Yosi Rain
הזמן של
Yosi Rain
נתניהו הוא לא מלאך חבלה, הוא מלאך המוות. נתניהו הרג יותר ישראלים מכל אויב. מה זה כמה מאות ילדים לעומת כיסא של אור העמים. ואיך ששרה אומרת: "ממילא רובם צ'חצ'חים"
לחמש את הפלסטינים ברובי צלפים ולהוציא את כוחות הביטחון מהשטח. כל היתר יסתדר לבד. יהיו הרבה הרודים עם כיפות, לא יהיו אבדות לישראל.
יש ימים שאתה מבין שאין לך יותר כלום במשותף עם המצביעים של נתניהו או מעריצי בן גביר. אתה מבין שהמדינה שהקמת איננה עוד, שהאור לגויים כבה. זה הזמן להרים עוגן ולדאוג למשפחתך.
סגירה
בחזרה לכתבה