעיר של ערביי ישראל בתחומי הקו הירוק

ההערכה של ארגון הג'יהאד האסלאמי היא כי בעקבות מה שישראל מפרשת כניצחון שלה בסבב הלחימה האחרון ברצועה, היא תגביר כעת את מבצעי המעצרים של המחבלים המבוקשים בשטחי הגדה, שמכונה בצה"ל "כיסוח דשא", במיוחד באזורי ג'נין, שכם וטול כרם.

האתגר הביטחוני הישראלי הוא לסכל את אסטרטגיית הג'יהאד האסלאמי ל"איחוד הגזרות".

הג'יהאד האסלאמי קורא לפעילי פת"ח בגדה להתאחד מאחורי הקריאה שלו ולחזור לרעיון "המאבק המזויין" נגד ישראל, כפי שקרה בשנת 2000 באינתיפאדה השנייה. אז הוביל את האסטרטגיה הזו בכיר פת"ח מרואן אלברגותי, בהנחייתו של יאסר ערפאת, והוא שייסד את קבוצת "גדודי חללי אלאקצא" בגדה, שהחליפה את חוליות "הפנתר השחור" של פת"ח שהיו פעילות באינתיפאדה הראשונה.

מי שהוביל את קבוצת "גדודי חללי אלאקצא" היה פעיל פת"ח נאצר עוויס ממחנה הפליטים בלאטה באזור שכם והיא ביצעה מאות פיגועים נגד חיילי צה"ל והמתנחלים במהלך האינפאדה השנייה. פעיליה הבולטים היו עאטף עביאת, ראיד אלכרמי ונאיף אבו שרח'.

לאחר שאבו מאזן נבחר לתפקיד יו"ר הרש"פ ב-2005 הוא השיג לקבוצת המבוקשים מ"גדודי חללי אל-אקצא" חנינה כללית מהשב"כ הישראלי תמורת מסירת נשקם למנגנוני הביטחון של הרש"פ. מאות מבוקשים הסכימו להסדר החדש.

בשטח, באזורי שכם וג'נין יש עדיין פעילים חמושים של "גדודי חללי אל-אקצא" מדובר בדור צעיר וחדש שחסרה לו הנהגה מרכזית.

מדובר בצעירים הפועלים על דעת עצמם, בניגוד לעמדת הרש"פ והם אינם מחויבים למדיניותה.

הג'יהאד האסלאמי קורא לפעילי פת"ח בגדה להתאחד מאחורי הקריאה שלו ולחזור לרעיון "המאבק המזויין" נגד ישראל, כפי שקרה בשנת 2000 באינתיפאדה השנייה

למרות שהרש"פ מתנערת רשמית מפעילותה, כשנהרג מישהו מהם, בכירי הרש"פ מגיעים לשכם ולג'נין כדי לנחם את המשפחות מכיוון שהם רואים בהם חלק מתנועת פת"ח.

בג'יהאד האסלאמי טוענים כי ישראל מעוניינת בהמשך המתיחות ברצועת עזה כדי להסיט את תשומת הלב ממה שקורה בשטחי הגדה ומזרח ירושלים, שהם בעצם החזית העיקרית של הפלסטינים במיוחד בכל הקשור למסגד אלאקצא.

זעם בג'יהאד האסלאמי על מצרים

בצמרת הג'יהאד האסלאמי יש זעם גדול על המודיעין המצרי על התפקיד שהוא מילא כמה שעות לפני הפעולה הישראלית נגד בכיר הארגון תייסיר אלג'עברי ואנשיו.

גורם בכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי אומר כי מצרים בגדה בארגון וכי היא הייתה חלק מהמשחק הישראלי. לדבריו, 4 שעות לפני התקיפה הישראלית המודיעין המצרי הודיע לג'יהאד האסלאמי, כי ישראל איננה מעוניינת בהסלמה וכי היא תשיב ב"אופן" חיובי על הדרישה לשחרר פעילים של הג'יהאד האסלאמי מהכלא.

מי שהרגיע את הג'יהאד האסלאמי היה הגנרל אחמד עבד אלח'אלק, אחראי  התיק הפלסטיני במודיעין המצרי אשר העביר את המסרים לח'אלד אלבטש חבר הלשכה המדינית של הארגון.

כתוצאה מכך שהמודיעין המצרי הרגיע את הג'יהאד האסלאמי – הוא לא נערך להתקפה האווירית הישראלית.

גורם בכיר בג'יהאד האסלאמי אומר כי מצרים בגדה בארגון וכי הייתה חלק מהמשחק הישראלי. לדבריו, 4 שעות לפני התקיפה הישראלית, המודיעין המצרי הודיע לג'יהאד האסלאמי כי ישראל איננה מעוניינת בהסלמה

לעומת זאת, הג'יהאד האסלאמי מרוצה מתפקידה של קטאר ומשידורי ערוץ אל-ג'זירה במהלך סבב הלחימה האחרון.

מצרים מנסה כעת להרגיע את הג'יהאד האסלאמי והיא תשגר השבוע משלחת של המודיעין המצרי לישראל כדי לנסות ולהביא לשחררורם של ח'ליל אלעוואוודה והשיח' בסאם א-סעדי.

מבצע "עלות השחר" בעיני הג'יהאד האסלאמי

מבצע "עלות השחר" של צה"ל נמשך שלושה ימים ובעיני הג'יהאד האסלאמי הארגון הפגין יכולות התגוננות מצויינות מפני "התוקפנות הישראלית".

לטענת בכירי הארגון, לוחמי הגי'האד האסלאמי הצליחו במשימת "איחוד הגזרות". בשטחי הגדה החלה תסיסה, במיוחד באזורי ג'נין ושכם, וגם בקרב המגזר הערבי בישראל החלו הפגנות קטנות. אילו לא הייתה מושגת הפסקת אש התסיסה הזו הייתה מתרחבת מאוד ומקשה על יכולת הפעולה של צה"ל.

ישראל הצליחה להשאיר את חמאס מחוץ למעגל הלחימה וניסתה להכות חזק את הג'יהאד האסלאמי ולהחלישו. אולם הארגון המשיך בשיגור מאות רקטות לעבר ישראל עד לרגע כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף הגביר את עוצמת מטחי הרקטות, למרות חיסול הדרג הבכיר של ההנהגה הצבאית על ידי ישראל.

"היכולת הצבאית שלנו לא נפגעה כפי שטוענת ישראל", אומרים בג'יהאד האסלאמי, למרות מותם של ח'אלד מנצור ותייסיר אלג'עברי, שני המפקדים הבכירים של הזרוע הצבאית.

לטענת בכירי הארגון, לוחמי הגי'האד האסלאמי הצליחו במשימת "איחוד הגזרות". בשטחי הגדה החלה תסיסה, במיוחד באזורי ג'נין ושכם, וגם בקרב המגזר הערבי בישראל החלו הפגנות קטנות

גורם בכיר בג'יהאד האסלאמי אומר כי ארגונו איננו מורתע כתוצאה מסבב הלחימה האחרון נגד ישראל וכי "המערכה עדיין לא הסתיימה ואין הכרעה".

לטענתו, אם ישראל לא תשחרר את שני האסירים הביטחוניים ח'ליל אלעוואוודה ובסאם א-סעדי כפי שהתחייבה למצרים, המערכה תתחדש.

לוחמה פסיכולוגית ישראלית

בג'יהאד האסלאמי טוענים כי מערכת הביטחון הישראלית הפעילה לוחמה פסיכולוגית אינטנסיבית במהלך מבצע "עלות השחר" כדי לפצל ולפלג בין הפלגים הפלסטינים ברצועה.

היא גם עשתה מבצע הונאה על גבול רצועת עזה כדי להסתיר את כוונתה האמיתי לחסל את בכיר הג'יהאד האסלאמי תייסיר אלג'עברי.

 

לטענת הארגון, אמצעי התקשורת הישראלים סייעו למערכת הביטחון הישראלית בהפצת פייק ניוז כדי להסתיר את הכוונות האמיתיות של ישראל.

המסר הישראלי היה כי ארגון הג'יהאד האסלאמי הוא ארגון תוקפני שמסכן את חיי תושבי הרצועה ואת פרנסתם בגלל "בעיה קטנה" של מעצר בכיר בארגון באזור ג'נין שאפילו לא נהרג.

ישראל הצליחה להטמיע את המסר הזה ועשתה קמפיין הונאה כדי לפתוח במתקפת פתע על רצועת עזה מבלי שהג'יהאד האסלאמי תקף אותה.

ישראל ניסתה לתקוע טריז בין חמאס והג'יהאד האסלאמי והימרה על כך שהם יתחילו בחילופי האשמות בתקשורת על כך שחמאס איננה משתתפת בלחימה, אולם זה לא קרה. לעומת זאת לישראל הייתה הצלחה בנושא הזה ברשתות החברתיות, שם הייתה התקפה חריפה על חמאס ועל מנהיגו אסמעיל הניה.

ישראל הזהירה את חמאס כי כניסת חמאס למערכה תביא להסגת המצב ההומניטרי ברצועת עזה לאחורה בעשר שנים, לייבוש מקורות המימון, הפסקת המענק הקטארי החודשי, מניעת כניסת הארגונים הבינלאומיים לרצועת עזה וביטול אישורי העבודה בישראל של 15 אלף פועלים עזתיים.

זאת בנוסף לאיומים כי ישראל תפציץ את המגדלים ברצועת עזה ואת התשתיות שלה כפי שהיה במבצע "שומר החומות".

הג'יהאד האסלאמי ניטרל את הלוחמה הפסיכולוגית הישראלית בכך שמנהיגו זיאד אלנח'אלה הודיע כי פעולות הארגון "מתואמות עם חמאס" ואף שיבח את חמאס בתום סבב הלחימה כי הוא "עמוד השדרה והחיק של ההתנגדות הפלסטינית".

הג'יהאד האסלאמי ניטרל את הלוחמה הפסיכולוגית הישראלית בכך שמנהיגו אלנח'אלה הודיע כי פעולות הארגון "מתואמות עם חמאס" ואף שיבח את חמאס בתום סבב הלחימה כי הוא "עמוד השדרה של ההתנגדות"

בסוף סבב הלחימה התברר כי הג'יהאד האסלאמי איבד 12 לוחמים במערכה נגד ישראל, שניים מהם בכירים ביותר, תייסיר אלג'עברי וח'אלד מנצור שחוסלו באמצעות מודיעין מדוייק.

יוני בן מנחם הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מזרחן, עיתונאי, מנ"כל רשות השידור לשעבר, מרצה למזה"ת ותקשורת (צילום: דוד וינוקר)

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,590 מילים

לפיד: השירים שהותיר ימשיכו להתנגן שנים ארוכות

נתניהו: היה ויהיה חלק בלתי נפרד מפסקול חיינו ● איזנקוט מצטרף לגנץ וסער, מתן כהנא מגיע בעקבותיו - ירוצו ברשימת ״המחנה הממלכתי״ ● גפני: צירוף כהנא טעות חמורה; ש״ס: עכשיו כולם יודעים שהם לא יכולים להיות שותפים שלנו ● כהנא: דרך האחדות של גנץ היא הפיתרון לעם ישראל ● מצב הפצועים מהפיגוע הלילה עדיין קשה ● הממשלה אישרה את מינוי מזוז ליו"ר ועדת המינויים

עוד 24 עדכונים

כספים קואליציוניים חריגים הוקצו לחרדים שתומכים בקליש-רותם

תחקיר זמן ישראל חברי הקואליציה המצומקת של קליש-רותם מקבלים כספי תרבות תורנית עבור ציבור תומכיהם במקביל לנאמנותם הפוליטית – ללא קריטריונים ובגובה מיליוני שקלים ● ההקצבות כוללות ימי כיף מחוץ לעיר, הסעות והטבות ● אפילו נציגי המגזר הדתי־לאומי לא מודעים לאירועים המסובסדים ולא מוזמנים אליהם ● נציג דגל התורה במועצה: "העיסוק בכספים מהווה ניסיון לגזילת כבשת הרש"

עוד 1,546 מילים

למקרה שפיספסת

מדובאי לירושלים: איש העסקים שחצה את המזה"ת ברכב

38 שעות נהיגה, על פני 3,580 ק"מ: זה המרחק שגמע איש העסקים האמריקאי ברוס גורפיין מביתו בדובאי ועד שהגיע בסוף השבוע לירושלים ● המסע של גורפיין משיק את החממה האזורית שהקים, המיועדת לחבר בין עסקים בתחומי הפודטק, חקלאות ומידבור - ובפרט להביא חברות ישראליות לפעילות עסקית בערב הסעודית ● ובריאיון לזמן ישראל הוא מגלה: כבר יש חברות ישראליות שפועלות שם

עוד 1,026 מילים

יאיר לפיד (כבר לא) כתב עיתון במחנה

"אל נירתע מלראות את המשטמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים, היושבים ומצפים לָרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו. אל נסב את עינינו פן תחלש ידנו. זו גזרת דורנו; זו ברירת חיינו – להיות נכונים וחמושים חזקים ונוקשים, או כי תישמט מאגרופנו החרב – ויכרתו חיינו… רועי רוטברג, הנער הבלונדיני אשר הלך מתל אביב לבנות ביתו בשערי עזה, להיות חומה לנו. רועי – האור שבליבו עיוור את עיניו, ולא ראה את בְּרק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו, ולא שמע את קול הרצח האורב. כבדו שערי עזה מכתפיו וָיוכלו לו".

כמה ימים לאחר סיום מבצע "עלות השחר" נגד הג'יהאד האסלאמי, ההספד שנשא בשנת 1956 הרמטכ"ל משה דיין ז"ל על קברו של החייל רועי רוטברג ז"ל, חבר קיבוץ נחל עוז שנרצח על ידי מסתננים פלסטינים מרצועת עזה – נשמע אקטואלי מתמיד. הנאום מתאר בפשטות את העמדה הישראלית בסכסוך עם הפלסטינים – כמו אז בשנת 1956 גם היום בשנת 2022.

קצת לאחר סיום מבצע "עלות השחר" ההספד שנשא בשנת 1956 הרמטכ"ל דיין ז"ל על קבר החייל רועי רוטברג ז"ל, חבר קיבוץ נחל עוז שנרצח ע"י מסתננים פלסטינים מרצועת עזה – נשמע אקטואלי מתמיד

הגברים והנשים בישראל, הם, אבותיהם, בניהם ובנותיהם – התנסו בצורה כזאת או אחרת בשירות צבאי/ביטחוני. חלקים נרחבים מהווייתם של רבים ורבות בישראל התעצבו במהלך שירות צבאי פעיל, במלחמות ובפעילויות ביטחוניות.

מאז מלחמת ששת הימים (1967) הפעילות הצבאית הישראלית כוללת גם פעולות שיטור בשטחים הכבושים ודיכוי מרי אזרחי, כמו גם לחימה כנגד ארגוני טרור. היהודי הישראלי חווה חוויה צבאית כחייל, כבן של חייל, כאח של חייל, כהורה של חייל, כהורה שכול או כאלמנת מלחמה, כקורא עיתון או צופה בטלוויזיה, ומעל לכל כבן ה"שבט היהודי". 

זוהי חוויה משותפת לכל הדורות, לכל העדות, דתיים ושאינם דתיים, ילידי הארץ ומהגרים, לבעלי דעות ימניות או שמאליות, למנהיגים ולמונהגים, למשכילים ולהדיוטות, לנשים ולגברים.

בין אם נרצה בכך ובין אם לאו — אנו חיים בחברה מיליטריסטית במובהק. המיליטריזם הוא העיקרון המרכזי המארגן סביבו את האופן בו החברה הישראלית פועלת, קובעת את גבולותיה, את זהותה ואת כללי המשחק הנהוגים בה.

מיליטריזם הוא אידאולוגיה אשר מגדירה את הצבא והביטחון כערך עליון. זוהי אידאולוגיה המאדירה את הערכים והאתוס המלחמתי, עם או בלי קשר למצב בטחוני נתון. החברה היהודית בישראל רואה בתגובות צבאיות פעולה נורמלית ובמלחמות כבלתי נמנעות. החברה הישראלית רואה בהשתלבות ובהתקדמות של אנשים בתפקידי הנהגה ושירות ציבורי תלויים גם (ולעיתים בעיקר) בעברם הביטחוני/צבאי.

אם נרצה או לא — אנו חיים בחברה מיליטריסטית במובהק. המיליטריזם הוא העיקרון המרכזי המארגן את האופן בו החברה הישראלית פועלת, קובעת את גבולותיה, את זהותה ואת כללי המשחק הנהוגים בה

ביטוי למשמעות הניתנת בחברה הישראלית לעברם הצבאי של נבחרי ציבור, ול"הכשר" לשרת את הציבור במשרות הבכירות ביותר כנגזרת מעבר ביטחוני – מצאתי בקריקטורה היומית שפרסם העיתון ידיעות אחרונות מיד עם כניסתו של יאיר לפיד ללשכת ראש הממשלה.

דבריו הבוטים של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו מעל בימת הכנסת והדגשת עברו של יאיר לפיד ככתב העיתון הצבאי במחנה ממחישים היטב נקודה זו.

"יאיר לפיד, אני מביא זאת לתשומת לבך. היית כתב 'במחנה', היום אתה צייצן המחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע כדי להיות ראש ממשלה".

יאיר לפיד, היית כתב ״במחנה״. היום אתה צייצן המחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע.

Posted by ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ on Wednesday, August 5, 2020

בניגוד ליאיר לפיד, הממעט לדבר על שירותו הצבאי, ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט ניצל כל הזדמנות להזכיר את עברו המפואר כלוחם בסיירת מטכ"ל וכמפקד ביחידת מגלן בטרם הליכתו לתעשיית ההייטק ומשם לחיים הפוליטיים.

סיירת מטכ"ל היא יחידת העילית החשובה ביותר מבין היחידות המבצעיות בצה"ל. כיאה לחברה מיליטנטית, מבוגריה של יחידה זו צמחו כמה מהמפקדים והמנהיגים הבכירים ביותר של מדינת ישראל, בהם שלושה ראשי ממשלה: אהוד ברק שהיה מפקד היחידה, ולימים הרמטכ"ל ה-14 של צה"ל, בנימין נתניהו שהיה מפקד צוות, ונפתלי בנט שהיה לוחם וקצין ביחידה. גם ראש השב"כ רונן בר שירת כלוחם וקצין בסיירת מטכ"ל, וגם דוד (דדי) ברנע ראש המוסד שירת כלוחם ביחידה.

סיירת מטכ"ל היא יחידת העילית החשובה ביותר מבין היחידות המבצעיות בצה"ל. כיאה לחברה מיליטנטית, מבוגריה של יחידה זו צמחו כמה מהמפקדים והמנהיגים הבכירים ביותר של מדינת ישראל

יאיר לפיד לא שירת בסיירת מטכ"ל. לפיד כלל לא שירת כלוחם. הוא שירת ככתב צבאי. על מנת שיוכל להתאים לשדרת ההנהגה הבכירה ביותר, לפיד חייב למצוא דרך שתעמיד אותו בעיני הציבור כמי שיש ביכולתו להחזיק גם ב"מעלות" הביטחוניות הנדרשות מההנהגה הבכירה ביותר במדינת ישראל.

נראה כי נפתלי בנט עשה שירות מצוין עבור שותפו להנהגת הממשלה בכך שפינה את כיסא העומד בראש ממשלת המעבר עבור יאיר לפיד. לפיד ניצל את ההזדמנות והוא החתום על מבצע "עלות השחר".

המבצע הצבאי ברצועת עזה וביו"ש נגד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שהחל ב-5 באוגוסט, חייב את ראש האופוזיציה נתניהו להיפגש לראשונה עם יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. נתניהו הצטלם לראשונה בתפקיד יו"ר האופוזיציה, מקבל עדכון ביטחוני מראש הממשלה יאיר לפיד.

ישיבתו של יאיר לפיד על כיסא ראש הממשלה בזמן פעולה צבאית בעזה ויכולתו לנהל את האירוע כראוי, הם כנראה ה-game changers שעשויים ל"הכשיר" בעיני הציבוריות הישראלית את הרובד הביטחוני החסר בביוגרפיה של יאיר לפיד. בכך הם מעמידים אותו כמי שיכול לשמש בתפקיד ראש ממשלת ישראל.

נפתלי בנט נעלם. אבל מי שהחל את דרכו בפוליטיקה כראש המטה של נתניהו, מי שכנראה מכיר הכי טוב את נתניהו, הפך למשך שנה לראש ממשלת "רק-לא-ביבי", והעביר את המפתחות וההגה של המדינה ליאיר לפיד ובכך סלל בפניו את הדרך גם לראשות ממשלת ישראל הבאה.

נראה שבנט עשה שירות מצוין לשותפו להנהגת הממשלה בכך שפינה את כיסא העומד בראש ממשלת המעבר עבור לפיד. לפיד ניצל את ההזדמנות והוא החתום על מבצע "עלות השחר"

האתוס הביטחוני הישראלי כולל יסוד נוסף הנמצא תמיד בקונצנזוס מוחלט בעיני הציבור כולו – הערך המקודש ביותר במיליטריזם הישראלי הוא שלא מפקירים חיילים בשטח, גם לא פצוע גם לא גופה. כולם צריכים לחזור הביתה.

כזכור, ב-2011 נתניהו ניצל היטב את שחרורו של החייל השבוי גלעד שליט מידי החמאס למטרות פוליטיות. 

אהוד ברק, ששימש כשר הביטחון עת שוחרר גלעד שליט, אמר כי נתניהו התנגד לאורך כל הדרך לביצוע העסקה שתשיב את שליט הביתה. לטענתו, הדבר שהיה הכי חשוב לנתניהו היה להשיג את התמונה הראשונה עם החייל המשוחרר.

ארגון הטקס בבסיס חיל האוויר בתל נוף, לשם הגיע שליט לאחר שחרורו, היה אמור להיות באחריות הצבא, אך לשכת ראש הממשלה הייתה זו שכיוונה את המהלכים.

"הלשכה שלו שלחה צוותים כדי לארגן את זה והכול היה מכוון לדבר אחד: שהתמונה תהיה התמונה הראשונה כשהילד [הכוונה לשליט] יורד והיא תהיה רק עם ביבי בפריים".

בתום מבצע "עלות השחר" גוברת בקרב גורמי ביטחון ההערכה שמלבד השקט בדרום, המבצע שבו ארגון החמאס נמנע מלהשתתף עשוי לשפר את הסיכויים להחזרת הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס. ההבנה הישראלית היא שיש כעת רצון מצד חמאס להתקדם במשא ומתן. יש אופטימיות שמגיעה מהצלחתו של המתווך המצרי להשיג הפסקת אש והתקווה היא שאולי הוא ימשיך במלאכה גם לעבר עסקת שבויים.

ברק, שר הביטחון עת שוחרר שליט, אמר כי נתניהו התנגד לאורך כל הדרך לביצוע העסקה שתשיב את שליט הביתה. לטענתו, מה שהיה הכי חשוב לנתניהו זה להשיג את התמונה הראשונה עם החייל המשוחרר

יאיר לפיד מבין שאם יצליח במקומות בהם נכשלו לפניו נתניהו ובנט כראשי ממשלה, הוא עשוי לזכות בהילת "פודה השבויים" ובכך לזכות במקום של כבוד באתוס הביטחון של ישראל ולחזק את מקומו בהתמודדות הקרובה על ראשות ממשלת ישראל.

נראה כי גישתו של לפיד בנוגע לשבויים ולנעדרים שונה מזו של קודמיו. לפיד מגיע עם גישה אחרת, מקלה יותר ומאפשרת. הוא אומר לעוסקים במלאכה: "לכו קדימה, תביאו עסקה, ותנו לי להיות בדילמה. עד היום היינו בצד המגיב להצעות חמאס, בואו נהיה בצד היוזם".

מי ייתן ויקוים בנו הכתוב:

"כֹּ֣ה  אָמַ֣ר יְהֹוָ֗ה מִנְעִ֤י קוֹלֵךְ֙ מִבֶּ֔כִי וְעֵינַ֖יִךְ מִדִּמְעָ֑ה כִּי֩ יֵ֨שׁ שָׂכָ֤ר לִפְעֻלָּתֵךְ֙ נְאֻם־יְהֹוָ֔ה וְשָׁ֖בוּ מֵאֶ֥רֶץ אוֹיֵֽב׃". 

נשוי ואב לחמישה. איש חינוך – מורה להיסטוריה ואזרחות. מנהל קמפוס ברשת החינוך אנקורי.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,174 מילים
עודכן לפני 7 דקות

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

לפיד: "תקיפת רושדי היא מתקפה על הערכים שלנו, וזו תוצאה של הסתה איראנית"

איימן עודה נבחר למקום הראשון בחד"ש, עאידה תומא-סלימאן - לשני ועופר כסיף - לשלישי ● הממשלה צפויה למנות מחר את מני מזוז ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה; שקד והנדל יתנגדו, לא ברור האם בנט יתמוך במינוי ● איזנקוט צפוי להודיע בתחילת השבוע האם יתמודד בבחירות לכנסת; ייתכן שמתן כהנא יצטרף יחד עימו אל המפלגה שאליה יחבור

עוד 16 עדכונים

"פורד, מה יש לך נגד יהודים?"

מאה שנים אחרי שתעשיין הרכב הנרי פורד פרסם את סדרת הספרים האנטישמית שלו "היהודי הבינלאומי", הקולנוען אנדי קירשנר החליט להעלות אותו באוב כדי לשאול אותו 10 שאלות קשות על עברו הנאצי ● בריאיון לזמן ישראל מספר הבמאי: "לא הייתי מודע להשפעה שהייתה לו על הנאצים המוקדמים"

עוד 1,274 מילים

בריטניה מלכודת הממתקים של רחוב אוקספורד

בזמן סגרי הקורונה, שלל חנויות ממתקים נפתחו ברחוב הקניות המיתולוגי במקביל לסגירת חנויות ותיקות ● מדבריות הסוכר הענקיות, הניצבות שוממות במהלך רוב שעות היום, עומדות עתה במרכזן של חקירות פליליות ● במקביל, הניסיונות להחיות את האזור כשלו אבל עוד מוקדם להספיד את הרחוב שקם לתחייה פעמים רבות בעבר

עוד 1,066 מילים

מדינות האזור האמינו שהנורמליזציה תזרז את ההסדרה עם הפלסטינים אך התמונות של הילדים שנפגעו בעזה כבר הספיקו לאיים על המשך התהליך. ישראל חייבת לנצל את הרגיעה למטרות מדיניות ● דוח חמור בלבנון חושף כי הממשלה התנהלה בהפקרות עם כספי ציבור ● גם בעיראק אין עדיין ממשלה מתפקדת ● וגם: השבוע לפני כמאה שנה נחתמו הסכמי סוור ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזה"ת

עוד 1,211 מילים

המריונטה של היטלר

תערוכה חדשה חושפת את סיפורה של משפחת הבובנאים אוזנוביץ' ושל הצאצא המפורסם שלה – פרנק אוז, מי שהמציא, בין היתר, דמויות אייקוניות כמו מיס פיגי ופוזי הדוב ● המשפחה שברחה מהנאצים בשנות ה־30 קברה מריונטה סאטירית של היטלר, שעתה מוצגת בתערוכה מיוחדת במוזיאון ליהדות בת־זמננו בסן פרנסיסקו

עוד 1,315 מילים

אחרי מלחמת העולם השנייה רווחה הטענה בחוגים הספרותיים בדבר הגמוניה יהודית בתחום ההוצאה לאור ● ג'וש למברט, פרופסור ללימודי יהדות ואנגלית, מוכיח בספרו החדש כי הסיפור האמיתי הרבה יותר מורכב ונגוע גם באנטישמיות ● בריאיון לזמן ישראל הוא מספר: "אנטישמים יכולים לקחת כל דבר למטרות שלהם"

עוד 931 מילים ו-1 תגובות
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
פְּרַיְמֵרִיז 144

עם פרוץ עונת הבחירות המקדימות וסגירת רשימות המתמודדים לקראת הבחירות הקרובות, הנה כמה מועמדים שצפויים להפתיע בכנסת הבאה

עוד 1,124 מילים

רגע לפני שהיא מסיימת קדנציה כנשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, השופטת עינת רון הזכירה מדוע היא נחשבת לבבת עינם של השוטרים ● את הקביעות השיפוטיות בדבר ניגוד עניינים שבג"ץ הפנה השבוע כלפי מערכת בתי הדין הרבניים - אפשר לסובב בקלות ולהפנות כלפי בתי המשפט ● והחלטת בג"ץ בעניין ראש המוסד לשעבר יוסי כהן תורמת את תרומתה לעקרונות של שקיפות ציבורית

עוד 1,683 מילים

דיווח: בצה"ל מעריכים כי השקט בעזה עשוי להימשך שנים

גנץ תקף את בכירי הליכוד: "הביטויים והמעשים של האנשים שמובילים את התנועה הפכו לסמל של דריסת שלטון החוק" ● דיווח בסוריה: צה"ל תקף עמדת תצפית של חזבאללה, שני אזרחים נפגעו ● דיווח: איזנקוט יכריע בשבוע הבא אם יצטרף לפוליטיקה ● המודיעין הבריטי: 8 מטוסי קרב רוסיים נהרסו בפיצוץ בקרים ● הנדל: לא נצטרף לממשלת 61 עם נתניהו או עם השמאל–מרכז

עוד 26 עדכונים

מי למעלה, מי למטה

למרות כישלון המדגמים, תוצאות הפריימריז בליכוד מסמנים מגמה של חילופי דורות בתנועה ● ועדיין, הדילים עבדו וקבלן הקולות הראשי חיים כץ הצליח לעצב חלק מהרשימה ● נתניהו יכול לחייך בסיפוק על שהצליח לתקוע טריז בין כץ וכ"ץ, נושאי התפקידים הבכירים בליכוד ● ואחרי 45 שנה, היריבות שליוותה את הפוליטיקה הישראלית בין ישראל כ"ץ וצחי הנגבי הגיעה לסיומה העגום

עוד 850 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה