יהודי ארה״ב וישראל: מעבר למסך הטלוויזיה

כרזת הסדרה פאודה, מתוך קבוצת הפייסבוק של הסדרה
כרזת הסדרה פאודה, מתוך קבוצת הפייסבוק של הסדרה

על פי סקר פיו החדש רוב יהודי ארה״ב דואגים לישראל ואף חשים חיבור אליה. עם זאת, כמעט מחצית מהם כלל או כמעט לא יודעים דבר על תנועת ה-BDS, תנועת החרם המנהלת קרב תודעתי בינלאומי כנגד מדינת ישראל. מחקר חדש של המכון למדיניות העם היהודי מצביע על גשר אפשרי אחד, בין פערי הידע והקירבה שבלב.

סקר פיו החדש מספק נתונים מעודדים יותר ומעודדים פחות, ביחס לקשר של יהודים אמריקאים כלפי ישראל. מעל 80% מן היהודים האמריקאים חשים, כי דאגה לישראל היא מרכיב הכרחי או חשוב בזהותם היהודית, וכמעט 60% חשים קשר רגשי חזק או מסוים לישראל. מאידך, גם בסקר הזה עולה כי הקשר הרגשי והדאגה חזקים יותר בקרב בני הדורות המבוגרים, יהודים מעל גיל 50, והוא נחלש בקרב הצעירים מתחת לגיל 30.

לפי סקר פיו, כמעט 60% מהיהודים האמריקאים חשים קשר רגשי חזק או מסוים לישראל. אך הקשר הרגשי והדאגה חזקים יותר בקרב בני הדורות המבוגרים, יהודים מעל גיל 50, ונחלשים בקרב הצעירים מתחת לגיל 30

בנוסף, 56% מיהודי ארה״ב שמעו הרבה או משהו על תנועת החרם BDS. מתוכם כ-10% תומכים בתנועה, 43% מתנגדים לה ו-43% לא שמעו עליה כלל או כמעט שלא שמעו עליה.

על רקע הנתונים הללו, מעניין להתייחס גם לממצאים שעולים ממחקר חדש של המכון למדיניות העם היהודי. המחקר מדגיש את ההשפעה (החיובית) שיש לצפייה בסדרות טלוויזיה ישראליות (שטיסל, פאודה ואחרות) על הקשר של יהודים אמריקאים כלפי ישראל ועל תהליכי לימוד וצבירת ידע אודות ישראל.

הנתונים מפיו שתוארו לעיל, אודות הקשר הרגשי והדאגה לישראל בקרב רוב יהודי ארה״ב, מעודדים ומרגיעים מעט את החשש מהתנתקות בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם. מאידך, העובדה כי עיקר התומכים הם בני הדורות המבוגרים מטרידה ועשויה להצביע דווקא על התנתקות הדור הצעיר.

גם הפרשנות, לפיה הביקורת היא תלוית גיל ועם התבגרותם מתמתנים הצעירים ומשנים את זיקתם – יחסם כלפי מדינת ישראל, אינה מרגיעה דיה. בכל מקרה, אין בה לרכך את הנתון המדאיג הנוסף. העובדה כי 43 אחוז מיהודי ארה״ב כמעט לא שמעו או לא שמעו כלל על תנועת ה-BDS היא מטרידה וממחישה בדיוק את ההתרחקות שבפועל.

למעשה, מתברר כאן הפער בין ההרגשה, הכוונה והתפיסה העצמית, ולבין הידע, והמעורבות שבפועל. להלכה, רוב היהודים האמריקאים מבטאים מחויבות עמוקה, יותר או פחות, לישראל. בפועל (ידע=מעורבות), אחוז היהודים שמכירים ומתנגדים לתנועת ה-BDS, זהה לאחוז היהודים שכלל לא שמעו עליה או כמעט שלא יודעים עליה דבר – 43% לשני הכיוונים. כאמור, ישנם גם כ-10% בעלי ידע ומעורבות שתומכים בתנועה, אך הם דורשים דיון נפרד שלא נכנס אליו כאן.

הפער בין הלכה למעשה מחייב מחשבה אודות גשר ממשי, כזה שיתרום לרמות הידע, המעורבות וההיכרות עם ישראל, ויוסיף רובד ממשי לתמיכה העקרונית. כאן משתלב המחקר החדש אודות סדרות הטלוויזיה, אשר מדגים כיצד צפייה בסדרות ישראליות תורמת לזהות היהודית ולקשר לישראל בפרמטרים שונים ומגוונים, ביניהם: ידע ולימוד על ישראל וחיזוק הקשר לישראל.

נדרש גשר שיתרום לרמות הידע, המעורבות וההיכרות עם ישראל, ויוסיף רובד ממשי לתמיכה העקרונית. כאן משתלב המחקר על סדרות הטלוויזיה, שמדגים כיצד צפייה בסדרות ישראליות תורמת לזהות היהודית

ממחקר סדרות הטלוויזיה מתברר, כי צפייה בסדרות ישראליות מחזקות את הקשר הרגשי של יהודים אמריקאים לישראל. בסקר שנערך במסגרת המחקר, בו השתתפו בעיקר יהודים בעלי זהות יהודית משמעותית וקשר חזק לישראל, נמצא כי עבור קבוצה זו הסדרות הן ערוץ נוסף ומשמעותי לניהול הקשר עם ישראל והן משפיעות לחיזוק עוצמת הקשר. באשר ליהודים פחות ״מחוברים״ לישראל וליהדותם, המסקנות פחות מובהקות, אולם נראה כי גם בקרב יהודים שאין להם חיבור רגשי לישראל, רוב הצופים העידו שהסדרה השפיעה עליהם לחיזוק הקשר לישראל. כמו כן, בקרב יהודים שאין להם ידע רב על ישראל, הצפייה משפיעה באופן מובהק לחיזוק הקשר עם ישראל. בכל מקרה וביחס לכל הקבוצות בסקר, נמצא כי הסדרות השפיעו לחיוב או לא השפיעו כלל, אך לא נמצאה בסקר השפעה שלילית – פגיעה או החלשות הקשר של הצופים לישראל, בעקבות הצפייה בסדרות.

באשר לידע ולימוד על ישראל, ההנחה היא כי מעבר ללימוד הקונקרטי, באמצעות צפייה בסדרה זו או אחרת, נוצר אפקט של סקרנות ועניין שיוצר חיבור ממשי לישראל. אחד הערוצים שממחישים את תהליכי הלימוד המגוונים המתחוללים בהמשך לצפייה בסדרות הישראליות, הוא הפייסבוק. קבוצות פייסבוק שונות בהן חברים צופי הסדרות, הן אתר ללימוד על הסדרות. בקבוצות הללו חברים, כמובן, יהודים ולא יהודים מכל העולם, אך מעצם העיסוק המרכזי בסדרות הישראליות, רבים מן התכנים באותן קבוצות עוסקים בישראל ובישראלים (וכן ביהדות וביהודים).

הדיונים בקבוצה כוללים מומחים, ומהווים ערוץ משמעותי לחילופי ידע בשיטת חוכמת ההמונים. שתי דוגמאות מיני רבות הן הקבוצות ״Shtisel – Let’s Talk About It״, בה ישנם מעל 30,000 חברים והקבוצה Fauda – fan discussion group, שבה כמעט 10,000 חברים.

הנקודה המרכזית היא כי הסדרות, לצד חיזוק הקשר הרגשי, תורמות לידע ולימוד על ישראל והחברה הישראלית ולרובד החסר הממשי בקרב יהודים אמריקאים ביחס לישראל. צפייה בסדרה ישראלית לא רק מחזקת את תחושת הקשר, אלא מוסיפה לו נופך מעשי של ידע, סקרנות, עניין ואפילו תקשורת מסוימת עם ישראל והמתרחש בה.

כפי שהעידו חלק מן הצופים, הסדרות משולות למין ביקור שבועי בישראל, ביקור שאולי הוא וירטואלי, אך השפעתו ממשית. בכך, משלימות הסדרות הישראליות את המשוואה באשר ליחסים של יהודים אמריקאים עם ישראל והופכים אותה לשלמה ועשירה יותר. בהקשר זה של מעורבות אקטיבית הקשורה לצפייה בסדרות, מעניינת גם האמירה של במאי הסדרה פאודה, רותם שמיר. בראיון התייחס שמיר לתגובות לסדרה במדינות שונות. הוא ציין כי יהודי ארה״ב הם ״האיפא"ק של הסדרה״, ״המעריצים הכבדים״ שמגיעים למפגשים עם היוצרים בחו״ל, מנהלים שיחות ותמיד באים ״לשמוע ולדבר״.

כפי שהעידו חלק מן הצופים, הסדרות משולות למין ביקור שבועי בישראל, ביקור שאולי הוא וירטואלי, אך השפעתו ממשית. בכך, משלימות הסדרות הישראליות את המשוואה באשר ליחסים של יהודים אמריקאים עם ישראל

נקודה חשובה נוספת קשורה לקהל היעד. כאמור, הצעירים הם אלו שמתרחקים מישראל ופחות קשורים אליה רגשית וכמרכיב ביהדותם. מדיום הטלוויזיה מתאים לצעירים, מכיוון שאינו דורש אמצעים כלכליים הנדרשים, למשל, בעת טיול או מגורים בישראל, והוא מדיום מתחזק שמושך אליו צעירים ומבוגרים כאחד. צפייה בסדרות טלוויזיה ישראליות מהווה איפוא ערוץ נוסף וחשוב לחיזוק הידע והקשר לישראל. על מחנכים ומומחי מדיניות מוטל למצוא גשרים נוספים, כאלה ואחרים, שיסייעו להפוך את תחושת ההזדהות שבלב, אשר עולה מסקר פיו, לביטויים ממשיים של ידע וקשר כלפי ישראל.

ד״ר גתית פז לוי היא עמיתת מחקר במכון למדיניות העם היהודי jppi ירושלים, ומרצה במדור לתוכניות מובנות, אוניברסיטת בר-אילן

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 943 מילים
כל הזמן // יום חמישי, 24 ביוני 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

20 מיליארד שקל לשנה: זו העלות המוערכת של ההסכמים הקואליציוניים ● זה אמנם פי-2 מהסכמים קודמים, אבל כלכלנים מסבירים כי רוב הסעיפים מעודדים צמיחה, ולכן שווים את ההשקעה ● הבעיה היא מה שאין שם: התייחסות למיסים, ולסוגיה הבוערת של האבטלה ● פרופ' דן בן דוד: "אין שום אסטרטגיה, הכול טלאים. זה פספוס ענק" ● אחד ממנכ"לי משרד האוצר לשעבר: "אוסף של הצהרות נבובות"

עוד 2,352 מילים ו-1 תגובות

כשהאגו טריפ עולה על גדותיו

מפגש החפיף בין נתניהו ובנט היה סימפטום לאופיו של ביבי. לא היה צריך לחפור אחרי מניעיו ולא למהר להציע נהלים כיצד למנוע זאת בעתיד. כל ישראלי בר-דעת יודע בדיוק מדוע ביבי נהג כך. בפעם המי יודע כמה התברר כי אפילו רגע לפני עזיבתו את לשכת ראש הממשלה הוא סירב להתעלות מעל האגו טריפ האישי, זה שהפך בשנותיו הארוכות ל"סימן המסחרי" שלו.

מפגש החפיף בין נתניהו ובנט היה סימפטום לאופיו של ביבי. אפילו רגע לפני עזיבתו את לשכת רה"מ, הוא סירב להתעלות מעל האגו טריפ האישי, שהפך בשנותיו הארוכות לסמל המסחרי שלו

דברי ימי העמים מלאים בדוגמאות של מנהיגים שהיו מלאים מעצמם ומדיניותם נגזרה מכך – ראו ערך נפוליאון. הדוגמה הטובה ביותר בימינו אלה להתגלמות האגו טריפ בכל הדרו הוא דונלד טראמפ. אין הכרח להמתין לפסק דינה של ההיסטוריה כדי להתייחס להיבטים השליליים של נשיאותו. מלבד תעלוליו האין-סופיים בבית הלבן, טראמפ ייזכר לעד בשל ארבעה אירועים מכוננים שחלקם היו גם טרגיים:

1

הראשון והגדול בממדיו היה סירובו להכיר בחומרת מגפת הקורונה והפקרת העם האמריקאי במשך חודשים לפגיעתה. האדישות והזלזול שהפגין כשהמגפה הפילה מאות אלפי אמריקאים חללים הייתה לא רק מעשה חסר אחריות ברמה העליונה אלא דוגמה למה שעלול לעולל למדינתו מנהיג במדינה דמוקרטית שנשבע לשרת אותה;

2

האירוע השני הוא סירובו הנמשך להכיר בהפסדו בבחירות וטענתו כי הניצחון נגנב ממנו בעורמה;

3

השלישי הקשור לכך הוא ייזום ועידוד תומכיו לפשוט באלימות על בנייני הקונגרס ב-6 בינואר 2021 שהתכנס לאשרר את בחירתו של ג'ו ביידן תוך התפרעות וגרימת נזקים לרכוש, למותם של חמישה ולסיכון חייהם של נבחרי העם;

4

האירוע הרביעי הוא היותו הנשיא השלישי בהיסטוריה האמריקאית שהודח על ידי בית הנבחרים, אבל היחיד שזה קרה לו פעמיים במהלך קדנציה אחת (המהלכים לא אושרו בשל הרוב של חברי מפלגתו בסנאט). זאת וגם זאת: מאז תבוסתו בבחירות נחשפים עוד ועוד עדויות על מהלכיו הנפסדים בהיותו הנשיא ובחודשים שחלפו מאז עזיבתו את הבית הלבן, שנועדו להביא לפסילת בחירתו של ג'ו ביידן. האבסורד הלא מצחיק הוא שמיליוני אמריקאים מאמינים לו ולמסקנתו כי ביידן הוא נשיא לא לגיטימי של ארה"ב!

דברי ימי העמים מלאים במנהיגים שהיו מלאים מעצמם ומדיניותם נגזרה מכך. בימינו, התגלמות האגו טריפ בכל הדרו הוא טראמפ. אין הכרח להמתין לפסק דינה של ההיסטוריה כדי להתייחס להיבטים השליליים של נשיאותו

נכון, ביבי נתניהו איננו טראמפ, ובהבנת מצבים, אינטליגנציה וחשיבה הוא שונה ממנו בגדול. אבל בכל הקשור לאגו טריפ הם תוצרי אותם חומרים. עובדה שגם ביבי לא עיכל את הפסדו כאשר זה היה כבר חתום:

"איך אפשר לתת אמון בידי מי שהונה את בוחריו בהונאה שכמוה לא ראינו בתולדות המדינה".

כך שאל-טען בנאומו הראשון כראש האופוזיציה, משל רצה להשכיח מאתנו כי הממשלה שרקח עם בני גנץ שייכת לקטגוריה דומה. הסופרלטיבים שהרעיף על עצמו במהלך הנאום היו הביטוי המובהק של מי שמאוהב בעצמו ומצפה כי תומכיו לא ישכחו זאת. מכאן המשך כינויו כראש ממשלה מצדם היא מסקנה מתבקשת.

אבל לנוכח החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון, ובהמשך אולי גם חשיפת הפרוטוקולים על הקורונה ופרשת הצוללות, צפויים לנתניהו ימים פחות נעימים מאלה שהורגל להם שנים רבות, וערעור תקוותו כי הממשלה החדשה תסיים את חייה מוקדם כפי שחפץ לבו.

מעל פני השטח יצופו – לא ענייניו האישיים המתבררים במשפט תיקי האלפים שלו, אלא התנהלותו בליבת ענייני המדינה: לא רק שנמנע מלהורות על חקירה, אלא עד עצם יום זה לא פצה פה לנוכח האסון האזרחי החמור ביותר בתולדות המדינה; ואילו שיקולים עמדו מאחורי גניזת הפרוטוקולים של הטיפול בקורונה למשך 30 שנים, פרק זמן מקובל לגבי סודות מדינה.

העובדה שהיוזמה לחקירות באה ממי שחבש את כובע ראש הממשלה החליפי בממשלתו מעניקה למהלכים אלה חשיבות יתרה, כי הוא האיש שידע בזמן אמת במה דברים אמורים.

במהלך השבוע הראשון אחרי שנאלץ לזוז ממרכז שולחן הממשלה במליאת הכנסת, מיהרו הוגים, פרשנים ומתדיינים לסקור ולנתח את שנותיו של ביבי ליד הגה השלטון. כפי שכבר צוין כאן, רק בפרספקטיבה של זמן ניתן יהיה לשרטט תמונה סדורה אודותיו.

"איך אפשר לתת אמון בידי מי שהונה את בוחריו בהונאה שכמוה לא ראינו בתולדות המדינה". טען בנאומו הראשון כראש אופוזיציה, משל רצה להשכיח מאתנו כי הממשלה שרקח עם גנץ שייכת לקטגוריה זהה

אבל בדומה למה שנאמר על טראמפ, גם העתיד של ביבי יישא לפחות שני עניינים שניתן להניח כי שיני הזמן לא יקהו: הראשון, מאבקו הבלתי פוסק  במערכת המשפט שנהפכה בשל כך לפגיעה וחשופה מול כל מי שלא שוחר את טובתה. הנושא השני הוא השסע והקרע שהביא על העם לא על רקע מדיניותו – כפי שקרה עם רבין מצד אחד ושרון מצד שני – אלא על רקע אישיותו. לכן, בבוא היום חלק נכבד מהניתוחים וההערכות עליו יצטרכו להתבצע לא רק על ידי היסטוריונים ומדעני המדינה אלא גם פסיכולוגים וחוקרי נפש האדם.

בצלאל לביא הוא בעל תואר שני ביחסים בינ"ל ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית. בכתיבה פובליציסטית עושה שימוש בעובדות ואירועים היסטוריים כדי לדון באירועי דיומא שוטפים בארץ ובעולם. היה עורך של עיתון אזורי בשרון ופרסם ספר היסטורי על חיפושי הנפט בא"י ומאמרים אקדמיים בכתבי עת בארץ ובחו"ל בנושאי ארץ ומדינה ותולדות היהודים באירופה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 715 מילים ו-1 תגובות

מסאפר יטא ואז באו הבולדוזרים וניתקו את התושבים

על אדמות מסאפר יטא שבדרום הר חברון מתנהל מאבק משפטי ארוך שנים, בין הפלסטינים שחיים שם לבין המדינה שמנסה לפנותם שוב ושוב ● בספטמבר יתקיים דיון נוסף בבג"ץ, אבל המנהל האזרחי לא מחכה ובימים אלה הורס צה"ל את דרכי העפר, תוך שהוא מנתק את המים וחוסם את הגישה אל ומחוץ ליישובים ● ביקור במקום שלא מעניין את הישראלים, אשר בשמם חונקים משפחות עם היסטוריה של מאות שנים על הקרקע

עוד 2,456 מילים

אש: בקרוב תשוב החובה לעטיית מסכות במקומות סגורים

זוהר: בנט לא רצה את החפיפה של נתניהו ● ח"כ אורבך באביתר: בודק איך אני יכול לסייע לתושבים ● סילמן: בטוחה שהאופוזיציה תתמוך בחוק האזרחות ● השר פריג׳: לא אתמוך בחוק גם במחיר התפקיד שלי ● דיווח: מבקר המדינה אנגלמן אסר על עובדים במשרדו להיפגש עם שני אלופים בדימוס ולקבל מידע על שחיתות ● לוי על העלייה בתחלואה: הממשלה הגיבה מהר

עוד 36 עדכונים

למקרה שפיספסת

קשיי ההסתגלות של בני גנץ

גנץ לא מרוצה ממעמדו בממשלה החדשה, ולא מתאמץ להסתיר זאת ● הוא היה במרחק פסיעה מראשות הממשלה, מפלגתו קיבלה פחות תיקים ביחס לגודלה בקואליציה, אין לו הערכה רבה כלפי בנט - וגם עם לפיד המשקעים מהפיצול בשנה שעברה טרם נעלמו ● אתמול המרירות זלגה החוצה ● גנץ ניסה אמש לתקן את הנזק, אבל זה כבר לא ישנה את הרושם שהפך למוקד אופוזיציוני ● פרשנות

עוד 544 מילים ו-3 תגובות

לשקם את היחסים עם ירדן

הממשלה החדשה בישראל חייבת לשקם את היחסים עם ירדן שהגיעו לשפל במהלך תקופת שלטונו של ראש הממשלה נתניהו. שמירה על הסכם השלום עם ירדן חשובה מאוד לביטחון ישראל, וממשלת בנט-לפיד חייבת ליזום שורה של מהלכים לשיקום היחסים עם הממלכה ההאשמית.

שר החוץ יאיר לפיד ייצא בשבוע הבא לביקור ראשון באיחוד האמירויות, שהייתה המדינה הראשונה במפרץ שחתמה על הסכם הנורמליזציה עם ישראל, אולם הממשלה החדשה בישראל חייבת לתת את הדעת על היחסים עם ירדן שעימה יש לישראל הסכם שלום מאז 1994, שעליו חתמו אז ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל והמלך חוסיין, המכונה "הסכם ואדי ערבה".

שר החוץ לפיד ייצא בשבוע הבא לביקור ראשון באיחוד האמירויות, שחתמה על נורמליזציה עם ישראל. אולם הממשלה החדשה בישראל חייבת לתת את הדעת על היחסים עם ירדן, שעימה יש לישראל הסכם שלום מאז 1994

לאחר שיחסי ירדן עם ישראל הגיעו לשפל בתקופת ראש הממשלה בנימין נתניהו שנמשכה 12 שנים. הגיעה העת שהממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט תשקם את היחסים עם הממלכה ההאשמית שלישראל יש עמה את הגבול הארוך ביותר שיש לה עם מדינה ערבית.

גורמים ירדנים אומרים כי המלך עבדאללה מעוניין בפתיחת דף חדש ביחסים עם ההנהגה הישראלית החדשה. שר הביטחון בני גנץ, שביקר בירדן לפני הבחירות, שמע ממנו הסבר מפורט כיצד התדרדרו היחסים בין שתי המדינות בתקופת נתניהו ועל הרצון העז לשפר את היחסים. היחסים בין מערכת הביטחון הישראלית למערכת הביטחון הירדנית נותרו טובים גם בתקופות הקשות והסוערות בתחום המדיני.

יחסי ישראל-ירדן בתקופת ראש הממשלה נתניהו התאפיינו בשורה של אירועים, שמבחינת ירדן היו בבחינת חציית "קו אדום" והעיבו על היחסים בין שתי המדינות. בראשן התוכנית הישראלית לספח את בקעת הירדן בצידה המערבי במסגרת תוכנית "עסקת המאה" של הנשיא טראמפ.

כמו כן היו כמה משברים:

א

מותו של השופט הירדני ראיד זועייתר מירי ישראלי ב-2014 בגבול ישראל ירדן.

ב

מאבטח ישראלי ירה למוות ב-2 אזרחים ירדנים לאחר שהותקף על ידי אחד מהם במתחם השגרירות הישראלית בעמאן ביולי 2017. לאחר שהמאבטח שב לארצו, הצטלם עמו ראש הממשלה נתניהו בחיבוק והבעיר את חמתם של הירדנים.

ג

ביטול ביקורו של יורש העצר הירדני חוסיין בן עבדאללה בהר הבית בחודש מרץ השנה בעקבות מחלוקת על סידורי הביטחון. בעקבות ביטול הביקור אסרה ירדן על מטוסו של ראש הממשלה להיכנס למרחב האווירי הירדני בדרכו לביקור באיחוד האמירויות.

ד

מבצע "שומר החומות" ברצועת עזה הביא לתסיסה גדולה בקרב הפלסטינים והשבטים הבדואים בירדן. אלפים מהם צעדו לעבר הגבול עם ישראל אך נבלמו בידי כוחות הביטחון של ירדן.

המלך עבדאללה מעוניין בפתיחת דף חדש עם ההנהגה הישראלית החדשה. שר הביטחון גנץ, שביקר בירדן לפני הבחירות, שמע ממנו הסבר מפורט על התדרדרות היחסים בתקופת נתניהו ועל הרצון העז לשפרם

השנאה לישראל ברחוב הירדני היא גדולה. הרחוב מתנגד לנורמליזציה עם ישראל. מדי שבוע יש הפגנות נגד ישראל בדרישה להקפיא את הסכמי השלום והגז בין ירדן לישראל ודרישות לגרש את השגריר הישראלי מעמאן ולהחזיר את השגריר הירדני מתל אביב.

בירדן אומרים כי הכדור הוא במגרשה ממשלת בנט-לפיד. לירדן חשוב מאוד שהממשלה הישראלית החדשה תכיר במעמד המיוחד שיש לה על פי הסכם השלום כאפוטרופוס של המקומות הקדושים בירושלים.

הסיוט הירדני הוא שישראל תיתן לסעודיה "דריסת רגל" בהר הבית ובכך תפגע במעמדה בירושלים.

ממשלת בנט-לפיד צריכה להחליט לאן מועדות פניה. שיפור היחסים עם ירדן חשוב מאוד לביטחון ישראל, ירדן שומרת על גבול שקט ונקי מחדירות מחבלים לשטח ישראל והיא מהווה את החיץ בגבול המזרחי מפני הגעת מליציות איראניות לגבול עם ישראל.

תהליך שיקום היחסים בין ישראל לירדן הוא תהליך ארוך ואיטי. ממשלת בנט-לפיד יכולה לעשות מחווה לירדן ולשחרר את 2 הירדנים מצעב אלדעג'ה וחל'יפה אלעזוז שנעצרו לאחר שחדרו לישראל משטח ירדן עם סכינים במהלך מבצע "שומר החומות", צעד בונה אמון כזה מצד ממשלת ישראל החדשה יתקבל בחיוב על ידי בית המלוכה הירדני.

ממשלת בנט-לפיד צריכה להחליט לאן מועדות פניה. שיפור היחסים עם ירדן חשוב מאוד לביטחון ישראל. ירדן שומרת על גבול שקט ונקי מחדירות מחבלים לשטח ישראל ומהווה חיץ בגבול המזרחי ממליציות איראניות

גם ממשל ביידן תומך בשיפור היחסים בין ישראל לירדן, המלך עבדאללה יבקר בקרוב בבית הלבן ויהיה המנהיג הערבי הראשון שעמו נפגש הנשיא ביידן מאז נכנס לתפקידו.

הכדור נמצא כעת במגרשה של ממשלת ישראל החדשה.

יוני בן מנחם הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מזרחן, עיתונאי, מנ"כל רשות השידור לשעבר, מרצה למזה"ת ותקשורת (צילום: דוד וינוקר)

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 624 מילים
עודכן עכשיו
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

תגובות אחרונות

מה שקורה עכשיו ומה שיקרה אחר כך

סגירת גלי צה"ל, או העברתה בחופזה למסגרת חדשה דווקא עכשיו, מהווה פרס למושחתים ולפוליטרוקים שפגעו בה במשך שנים, והינדסו אותה לצרכיהם ● גנץ יעשה בחוכמה אם ימנה מפקד רציני ועצמאי שיפעל לחיזוק התחנה ולתיקון ליקוייה ● רק אז, ממקום של עוצמה, ניתן יהיה לבחון מבנה ארגוני מחוץ לגבולות הצבא ● דעה

עוד 1,189 מילים

פרופ' אבי שמחון נכנס לתפקיד יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה עם הילה של מומחה ● אחרי שש שנים, הוא עוזב עם תדמית של שופר ● שמחון העדיף לדבוק בדף המסרים של נתניהו ולשרת את ענייניו, הפיץ לא פעם הערכות שהתבררו כשגויות ותמך במהלכים שהחמירו את המשבר ● אפשר רק לקוות שמחליפו יעשה את כל מה ששמחון עשה - רק בדיוק הפוך ● פרשנות

עוד 834 מילים ו-3 תגובות

ההכשרה שמקבלים עובדי הרווחה מתבססת על פרקטיקות ופרוטוקולים מהעולם המערבי ואינה מותאמת למרקם הייחודי של החברה הערבית בישראל ● ערבים מעטים בוחרים לעסוק בעבודה סוציאלית בגלל סטיגמות ● ומעטים בלשכות הרווחה דוברי ערבית ● כך הפך המגזר העני ביותר למוזנח ביותר ● עו"סים יהודים וערבים ייפגשו היום בנווה שלום כדי לדון באפליה ובפערים - וכיצד לתקן אותם

עוד 1,195 מילים ו-1 תגובות

ברע"ם שוקלים את ההצעה למנות חבר כנסת מסיעתם לתפקיד סגן שר הבינוי והשיכון

אם מספרם הממוצע של חולי קורונה בשבוע יחצה את המאה - תוחזר החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ● גנץ פועל להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות; בימינה מסתייגים מכך ● לראשונה מאז הוקמה הממשלה החדשה אישרה ועדת המשנה להתיישבות במנהל האזרחי תוכניות בנייה בגדה ● מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יאיר פינס הוא מועמדו של בנט לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה

עוד 56 עדכונים

עם רוח גבית מבג"ץ, ועדת האתיקה הופכת למהותית בכנסת הנוכחית

פסיקת בג"ץ אתמול הדוחה את עתירת הח"כ לשעבר יוסף ג'בארין נגד החלטת ועדת האתיקה של הכנסת מחזקת את מעמד הוועדה דווקא אל מול הפריבילגיות הניתנות לח"כים ● דווקא אחרי חילופי שלטון, כשחברי הקואליציה עוברים לספסלי האופוזיציה, ובמיוחד על רקע התנהגות ח"כים במליאה בזמן האחרון, ועדת האתיקה עשויה להפוך לאחת הזירות המשמעותיות בכנסת הנוכחית ● פרשנות

עוד 867 מילים

במעון בבלפור תישאר עובדת אחזקה אחת

פרסום ראשון עובדי מעון רה"מ שפוטרו נמצאים בתקופת הודעה מוקדמת וממשיכים לקבל שכר, אולם נציבות המדינה הודיעה להם כי הם משוחררים לביתם באופן מיידי ● עובדת אחת טרם פוטרה ותישאר במעון לפחות עד שמשפחת נתניהו תעזוב: "לא יתנו לביבי ושרה לעשות את הכול בעצמם" ● אלא שבפועל, במשרד רה"מ ובנציבות לא יודעים לומר אם העובדים המפוטרים אכן עזבו את המעון - ואין על כך פיקוח

עוד 889 מילים

בניגוד להבטחות, רא"מ ביקשה הקלות - ואז ניסתה להסתיר אותן

החברה ביקשה בשנה האחרונה מספר הקלות משמעותיות מהמשרד להגנת הסביבה ומוועדת התכנון בנוגע לדרישות שהוצבו בפניה לקיום תסקיר סביבה ● רא"מ מתעקשת כי לא ביקשה כל הקלה ומכנה את הטענות "עלילות שווא" ● מסמכים שהגיעו לידי זמן ישראל מוכיחים אחרת ● פרסום ראשון

עוד 996 מילים ו-1 תגובות

מערכת הבריאות לא מספיק מודעת לצורכי להט"בים ואף מסכנת את חייהם

פרסום ראשון לסביות שלא הופנו לבדיקות פאפ לאבחון מוקדם של סרטן צוואר הרחם ● הומואים שלא מקבלים טיפול הולם ● טרנסג'נדרים שהותקפו מינית במוסדות רפואיים ● סקר בקרב הקהילה הגאה חושף את הטיפול הרפואי הלקוי שמקבלים להט"בים, את הבורות בקרב הרופאים - ועד כמה המצב בפריפריה גרוע משמעותית ● פרויקט להנגשת רפואת להט"ב במערכת הבריאות מנסה כעת לשנות את המצב

עוד 1,382 מילים

מנכ"ל משרד הבריאות: לא הייתי ממהר לקבוע שזה גל רביעי

בנט: חסנו את הילדים, מבקש לא לטוס לחו"ל ● זמיר מונה לקונסול הכללי של ישראל בניו יורק; עו"ד אייסמן לתפקיד פרקליט המדינה ● 40 שנה לתקיפה בעיראק: תיעוד נדיר של אילן רמון ● מח"ש תבדוק אם היו שיקולים זרים במינוי המפכ"ל ● ליברמן החליט: תשלום החל"ת יסתיים בסוף החודש ● באופן חריג, גנץ חתם על צו מעצר מנהלי נגד תושב לוד החשוד בירי ביהודי

עוד 51 עדכונים

לפיד: "אביתר יפונה. הוא לא חוקי. זה בכלל לא שאלה של ימין ושמאל"

עד היום שמר שר החוץ על שתיקה בנושא המאחז הלא-חוקי, שהוקם ליד צומת תפוח לפני כחודש וחצי ● אתמול הבהיר לזמן ישראל בנחרצות כי המאחז יפונה ● בינתיים, היישוב צמח לממדים שרק מסבכים את המצב, עם עשרות מבנים ו-50 משפחות שכבר גרות במקום ● פינוי בכוח עלול ליצור משבר, ראשון מסוגו, ביחסי בנט ולפיד ● שניהם ירצו להימנע מזה ● בציונות הדתית בונים על זה ● פרשנות

עוד 578 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה