Yosef Agmon
הזמן של
Yosef Agmon
רוב הישראלים בורחים מהאמת ונצמדים לסיפורים לא אמיתיים - כאילו הם יעזרו לשרוד בחיים, אך במעשים אלה הישראלים גם מהמרים… ובעיקר הורסים את העתיד לילדים והנכדים …!
הכל היה מתוכנון ומבויים-מראש, כפי שהעובדות האלה מהחזית מוכיחות: איך 14 טנקים בלבד, היו יכולים למנוע את מלחמת יום-הכיפורים? --------------------------------------------------------- (כדא... המשך קריאה

הכל היה מתוכנון ומבויים-מראש, כפי שהעובדות האלה מהחזית מוכיחות: איך 14 טנקים בלבד, היו יכולים למנוע את מלחמת יום-הכיפורים?
———————————————————
(כדאי לשתף הכתבה, כי המבנה האירגוני לא-השתנה מאז ועד היום…,
כך שעלולים שוב להפעיל את בכירי ישראל כמו בובות על חוטים…-
אם רוב ציבור הישראלים לא-יתאחדו וייפעלו כחוק למניעת עוד אסונות גדולים…!)
——————————————————————–


בתמונה רואים גשר שהקימו המיצרים על תעלת סואץ במלחמת יום-הכיפורים,
שדומה לגשר שהטנק שלנו פגע בו כדי לעצור את צליחת המיצרים ולהפסיק את
הלחימה לזמן ארוך באיזור מעוז מיפרקת על שפת תעלת סואץ…,
בעקבות פגיעה של פגז אחד בלבד שיירה התותחן שלנו – עוזי צוובנר,
כפי שהוא מתאר זאת מנקודת הראות שלו בראיון הראשון שמצורף למטה!


כמו הפתח שרואים בסוללת העפר של המיצרים בתמונה המצורפת – ,
כך היה צריך להיות פתח דומה בסוללת העפר בצד המזרחי שלנו…,
על מנת לאפשר נסיעת כלי-רכב אל הגשר על התעלה מהצד המיצרי…
ונסיעת כלי הרכב אל הצד שלנו של התעלה, אחרי שהם עברו את הגשר!

כלומר,
כדי להקים את הגשר צריך לרכז גם ציוד מכני-הנדסי רב ומתאים כדי לפרוץ ולהכשיר את הפתחים בסוללות העפר…,
בנוסף לריכוז הציוד הרב של חלקי-הגשר – בקרבת המקום להקמת כל גשר…!


בראיון הראשון שלי מתוך שלושת הראיונות שמצורפים למטה עם
דר' אורי מילשטיין ,
ניסיתי להיזהר מאד מחשיפת סודות צבאיים –
במיוחד עובדות שלמדתי בחיל-האויר, שראיתי והבנתי בלחימתי עם השיריון,
אשר הצינזורה היתה עלולה למנוע את פירסום הראיונות באינטרנט…,
אך ראיונות באינטרנט עם הטייס המנוח – סגן אלוף יוסף דוריאל ע'ה…
והטייס אלוף-מישנה דר' דן שיאון …,
מאפשרים לי לפרסם איך הגעתי למסקנה ש-14 טנקים שלנו בלבד,
יכלו בקלות למנוע את מלחמת יום הכיפורים, כדילהלן:


חיל האויר הפעיל מטוסי-צילום במשך כל שעות היממה…,
שסיפקו לבכירי המטה-הכללי של צה'ל ולמדינאים שלנו לפני המלחמה –
גם צילומים של 14 המקומות אשר בהם המיצרים הכינו
את הציוד להקמת כל אחד מ-14 הגשרים על תעלת סואץ,
בנוסף לציוד המכני-הנדסי הרב שהם ריכזו בכל מקום…!


בראיונות של עוזי ושלי אתם יכולים ללמוד איך הצבת טנק אחד שלנו
ל-פ-נ-י תחילת המלחמה…-
בכל פתח אשר היה, או יכולנו להכין פתח כזה בסוללת העפר שלנו –
אשר היה בקרבת כל אחד מהגשרים שעמדו להקים המיצרים על תעלת סואץ,
הטנק הזה היה יכול בקלות לפגוע מיידית בכל ניסיון להקמת 14 הגשרים של המיצרים על תעלת סואץ…
ולמנוע את העברת הכוחות המיצרים אל הצד שלנו,
כדי למנוע את התחלת מלחמת יום-הכיפורים!

למיצרים היה קשה מאד לפגוע בטנק כזה שעומד בתוך הפתח של
סוללת-העפר…
וכל אחד מ-14 הטנקים האלה היה יכול לפחות למנוע הקמת הגשרים
עד להגעת הטנקים הסדירים שלנו…,
שהורחקו מהתעלה למרחק של 30 עד 50 קילומטרים – עקב מניעים-זרים!

זאת לדעתי גם הסיבה שלא ביצעו את תכנית ההגנה של קו-תעלת סואץ
שנקראה "שובך יונים" באמצעות שתי חטיבות טנקים סדירות …,
אשר הטנקים הרבים שלהן היו בקלות יכולים לפגוע ב-14 הגשרים של המיצרים…
וזאת לדעתי היתה הסיבה שהיטעו אותנו במתכוון –
כשאמרו לנו להתכונן ליום-קרב בשעה 6 בערב של יום-הכיפורים…,
אך התחילו את המלחמה בשעה 2 אחר-הצהריים…,
על מנת שלא-נהרוס להם את התכניות שהם תיכננו-מראש…
והמיצרים חצו את התעלה בלי שיהיה אפילו טנק אחד שלנו שייפריע להם
בהקמת הגשרים ובחציית התעלה בשעה 2 אחר-הצהריים…!להלן כתבתי עם ארבעת הראיונות –
הראשון של התותחן עוזי צוובנר….
ולמטה מצורפים גם שלושת הראיונות שלי :
מצורף הראיון של תותחן הטנק שלנו – עוזי צוובנר,
שמתאר מזוית הראיה שלו את אותם אירועים שתארתי בראיון הראשון שלי מתוך שלושת הראיונות שמצורפים למטה,
על מנת להסיר ספיקות של ספקנים לגבי אמיתות העובדות בראיונות שלנו :צילומי-אוויר הראו לבכירי ישראל את 14 המקומות שהכינו המיצרים לבניית-גשרים לחציית תעלת סואץ – הרבה זמן לפני תחילת מלחמת יום הכיפורים
———————————————————-
לא היה צורך לסגת מהמוצבים לאורך תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים –
אל מעברי הגידי והמתלה,
על מנת להציל את חיי לוחמי המוצבים ולוחמי קו-התעלה שאיבדו את חייהם ביממה הראשונה של המלחמה.

לא היו מחדלים!!!

בידיי הפיקוד הגבוה של צה'ל והפוליטיקאים הבכירים,
היו צילומי אוויר לפני תחילת המלחמה …-
שהראו במדוייק את מיקום ההכנות של המיצרים
להקמת 14 גשרים שאיפשרו להם את הקמת הגשרים לחציית התעלה
והעברת כוחותיהם אל הגדה המזרחית שלנו כדי להתחיל
את מלחמת יום הכיפורים !

אילו הפוליטיקאים הבכירים עם מפקדי צה'ל הבכירים ,
היו רוצים למנוע את תחילת מלחמת יום הכיפורים על ידיי המיצרים …,
הם היו מעמידים 14 טנקים שלנו בלבד –
טנק אחד בפתח סוללת העפר שצופה אל עבר כל אחד
מהמקומות שצילומי האוויר הראו את הכנות המיצרים להקמת גשר על תעלת סואץ כדי להתחיל במלחמה !


בקטע הווידאו הראשון מתוך שלושת הראיונות שלי עם
דר' אורי מילשטיין שמצורפים למטה,
תוכלו ללמוד איך הטנק היחיד שלנו פגע פגז אחד
בגשר שהקימו המיצרים ליד מעוז מיפרקת בגיזרה הצפונית של התעלה
על מנת לעצור את חציית התעלה על ידיי המיצרים
ולהפסיק את הלחימה באיזור זה לזמן ארוך …!


בתחילת הראיון הראשון שלי אשר בו תארתי את תחילת המלחמה ליד רפידים במדבר סיני …
ובשני הראיונות הנוספים שמצורפים …,
תוכלו ללמוד עובדות משתי החזיתות של מלחמת יום הכיפורים ,
שמחשידות את הבכירים הישראלים בתיכנון מראש של המלחמה וניהולה להקרבת חיינו
עקב מניעים זרים ..,
על מנת להשיג מטרות של הקובעים העיקרים מאחורי הקלעים !


תוכלו גם להבין כי לא רק יכולנו למנוע בקלות את חציית תעלת סואץ על ידיי המיצרים …
ועל ידיי כך למנוע את המלחמה שגרמה
להרג-שוא של כ-3000 לוחמים שלנו …
ופציעת שוא של כ-10000 לוחמים נוספים שלנו ..,
אלא יכולנו בקלות לעצור את כוחותינו בסיום המלחמה ,
במרחקים קטנים מערי הבירה קהיר ודמאשק,
על מנת שתותחי צה'ל יוכלו לשתק את החיים בשתי ערי-הבירה האלה …
ועל ידיי כך להשיג הסכמי כניעה של האוייבים …
ולא רק הסכמי שביתת נשק שהשגנו בגלל שעצרו
את כוחותינו עקב מניעים זרים –
במרחקים גדולים משתי ערי הבירה של האוייבים !
הסכמי כניעה של המיצרים והסורים –
היו מאפשרים הרבה יותר ביטחון ושקט למדינת ישראל במשך הרבה שנים ,
כי המיצרים הגדילו מאז את צבאם מאד וביצעו הרבה שיפורים לחציית תעלת סואץ בעתיד – למרות הסכם השלום איתם
והסורים המשיכו לתקוף את כוחותינו אחרי חתימת הסכם שביתת הנשק איתנו ..
והסכם כניעה שלהם היה מאפשר לנו עם האמריקנים להציב נשיא "בובה שלנו" בראש מדינת סוריה ,
על מנת למנוע את הצרות הרבות נגדנו ממדינת-אויב זאת כל השנים
_
אנא תשתפו הכתבה ושילחו אותה אל חברים ..
ואל ראש הממשלה והשרים ,
כדי ליצור מסה גדולה של ישראלים
לפעילות חוקית בלבד מול ראשי האמריקנים ,
להצלת ישראל – המדינה היחידה ליהודים


אלה שלושת הראיונות עם העובדות משתי החזיתות
של מלחמת יום הכיפורים,
אשר המבנה האירגוני לא השתנה מאז ומסכן את ישראל עם התושבים :

האם ידעת זאת למרות כל שנות חייך במדינת ישראל?

ראיון א': https://youtu.be/KEGwREndDh4


ראיון ב': https://youtu.be/sTltSfX3oEg


ראיון ג

כל הזמן // יום שני, 24 ביוני 2024
מה שחשוב ומעניין עכשיו
אמיר בן-דוד
היום ה־261 ללחימה ● 120 חטופים עדיין בעזה

נתניהו: "השלב העצים של הלחימה בחמאס עומד להסתיים ואז נעתיק חלק מהכוח לצפון"

משרד החוץ על הפיגוע בדגסטן: בדרבנט בית כנסת נשרף עד היסוד, שומריו המקומיים נהרגו וכומר נרצח; במחצ'קלה בית כנסת הותקף בירי ● היועמ"שית: הימנעות לוין מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לבחור נשיא לבית המשפט העליון מהווה בנסיבות הנוכחיות חוסר סבירות קיצוני ● "הטלגרף": חזבאללה מאחסן "כמויות עצומות" של תחמושת איראנית בנמל התעופה ביירות

עוד 38 עדכונים

כדרוזי, גם עם הדובון והעוזי אתה נחשד כסתם עוד מחבל

ביום רביעי האחרון הגעתי לבית ג'אן לניחום אבלים במשפחתו של סרן ווסים מחמוד  ז"ל, אשר נהרג באירוע הקשה של התפוצצות הנמר"ה. נשות משפחתו עמדו וקיבלו את פני הנשים שעברו על פניהן.

אימו אחזה בצילום של ווסים, בחור יפה וצעיר שהיה אמור להשתחרר, חזר לעזה פצוע עם רסיס בידו, כדי להילחם עם חייליו ונהרג. סבתו הזקנה עמדה כפופה לידה ואחיותיו מצידה השני. הן לחצו את ידי הנשים המנחמות ואיחלו להן שלא תדענה צער. באצילות, באיפוק ובשקט.

גילה לבני זמיר היא חיפאית, יועצת תקשורת ופובליציסטית, מנכלי"ת המרכז הישראלי - דרוזי, מייסדת ושותפה בתכנית "האקווריום-הכשרה פוליטית דמוקרטית". הובילה מאבקים סביבתיים וחברתיים. בוגרת התכנית למנהיגות חברתית במרכז מנדל צפון. בעלת BA בתקשורת, רוח וחברה ועיצוב תקשורת חזותית. נשואה, אם ל-3 וסבתא ל-4.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 868 מילים

למקרה שפיספסת

פה זה לא אירופה

בממשלה מבטיחים לנו שאחרי יישום רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" יוקר המחיה ירד ● אולם בפועל הרפורמה כנראה לא תוזיל בשקל אחד את סל הקניות הממוצע ● החשדות נגד בעלי ויקטורי ויוחננוף מבהירים לכולם גם למה ● פרשנות

עוד 788 מילים ו-1 תגובות

איפה טעינו? התפתחות מתחילה באחריות

למלחמה מול אויב משותף – המונח "ביחד ננצח" מיטיב. עם זאת, כרגע יומרני לומר זאת, בהיותנו חלשים מבפנים. סרטון תדמית, מרגש ככל שיהיה, אינו משנה זאת. כדי להתחזק מבפנים עלינו לעשות בדק בית ולתקן.

אנשים לעיתים אינם מביטים בחולשות מהחשש להיפגע. ואולם, אין דבר חזק יותר מהמוכנות להכיר בחולשותינו ולקחת אחריות. ללמוד איפה טעינו ובהתאם לתקן. אחת הטעויות קיבלה ביטוי פיזי בתמונה של דחפור (המצאה מ-1923) הפורץ באין מפריע את הגדר הטכנולוגית המתוחכמת (2023) בגבול עזה ב-7 באוקטובר.

לילך דורה היא יועצת ארגונית ומנחת קבוצות בכירה. בעלת ניסיון של מעל 20 שנה בתחום. תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר שני בהתנהגות ארגונית, תעודה בהנחיית קבוצות , תעודה קורס דירקטורים ותעודה ב- System Thinking מטעם Cornell University . מרצה באוניברסיטה העברית. מובילה תפיסה של מנהיגות וניהול אחראיים וממלכתיים, נשואה ואמא לארבעה ילדים, חברת קיבוץ אייל.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 945 מילים

תגובות אחרונות

כחצי מיליון איש עזבו את ישראל בחצי השנה הראשונה למלחמה

מעקב זמן ישראל העזיבה הבהולה שנצפתה בסוף 2023 מתגלה כעת כמגמה ● מספר אזרחי ישראל שיצאו מהארץ בחגי תשרי ובזמן המלחמה עד אפריל, גדול ביותר מחצי מיליון ממספר הישראלים שחזרו עד פסח השנה ● בניגוד לתחזיות, העלייה לארץ נמוכה בהרבה מאשר לפני המלחמה, ועומדת על כ־2,500 עולים לחודש בלבד

עוד 1,020 מילים ו-2 תגובות

עקורים

מוזיאון לתולדות העם היהודי או אוסף מנותקים שחוברים לאויבי ישראל?

החודש, בשבת ה-15 ביוני 2024, קיים מוזיאון פולין פיקניק לרגל חג השבועות, חג מתן תורה של העם היהודי. השותף לאירוע או ה"קבלן" המבצע היה ארגון פולני בשם baza, ארגון שמתהדר בפעילות רווחה לפליטים ומהגרים.

אלא שבעיון בפעילות ארגון baza ברשתות החברתיות, מתברר כי baza הוא ארגון שקיבל על עצמו לתמוך בחמאס, לסייע בקמפיינים שלו ברשתות החברתיות בפולנית ולקדם את הנרטיב החמאסי "מהים עד הנהר פלסטין תשוחרר – from the river to the sea Palestine will be free".

מאיר בולקה חוקר ומגלה בשנים האחרונות את מזרח אירופה ובמיוחד את פולין. כבר 10 שנים על הקו בין פולין לישראל ועדיין לא גילה אפילו 10% מהסיפורים של יהדות אירופה לפני השואה ולאחריה. הופך כל אבן, מאתר כל פיסת מידע ומנסה להוציא את האמת לאור, גם אם היא כואבת. במסגרת עיסוקו פועל לשימור המורשת היהודית ועוסק בשימור אתרי מורשת יהודיים. לעיתים גם נאבק באנטישמיות, בעיקר זו הדיגיטלית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 602 מילים
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

בכירים דמוקרטים שוקלים להחרים את נאום נתניהו בקונגרס

נתניהו, שאמור לנאום בסוף חודש יולי בפני שני בתי הקונגרס, האשים את ממשל ביידן בשבוע שעבר בעיכוב מכוון של משלוחי נשק והכעיס את האמריקאים ● מסתמן כי לפחות 20 חברי קונגרס ובית נבחרים ייעדרו מהנאום או ימחו במהלכו ● המספרים עשויים לטפס ותלויים בהתנהלות נתניהו בחודש הקרוב ● פרשנות

עוד 769 מילים ו-2 תגובות

שלושת המועמדים הבולטים לרשת את הנשיא שנהרג בתאונת המסוק אבראהים ראיסי נעים בין אולטרה שמרן לרפורמיסט שמרן: כולם עומדים בתו התקן של המנהיג העליון חמינאי ● ועדיין מערכת הבחירות הפכה לתוססת, כשבציבור האיראני צפים ועולים האשמות לשחיתות מהעבר ● הבחירות יתקיימו בעוד חמישה ימים - מספיק זמן להציף סיפורים נוספים שמרעידים את הממסד בטהרן ● פרשנות

עוד 633 מילים
היום ה־260 ללחימה ● 120 חטופים עדיין בעזה

רס״ל גרוס מלכיה, בן 25 מסוסיה, נפל בדרום הרצועה

גורם מדיני בכיר טען כי המגעים לעסקת החטופים הגיעו למבוי סתום: "אין על מה לקיים דיונים, הלכנו הכי רחוק שיש" ● צה"ל ניסה לחסל את מספר 4 של חמאס בעזה ● חשד לפיגוע: אמנון מוכתר בן ה-67 מפתח תקווה נורה למוות בקלקיליה ● צה"ל: התיעוד בו נראה פלסטיני קשור לרכב בג'נין "מתוחקר ויטופל בהקדם" ● החות'ים טענו: פגענו בנושאת המטוסים אייזנהאואר, ארה"ב הכחישה

עוד 23 עדכונים
הזמן הירוק
הזמן הירוק
סיכום השבוע בסביבה

כפסע מהניצחון המוחלט

פיילוט חלוצי שעורך המשרד להגנת הסביבה עשוי לספק פתרון למכת הטרמיט הפורמוסי שהשתלט על פתח תקווה ● הנתונים מוכיחים: המחצית הראשונה של יוני 2024 אכן הייתה "חמה מהרגיל" ● רקדניות, פרחים וברכות - עיריות מנסות פידבק חיובי כדי לעודד השלכת זבל לפח האשפה במרחבים הציבוריים ● ופינת צל בכפר סבא שהופכת את הקיץ למעט יותר נסבל

עוד 1,447 מילים
מירוץ 2020
המרוץ לבית הלבן

כל העיניים על המתלבטים

הסקרים האחרונים בארה"ב מראים התחזקות מתמדת של טראמפ אך הקרב עדיין צמוד ומי שצפוי להכריע בסופו של דבר הם המתלבטים שהצביעו בעבר לדמוקרטים ● ההרשעה של האנטר ביידן דווקא מפרקת את הטענות של הטראמפיסטים ● התחזקות הימין הקיצוני באירופה עלולה להצביע על מגמה עולמית ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 1,123 מילים ו-1 תגובות

למרות מאמצי ארה"ב, חזבאללה מדהיר את לבנון לתהום

נדמה כי רק לאמריקאים עדיין אכפת מהמו"מ לעצירת המלחמה הגדולה בצפון ● החות'ים בדרך להקריס את הכלכלה התימנית ● עשרות אוהדי כדורגל נעצרו במצרים בגלל תמיכה בעזה ● רוסיה מתכוונת לייצא רכבים לאיחוד האמירויות ● והשבוע ב־1976: פינוי האמריקאים והבריטים מלבנון ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 1,201 מילים ו-1 תגובות

פאפוריש, סשימי וסושי

הארכיון של רוןזמן ישראל נובר בארכיון של העיתונאי הוותיק רון מיברג ומפרסם מחדש מבחר מכתבותיו, שקריאה בהן היום מספקת פרספקטיבה איך הגענו עד הלום ● והשבוע: בחזרה ל-1992, אז הלך לעולמו המחנך והגאוגרף יהויקים פאפוריש, שהנחיל לתלמידיו ב"תיכון חדש" בתל אביב את אהבת העולם והיה ל"מדריך הטיולים הראשון" של הישראלי החדש

עוד 1,275 מילים

בין מקבלי תארי האצולה לרגל יום הולדתו של המלך צ'ארלס היה אלן בייטס, שזכה בתואר מכל הסיבות הנכונות ● בייטס היה מי שחשף את הפגמים במערכת הממוחשבת של הדואר, שהובילו לרדיפת אנשים חפים מפשע בשל האשמות שווא ● מאבקו נמשך רבע מאה ושם קץ להתעמרות במנהלי סניפי הדואר במדינה ● סדרת דרמה על הפרשה שסחפה את הציבור הבריטי תרמה לסוף הטוב

עוד 2,712 מילים ו-1 תגובות

היועמ"שית נאבקת על עצמאות שומרי הסף

מלחמת העולם בין נתניהו וממשלתו לבין שומרי הסף, ובראשם היועמ"שית, נסובה כעת סביב המאבק להחזרת אחד ממוקדי הכוח החשובים במערכת הציבורית למסלול תקין: נציבות שירות המדינה ● נתניהו דורש שבחירת הנציב הבא תהיה אישית על ידו, היועמ"שית מתנגדת ומציעה להקים ועדת איתור ● למעשה, בהרב-מיארה קובעת לראשונה כי תפקיד הנציב איננו משרת אמון - אלא פונקציה מקצועית עצמאית ● פרשנות

עוד 832 מילים

דרעי חשב שחוק הרבנים יעבור ללא קושי ● מקורביו אומרים שהוא משלם מחיר על הניתוק הפיזי שלו מהשטח ולא הבין כמה התנגדות החוק יעורר ● גם הפרישה של גנץ ואיזנקוט נתפסת אצל יו"ר ש"ס ככישלון: הוא לא רוצה לראות את בן גביר תופס עמדת השפעה במקומם ● "מצידנו שלא ימונה רב אחד, רק שהאיש הזה לא יהיה בקבינט המלחמה", אומרים בסביבתו של דרעי ● פרשנות

עוד 592 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה