על פשעים (ג'ורנו) ועבירות "קלות" (נתניהו)

יוני ג'ורנו (צילום מסך מערוץ כאן11)
יוני ג'ורנו (צילום מסך מערוץ כאן11)

עמית סגל היה נרגש וזז בחוסר נוחות בכסאו. הוא נזעק לספר לצופים כי הוא מרגיש מאוד לא בנוח כשמזכירים לג'ורנו, ששמו, אגב, יוני ולא דביר, את העובדה שהורשע בעבירה פלילית של חטיפת אישה (אישה ולא עובדת זרה, הסיבה שמציינים את העובדה שהאישה היא עובדת זרה היא כדי להפחית מחומרת העבירה. כאילו עובדת זרה איננה אדם. ובכן היא אדם ומקצועה או מעמדה אינם רלוונטיים לעבירה ולחומרתה).

עמית סגל היה נרגש וזז בחוסר נוחות בכסאו. הוא נזעק לספר לצופים כי הוא מרגיש מאוד לא בנוח כשמזכירים לג'ורנו את העובדה שהורשע בעבירה פלילית של חטיפת אישה (אישה ולא עובדת זרה)

סגל גם ציין כי "זו עבירה פלילית להזכיר לאדם את הדבר הזה", וב"הדבר הזה" כוונתו הייתה לעובדה שהאדם הורשע בפלילים.

האם צודק סגל בטענתו שאזכור ההרשעה שהתיישנה ונמחקה מן המרשם הפלילי הוא עבירה פלילית? האם לג'ורנו עומדת כעת עילת תביעה נגד כל מי שהזכיר השבוע את הרשעתו בחטיפת אישה?

ובכן, חוק המידע הפלילי ותקנות השבים קובע הסדר באשר להתיישנות ומחיקת הרשעתו של אדם מהמרשם הפלילי. הסדר שתכליתו לאפשר לעבריין להשתקם מבלי שעברו ירדוף אותו. זו תכלית שהיא ודאי ראויה.

אלא שבניגוד לעמדה הנחרצת שהציג סגל, כאילו כל אזכור של עבר פלילי כשהעבירה התיישנה ונמחקה הוא עבירה פלילית, החוק מורכב למדי בנושא זה ולשונו איננה חד משמעית. כך שהדברים אינם כה פשוטים כפי שסגל רוצה שנחשוב והסוגיה טרם הוכרעה בבית המשפט העליון. בהיעדר הלכה בנושא אתייחס לגישה שהוצגה בבתי המשפט המחוזיים.

סגל ציין כי "זו עבירה פלילית להזכיר לאדם את הדבר הזה", וב"הדבר הזה" כיוון לעובדה שהאדם הורשע בפלילים. האם צודק סגל בטענתו שאזכור הרשעה שהתיישנה ונמחקה מן המרשם הפלילי הוא עבירה פלילית?

בע"א 1402/07 עיתון אנשים נ' אליעזר (בבו) קובו (16.12.2007) בנושא פרסום עיתונאי הנוגע להרשעה שנמחקה, שזה הנושא שלפנינו, קבע השופט קובי ורדי:

"אם איש ציבור היה מועמד למשרה בכירה והיה נודע לעיתונאים שבעברו הורשע כרוצח סידרתי ונידון למאסרים ממושכים שכיום הם נמחקו לפי החוק, עדיין העיתונאים היו מנועים לשיטת המשיב 1 מלפרסם זאת.

[…] אני סבור שלכאורה אין לפגוע בצורה זו בעקרון הפומביות ובזכות הציבור לדעת, כמו גם בזכותו של אדם להגנה על שמו הטוב עפ"י חוק איסור לשון הרע.

לא ניתן להתעלם מעקרונות על חשובים ומנחים כמו עקרון זכות הטיעון, פומביות הדיון, וזכות הציבור למידע, עקרונות שלפיהן ניתן לכאורה לפרסם במקרים מסוימים לגבי הרשעות שנמחקו עפ"י החוק".

השופט הוסיף כי לפי אותו היגיון שעל פיו אין להזכיר את העבר פלילי, יש לכאורה מקום גם למחוק את הפרסומים של פסקי הדין המרשיעים מפסקי הדין המפורסמים במאגרי המידע. הרי ברגע שההרשעה נמחקה היא אינה קיימת באופן אבסולוטי וטוטלי.

אלא שהשופט קבע כי ספק אם תכלית חוק המרשם הפלילי היא למנוע לחלוטין אזכור ופרסום של הרשעה פלילית. לדעתו אין לפגוע בצורה זו בעקרון הפומביות ובזכות הציבור לדעת.

השופט ורדי: "אם איש ציבור היה מועמד למשרה בכירה והיה נודע לעיתונאים שבעברו הורשע כרוצח סידרתי ונידון למאסרים ממושכים שכיום נמחקו לפי החוק, עדיין העיתונאים היו מנועים לשיטתו מלפרסם זאת"

אם כך, מדוע נחפז סגל להגן על זכותו של ג'ורנו להתמודד בפריימריז מבלי שעברו הפלילי יוזכר? ובכן, הרשו לי לנחש כי מועמדותו של ג'ורנו בפריימריז של הליכוד, כמו גם זכותו להיבחר והזכות לשם טוב מעניינת את סגל כשלג דאשתקד. העובדה שטעה בשמו הפרטי וציין שם שאפילו אינו דומה לשמו של ג'ורנו, מראה שלא פשפש יתר על המידה בנושא.

סמכו על סגל שג'ורנו וזכויותיו הן רק פלטפורמה למי שמעניין אותו באמת, לאיש שעל בחירתו לראשות הממשלה הוא עובד ללא לאות, תוך זניחת עקרונות של יושרה עיתונאית. לבנימין נתניהו.

אם סגל זז בכסאו בחוסר נוחות על אזכור עברו הפלילי של ג'ורנו, הרי שהציבור אינו יכול שלא לזוז בחוסר נוחות למראה פרסום רשימת המועמדים בפריימריז של הליכוד הנגועים בפלילים. נדמה כאילו הסתבכות בפלילים היא תנאי מקדים להתמודדות.

הגם שהרשעה בפלילים, וודאי כזו שהתיישנה ונמחקה, איננה מונעת התמודדות וכהונה במשרה ציבורית, עדיין ראוי לעסוק בשאלות: האם ראוי מבחינה ציבורית ומוסרית שמי שהורשע בחטיפת אישה או מי שהורשע בפריצות לבתים, לא זוטי דברים אלא עבירות חמורות, ישמש כנציג ציבור? ומהו קו הגבול? מתי הליכוד ובוחריו יגידו על מועמד כי זה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור? איזו עבירה היא בבחינת ייהרג ובל יעבור?

אם סגל זז באי נוחות על אזכור עברו הפלילי של ג'ורנו, הציבור אינו יכול שלא לזוז באי נוחות לנוכח רשימת המועמדים בפריימריז של הליכוד הנגועים בפלילים. נדמה שהסתבכות בפלילים היא תנאי מקדים להתמודדות

התשובה לשאלה הזו נמצאת בראש הפירמידה – בנתניהו. העובדה שבראש הליכוד עומד נאשם בפלילים בעבירות שלטוניות חמורות, תוך כדי ניהול ההליך הפלילי בעניינו, לא רק נותנת הצדקה לרשימת המועמדים שיש להם קשר לפלילים אלא גם משמשת להקטנת העבירות של נתניהו. למעשה, היא מכשירה את ההתייחסות לעבירותיו כאל עבירות מינוריות, כאל זוטי דברים, מה כבר עשה בסך הכל? חטף אישה? פרץ לבתים? חלילה וחס, הוא בסך הכל עישן סיגרים, בגלל זה למנוע כהונה?

הרשימה הזו של המתמודדים משמשת כשכפ"ץ לנתניהו. הוא וסגל משתמשים בג'ורנו ובאחרים כדי להקטין את עבירות נתניהו ולשחוק אותן שחיקה נוספת. כאילו שוחד והפרת אמונים אינן עבירות פליליות מהחמורות בספר החוקים. כאילו מדובר בספק עבירות, או אולי אפילו בעבירות אתיות.

ועמית סגל איננו לבד. עמדה זו נשמעה השבוע גם מפי עוה"ד ציון אמיר שטען כי "החליפו שלטון בגלל סיגר", וגם מפי ניר ברקת, בעצמו מועמד בפריימריז, שתיאר את הביקורת על הרשימה במילים "נושאים אזוטריים".

עמדה זו של סגל איננה באה להגן על ג'ורנו. תכליתה היא להתמודד עם העתירה לבג"ץ שתוגש אם נתניהו יקבל לאחר הבחירות מנדט להרכבת הממשלה. מדוע תוגש עתירה, אתם שואלים? הרי בג"ץ כבר הכריע בסוגיה וקבע כי אין מניעה לכהונת נאשם בפלילים בתפקיד ראש הממשלה.

אז זהו, שבפעם הקודמת בג"ץ הכריע בשאלה כשנתניהו היה ראש ממשלה מכהן (הביטוי האהוב על תומכיו) אלא שהפעם, בשונה מן הפעם הקודמת, נתניהו איננו ראש הממשלה מכהן ואפילו לא ראש ממשלה חליפי, ולכן לא חלות עליו הוראות חוק יסוד הממשלה לעניין כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים עד לפסק דין סופי. הפעם הדיון יהיה בשאלה הכללית של הטלת הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים, וספק רב אם הפעם יקבע בית המשפט כי יש הצדקות לכהונה.

הפעם נתניהו אינו רה"מ מכהן ואף לא חליפי, ולא חלות עליו הוראות חוק יסוד הממשלה לעניין כהונת רה"מ נאשם בפלילים עד לפס"ד סופי. הפעם הדיון בבג"ץ יהיה בשאלת הטלת הרכבת הממשלה על סתם נאשם בפלילים

ואם אליבא דה סגל אין להזכיר את העבירות הפליליות של ג'ורנו, שהורשע בחטיפת אישה על מנת שלא לפגוע בזכותו להיבחר, אז קל וחומר שאין להזכיר את העבירות הפליליות של נתניהו שטרם הורשע ושמשפטו הפלילי עדיין מתנהל – ומי יודע, אולי יזכה לזיכוי מהדהד, וזאת כדי לא לפגוע בזכותו להיבחר.

לא בכדי הציעה השבוע מירי רגב להפסיק את משפטו של נתניהו עד לאחר הבחירות – ולשם בדיוק זה מכוון, לגימוד האישומים של נתניהו ולטענה שהם לבדם אין די בהם כדי למנוע כהונה של נאשם בפלילים בראשות הממשלה. כאמור, בשם ההגנה על הזכות החוקתית להיבחר.

הפרשות הפליליות של נתניהו, העובדה שלא התפטר מתפקידו לאחר הגשת כתב האישום וההיאחזות בקרנות המזבח, הביאו לכך שיש מי שמציג את הזכות להיבחר כזכות מוחלטת שאין לפגוע בה בשום תנאי.

מבלי להמעיט בחשיבות ההגנה על הזכות החוקתית להיבחר, הרי שזכות זו כמו כל יתר הזכויות החוקתיות, איננה זכות מוחלטת. מותר לפגוע בה בתנאים מסוימים, ויש הרי מספר חוקים שפוגעים בזכות הזו ומגבילים את הזכות בגיל, באזרחות וגם ברישום פלילי. וודאי שיש לאזן בינה לבין ההגנה על האינטרס הציבורי ועל זכות הציבור לדעת.

יש להזכיר מושכלות יסוד. כשמועמד מבקש להתמודד על משרה ציבורית עליו לפרוש בפני הציבור את מלוא הרקורד שלו, כך שלציבור תהיה היכולת להחליט בעניינו כשכל המידע גלוי ולנגד עיניו.

לפרוש את מלוא הרקורד ללא צורך בהסתתרות מאחורי חוק, תוך עיוות תכליתו המקורית של החוק, שספק אם היא הייתה הגנה על הסתרת מידע מהציבור.

לפרוש את מלוא הרקורד שלו מבלי שיהלכו על הציבור אימים עם תביעות לשון הרע או תביעות על פגיעה בפרטיות כפי שעשה עמית סגל (אגב, למה לא ליישם את הטענה הפופוליסטית, שאם הציבור מעוניין בנאשם בפלילים כראש ממשלה אז זו זכותו – גם על מקרה ג'ורנו? למה לא לומר שאם הציבור מעוניין בחוטף אישה כרה"מ אז זו זכותו?).

יש להזכיר מושכלות יסוד. כשמועמד מבקש להתמודד על משרה ציבורית עליו לפרוש בפני הציבור את מלוא הרקורד שלו, כך שלציבור תהיה היכולת להחליט בעניינו כשכל המידע גלוי ולנגד עיניו

עמית סגל יודע היטב שלציבור יש כלים לבחון את מועמדיו והבחינה איננה רק בחינה משפטית, אלא גם בחינה מוסרית. בניגוד למה שהוא ניסה להציג, מחיקתה של הרשעה מחמת התיישנות, אין פירושה שהעבירה הייתה כלא הייתה.

דוקטור לביוכימיה ומשפטנית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
הליכה של קהל אחר מאחזי עיניים ומנהיגים חולניים היא תופעה עתיקה, יש לכך הרבה דוגמאות. בכלל, תפסיסות עולם של רוב הציבור אשר היו שגויות גם הן תופעות עתיקות, הדוגמאות רבות. ומהמשלים לנמשלים... המשך קריאה

הליכה של קהל אחר מאחזי עיניים ומנהיגים חולניים היא תופעה עתיקה, יש לכך הרבה דוגמאות. בכלל, תפסיסות עולם של רוב הציבור אשר היו שגויות גם הן תופעות עתיקות, הדוגמאות רבות. ומהמשלים לנמשלים: ביבי יתגלה בסוף כבלון נפוח של עטיפה נוצצת שתוכנה רקוב – ככה זה, סוף גנב לתלייה. כדה"א גדול מכל החשבונות הללו, החזירות של האדם תביא להשמדת ביתו; אם לא יגיע שינוי מוחלט בהתנהלות האנושות – מבול, רעידות אדמה, מגפות וכו'. יאללה, נבדוק את הג'יחנון איך יצא

עוד 1,300 מילים ו-1 תגובות
כל הזמן // יום רביעי, 10 באוגוסט 2022
מה שחשוב ומעניין עכשיו

בכירים במפלגה טוענים: דילים קרסו - שינויים בצמרת

שיעור ההצבעה כמו ב-2019 - 58% ● ראש עיריית פ״ת רמי גרינברג נעצר בחשד לקבלת שוחד ● עמר בר-לב על תוצאות הפריימריז בעבודה: הבוחר אמר את דברו - ממשיכים קדימה ● מרב מיכאלי: בר-לב הוא נכס למפלגת העבודה ולמדינה ● הפרקליטות הודיעה למיכאל בן ארי כי נשקלת העמדתו לדין בגין הסתה לגזענות ● סמוטריץ׳: ציד מכשפות שיקרי ● גלאון: הכהניסט הזה עקף אותך בסיבוב

עוד 39 עדכונים

בעבור חופן דילים

הדמוקחרטא היחידה במזרח התיכון חוגגת. הלב מתרחב בגאווה והתקשורת כמרקחה. ושוב פריימריז ועסקנים קטנים עם רשימות מומלצים כמו זו של התעשייה האווירית, כפי שצייצה דפנה ליאל כתבת N12. כל העמדות תפוסות בפוזיציה הקבועה, מי לדמוקרטיה ומי לנתניהו, המשתנה הכי קבוע בפוליטיקה מאז המאה שעברה. הפעם התחדש בהדחת ליכודניקים חדשים מהתנועה בחשד לערעור על מעמדו. הליכוד שלו מהבית.

הדמוקחרטא היחידה במזרח התיכון חוגגת. הלב מתרחב בגאווה והתקשורת כמרקחה. כל העמדות תפוסות בפוזיציה הקבועה, מי לדמוקרטיה ומי לנתניהו, המשתנה הכי קבוע בפוליטיקה מאז המאה שעברה

ובכל זאת נפל דבר, מהפך ב"עבודה". דור חדש וצעיר הכולל נשים בצמרת והוא מחליף את הוותיקים. מי שחשב שזה ישנה פוזיציה, התבדה. "העבודה" מתנדנדת בין ארבעה לחמישה מנדטים אבל סופגת אש כמו הענק שהייתה, ושוב יוצא השד הישן והטוב מבקבוק השמפניה הוורודה. השד העדתי זה כמו סמי הכבאי, תמיד נותן שירות.

רשימת העבודה לכנסת תפסה את נאמני הר הבית הקיסרי עם הביבי ביד אבל חיש קל התעשתו וחזרו לעצמם. ינון מגל וחרב צייץ תירוץ מעודכן:

"האשכנזים של מפלגת העבודה בחרו בנעמה לזימי".

ניאצו לו את קודשי באבא ביבי. גדי טאוב לפניו הזהיר מפני ריבונות של "אליטה פוסט-לאומית קטנה", מאוד כואב לדוקטור בצד שמאל. ואבישי בן חיים של ביבי מסדר מחדש את הקוביות שהתפזרו ומתנבא שתהיה "בריחת מצביעים בשמאל כשהמנהיג מזרחי", כאילו עמיר פרץ לא דבק באורלי לוי בת דוד לוי ששדדה מנדטים מ"העבודה" והעבירה לבן השכונות נתניהו, השורשים המזרחיים של אבא שלה.

מנגד גם העיתונאי הוותיק יוסי ורטר מ"הארץ" מאוכזב מרשימת העבודה לכנסת שבצמרתה צעירים, עם רוב לנשים, ומסיבות אחרות ולא פחות תמוהות. "אין בה שמות מרשימים או כוכבים מבחוץ שיעניקו לה את הזוהר שחסר לה או הארשת הממלכתית שהביאו ותיקיה עמר בר-לב ונחמן שי".

עד שמפלגת העבודה נחלצה מנשל הקשישים כדי להיוולד מחדש לעתיד שונה, הוא אוחז בזנבה ומנער. זכותי לקטר, אף אני קשישה, אבל בניגוד אליו אני שמחה לראות מפלגה שמנסה להתנער מעפר ונותנת לצעירים הזדמנות. כי גם אם תיכשל, תדע שניסתה ולא התחדשה קוסמטית כמו הקונקורנציה בליכוד, נתניהו.

אב"ח מתנבא שתהיה "בריחת מצביעים בשמאל כשהמנהיג מזרחי", כאילו עמיר פרץ לא דבק באורלי לוי בת דוד לוי, ששדדה מנדטים מ"העבודה" והעבירה לבן השכונות נתניהו, השורשים המזרחיים של אביה

עכשיו נתניהו בקרב חייו מול לפיד, סימבה מיש עתיד מול האריה שהיה ראש ממשלה במאה הקודמת ומאז מסרב לפרוש לבינגו ולבילוי עם הנכדים. אפילו הילדZ נשלח למיאמי, זה מבגר אותו וגם מפריע לאמא להתחפש לאבא ולחזור לשלטון.

ראיתם אותו? חדש מהניילונים, קבבון ארוז בחליפה מהארון של ג'יימס פאקר, שיערו צבוע אפור-ורד בר ועל אפו רכובים משקפיי פריד אל עטרש. זה מאוד מצעיר אותו. ניסו לשווק אותו מגניב ויצא שנדליר. הזקן שיצא מהחלון ונעלם, חזר ולא יודעים מה יש לו, פעם מתדלק בתחנת דלק, פעם בועט בכדורגל וכמעט עפה לו הנעל כולל הרגל, בגילנו יש בעיות ברכיים, אבל הוא מורכב מחדש ואם לא ניזהר, בקרוב נראה אותו מוציא את התחת מחלון של מכונית נוסעת. כזה צעיר מגנוב, תבחרו בו.

הזוהר העממי הליכודי שכה חסר לעיתונאי יוסי ורטר ולעוד כמה מאוכזבי העבודה שמספרם מתרבה מבחירות לבחירות, אינו אלא זוהר נכלולי שעוטף את המועמדים לפריימריז בליכוד וכה חסרים במפלגה שהקימה את המדינה. אתם יודעים, כל החגיגה העממית שהתקשורת, כמו הדוד המביך בחתונה, אוהבת לסקר בכתבות צבע שדומות זו לזו כדיסטל לזרקא, ראיתם אותם מחוללים? מין עממיקו שכזה.

לא יודעים מה יש לו, פעם מתדלק בתחנת דלק, פעם בועט בכדורגל וכמעט עפה לו הנעל כולל הרגל, בגילנו יש בעיות ברכיים. אם לא ניזהר, בקרוב נראה אותו מוציא את התחת מחלון של מכונית נוסעת. כזה צעיר מגנוב

הקסם האפל של הדילים, קניית קולות בכסף שמחליף ידיים ותוצאה בשטח, כמו ח"כ לשעבר ציון פיניאן, לא נורא ששכחתם, שהודה כי נישא לכנסת על כנפי דילים קנויים. וגם ירון מזוז שהיה ח"כ כי השקיע בתבונה והפציע בכנסת כח"כ חלומות שהגשים את חלום הדמוקרטיה: כל אחד, אבל כל אחד יכול להיבחר בעבור חופן שקלים.

תחקיר: הפעילים שמבטיחים למועמדים בפריימריז בליכוד קולות בתמורה כסף – מחר ב-20:00 במהדורה המרכזית

"20 אלף שקל זה כולל קולות, פעילים ביום הבחירות – וייעוץ פוליטי": הפעילים שמבטיחים למועמדים בפריימריז בליכוד קולות בתמורה כסף | התחקיר של יולן כהן – מחר ב-20:00 במהדורה המרכזית

Posted by ‎החדשות – N12‎ on Monday, August 8, 2022

פתאום אתה מבין למה רשימת הרצים לפריימריז נראית כמו קלסתרון בתחנת המשטרה הקרובה. חוץ מבועז ביסמוט שזה עיוות אחר. עד לפני דקה ישב בפאנל של חדשות 12 כשגריר נתניהו במהדורת השבת, אם כי רק דוברי ג'יבריש הבינו מה הוא סח, כל השאר נשארו עם "נתניהו" ו"אם יורשה לי". והורשה לו ביג טיים, דני קושמרו היה רק סרח עודף שכיוון את התנועה במהדורה.

והנה, בעבודה יש חדש, אין לדעת לאן זה יוביל, אולי לשום מקום ואולי אלה בכלל פרפורי גסיסה, אבל הוותיקים נבעטו החוצה ובמקומם הגיעו, אללי, צעירים מדי. גם לי חסרים כמה זקנים כמוני שיירדמו על כיסאות עור הצבי בכנסת שלא פעם היא שיכון ותיקים (אהלן בנימין, באה לפה הרבה?) או עיר מקלט למי שסרח, אם אתה בליכוד, מפלגה נקייה מנשים אם אתה בש"ס, או סידור עבודה אם אתה בטלן ויש לך בכיס כמה דינרוס למתווך עם לב ציוני שיארגן לך את הפריימריז בליכוד.

עד לפני דקה ביסמוט ישב בפאנל חדשות 12 כשגריר נתניהו, אם כי רק דוברי ג'יבריש הבינו מה הוא סח. כל השאר נשארו עם "נתניהו" ו"אם יורשה לי". והורשה לו ביג טיים, קושמרו היה רק סרח עודף שכיוון את התנועה

נתניהו, בפרץ של ניקיון כפיים, הוציא ראש מקופת השרצים ודרש שלא יבחרו במועמד דוד לניאדו שהורשע בעבר בפריצה לבית קשישה, תקיפת שוטר ותקיפת אישה. בטעות, היא פשוט התנגדה. מצד שני נתניהו צודק, זה מרגיז. מה רע בשוחד מרמה והפרת אמונים בטעם של פעם?

שלא לדבר על טענת ח"כ ימינה יום טוב כלפון, שנתניהו הציע לו שריון לשתי קדנציות ותפקיד שר אם יערוק לליכוד, אבל אלה בטח שמועות. נתניהו שלנו? אין מצב. גם אורלי לוי התנדבה לשים את מטבעות החסד של אבא על הגיליוטינה של באבא ביבי.

התחקיר של העיתונאית יולן כהן בחדשות 12 על הדילים תמורת כסף בפריימריז לליכוד נדחף למורד המהדורה כמו ילד שמתביישים בו. אפילו לא הטריחו את הפרשנים ירון אברהם ודפנה ליאל, לא נעים להביך אותם, או את עמית סגל שמגיב על כל ניד עפעף מצד שמאל, וכל סקר בחירות שהוא מעלה מלווה בעוויתות לא רצוניות שמעידות על מצבו של נתניהו בסקרים. אם סגל מרחף מעל הכיסא נתניהו יציב, ואם נפלו פניו – יאיר לפיד יכול להזמין אספרסו וללגום ברעש. עמית סגל הוא ברומטר מדוייק להשפעת קרני לפיד על ציפורני נתניהו.

לנוכח התחקיר אפילו אבישי בן חיים של ביבי רק ביבי ושום דבר פרט לביבי, התנודד רגע כמו ואזה על קצה שולחן, וחזר לתורת הגזע העברי:

"הם עדיין רודפים בלי רחמים את ישראל השנייה ומנהיגיה ומשתמשים בסטריאוטיפ האנטי-מזרחי המנמיך והעברייני ובהפצתו ככלי מרכזי לדה לגיטימציה".

ולא שוכח הפנייה לעמוד הנכון בספרו כי בכל זאת, צריך למכור סחורה.

התחקיר של העיתונאית יולן כהן בחדשות 12 על הדילים תמורת כסף בפריימריז לליכוד נדחף למורד המהדורה כמו ילד שמתביישים בו. אפילו לא הטריחו את הפרשנים ירון אברהם ודפנה ליאל, לא נעים להביך אותם

לכולם יש משהו למכור. החגיגה בעיצומה, בואו בהמוניכם, רק היום, רק אתמול ושלשום ומחר מחרתיים. תתמודדו.

כרמלה כהן שלומי היא אזרחית מודאגת

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 1,046 מילים ו-1 תגובות

המבחן האמיתי של ההנהגה הישראלית ושל הציבור מתחיל רק עכשיו ● יש לתרגם את הפסקת האש לתהליך דיפלומטי אמיץ שיניב אופק לפתרון הסכסוך הישראלי–פלסטיני ● אחרת, מדובר רק בהפסקה זמנית עד לפרוץ סבב לחימה נוסף ● השחר עדיין יכול להוביל ליום בהיר וחדש ● דעה

עוד 1,280 מילים

אשקלון דורשת אותן הטבות מס כמו בעוטף עזה

תושבי קו העימות הדרומי מקבלים פטור ממס על 20% מההכנסות ● אשקלון לא מקבלת את ההטבה אפילו שהעסקים בעיר נאלצו להישאר סגורים גם בסבב האחרון ● שר האוצר ליברמן מבטיח לפצות עובדים שנפגעו מהגבלות התנועה – אך לא עסקים ● חבר מועצה באשקלון: "הייתה פה עיר רפאים, כמעט הכול סגור. לא מתייחסים לפגיעה בעסקים ואחרי סבב קצר מדפדפים הלאה"

עוד 1,121 מילים

למקרה שפיספסת

"החוסן של הנגב הוא צורך ביטחוני לא פחות חשוב"

חגי רזניק, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון, השקיע את מרב חייו בפיתוח הנגב, שם גדל ● כעת הוא מסמן מטרה שאפתנית: להביא להקמת שדה התעופה הבינלאומי השני בנבטים ● בשבוע שעבר פרסם מחקר הטוען כי הקמת שדה התעופה תציל את הנגב ● לזמן ישראל הוא אומר: "משילות זה לא רק חוק וסדר. משילות זה גם היכולת של המדינה לתת מענה לאזרחים, לספק להם שירותים ראויים"

עוד 990 מילים

סיפורו של בקבוק יקר

מחיר בקבוק 1.5 ליטר של קוקה-קולה עומד במרכז מחלוקת משפטית סוערת שהוכרעה זה עתה בבית המשפט העליון. הסוגיה היא מחיר מונופוליסטי מופרז, והשלכותיה גדולות בהרבה ממחיר הבקבוק (שנע בין 8 ל-12 ש"ח).

מדובר בקביעת מדיניות להכרעות בלא מעט תובענות ייצוגיות המתייחסות למחירים מופקעים, והיא עשויה, כך יש לקוות, להשפיע על החלטות התמחור של מונופולים גדולים בעת שהם קובעים את המחיר לצרכן בישראל.

מחיר בקבוק 1.5 ליטר של קוקה-קולה עומד במרכז מחלוקת משפטית סוערת שהוכרעה זה עתה בביהמ"ש העליון. הסוגיה היא מחיר מונופוליסטי מופרז, והשלכותיה גדולות בהרבה ממחיר הבקבוק (בין 8 ל-12 ש"ח)

עניינו של פסק-דין גפניאל הוא בטענת התובע שמחיר הקוקה-קולה גבוה באופן בלתי הוגן ונקבע תוך ניצול מעמדה המונופוליסטי של החברה המרכזית לייצור משקאות.

בית המשפט העליון אישר עקרונית את האפשרות לתבוע מהמונופול להחזיר לציבור את עודף המחיר שגבה מעל למחיר תחרותי, והורה על המשך הדיון בבית המשפט המחוזי לבירור העובדות.

הלכתו של בית המשפט העליון היא לא פחות מאשר בשורה. עד לאחרונה ניתן לתבוע ספק מונופוליסטי על מחיריו רק אם הם טורפניים, כלומר נמוכים מעלויות הייצור. קיים קונצנזוס שמחיר שאינו מכסה את העלויות הוא מחיר הפסד הנובע מהתנהגות אסטרטגית במטרה לאלץ את מתחרי המונופול לצאת מהשוק. לא כך הוא הדין כאשר מדובר במחיר גבוה. כאשר מונופול קובע מחיר גבוה, ההנחה היא שיזמים עיסקיים יזהו הזדמנות להיכנס אל השוק ולהציע לצרכן מחיר תחרותי. גישה זו מניחה ש"השוק יעשה את שלו" ולכן אין עילה להתערב.

בית המשפט העליון אישר עקרונית את האפשרות לתבוע מהמונופול להחזיר לציבור את עודף המחיר שגבה מעל למחיר תחרותי, והורה על המשך הדיון בבית המשפט המחוזי לבירור העובדות

הבעיה היא שהתיאוריה הכלכלית לא תמיד עובדת. במציאות הישראלית אנו מוצאים שווקים ריכוזיים ומחירים גבוהים שלאחרונה הולכים ומאמירים. בהשוואה לסל קניות ממוצע במדינות ה- OECD, מדינת ישראל נמצאת מזה שנים בפער לא מחמיא של כעשרים אחוזים כלפי מעלה. כלומר, הצרכן בישראל משלם עוד 20% בהשוואה לחבריו במדינות המפותחות. במוצרי טואלטיקה הפער הוא גדול יותר ועומד על 42%.

אירופה, חלוצה כתמיד בתחום דיני התחרות, יודעת להציב ליצרנים מונופוליסטיים תמרור עצור כנגד מחירים מופקעים. בפסק דין ותיק משנת 1978 בענין United Brands הורה בית הדין האירופאי לטרוף מידי ענקית הבננות האמריקאית הכנסות עודפות, שכן הסתבר שזו גבתה מחיר גבוה בהרבה במדינות אירופאיות "חזקות" (כמו גרמניה) בהשוואה למחירים במדינות "חלשות" (כמו אירלנד), וזאת ללא שונות בעלויות הייצור.

ארצות-הברית, לעומת זאת, מקדשת מדיניות ליברטיאנית ולא מתערבת במחירים. ידועה אמרתו של השופט השמרן סקליה בפרשת Trinko, לפיה מחירים מונופוליסטיים הם שם המשחק, וזה מה שדוחף את העסקים ליזום ואת הכלכלה קדימה.

אלא שמחירים מופרזים לא תמיד דוחפים את הכלכלה קדימה. הרגולטור הראשון שהכיר בכך אצלנו הוא פרופ' דיויד גילה, שפרסם בשנת 2014 גילוי דעת בתפקידו כממונה על ההגבלים העיסקיים, וקבע כי מחיר מופרז מהווה ניצול לרעה של מעמד המונופול. ואולם הדברים נותרו בגדר תובנה בלבד, שכן בשנת 2017 התחלף גילוי הדעת בעמדת הממונה מיכל הלפרין, שציננה את השימוש בעילה למקרים חריגים "הדוקרים את העין"; עד היום, רשות התחרות לא מצאה אף מקרה של מחירים דוקרי עיניים בישראל.

פסק-דין גפניאל מייצר מסלול חדש ועצמאי, שכן הוא מאפשר לצרכנים ערניים לתבוע במישרין את המונופול המפריז, ללא תלות ברשות.

הממונה על ההגבלים לשעבר מיכל הלפרין, ציננה את השימוש בעילת מחיר מופרז של מונופול למקרים חריגים "הדוקרים את העין"; עד היום רשות התחרות לא מצאה אף מקרה של מחירים דוקרי עיניים בישראל

השאלה הקשה בסוגייה היא, אם דרושה התערבות על מנת לתקן כשלים תחרותיים או שיש לתת לכוחות השוק לפעול בעצמם. כב' השופטת ענת ברון אימצה גישה מתערבת-זהירה, והורתה על מבחן דו שלבי:

  1. בשלב ראשון, יש לקבוע אם המונופול גובה מחיר גבוה באופן משמעותי מהמחיר התחרותי. זו איננה שאלה פשוטה והיא מצריכה חישוב והערכה. ניתן להיעזר במבחנים שונים: מבחן העלויות, מבחן ההשוואה למוצרים מתחרים ומבחן הרווחיות של המונופול.
  2. בשלב שני יקבע אם המחיר המופרז הוא גם בלתי הוגן, ונטל ההוכחה עובר למונופול. המונופול יוכל להוכיח שיש הצדקה למחיר המופרז, למשל אם השקיע באופן חריג, אם קיים סיכון רב בפעילות העסקית, או שהציבור מפיק מהמוצר היקר תועלת מיוחדת.

האפשרות לגבות מחיר-מופרז-אך-הוגן מצביעה על גישה זהירה, המעדיפה אי התערבות על פני התערבות שגויה, שעלולה להחליש תמריצי ייצור. כמו כן, מחיר גבוה מהווה סיגנל שהשוק כדאי ליזמים, ולכן קיימת תקווה שבסופו של דבר כוחות השוק יפעלו לתיקון המחיר הגבוה.

המשק הישראלי שונה מכלכלות אחרות – הוא קטן וריכוזי ודוחף להיווצרות מונופולים. אנו רואים זאת בבירור בענף המזון החיוני לכל משק בית, ואשר מאופיין מזה שנים במונופולים גדולים. דו"ח מרכז המחקר של הכנסת עמד על כך שנתח השוק של חמש קמעונאיות המזון הגדולות בשנת 2019 עמד על 67.3%. ה- big five שלנו הם אותם שמות מוכרים: תנובה, שטראוס, אוסם, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, יוניליוור ישראל.

לא קיים פתרון קסם להתמודד עם מצבים של העדר תחרותיות. אפשרות טובה היא להנמיך חסמי כניסה, למשל על דרך של ביטול מכסים ומגבלות יבוא. ואולם דו"ח מבקר המדינה לשנת 2020 הראה שהפחתת מכס לא תמיד מגולגלת לצרכן, בשל התופעה של יבואנים בלעדיים. ולמרות המחאה החברתית המפורסמת של קיץ 2011, לא נוכל לסמוך על חרם צרכנים כגורם מרסן. לכן, לפעמים אין ברירה, אלא לומר למונופול שהמחיר שלו עבר את הגבול.

המשק הישראלי שונה מכלכלות אחרות – הוא קטן וריכוזי ודוחף להיווצרות מונופולים. אנו רואים זאת בבירור בענף המזון החיוני לכל משק בית, ואשר מאופיין מזה שנים במונופולים גדולים

יש לזכור שקוקה-קולה אינה עוד מוצר "סטנדרטי". למרות שהמשקה אינו נמנה על מוצרי בריאות, הוא ממשיך להיות מדורג גבוה מזה עשרות שנים ברשימות המותגים החזקים ביותר, בין השאר הודות לאסטרטגיות פרסום ושיווק מרשימות. קוקה-קולה אינו רק משקה; הוא אייקון של תרבות גלובלית. זהו מעמד מחייב. יש להסתכל על מקרה קוקה-קולה כמקרה לדוגמה המכוון את רשות התחרות בישראל לעצב מדיניות פרו-אקטיבית, ותמרור אזהרה למונופולים הגדולים: להישמר מפני חמדנות מחירים יתרה.

ד"ר איריס סורוקר היא שופטת בדימוס, מנהלת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל.

ד״ר דנה נייער היא חוקרת במרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, מתמחה ביזמות, עסקים קטנים, כלכלה התנהגותית, וקבלת החלטות. בעלת תואר ראשון במשפטים ופסיכולוגיה מאוני' ת"א, תואר שני במנהל עסקים מאוני' ת"א ותואר שלישי במנהל עסקים מאוני' בן גוריון.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 883 מילים
עודכן לפני 3 שעות

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

השר הזוטר ממפלגת כולנו כובש את הליכוד

לראשונה בחייו, השר לשעבר אלי כהן מתמודד היום בפריימריז של הליכוד - והוא צפוי לתפוס את אחד המקומות הראשונים ברשימה ● אם זה יקרה, מדובר באחד ההישגים המרשימים בתולדות המפלגה ● כהן, שעזב את הליכוד לטובת כולנו של כחלון רק כדי לחזור אליה, ידע לחבור לדילים החשובים עם המסרים הנכונים - והחשוב מכל: לתחזק במשך כל השנים פעילים נאמנים ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
היטלר והנאציזם זה היה חולניות זמנית, אי שפיות זמנית בהיסטוריית גרמניה. להבדיל, הליכוד היום של ביבי זה מחיר ההתבהמות של בצע הכסף וההסתאבות שהיא היא השורש, שורש מפוצל, דו ראשי, של הסתאבות... המשך קריאה

היטלר והנאציזם זה היה חולניות זמנית, אי שפיות זמנית בהיסטוריית גרמניה. להבדיל, הליכוד היום של ביבי זה מחיר ההתבהמות של בצע הכסף וההסתאבות שהיא היא השורש, שורש מפוצל, דו ראשי, של הסתאבות וחזירות קפיטליסטית. צ'אושסקו זה המשל!

עוד 683 מילים ו-1 תגובות

הנימוקים שצירף אתמול בית המשפט לגזר דינו של יעקב ליצמן, מלמדים שקודם כל סומנה המטרה - לאמץ את ההסדר הרופס שחתם עליו מנדלבליט לפני פרישתו - ורק אז נתפרו הנימוקים שאמורים להצדיק זאת ● בדרך לשם, הצליח השופט לעשות כמעט כל שגיאה אפשרית בכל הנוגע לטיפול השיפוטי בעבירות של שחיתות שלטונית ● פרשנות

עוד 945 מילים ו-1 תגובות

לפחות תריסר משפחות יהודיות עשו את הונן מתעשיית הדלקים ● ברקע משבר האקלים, חלקן מנסות לשנות את ההיסטוריה ולתרום לארגונים ירוקים בזמן שחלקן ממשיכות להשקיע בתעשייה המזהמת ● המשפחות היהודיות אומנם לא לקחו חלק בקמפיין להטעיית הציבור האמריקאי בנוגע לאיום הטמון בשינוי האקלים – אך גם לא פעלו לעצור אותו

עוד 1,592 מילים ו-1 תגובות

לפיד וגנץ הוכיחו במבצע "עלות השחר" כי אפשר לאמץ גישות שונות מבחינה מבצעית, מדינית והסברתית – וגם להצליח ● בכך השניים פוצצו את בלון המנהיג חסר התחליף של נתניהו ● רה"מ ושר הביטחון בחרו להיות היוזמים אך עדיין מוקדם לקבוע אם מדובר בגישה חד־פעמית או עקבית ● בדומה לנתניהו, לפיד וגנץ בחרו לסכם את המבצע בתקשורת בלי לאפשר שאלות – אך גם את זה היה ראוי לשנות ● פרשנות

עוד 993 מילים ו-1 תגובות

תוצאות הפריימריז בעבודה: נעמה לזימי ראשונה, גלעד קריב שני ואפרת רייטן שלישית

עמר בר-לב נדחק למקום התשיעי ברשימת המפלגה לכנסת ונחמן שי - למקום ה-17 ● הרצוג שוחח עם פוטין על פעילות הסוכנות היהודית ברוסיה ● בית המשפט המחוזי בתל אביב פסל את דודו לניאדו, שהורשע בפריצה ובתקיפה, מלהתמודד בבחירות בליכוד ● חמישה חודשי מאסר על תנאי נגזרו על השוטר סגן-ניצב ניסו גואטה, שהורשע בתקיפת צלם ומפגין במחאה נגד נתניהו

עוד 50 עדכונים

גלעד קריב מוביל בהימורים, השרים מתנדנדים

שנה וחצי אחרי הפריימריז הקודמים, מפלגת העבודה שוב הולכת היום לבחירות פנימיות - ולפי הסקרים, מעטים המקומות הריאליים הפתוחים בפני המתמודדים הוותיקים והחדשים ● ההערכה היא כי גלעד קריב, שבלט בשנה האחרונה כיו"ר ועדת החוקה, יתפוס את המקום השני אחרי מרב מיכאלי ● על שאר המקומות התחרות קשה - והשרים נחמן שי ועמר בר-לב עלולים להישאר בחוץ ● פרשנות

עוד 478 מילים

דירה זה לא טונה: למחאת הדיור אין שום סיכוי להצליח

מעודדים מהצלחת מחאות הקוטג', פסטה ועכשיו הטונה - עולים קולות לגייס את הציבור למען מחאה כזו נגד מחירי הדירות בישראל ● אלא שמחאה נגד יוקר הדיור שונה מהותית ממחאה של מוצר בסופר - ובסופו של דבר, נידונה לכישלון בגלל השוני הזה ● פרשנות

עוד 849 מילים

כתבי העת המדעיים סירבו לפרסם את המאמר של פרופסור אבי לייב שטען כי גוף שמימי נדיר התרסק בכדור הארץ ב־2014 ● בחודש יוני האחרון ממצאיו אושרו על ידי ממשלת ארה"ב ועכשיו הוא מתכוון לחפש את השרידים בקרקעית האוקיינוס כדי להבין אם מקורו ב"טכנולוגיה חייזרית" ● "למבקרים היו ספקות אבל אני הייתי בטוח"

עוד 1,332 מילים

תיירות "זה היולי הכי חלש שהיה כאן מזה שנים"

במצפה רמון מקווים שהקור בלילה ובבוקר ימשוך את התיירים באוגוסט ● אלא שתקציב השיווק התפספס, אין אוטובוס למכתש ואין רכז תיירות ● ראש המועצה טוען שמדובר בחולשה כלל ארצית וש"זו לא דרמה מקומית" ● האורחים שכן יגיעו יהנו מסיורים, הופעות, פסטיבל סרטים ואולי גם ממטר מטאורים ● במקביל, התיירנים מסמנים ניצחון בארבעה מאבקים סביבתיים ומבטיחים שיהיו עוד

עוד 2,539 מילים

לפיד לתושבי עזה: "יש גם דרך אחרת. עתידכם תלוי בכם"

לפיד שוחח הערב נשיא מצרים א-סיסי● סקרים: גנץ ולפיד מתחזקים בהתאמה לראשות ממשלה ● ארדן דורש ממועצת הביטחון לגנות את הירי מעזה ● היועמ"שית קבעה: מינוי מפקד גל"צ יידחה לממשלה הבאה ● גזר דין לליצמן: 8 חודשים על תנאי ● ליברמן מבטיח פיצוי למי שנעדרו מעבודתם וגרים עד 40 ק"מ מהרצועה ● נתניהו מבקש ממתפקדי הליכוד לאשר לו 5 שיריונים ביום רביעי

עוד 52 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה